Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Klimaatverandering brengt ongewenste kever dichter bij Nederlandse honingbij
  Cornelissen, Bram - \ 2019

  Als het klimaat zich volgens de bekende scenario’s blijft ontwikkelen, is de kans groot dat onze honingbij er de komende jaren een vijand bij krijgt. De toekomstige stijgende temperaturen zijn namelijk ideaal voor de kleine bijenkastkever, een invasieve soort die in korte tijd een bijenvolk kan uitroeien.

  Snel en simpel meten wat er in je eten zit
  America, Twan - \ 2019

  als je een product in de supermarkt koopt, staat er netjes op het etiket welke allergenen het bevat. Ook word je gewaarschuwd voor eventuele 'sporen' of dat het product' in een fabriek wordt gemaakt waar ook x wordt verwerkt' . Maar hoe testen fabrikanten dat eigenlijk? en zijn er ook tests die je zelf kunt doen, bijvoorbeeld op je broodje in een restaurant? Nieuwsgiering dook Vera Hendriks in de wereld van lab-assays, teststrips en smartphone-apps.

  Voor succesvolle kringlooplandbouw moet de veestapel fors kleiner (maar veganisme is niet de oplossing)
  Boer, Imke de; Ittersum, Martin van - \ 2019

  Als Nederland de overgang wil maken naar een circulaire landbouw, zal de veestapel misschien wel gehalveerd moeten worden, zeggen twee Wageningse hoogleraren. Maar veganisme is ook niet de oplossing.

  Hoe vaak kun je jezelf afdrogen met dezelfde handdoek
  Zwietering, Marcel - \ 2018

  Als je jezelf blijft afdrogen met een besmette handdoek, word je niet schoner of beter. En je gaat stinken.

  Eendenkroos ontluikend succesverhaal?
  Meer, I.M. van der - \ 2018

  Als het waar is dat, wat trends betreft, de VS een beetje voor zijn en Europa wat later volgt, staat ons binnen enkele jaren een nieuwe groente te wachten: eendenkroos. Een plantje dat zich razendsnel vermenigvuldigt, barstensvol eiwitten zit en zelfs geen landbouwgrond nodig heeft. Omdat de Nederlanders wat dat betreft, voor staan op de Belgen, gingen we vooral bij onze noorderburen ons licht opsteken. Maar ook in ons eigen land groeit de aandacht voor het gewas.

  Mooi dier? Man, hou op!
  Jansman, Hugh - \ 2018

  Als een wolf in Twente rondloopt, is iedereen nieuwsgierig en opgewonden. Voor een schapenboer in Luttenberg was het een nachtmerrie. Ze was echt in de regio, de duitse wolvin Naya. Op 23 en 24 december verbleef ze in Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug. Een week eerder kwam ze vanuit Duitsland het land in, en trok rond de kerstdagen via Hardenberg, Staphorst en Twnnte richting de Achterhoek.

  Big in groep eet en groeit beter
  Sikkema, Albert ; Nieuwamerongen, Sofie van - \ 2017

  Als je de zeug en haar pasgeboren biggen in groepshuisvesting houdt, dan eten en groeien de biggen beter en bijten ze minder in elkaars staart. Wel is de biggensterfte in de groep iets hoger, blijkt uit promotieonderzoek van Sofie van Nieuwamerongen.

  Pleidooi voor radicaal andere landbouw
  Meijl, Hans van; Scholten, Martin - \ 2017

  Als we echt iets willen doen aan het klimaatprobleem en de oprukkende welvaartsziekten, moet het roer in de landbouw en voedselindustrie drastisch om. Dat bepleitten verschillende WUR-onderzoekers de afgelopen weken. Het nieuwe geluid lijkt weerklank te vinden.

  Ecohydrologische systeemanalyse van het Rotbroek en Gorenbroek; Ecohydrologisch functioneren en knelpunten - potenties en herstelmogelijkheden : Rapport 9y2139
  Pals, Annemarie ; Mars, Hans de; Delbare, Elke ; Delft, S.P.J. van; Jacobs, M.H. - \ 2016
  Mechelen : HASKONING BELGIOM SA/NV/Wageningen Environmental Research - 191 p.
  Paprikateelt in emissieloze kas haalt gelijke productie met zelfde kwaliteit : ‘bewustwording bij telers moet omhoog’
  Beerling, Ellen ; Os, Erik van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetables - capsicum - sweet peppers - emission reduction - agricultural research - water reuse - drainage water - water filters - disinfection - ozone - substrates - crop production

  Als de proef met emissieloos telen één ding heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat water meer vertrouwen verdient, menen Wageningen UR onderzoekers Ellen Beerling en Erik van Os. “Als we er bewust mee om gaan, neemt de noodzaak om te lozen aanzienlijk af.” De paprikateelt in het IDC Water in Bleiswijk verliep met volledige recirculatie van water en presteerde zeker niet minder dan de referentieteelt.

  Palaeoecological study of a Weichselian wetland site in the Netherlands suggests a link with Dansgaard-Oeschger climate oscillation
  Geel, B. Van; Bos, J.A.A. ; Huissteden, J. Van; Pals, J.P. ; Schatz, H. ; Mourik, J.M. Van; Reenen, G.B.A. Van; Wallinga, J. ; Plicht, J. Van Der - \ 2010
  Netherlands journal of geosciences 89 (2010)3-4. - ISSN 0016-7746 - p. 187 - 201.
  Dansgaard-Oeschger cycles - Macrofossils - Non-pollen palynomorphs - Oribatida - Pollen - Weichselian

  Botanical microfossils, macroremains and oribatid mites of a Weichselian interstadial deposit in the central Netherlands point to a temporary, sub-arctic wetland in a treeless landscape. Radiocarbon dates and OSL dates show an age between ca. 54.6 and 46.6 ka cal BP. The vegetation succession, starting as a peat-forming wetland that developed into a lake, might well be linked with a Dansgaard-Oeschger climatic cycle. We suggest that during the rapid warming at the start of a D-O cycle, relatively low areas in the landscape became wetlands where peat was formed. During the more gradual temperature decline that followed, evaporation diminished; the wetlands became inundated and lake sediments were formed. During subsequent sub-arctic conditions the interstadial deposits were covered with wind-blown sand. Apart from changes in effective precipitation also the climate-related presence and absence of permafrost conditions may have played a role in the formation of the observed sedimentological sequence from sand to peat, through lacustrine sediment, with coversand on top. The Wageningen sequence may correspond with D-O event 12,13 or 14. Some hitherto not recorded microfossils were described and illustrated.

  The chicken pituitary-specific transcription factor Pit-1 is involved in the hypothalamic regulation of pituitary hormones
  As, P. van; Janssens, K. ; Pals, K. ; Groef, B. De; Onagbesan, O.M. ; Bruggeman, V. ; Darras, V.M. ; Denef, C. ; Decuypere, E. - \ 2006
  Acta Veterinaria Hungarica 54 (2006)4. - ISSN 0236-6290 - p. 455 - 471.
  thyrotropin-releasing-hormone - thyroid-stimulating hormone - growth-hormone - molecular-cloning - gene-expression - beta-subunit - sequence-analysis - receptor - secretion - protein
  Pit-1 is a pituitary-specific POU-domain DNA binding factor, which binds to and trans-activates promoters of growth hormone- (GH), prolactin- (PRL) and thyroid stimulating hormone-beta- (TSHbeta) encoding genes. Thyrotropin-releasing hormone (TRH) is located in the hypothalamus and stimulates TSH, GH and PRL release from the pituitary gland. In the present study, we successfully used the cell aggregate culture system for chicken pituitary cells to study the effect of TRH administration on the ggPit-l* (chicken Pit-1), GH and TSHbeta mRNA expression in vitro. In pituitary cell aggregates of 11-day-old male broiler chicks the ggPit-l * mRNA expression was significantly increased following TRH administration, indicating that the stimulatory effects of TRH on several pituitary hormones are mediated via its effect on the ggPit-l* gene expression. Therefore, a semiquantitative RT-PCR method was used to detect possible changes in GH and TSHbeta mRNA levels. TRH affected both the GH and TSHbeta mRNA levels. The results of this in vitro study reveal that ggPit-1 * has a role in mediating the stimulatory effects of TRH on pituitary hormones like GH and TSHbeta in the chicken pituitary.
  Recent developments in CANDECOMP/PARAFAC algorithms: a critical review
  Faber, N.M. ; Bro, R. ; Hopke, P.K. - \ 2003
  Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 65 (2003)1. - ISSN 0169-7439 - p. 119 - 137.
  rank annihilation method - alternating trilinear decomposition - least-squares algorithms - parafac factor-analysis - matrix fluorescence-spectra - aromatic-hydrocarbons - liquid-chromatography - multiway calibration - eigenvalue problems - 3-way arrays
  Several recently proposed algorithms for fitting the PARAFAC model are investigated and compared to more established alternatives. Alternating least squares (ALS), direct trilinear decomposition (DTLD), alternating trilinear decomposition (ATLD), self-weighted alternating trilinear decomposition (SWATLD), pseudo alternating least squares (PALS), alternating coupled vectors resolution (ACOVER), alternating slice-wise diagonalization (ASD) and alternating coupled matrices resolution (ACOMAR) are compared on both simulated and real data. For the recent algorithms, only unconstrained three-way models can be fitted. In contrast, for example, ALS allows modeling of higher-order data, as well as incorporating constraints on the parameters and handling of missing data. Nevertheless, for three-way data, the newer algorithms are interesting alternatives. It is found that the ALS estimated models are generally of a better quality than any of the alternatives even when overfactoring the model, but it is also found that ALS is significantly slower. Based on the results (in particular the poor performance of DTLD), it is advised that (a slightly modified) ASD may be a good alternative to ALS when a faster algorithm is desired.
  Fossiele plantengemeenschappen als referentie kader voor moderne moerasontwikkeling
  Veer, R. van 't; Geel, B. van; Pals, J.P. ; Smeerdijk, D.G. van - \ 2000
  In: Honderd jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland / Schaminée, J.H.J., van 't Veer, R., Noordwolde : Opulus - p. 174 - 189.
  W.C.H. Staring 1808 - 1877 : geoloog en landbouwkundige
  Veldink, J.G. - \ 1970
  Wageningen University. Promotor(en): B.H. Slicher van Bath. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022003015 - 206
  biografieën - landbouw - geschiedenis - nederland - agrarische geschiedenis - biographies - agriculture - history - netherlands - agricultural history

  Als voorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis wees Dr. N. G. Addens mij er indertijd op, dat naar verhouding maar weinig aandacht is besteed aan de ontwikkeling van onze landbouw in de periode tussen de Franse tijd en de landbouwcrisis van 1880. Verschillende landbouwhistorici hebben zich vooral verdiept in de toestanden omstreeks het begin en het einde van de negentiende eeuw. Door de voedselschaarste tijdens en na de Franse tijd streefde men naar een verhoging van de landbouwproduktie. Publikaties van enkele Engelse, Franse en Duitse onderzoekers vormden min of meer de basis van een allereerste landbouwwetenschap. Eerst na de moeilijkheden van de landbouwcrisis van 1880 kwam er echter ook in ons land een snellere ontwikkeling, doordat de overheid het wetenschappelijk onderzoek, het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting bevorderde.

  Deze ontwikkeling was reeds omstreeks het midden van de vorige eeuw op gang gekomen, doch bracht eerst maar weinig spectaculaire veranderingen. De grote massa van de boerenstand was nog niet rijp voor het opvolgen van de adviezen van de voorlopers, die bovendien ook lang niet altijd eenzelfde mening bezaten. Als leidinggevende landbouwkundige uit die periode valt in het bijzonder Dr. W.C.H. Staring op, die met grote volharding en soms ook met veel felheid zijn meningen verkondigde. Hij zag de weg naar de vooruitgang duidelijk voor zich, doch heeft helaas zijn plannen maar gedeeltelijk kunnen uitvoeren. Het eerste plan voor wat hijzelf noemde 'zijn stokpaardje', een landbouwhogeschool, had hij reeds in 1847 klaar. Ondanks ook enkele andere latere ontwerpen heeft hij de realisering hiervan niet beleefd. Eerst in 1918 werd de toenmalige Rijkslandbouwschool te Wageningen in een Landbouwhogeschool omgezet.

  Een verdere oriëntatie omtrent het werk van Staring deed mijn belangstelling in het groeiproces van de ontwikkeling van onze landbouw toenemen. De figuur Staring en zijn strijd voor de vooruitgang boeide mij meer en meer, zodat de bestudering hiervan tenslotte al mijn vrije tijd in beslag nam. Dank zij de bemiddeling van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis stelde Mr. A. Staring het familie-archief met de vele duizenden brieven tot mijn beschikking. Voor deze gedurende vele jaren ontvangen medewerking betuig ik hem mijn hartelijke dank. Een groot aantal tot nu toe onbekende bronnen kon hierdoor worden geraadpleegd. Evenzo stemt het mij tot grote dankbaarheid, dat Prof. Dr. B. H. Slicher van Bath zich bereid verklaarde om de supervisie van mijn studie op zich te nemen. Mijn speciale dank gaat ook uit naar Dr. J. M. G. van der Poel, die in vele gesprekken een stimulerende invloed heeft gehad op een verdere verdieping van het onderzoek en de uiteindelijke voltooiing.
  De bestudering van het leven van Staring, de strijder voor de vooruitgang, heeft mij overtuigd van de juistheid van het Arabische spreekwoord dat zegt, dat de mens die het leven van een ander mens beschrijft, zijn eigen leven met dat andere verrijkt.

  Moge evenzo ook velen door het lezen van deze beschrijving van de ontwikkeling van de landbouw in het verleden, geïnspireerd worden tot het verder werken aan deze taak in het heden. In verschillende streken van de wereld treffen we nog toestanden aan, die grote overeenkomst vertonen met die van ons land in de vorige eeuw. Het motto van Staring in het Huisboek voor den landman in Nederland, 'elke bunder tarwe brengt ons slechts twintig mud graan op, op elke bunder bouw- en weiland houden wij nog niet één stuk rundvee, een vijfde van onzen grond ligt nog woest en ledig', geldt nog steeds voor grote gedeelten van de aarde.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.