Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Biodiversiteit, de Oerakker, Oranje lijst en Erfgoedzaden
  Kik, Chris - \ 2019
  ‘Oranje Boven’ in de vishandel, maar met steeds minder Noordzeevis
  Hoekstra, F.F. - \ 2019
  Den Haag : Wageningen Economic Research
  Bezoekers konden er niet omheen; drie dagen lang wapperde de Nederlandse vlag bij vele Nederlandse visbedrijven op de Seafood Expo in Brussel. Geert Hoekstra, Sander van den Burg en Maggie Skirtun, onderzoekers 'visserij en aquacultuur' bij Wageningen Economic Research bezochten de Seafood Expo in Brussel van 7 tot 9 mei. Dat is 's werelds grootste beurs voor handel en verwerking van visproducten. Vervolgens bezochten Hoekstra en Skirtun in Zaragoza een workshop van de FAO over 'Seafood Value Chain Analysis' van 13 tot en met 17 mei.
  Traditionele groenten, Oranje lijst en Erfgoedzaden
  Kik, Chris - \ 2018
  Roundup kleurt de akkers oranje
  Dijk, Chris van - \ 2018
  Flavor perception and the risk of malnutrition in patients with Parkinson’s disease
  Roos, Dareia S. ; Oranje, Oscar J.M. ; Freriksen, Anneleen F.D. ; Berendse, Henk W. ; Boesveldt, Sanne - \ 2018
  Journal of Neural Transmission 125 (2018)6. - ISSN 0300-9564 - p. 925 - 930.
  BMI - Flavor perception - Malnutrition - Olfaction - Parkinson’s disease
  Flavor perception involves both olfactory and gustatory function. In patients with Parkinson’s disease (PD), hyposmia is a frequent finding, as well as an increased risk of malnutrition. We performed a pilot study to investigate the relationship between flavor perception and risk of malnutrition in PD patients. 63 PD patients participated to perform an olfactory (Sniffin’ Sticks) and gustatory (Taste Strips) task, and a questionnaire to establish nutritional risk (MUST), which includes BMI measurements. The relationship between olfactory and gustatory function and BMI was analyzed using partial correlations, corrected for disease duration, and regression analysis. Patients displayed a high prevalence of hyposmia (68.3%), and a low prevalence (6.3%) of hypogeusia. A small, but significant correlation was found between olfactory function and BMI (r = 0.261, p = 0.038), and not for gustatory function and BMI (r = 0.137, p = 0.284). Hyposmia, and not hypogeusia, may contribute to weight loss in Parkinson’s disease, and hence increase the risk of malnutrition.
  over het belang van ontmoetingsruimtes
  Bock, Bettina - \ 2016
  interview als expert voor een voorlichtingsfilm over burgerinitiatieven in het kader van de uitreiking van appeltjes van oranje interview als expert voor een voorlichtingsfilm over burgerinitiatieven in het kader van de uitreiking van appeltjes van oranje
  Wortel DNA laat zien hoe felle kleur ontstaat
  Vos, Ric de - \ 2016
  Aan het rijtje landbouwgewassen waar we het DNA van kennen is onlangs de wortel toegevoegd. Nu is duidelijk hoe het kan dat de wortel ook onder de grond doorgaat met de productie van de oranje kleurstof. Normaal gesproken is daar licht voor nodig. Door een mutatie reageert de aanmaak niet meer op licht en gaat de productie gewoon door. Maar waarom dit ooit voor de wilde voorouders van onze peen nuttig was vertelt het genoom niet.Aan het rijtje landbouwgewassen waar we het DNA van kennen is onlangs de wortel toegevoegd. Nu is duidelijk hoe het kan dat de wortel ook onder de grond doorgaat met de productie van de oranje kleurstof. Normaal gesproken is daar licht voor nodig. Door een mutatie reageert de aanmaak niet meer op licht en gaat de productie gewoon door. Maar waarom dit ooit voor de wilde voorouders van onze peen nuttig was vertelt het genoom niet.
  Agrarisch Waterbeheer in de praktijk : Op zoek naar de gemene deler
  Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2016
  Het Waterschap 2016 (2016)6. - ISSN 1380-4251 - p. 7 - 9.
  waterbeheer - waterschappen - duurzame energie - terugwinning - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - landbouw - innovaties - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - water management - polder boards - sustainable energy - recovery - sewage treatment - purification plants - agriculture - innovations - climate adaptation - urban areas
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: marktvisie waterschappen. 5) De politicus Liesbeth van Tongeren: Niet langer in discussie met klimaatsceptici. 6) Er valt iets te kiezen: waterschappen integreren duurzame energieproductie succesvol in hun kerntaken. 7) Slimmer investeren: Strategisch asset management. 8) Creativiteit op het snijvlak van orde en chaos: Waterschap De Dommel flirt met paradoxen. 9) Open overheid, ook voor waterschappen. 10) Werken aan morgen is gisteren al begonnen: hoe ziet werken voor een waterschap er in 2026 uit?
  Planten kweken zonder zwaartekracht
  Marcelis, Leo - \ 2016

  Geinterviewd door NPO1 over telen van groenten in de ruimte (tijdens presentatie eloy in utrecht) Op 16 January 2016 twitterde astronaut Scott Kelly vanuit het International Space Station: ‘First ever flower grown in space makes its debut’. Op bijgaande foto zien we het groene Zinnia plantje met een oranje bloem. Hoe lastig is het eigenlijk om planten zonder zwaartekracht te kweken? Het radioprogramma Nieuws en Co vroeg het aan Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie aan Wageningen University. Tijdens dit interview ging Leo Marcelis in op het hoe en waarom van het doen van onderzoek naar het telen van planten in de ruimte

  Effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids on human brain morphology and function : What is the evidence?
  Bos, Dienke J. ; Montfort, Simone J.T. van; Oranje, Bob ; Durston, Sarah ; Smeets, P.A.M. - \ 2016
  European Neuropsychopharmacology 26 (2016)3. - ISSN 0924-977X - p. 546 - 561.
  Brain function - Brain morphology - Development - DHA - EPA - Omega-3

  Public opinion and media coverage suggest that there are benefits of long-chain ω-3 polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) intake on brain functioning. However, it is an open question whether this is indeed the case. Therefore, we reviewed the evidence for effects of ω-3 LC-PUFA on human brain morphology and function. We included studies on (1) naturalistic long-term ω-3 LC-PUFA intake during life (2) the effects of short-term ω-3 LC-PUFA supplementation in healthy subjects and (3) the effects of ω-3 LC-PUFA supplementation as alternative or add-on treatment for psychiatric or neurological disorders. To date, 24 studies have been published on the effect of ω-3 LC-PUFA on brain function and structure. Findings from naturalistic studies and clinical trials in healthy individuals indicate that ω-3 LC-PUFA intake may be associated with increased functional activation of the prefrontal cortex in children, and greater gray matter volume and white matter integrity during aging. However, most naturalistic studies were cross-sectional or did not find any effect on cognition. As such, it is hard to estimate the magnitude of any beneficial effects. Furthermore, there is only limited evidence to support that ω-3 LC-PUFA supplementation is beneficial in brain disorders, such as Alzheimer's Disease, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Major Depressive Disorder and schizophrenia. Overall, the literature suggests that sensitivity to supplementation may vary over development, and as a consequence of brain disorders. The biological mechanisms underlying any (beneficial) effects ω-3 LC-PUFAs on the brain are currently unknown and need to be investigated.

  De Oranjelijst, een ijkpunt voor het Nederlands biocultureel erfgoed - lezing door dr. Chris Kik na afloop van de ALV van 11 april j.l.
  Kik, Chris - \ 2015

  www.npv-pomospost.nl Als middagprogramma van de algemene ledenvergadering op 11 april jl. gaf dr. Chris Kik, Head Curator Crops bij het Centre for Genetic Resources, Wageningen Universiteit (WUR) een lezing over de Oranje Lijst, een ijkpunt voor het Nederlands biocultureel erfgoed. De heer Kik is opgeleid als bioloog en afgestudeerd in de genetica en ecologie. Als meest avontuurlijk deel van zijn werk verzamelt hij zaden in het buitenland.

  Groen in de stad: Kansen voor gezondheid
  Vaandrager, Lenneke - \ 2015
  Duo presentatie door Lenneke Vaandrager en Jan Hassink
  De geur van mandarijnen heeft een opwekkend effect
  Beekwilder, Jules - \ 2014
  In tijden waarin de zon en code oranje elkaar afwisselen kun je last hebben van stemmingswisselingen. De ene dag vrolijk, de volgende dag droevig. Gelukkig is er een potentiële remedie gevonden tegen die droevige dagen: mandarijnengeur. Schrijver Hafid Bouazza zei onlangs in NRC Weekend dat Arabieren vroeger aan citrusvruchten roken om vrolijk te worden. „Het is bewezen dat de geur van mandarijnen een opwekkend effect heeft.” En hij is niet de enige die dat denkt. Vraag maar eens in je omgeving: meer mensen zijn overtuigd van het effect. Is mandarijnengeur onze nieuwe xtc? We checken de stelling: „De geur van mandarijnen heeft een opwekkend effec t.”
  Groen dichterbij : Wat maakt groene buurtprojecten tot een succes?
  Luttik, J. ; Aalbers, C.B.E.M. ; Donders, J.L.M. ; Langers, F. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2571) - 34
  openbaar groen - ontwerp - kinderen - natuur- en milieueducatie - projecten - evaluatie - provincies - public green areas - design - children - nature and environmental education - projects - evaluation - provinces
  'Groen Dichterbij' is een campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies die groene buurtprojecten ondersteunt met geld en advies. Alterra heeft voor Groen Dichterbij een onderzoek uitgevoerd naar succes- en faalfactoren en sociale effecten van deze groene buurtprojecten. De effecten van groene buurtprojecten gaan verder dan de vergroening van de buurt alleen. Ze gaan ook over elkaar ontmoeten, begrip tonen, samenwerken en het uitwisselen van kennis en ervaring over de natuur.
  Azolla aandacht in EenVandaag documentaire “Groene en Republikeinse Dromen voor de Koning”
  Werf, Adrie van der - \ 2013

  EenVandaag verzamelt, in aanloop naar de inhuldiging van Willem-Alexander, dromen van 'gewone' Nederlanders. Vandaag de droom van poolreiziger Marc Cornelissen, die hoopt dat de waterprins zich ontpopt tot groene koning.

  Cornelissen neemt ons mee naar Wageningen, waar grote experimenten gaande zijn met kroos. Dat wordt nu nog gezien als ‘plaag’, maar kan de 'blessing in disguise' worden. Het groeit zo snel, dat er veevoer, diesel en andere producten van gemaakt kan worden. Cornelissen schetst ons het Nederland van de toekomst met een Groene in plaats van Oranje Koning.

  Daarnaast de droom van republikein Bart Pol. die droomt van het grootste cadeau dat Prins Willem-Alexander Nederland volgens hem kan geven: een Republiek.

  Azolla aandacht in “eenvandaag” documentaire “Groene en Republikeinse Dromen voor de Koning”

  De Oranje Lijst : zeldzame groenterassen in de etalage
  Zijlstra, R. ; Simonse, L. ; Bas, N. ; Kik, C. ; Visser, L. ; Buiter, R. - \ 2013
  Wageningen : CGN - 46
  groenten - rassen (planten) - oude plantenrassen - streekgebonden producten - cultureel erfgoed - vegetables - varieties - old varieties - regional specialty products - cultural heritage
  In deze brochure worden 20 gewassen gepresenteerd en wordt een selectie gegeven van enkele mooie rassen met bijbehorende – al dan niet sterke – verhalen. Het is een uitnodiging aan potentiële gebruikers de Oranje Lijst database te bezoeken.
  In Sterksel gaan de varkens netjes naar het toilet (interview met M. van Genugten)
  Plas, A. van der; Genugten, M.M. van - \ 2011
  Omroep Brabant
  dierenwelzijn - varkens - varkenshouderij - dierlijke productie - diergedrag - huisvesting, dieren - varkensstallen - animal welfare - pigs - pig farming - animal production - animal behaviour - animal housing - pig housing
  Onderzoekers van het Varkens Innovatiecentrum in Sterksel hebben een varkenstoilet ontwikkeld. Volgens de onderzoekers zijn varkens gelukkiger als ze kunnen poepen en plassen op een afstandje van hun ligplaats. Ook staan ze graag wat rustiger tijdens het doen van een kleine of grote boodschap. Het varkenstoilet is een oranje rooster in de vloer van de stal. Ook staan er hekken bij. "Als varkens poepen, gaan ze in een hele onstabiele houding staan," vertelt Marjolein van Genugten, onderzoekster aan de Universiteit van Wageningen. "Andere varkens kunnen hen dan omver duwen, op deze manier staan ze veel rustiger." Minder ammoniak Maar de onderzoekers hopen niet alleen op meer varkensgeluk. Ook hopen ze dat het varkenstoilet bijdraagt aan minder ammoniakuitstoot omdat de vervuiling bij de bron wordt aangepakt. Tot slot kunnen mineralen in mest en urine optimaal worden gebruikt, hopen de onderzoekers.
  Potentilla fruticosa, sortimentsonderzoek en keuringsrapport
  Hoffman, M.H.A. - \ 2011
  Dendroflora 2011 (2011)48. - ISSN 0374-7247 - p. 103 - 146.
  houtachtige planten als sierplanten - struiken - potentilla fruticosa - rassen (planten) - cultivars - gebruikswaarde - openbaar groen - classificatie van rassen - karakteristieken - ornamental woody plants - shrubs - potentilla fruticosa - varieties - cultivars - use value - public green areas - variety classification - characteristics
  Potentilla fruticosa L. (Struikganzerik) is een heester die veel wordt gebruikt in het openbaar groen en op beperkte schaal in particuliere tuinen. Van nature is het een gemakkelijke plant, die vooral opvalt door zijn lange bloeitijd, vaak van het late voorjaar tot in de nazomer of herfst. Naast de natuurlijke gele en witte bloemkleur, zijn er in de loop van de jaren nieuwe cultivars ontwikkeld met rode, roze en oranje bloemen. Ook de gezondheid is flink verbeterd. Dit heeft het gewas een enorme impuls gegeven. Inmiddels zijn er ruim 150 verschillende cultivars bekend. Ongeveer 80 cultivars zijn op twee verschillende locaties getest. De planten zijn door PPO beschreven en beoordeeld op gebruikswaarde. De KVBC voerde een sterrenkeuring uit.
  7e Goudse Waterconferentie: "In naam van Oranje doe open die sluis; laat burgerinitiatieven niet verwateren."
  Brink, Adri van den - \ 2011
  Het nieuwe Biesboschbos: van griend naar wentelwilgen en getijmoeras
  Bijlsma, R.J. ; Weeda, E.J. ; Neut, J. van der; Sluiter, H. - \ 2011
  Tilburg : Staatsbosbeheer - ISBN 9789081198004 - 88
  natuurontwikkeling - rijshout - wetlands - flora - fauna - nationale parken - biesbosch - vegetatie - moerassen - castor - natura 2000 - nature development - osiers - wetlands - flora - fauna - national parks - biesbosch - vegetation - marshes - castor - natura 2000
  Het nieuwe Biesboschbos - van griend naar wentelwilgen en getijmoeras. Onderzoekers Rienk-Jan Bijlsma en Eddy Weeda van Alterra en Staatsbosbeheerders Han Sluiter en Jacques van der Neut beschrijven de veranderingen in dit eeuwenoude gebied. In de Biesbosch wordt nog maar weinig griendhout gehakt. De grienden zijn veranderd in weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. Omgewaaide wilgen raken begroeid met allerlei soorten mos en tussen de wortelkluiten broeden ijsvogels. Dit nieuwe bos trekt boomklevers en appelvinken. En er verschijnen moesdistel, oranje springzaad, reuzenbalsemien en zwart tandzaad. Ook de rol van de bever wordt uitgebreid belicht.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.