Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Green Up The City! - Do urban greening initiatives lead to green gentrification in the Netherlands?
  Bree, J. de; Heijmans, M. ; Michailidi, E. ; Negru, R.M. ; Pelgrim, I. ; Smith, A. ; Jacobs, J. ; Haas, W. de; Wentink, C.Q. - \ 2018
  Het effect van een verhoogde ammoniak concentratie in het water op fysiologie, groei en voeropname van Europese paling (Anguilla anguilla)
  Abbink, W. ; Blom, E. ; Pelgrim, Thamar ; Vries, P. de; Vis, J.W. van de; Schram, E. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C187/15) - 18
  european eels - ammoniak - dierfysiologie - groei - voeropname - visteelt - aquacultuur - dierenwelzijn - dierlijke productie - kweekvis - palingen - huisvesting, dieren - diergezondheid - european eels - ammonia - animal physiology - growth - feed intake - fish culture - aquaculture - animal welfare - animal production - farmed fish - eels - animal housing - animal health
  Onderzoek naar verwijdering middelen
  Ruijven, Jim van; Beerling, Ellen ; Os, Erik van; Staaij, Marieke van der - \ 2015
  Kleine bijenkastkever aangetroffen in Italië
  Cornelissen, B. ; Pelgrim, W. - \ 2014
  Bijenhouden 8 (2014)7, november 2014. - ISSN 1877-9786 - p. 25 - 26.
  bijenhouderij - bijenziekten - aethina tumida - italië - verspreiding - dierziektepreventie - apidae - honingbijen - diergezondheid - bestrijdingsmethoden - beekeeping - bee diseases - aethina tumida - italy - dispersal - animal disease prevention - apidae - honey bees - animal health - control methods
  Voor de tweede keer in 10 jaar heeft de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) voet aan de grond gekregen in Europa. Een eerste uitbraak in Portugal in 2004 werd snel ingedamd, maar een nieuwe uitbraak in het zuiden van Italië lijkt van permanente aard.
  Vaker brand in huurwoningen door exotisch koken
  Butijn, Carja - \ 2014
  Carja Butijn, universitair docent aan de Wageningen Universiteit, betwijfelt die conclusie. Zij onderzoekt kookgewoonten in Nederland en West-Afrika. Voor de gelegenheid pakt ze er ook een ouder onderzoek bij naar kookgewoonten van Marokkaanse huishoudens in Nederland. Ja, immigranten houden lang hun eigen eetgewoonten vast. En ja, in de mediterrane cultuur sta je langer in de keuken, waarmee het brandrisico vanzelf toeneemt. En niet-westerse maaltijden worden meer met olie bereid, dat vlam in de pan kan veroorzaken. Maar onder autochtonen worden oliën óók populairder. En in mediterrane keukens wordt de oven ook vaak gebruikt, met weinig brandrisico. "De slotsom is niet gemaakt", zegt Butijn. Haar vermoeden: de 'exotische kookstijl' is niet de enige oorzaak.
  Hoe de architect het weer in de stad beïnvloedt
  Lenzholzer, Sanda - \ 2013
  20 november: ‘Het weer in de stad’, boek over stadsklimaat
  Lenzholzer, Sanda - \ 2013
  Bluetonguevirus serotype 8 in jonge gezonde kalveren
  Wuijckhuise, L. van; Vellema, P. ; Pelgrim, W. ; Tolboom, R. ; Mulder, H. ; Rijn, P.A. van - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)23. - ISSN 0040-7453 - p. 922 - 994.
  melkveehouderij - melkkoeien - kalveren - rundveeziekten - bluetonguevirus - kouderesistentie - dairy farming - dairy cows - calves - cattle diseases - bluetongue virus - cold resistance
  Following the detection in Northern Ireland of bluetongue serotype-8 (BTV-8) PCR-positive calves born from PCR-negative but seropositive heifers imported from the Netherlands, an investigation was started to determine whether PCR-positive calves were born in the first quarter of 2008 in the Netherlands. Blood samples were collected on 43 dairy farms from 388 cow-calf combinations. All calves were at least 10 days old and had been born after 1 January 2008. In total, 229 cows had had a BTV-8 infection, and from these cows 37 PCR-positive calves were born (16.2 %). If these calves are viraemic, they can contribute to BTV-8 overwintering in North-West Europe.
  Vertical transmission of wildtype bluetongue serotype 8 after natural infection in cattle: are unusual routes of virus transmission involved in overwintering?
  Wuijkhuize-Sjouke, L. van; Vellema, P. ; Pelgrim, W. ; Rijn, P.A. van - \ 2008
  Estimation of surface fluxes over canopies during MAC Europe 1991 campaign using combined microwave and optical data.
  Vidal, A. ; Taconet, O. ; Moran, M. ; Pelgrim, F. ; Rijckenberg, G.J. ; Normand, M. ; Cellier, P. ; Humes, K. ; Laguette, S. ; Olivier, O. ; Rakatorivony, L. ; Vidal-Madjar, D. ; Clarke, T. ; Leeuwen, H.J.C. van - \ 1994
  In: Proc. IEEE Symp.Combined optical-microwave earth and atmosphere sensing, Albuquerque, USA - p. 90 - 94.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.