Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het kruisen van schapen : een schatting van baten en kosten = Cross-breeding of sheep : a valuation of cost and returns
  Doeksen, J. ; Oostendorp, D. ; Sturkenboom, H. - \ 1980
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 65) - 63
  kruisingsfokkerij - schapen - economische situatie - nederland - economische productie - crossbreeding - sheep - economic situation - netherlands - economic production
  Omstreeks 1970 is men in Nederland op een aantal onderzoekcentra begonnen met kruisingsproeven bij schapen. Tot nu toe bestond er evenwel geen vergelijking omtrent de rentabiliteit van de verschillende kruisingen onderling. In dit rapport is hiertoe een aanzet gegeven
  Snijmais in de rundveevoeding in Frankrijk : verslag van een studiereis in april 1973
  Oostendorp, D. ; Rijpkema, I.J.S. ; Schukking, S. - \ 1973
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 18) - 34
  groenvoeders - zea mays - maïs - rundvee - maïskuilvoer - frankrijk - green fodders - zea mays - maize - cattle - maize silage - france
  Verslag van een studiereis naar Australie, Nieuw Zeeland en Hawaii
  Dirven, J.G.P. ; Oostendorp, D. - \ 1970
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde mededeling Afdeling landbouwplantenteelt en graslandcultuur no. 24) - 44
  australië - graslanden - hawaï - nieuw-zeeland - herkauwers - australia - grasslands - hawaii - new zealand - ruminants
  Agricultural control measures against intestinal parasites in cattle.
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. - \ 1968
  Netherlands Journal of Agricultural Science 16 (1968)3. - ISSN 0028-2928 - p. 177 - 185.
  Landbouwkundige maatregelen ter bestrijding van maagdarmparasieten bij rundvee
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. - \ 1968
  s.l. : [s.n.] - 9
  rundvee - begrazing - natuurlijke vijanden - cattle - grazing - natural enemies
  Rundvleesproduktie in West-Duitsland : verslag van een studiereis van 11 t/m 23 september 1967
  Kraaikamp, E.C. van; Oostendorp, D. ; Wisselink, G.J. - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 156) - 40
  dierlijke productie - rundvlees - rundvee - economische situatie - duitsland - kalfsvlees - economische productie - animal production - beef - cattle - economic situation - germany - veal - economic production
  Het eenmans - melkbedrijf met eigen mechanisatie op de C.R. Waiboer - hoeve : resultaten van het onderzoek in bedrijfsverband in 1966 - 1967
  Oostendorp, D. ; Eldik, J. van; Harmsen, H.E. - \ 1968
  Wageningen : P.A.W. (Mededeling / Nieuwe bedrijfssystemen in de landbouw no. 23) - 53
  rundvee - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - landbouwbedrijven - melkproductie - melken - melkmachines - onderzoek - nederland - betuwe - gelderland - cattle - farm management - farming systems - farms - milk production - milking - milking machines - research - netherlands - betuwe - gelderland
  Agricultural control measures against intestinal parasites in cattle
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Overdr. / Proefstation voor Akker- en Weidebouw no. 89) - 9
  rundvee - spijsverteringsziekten - natuurlijke vijanden - parasieten - parasitosen - diergeneeskunde - cattle - digestive system diseases - natural enemies - parasites - parasitoses - veterinary science
  Stikstofbemesting en gebruikswijze van grasland : verslag van een onderzoek naar de invloed van stikstofbemesting en gebruik op de opbrengst van grasland
  Oostendorp, D. ; Boxem, T. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 131)
  teelt - cultuurmethoden - kunstmeststoffen - graslanden - mest - nederland - plantenvoeding - cultivation - cultural methods - fertilizers - grasslands - manures - netherlands - plant nutrition
  Is de adviesbasis voor kalibemesting op grasland juist?
  Oostendorp, D. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Overdruk / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 80) - 7
  kunstmeststoffen - graslanden - mest - plantenvoeding - fertilizers - grasslands - manures - plant nutrition
  Gruenlandertrag und Milchleistung bei Sommerstallfuetterung
  Oostendorp, D. ; Hoogerkamp, M. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Overdruk / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 84) - 18
  diervoedering - rundvee - teelt - cultuurmethoden - kunstmeststoffen - graslanden - mest - melkproductie - nederland - plantenvoeding - stalvoedering - animal feeding - cattle - cultivation - cultural methods - fertilizers - grasslands - manures - milk production - netherlands - plant nutrition - indoor feeding
  Beweidingsmaatregelen tegen maagdarmwormen bij kalveren : onderzoek op praktijkbedrijven in 1966
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 132) - 27
  rundvee - begrazing - darmen - natuurlijke vijanden - parasieten - diergeneeskunde - cattle - grazing - intestines - natural enemies - parasites - veterinary science
  Stikstofbemesting in het voorjaar op grasland : de invloed van het tijdstip van stikstofaanwending op de opbrengst en het ruw-eiwitgehalte van weidegras in het voorjaar (serie 73) : verslag over 1965
  Oostendorp, D. ; Boxem, T. - \ 1966
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven nr . 114) - 33
  Kalibemesting en gebruikswijze van grasland : verslag van een vijf jaar durend onderzoek naar de invloed van kalibemesting en gebruik op de opbrengst en de kalitoestand van grasland
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. - \ 1966
  Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 29)
  plantenvoeding - kunstmeststoffen - mest - graslanden - plant nutrition - fertilizers - manures - grasslands
  Stikstofbemesting in het voorjaar op grasland : vergelijking van de invloed van kas, za en ur op grasland in het vroege voorjaar (serie 72) : verslag over 1964
  Oostendorp, D. ; Boxem, T. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 106) - 17
  kunstmeststoffen - graslanden - mest - plantenvoeding - fertilizers - grasslands - manures - plant nutrition
  Worminfecties bij kalveren in de weide
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. ; Westera, A. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Wageningen no. 65) - 14
  kalveren - rundvee - helminthosen - infecties - mijten - natuurlijke vijanden - nederland - diergeneeskunde - calves - cattle - helminthoses - infections - mites - natural enemies - netherlands - veterinary science
  Problemen bij de toepassing van zomerstalvoedering
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. ; Westera, A. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Wageningen no. 66)
  diervoedering - dierhouderij - rundvee - productiviteit - rentabiliteit - voedergrassen - stalvoedering - animal feeding - animal husbandry - cattle - productivity - profitability - fodder grasses - indoor feeding
  Rundveemesterij op een intensief weidebedrijf
  Oostendorp, D. ; Harmsen, H.E. ; Westera, A. - \ 1965
  Wageningen : [s.n.] (Overdr. / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw Wageningen no. 64) - 16
  rundvee - afmesten - begrazing - nederland - cattle - finishing - grazing - netherlands
  De rundveehouderij in Oost - Duitsland : enkele ervaringen opgedaan tijdens een studiereis van 22 t/m 26 februari 1965
  Oostendorp, D. - \ 1965
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw nr. 190) - 21
  rundvee - duitse democratische republiek - cattle - german democratic republic
  Stikstofbemesting in het voorjaar op grasland : de invloed van het tijdstip van stikstofaanwending op de opbrengst en het ruw-eiwitgehalte van weidegras in het voorjaar (serie 73) : verslag over 1964
  Oostendorp, D. ; Boxem, T. - \ 1964
  Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Gestencilde verslagen van interprovinciale proeven nr . 102) - 21
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.