Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 37 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Multi-stakeholder Platforms for Integrated Catchment Management. Towards a comparative typology
  Warner, J.F. ; Verhallen, J.M.M.A. - \ 2005
  In: 11th MOPAN conference, Coalitions and Collisions, Tilburg, 23-26 June 2004. - Nijmegen : Wolf Publishers - ISBN 9789058501301 - p. 213 - 226.
  Agrarische natuurverenigingen aan de slag : een tweede verkenning naar de rol van agrarische natuurverenigingen in natuurbeheer : achtergronddocument bij Natuurbalans 2004
  Oerlemans, N. ; Well, E. van; Guldemond, J.A. - \ 2004
  Wageningen : Natuurplanbureau (Planbureaurapporten 10) - 40 p.
  natuurbescherming - landbouw - participatie - lidmaatschap - nederland - agrarisch natuurbeheer - associaties - nature conservation - agriculture - participation - membership - netherlands - agri-environment schemes - associations
  In 2004 is onder alle agrarische natuurverenigingen een enquête gehouden met als doel voor de Natuurbalans 2004 de rol van de natuurvereniging in natuur- en landschapsbeheer in beeld te brengen. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van een vergelijkbare enquête uit 2001. Het aantal agrarische natuurverenigingen is gegroeid van ca 100 in 2001 tot ca 124 in 2004. Aantal (burger)leden is gegroeid en de werkgebieden beslaan nu naar schatting 55% van het agrarische gebied. Een overzicht van de verschillende vormen van beheer door de agrarische natuurverenigingen wordt weergegeven. Samenwerking met ander partijen is toegenomen, waarbij het meest met de regionale LTO-organisaties, provincies en gemeenten wordt samengewerkt. Samenwerking met terreinbeheerders is ook toegenomen. Samenwerking bestaat uit het (gezamenlijk) uitvoeren van projecten, financiering, beleidsbeïnvloeding en advisering. Er heeft een stijging plaatsgevonden van het aantal afgesloten contracten, met name voor het Programma Beheer. Knelpunten, wensen en opstekers van de agrarische natuurverenigingen zijn in beeld gebracht. Trefwoorden: agrarische natuurverenigingen; agrarisch natuurbeheer; burgerparticipatie; enquête.
  Zeeuwse Vlegel: A Promising Niche for Sustainable Wheat Production
  Wiskerke, J.S.C. ; Oerlemans, N. - \ 2004
  In: Seeds of Transition : Essays on novelty production, niches ans regimes in agriculture / Wiskerke, J.S.C., van der Ploeg, J.D., Assen, The Netherlands : Van Gorcum (European Perspectives on Rural Development ) - ISBN 9789023239888 - p. 225 - 264.
  Samen werken aan het landschap : voorbereiden en uitvoeren van een gebiedsnatuurplan door een agrarische natuur vereniging
  Joldersma, R. ; Guldemond, J.A. ; Oerlemans, N. ; Kloen, H. ; Langevelde, F. van; Reus, J. ; Veldhuizen, J. van; Paassen, A. van; Dijkstra, H. - \ 2002
  Utrecht [etc.] : CLM [etc.] (CLM 525) - ISBN 9789056341589 - 37
  natuurbescherming - landbouw - landschap - milieubeheer - nederland - nature conservation - agriculture - landscape - environmental management - netherlands
  Diversiteit in Doelgroepen : naar gerichte communicatie over mineralenmanagement in de melkveehouderij
  Oerlemans, N. ; Well, E. van; Leeuwis, C. - \ 2002
  Wageningen : Agro Management Tools (Rapport project klimop 11) - 53 p.
  Agrarische natuurverenigingen in opkomst : een eerste verkenning naar natuurbeheeractiviteiten van agrarische natuurverenigingen
  Oerlemans, N. ; Guldemond, J.A. ; Well, E. van - \ 2001
  Utrecht : CLM (Werkdocument / Planbureau-werk in uitvoering 2001/12) - 36
  wildbeheer - hulpbronnenbehoud - hulpbronnenbeheer - natuurbescherming - biodiversiteit - landschapsbescherming - nederland - wildlife management - resource conservation - resource management - nature conservation - biodiversity - landscape conservation - netherlands
  Analyse ten behoeve van het Natuurplanbureau
  Perspectieven voor het landschap; behoud en versterking van het agrarische cultuurlandschap
  Kloen, H. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Guldemond, J.A. ; Boer, T.A. de; Dijkstra, H. ; Kalkhoven, J.T.R. ; Kool, A. ; Leopold, R. ; Oerlemans, N. ; Sprangers, H. ; Terwan, P. - \ 2001
  Utrecht : Centrum voor Landbouw en Milieu - ISBN 9789056341411 - 107
  landschap - plattelandsontwikkeling - landbouwgrond - landgebruik - meervoudig landgebruik - beleid - ruimtelijke ordening - nederland - ondernemerschap - cultuurlandschap - landbouw - landelijk gebied - landschapsbeheer - meervoudig ruimtegebruik - Groningen - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg - landscape - rural development - agricultural land - land use - multiple land use - policy - physical planning - netherlands - entrepreneurship - cultural landscape
  The effect of browse species when fed as a supplement to low quality native grass hay on animal performance
  Elgersma, A. ; Oerlemans, J.F. ; Coates, D.B. - \ 2001
  In: Proceedings of the XIX International Grassland Congress : Grassland Ecosystems: an Outlook into the 21st Century, Sao Pedro, Sao Paulo, 11-21 February 2001 / J.A. Gomide, W.R.S. Mattos & S.C. da Silva. - Piracicaba : FEALQ, 2001. - ISBN 85-7133-010-7 - p. 712 - 713.
  Modelling the response of glaciers to climate warming
  Oerlemans, J. ; Anderson, B. ; Hubbard, A. ; Huybrechts, P. ; Jóhannesson, T. ; Knap, W.H. ; Schmeits, M. ; Stroeven, A.P. ; De Wal, R.S.W. Van; Wallinga, J. ; Zuo, Z. - \ 1998
  Climate Dynamics 14 (1998)4. - ISSN 0930-7575 - p. 267 - 274.

  Dynamic ice-flow models for 12 glaciers and ice caps have been forced with various climate change scenarios. The volume of this sample spans three orders of magnitude. Six climate scenarios were considered: from 1990 onwards linear warming rates of 0.01, 0.02 and 0.04 K a-1, with and without concurrent changes in precipitation. The models, calibrated against the historic record of glacier length where possible, were integrated until 2100. The differences in individual glacier responses are very large. No straightforward relationship between glacier size and fractional change of ice volume emerges for any given climate scenario. The hypsometry of individual glaciers and ice caps plays an important role in their response, thus making it difficult to generalize results. For a warming rate of 0.04 K a-1, without increase in precipitation, results indicate that few glaciers would survive until 2100. On the other hand, if the warming rate were to be limited to 0.01 K a-1 with an increase in precipitation of 10% per degree warming, we predict that overall loss would be restricted to 10 to 20% of the 1990 volume.

  Handboek voor beoordeling proefstations.
  Oerlemans, N. ; Leeuwis, C. - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Agricultural University
  Farmers' studygroups in The Netherlands.
  Oerlemans, N. ; Proost, J. ; Rauwhorst, J. - \ 1997
  In: Farmers' research in practice. Lessons from the field / van Veldhuizen, L., - p. 263 - 277.
  Invloeden van de mens op het klimaat.
  Schuurmans, C.J.E. ; Dam, J.C. van; Goudriaan, J. ; Guicherit, R. ; Mook, W.G. ; Oerlemans, J. ; Postma, H. - \ 1996
  Unknown Publisher - 42 p.
  Naar de geest of naar de letter. Een onderzoek naar knellende regelgeving in de agrarische sector.
  Frouws, J. ; Oerlemans, N. ; Ettema, M. ; Hees, E. ; Broekhuizen, R. van; Ploeg, J.D. van der - \ 1996
  Wageningen : Circle for Rural European Studies, Landbouwuniversiteit Wageningen - ISBN 9789067544566 - 138
  overheidsbeleid - landbouwbeleid - agrarisch recht - nederland - government policy - agricultural policy - agricultural law - netherlands
  Zaai van varens in kweekbuizen.
  Pierik, R.L.M. ; Oerlemans, A.P.C. ; Verhoeven, M.A.P. ; Mentjox, M.A. ; Molenberg, H. - \ 1986
  Vakblad voor de Bloemisterij 41 (1986)10. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 49.
  embryokweek - varens - mossen - potplanten - pteridophyta - weefselkweek - binnen kweken (van planten) - embryo culture - ferns - mosses - pot plants - pteridophyta - tissue culture - indoor culture
  De voordelen van het zaaien van varens in vitro zijn de steriele omstandigheden waaronder gewerkt wordt en de betere en snellere kieming van de sporen. Bovendien beschikt men op deze manier over plantjes die vrij zijn van micro-organismen
  Hormonal regulation of tuber induction in radish (Raphanus sativus L.). Role of enthylene
  Vreugdenhil, D. ; Oerlemans, A.P.C. ; Steeghs, H.H.G. - \ 1984
  Physiologia Plantarum 62 (1984). - ISSN 0031-9317 - p. 175 - 180.
  Reconnaissance soil studies to determine optimum survey scales and mapping legend for soil moisture research in the Hupselse Beek Hydrological Catchement Oost-Gelderland
  Burrough, P.A. ; Oerlemans, G. ; Stoffelsen, G. ; Witter, G. van - \ 1983
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Publication / Agricultural University, Department of Hydraulics and Catchment Hydrology 77) - 47
  horizonten - landevaluatie - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - bodemwater - bodemwatergehalte - nederland - gelderland - achterhoek - horizons - land evaluation - soil suitability - soil surveys - soil water - soil water content - netherlands - gelderland - achterhoek
  Reconnaissance soil studies to determine optimum survey scales and mapping legend for soil moisture research in the Hupselse Beek hydrological catchment
  Burrough, P.A. ; Oerlemans, G. ; Stoffelsen, G. ; Witter, J.V. - \ 1983
  Unknown Publisher - 44 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.