Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Polderdijk
Check title to add to marked list
Onderzoek naar ganzentrek en het voorkomen van vogelgriep
Ebbinge, B.S. ; Kleijn, D. ; Muskens, G.J.D.M. ; Polderdijk, C.A. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2055) - 112
ganzen - migratie - monitoring - aviaire influenzavirussen - jagen - merken - vogels - veldwerk - nederland - geese - migration - monitoring - avian influenza viruses - hunting - marking - birds - field work - netherlands
Het langlopende ganzenvang- en merkprogramma dat Alterra in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ganzenvangers al sinds 1954 uitvoert, is als monitoringsprogramma ingezet bij de analyse en interpretatie van de acute vraag of ganzen vogelgriep kunnen overbrengen over grote afstanden. Dankzij een internationaal netwerk van vrijwillige vogelwaarnemers, die hun waarnemingen van gemerkte ganzen via een speciale website kunnen doorgeven, wordt belangrijke informatie verkregen over de trekroutes van wilde ganzen. Tevens levert dit programma belangrijke gegevens over de jaarlijkse overlevingskans van ganzen en in hoeverre die door jacht wordt beïnvloed. Met deze informatie kunnen populatiemodellen getoetst en verbeterd worden, die voor het beheer van de sterk in aantal toegenomen ganzenpopulaties van belang zijn.
FRUITFUL : integrated supply-chain information system for fruit produce between South Africa and the Netherlands
Polderdijk, J.J. ; Dyk, F.E. van; Ferreira, D. ; Guis, G.W. ; Keller, S. - \ 2006
In: The agro-food chains and networks for development / Ruben, R., Slingerland, M., Nijhoff, H., Berlin [etc.] : Springer (Wageningen UR Frontis Series vol. 14) - ISBN 1402046006 - p. 129 - 140.
South-African and Dutch research institutes and business partners collaborated in several pilot projects for improving logistical performance and quality performance to strengthen the market position of South-African fruit after deregulation of the domestic market. Based on participatory problem assessment, it was concluded that major bottlenecks for realizing fully integrated exchange of information were far less of a the technical nature (hardware and software), but had to do with the cost side and the `human¿ nature, e.g., education, procedures, data accuracy, mistrust, competition, institutional capacities and organization. Pilots were conducted to improve inter-company planning, coordination and information exchange, and to enhance the role of the government in moving towards standardization.
Airlines missen de boot
Boerrigter, H.A.M. ; Polderdijk, J.J. - \ 2005
Luchtvracht: air cargo magazine for the Benelux 35 (2005)346. - ISSN 1381-7078 - p. 6 - 8.
Eindrapportage kwaliteitsgerichte tracking & tracing : analyse en haalbaarheid onder praktijkomstandigheden
Boerrigter, Henry ; Hulzebos, Lars ; Kreft, Fátima ; Polderdijk, Anneke ; Scheer, F. ; Thors, Marten ; Top, Jan ; Verdenius, Floor ; Vernéde, Raoul ; Westra, Eelke - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 256) - 45
Humidity control in reefer containers : chain inventory
Boogaard, G.J.P.M. van den; Polderdijk, J.J. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Report / Agrotechnology & Food Innovations 245) - 12
Zeetransport van snijbloemen : werkpakket productkwaliteit : deelrapportage juli - december 2003
Mensink, Manon ; Harkema, Harmannus ; Polderdijk, Anneke - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 067) - 37
Building linkages in the horticultural sector : manual to a strategic thinking workshop
Vellema, Sietze ; Admiraal, Linda ; Buurma, Jan ; Overbeek, Leo van; Polderdijk, Anneke ; Sopov, Monika ; Zhang, Xiaoyong - \ 2004
Wageningen : Agricultural Economics Institure (LEI) - 70
Snijbloemen per schip naar VS
Polderdijk, J.J. ; Harkema, H. ; Mensink, M.G.J. - \ 2004
LogistiekKrant 17 (2004)6. - ISSN 0922-8675
Projectoverzicht KWALITENT : kwaliteitsgerichte Tracking en Tracing
Boerrigter, H. ; Hulzebos, J.L. ; Kreft, F. ; Polderdijk, J.J. ; Scheer, F.P. ; Thors, M. ; Top, J.L. ; Verdenius, F. ; Vernede, R. ; Westra, E.H. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 274) - ISBN 9067548448 - 33
landbouwproducten - voedselkwaliteit - kwaliteitscontroles - monitoring - informatietechnologie - ketenmanagement - agricultural products - food quality - quality controls - information technology - supply chain management
Predictive modelling of post-harvest quality evolution in perishables, applied to mushrooms
Lukasse, L.J.S. ; Polderdijk, J.J. - \ 2003
Journal of Food Engineering 59 (2003)2-3. - ISSN 0260-8774 - p. 191 - 198.
temperature - storage
A large number of models on post-harvest quality evolution of perishables is available. Yet the number of applications is limited. The most common application is the comparison of shelf-life predictions for different constant temperature scenarios. Application of post-harvest quality evolution models for perishables in evaluation of cold-chains (non-constant temperatures) and in model predictive control (MPC) poses specific requirements to the models: predictive, causal, stable, irreversible models are required that are valid for non-constant temperatures. In this paper a modelling methodology is presented in which the class of permitted models is limited by the above requirements. The methodology is used to develop a post-harvest mushroom quality evolution model. The resulting model fits well to experimental data collected for mushrooms from three different growers. The model is suitable for use in MPC and the evaluation of cold-chains with any possibly occurring temperature trajectory. No such model is currently available in the literature.
ATO kan veel betekenen voor AGF-sector : maar niet de wereld veranderen
Anonymous, - \ 2003
Vakblad AGF 57 (2003)14. - ISSN 0165-8883 - p. 17 - 17.
De houdbaarheid van gesneden fruit
Polderdijk, A. - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)9. - ISSN 0042-7934 - p. 39 - 41.
vruchten - fruit - salades - mango's - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - opslagkwaliteit - verpakking - voorraadbederf - fruits - salads - mangoes - keeping quality - storage life - storage quality - packaging - storage decay
Door ATO wordt verkennend onderzoek gedaan met mango's als modelproduct
Toepassingen van Paragon® films als levensmiddelenverpakking
Jaeger, C.R. ; Schennink, G.G.J. ; Kreft, F.I.N.G. ; Polderdijk, J.J. ; Donkelaar, J.R. ten; Zegveld, A.Z. ; Beukelaar, H.J. de - \ 2000
Wageningen : ATO B.V. Agrotechnologisch Onderzoekinstituut (Rapport / ATO B.V. Agrotechnologisch Onderzoekinstituut B453) - 52
Aspergillus niger on onions from New Zealand : A study carried out for Harmsen & De Groot and Marine Survey Bureau H.A. van Ameyde B.V
Polderdijk, J.J. ; Moezelaar, H.R. - \ 2000
Wageningen : ATO (Report / ATO B474) - 10
Firmness of mangoes (Mangifera indica L.) measured acoustically, mechanically and manually
Polderdijk, J.J. ; Kho, R.M. ; Kruif, A.P.M.D. ; Carmi, Y. - \ 2000
In: Sixth International Symposium on Mango, 6-9 April, at Pattaya City (Thailand)
Tracing en tracking en kwaliteitsbeheersing van bederfelijke producten
Verdenius, F. ; Rijgersberg, H. ; Verdijck, G. ; Polderdijk, A. ; Tijskens, P. ; Lukasse, L. - \ 2000
In: VIAS 2000, 28 september, at Ede (Netherlands)
Kwaliteitseffecten van diverse folietypen voor consumentenverpakkingen met Hollandse witte asperges
Polderdijk, J.J. ; Boerrigter, H.A.M. ; Boogaard, G.J.P.M. ; Harkema, H. ; Schreutelkamp, F.H. - \ 1999
Wageningen : Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoekinstituut, Dienst Landbouwkundig Onderzoek ATO-DLO (ATO-rapport B419) - 9
Ontwikkeling van een MA (modified atmosphere) bewaarsysteem voor een verlengde bewaring van anjerstekken : rapportage eerste fase van het onderzoek
Polderdijk, J.J. ; Peppelenbos, H.W. ; Boogaard, G.J.P.M. van den; Otma, E.C. ; Wild, J.P.J. de; Helm, J.J. van der - \ 1999
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / ATO-DLO B416) - 18
Firmness of mangoes (Mangifera indica L.) measured accoustically, mechanically and manually
Polderdijk, J.J. ; Carmi, Y. ; Kho, R.M. ; Kruif, A.P.M. de - \ 1999
In: Sixth international mango symposium, 6-9 April, at Pattaya (Thailand)
Naoogstgedrag van broccoli : de invloed van ketencondities en diverse verpakkingen
Polderdijk, J.J. - \ 1999
In: Eerste internationale bloemkool en broccoli studiedag, 11-12 September, at Roeselaere (Belgium)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.