Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Consumers prefer well pigmented yolks.
  Boushy, A.R. El; Raterink, R. - \ 1987
  Poultry (1987)2/3. - ISSN 0169-4405 - p. 14 - 17.
  Let birds reach their zone of comfort
  Boushy, A.R. El; Raterink, R. - \ 1985
  Misset world poultry 2 (1985)1. - ISSN 0926-924X - p. 14 - 17.
  Eggshell strength: The causes of egg breakage in relation to nutrition, management and environment. B Part two
  Boushy, A.R. El; Raterink, R. - \ 1985
  Feedstuffs 57 (1985)34. - ISSN 0014-9624 - p. 7 - 9.
  diervoedering - huisvesting, dieren - calcium - eierproductie - eierschaal - agrarische bedrijfsvoering - voer - hennen - mineralen - fosfor - animal feeding - animal housing - egg production - egg shell - farm management - feeds - hens - minerals - phosphorus
  Een rantsoen met 4% oesterschelpen en 3.5% krijt garandeert een voldoende opname voor calcium gedurende de gehele dag. Voor een goede eiproduktie met voldoende schaalsterkte is 0.3% Fosfor en 3.5% calcium aan te bevelen. Toevoeging van 50 ppm Vitamine C is aan te bevelen bij hoge temperatuur en relatieve vochtigheid. Goede hokinrichting en goed management kunnen eischaalbreuk in gunstige zin beinvloeden
  Eggshell strength: The causes of egg breakage in relation to nutrition, management and environment. A Part one
  Boushy, A.R. El; Raterink, R. - \ 1985
  Feedstuffs 57 (1985)33. - ISSN 0014-9624 - p. 18 - 21.
  diervoedering - eierschaal - voer - dierverzorging - animal feeding - egg shell - feeds - care of animals
  Beschrijving van voedings-, management- en klimaatsinvloeden op de eischaalkwaliteit. Als voedingsinvloeden worden calcium (bron en hoeveelheid), fosfor en vitamine a genoemd. Management-invloeden betreffen leeftijd van het dier, kooiconstructie, bezettingsdichtheid, vervoer, wassen en andere behandelingen van eieren. Verder wordt er op gewezen, dat een hoge omgevingstemperatuur en een hoog vochtigheidsgehalte een ongunstige invloed op de schaalkwaliteit hebben
  Koppeling melkcontrole - krachtvoederadvisering : verslag van het project in het stalseizoen 1975 - 1976
  Raterink, R. - \ 1977
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 50) - 41
  diervoedering - melkproductie - rundvee - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - concentraten - melkproducten - zuivelindustrie - animal feeding - milk production - cattle - productivity - profitability - animal husbandry - concentrates - milk products - dairy industry
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.