Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het landbouwonderwijs in de twintigste eeuw
  Kooij, P. - \ 2008
  In: Groen onderwijs : terugblik en uitzicht naar aanleiding van het 100-jarig betsaan van de Vereniging voor Hoger Landbouw Onderwijs (1906-2006) / Duijvendak, M.G.J., Karel, E.H., Kooij, P., Rijksuniversiteit Groningen (Historia agriculturae 41) - ISBN 9789036735636 - p. 9 - 42.
  agrarisch onderwijs - geschiedenis - onderwijs - nederland - agricultural education - history - education - netherlands
  Beschrijving van het landbouwonderwijs, vanaf het prille begin, benaderd vanuit de drie lagen (hoger, middelbaar en lager onderwijs) en vanuit de OVO drieluik (Onderwijs, Voorlichting en Onderzoek). De positie van Jan Kops, Uilkens, HC van Hall, O. Pitsch. Veranderingen na 1910; veranderingen na 1945; het agrarisch onderwijs binnen de Mammoetwet; de oprichting van agrarische scholengemeenschappen; concentratie in het hoger onderwijs; het rapport van Bram Peper (1996) over de toekomst van hoger en universitair onderwijs
  Erfelijkheid en cultuur (ik ben, ik leef, ik denk)
  Pitsch, O. - \ 1918
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 13, [verh. 5])
  Afscheidscollege gegeven den 15den Juli 1918
  Pitsch, O. - \ 1918
  Wageningen : Veenman - 17
  plantenveredeling - landbouw - onderwijs - plant breeding - agriculture - education
  De strijd om het bestaan in het proces der evolutie van de levende organismen
  Pitsch, O. - \ 1916
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 10, [verh. 2])
  Opmerkingen naar aanleiding van de aanvallen van Dr. Z. Kamerling op de Rijks hoogere land - , tuin - en boschbouwschool
  Pitsch, O. - \ 1916
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 9, [verh. 5])
  hoger onderwijs - beroepsopleiding - landbouw - nederland - veluwe - gelderland - higher education - vocational training - agriculture - netherlands - veluwe - gelderland
  Proefneming over den invloed van de hoogte van den grondwaterstand op de grootte van den oogst aan gras of hooi
  Pitsch, O. - \ 1913
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 6, [verh. 1]) - 39
  Resultaat van den verbouw van verschillende aardappelrassen in 1911 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
  Pitsch, O. - \ 1912
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 5, [verh. 7])
  Resultaat van den verbouw van verschillende aardappelrassen in 1910 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
  Pitsch, O. - \ 1911
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 4, [verh. 7])
  Chemische analyse van eenige grassoorten en van een paar hooimonsters en eenige beschouwingen naar aanleiding daarvan
  Pitsch, O. - \ 1911
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 4, [verh. 4])
  Resultaat van den verbouw van verschillende aardappelrassen in 1909 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
  Pitsch, O. - \ 1911
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 4, [verh. 2])
  Resultaat van den verbouw van verschillende aardappelrassen in 1908 aan de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool
  Pitsch, O. - \ 1909
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 2, [verh. 5])
  Waarheen op het gebied der veredeling van kultuurgewassen?
  Pitsch, O. - \ 1909
  Wageningen : Veenman (Mededeelingen van de Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool en van de daaraan verbonden instituten dl. 2, [verh. 3])
  plantenveredeling - rapporten - theorie - ontwerp - plant breeding - reports - theory - design
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.