Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 46

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Catalogues of Dutch botanical gardens in the Enlightenment
  Oldenburger-Ebbers, C.S. - \ 2000
  In: Science and the visual image in the Enlightenment / Shea, W., - p. 213 - 226.
  Ha-ha, een aha!!! Korte notitie over het verschijnsel aha
  Oldenburger - Ebbers, C.S. ; Bakker, P.A. - \ 1999
  Cascade : bulletin voor tuinhistorie 7 (1999). - ISSN 1566-3515 - p. 45 - 50.
  Buitenzorg en omliggende tuinen
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1999
  Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 98 (1999). - p. 4 - 170.
  Reacties ronde-tafelgesprek
  Oldenburger - Ebbers, C. - \ 1999
  Tuinjournaal 16 (1999)3. - p. 10 - 11.
  Collectie P. Broekhoven 1845/1846 : tuinsieraden en tuinplattegronden
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Nieuwsbrief De Donderberggroep 5 (1994). - p. 7 - 8.
  Onno Wijnands en Speciale Collecties
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Bulletin van de Botanische Tuinen Wageningen (1994)31/32. - ISSN 0166-7092 - p. 4 - 8.
  Nieuwe gegevens over tuinbeelden op buitenplaats De Tempel (Overschie), mogelijk gedeeltelijk afkomstig van buitenplaats Zijdebalen (Utrecht)
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Cascade : bulletin voor tuinhistorie 3 (1994)1/2. - ISSN 1566-3515 - p. 31 - 36.
  estates - gardens - landscape architecture - netherlands - zuid-holland
  In Memoriam Onno Wijnands
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Cascade : bulletin voor tuinhistorie 3 (1994)1/2. - ISSN 1566-3515 - p. 3 - 3.
  Nederlandse tuinsculpturen
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 50 (1994)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 33 - 36.
  kunst - keramiek - ontwerp - tuinen - nederland - plastiek - beeldhouwwerk - versiering - arts - ceramics - design - gardens - netherlands - plastic arts - sculpture - decoration
  Gijsbert van Laar : nieuwe bibliografische gegevens
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Tuinjournaal 11 (1994)4. - p. 31 - 33.
  De tuinplattegronden van Gijsbert van Laar
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1994
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 50 (1994)4. - ISSN 0166-3534 - p. 35 - 39.
  ontwerp - tuinen - geschiedenis - illustraties - kaarten - nederland - grafische documenten - design - gardens - history - illustrations - maps - netherlands - graphic documents
  Klassizistische Gartenanlagen der Niederlande im 17. Jahrhundert
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1993
  In: Die Gartenkunst des Abendlandes : von der Renaissance bis zur Gegenwart / Mosser, M., Teyssot, G., - p. 159 - 161.
  Sierteelt door de eeuwen heen : catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het Jan-Kopshuis, 9 maart tot en met 8 april 1993
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1993
  Wageningen : Bibliotheek Landbouwuniversiteit - 12 p.
  [Over bomen in de historische tuinarchitectuur]
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1993
  Bomennieuws (1993)1. - ISSN 0166-784X - p. 11 - 11.
  Doolhof : dwalen als vermaak
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1993
  In: Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes : historische landschapselemmenten in Nederland / Barends, S., Renes, H., Stol, T., Utrecht : Matrijs - p. 112 - 113.
  Planting design : learning from the restoration at Het Loo
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1993
  In: The planting of gardens 1660 - 1705 : collection of papers prepared for a research seminar at Chelsea Physic Garden. - London : Heritage, 1993 - p. 5 - 19.
  Architectuur en beplanting van middeleeuwse tuinen
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1992
  In: Tuinen in de middeleeuwen / Stuip, R.E.V., Vellekoop, C., - p. 91 - 102.
  Tulpenboek van de bloemist P.Cos (1637) in de bibliotheek van de Landbouwuniversiteit
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1992
  Tuinjournaal 9 (1992)3. - p. 36 - 38.
  The Netherlands [history of gardening and garden architecture]
  Oldenburger - Ebbers, C.S. - \ 1992
  In: The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening - p. 315 - 318.
  Enkele kanttekeningen bij het beheer van de tuinen van Rijksmuseum Paleis Het Loo
  Barkhof, H.R. ; Oldenburger - Ebbers, C.S. ; Pols, D. - \ 1992
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 48 (1992)12. - ISSN 0166-3534 - p. 36 - 38.
  landgoederen - bloemen - tuinen - groene zones - bedrijfsvoering - parken - beplanten - particulier eigendom - publieke tuinen - struiken - bomen - nederland - gelderland - veluwe - estates - flowers - gardens - green belts - management - parks - planting - private ownership - public gardens - shrubs - trees - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.