Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 2 / 2

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Reker
Check title to add to marked list
State of Europe's seas
Reker, J. ; Belchior, C. ; Royo Gelabert, E. ; Piet, G.J. ; Overzee, H.M.J. van - \ 2015
Luxembourg : European Environment Agency (EEA) (Report / European Environment Agency 2/2015) - ISBN 9789292136529 - 216 p.
VIP project: Passieve Visserij Ontwikkeling
Marlen, B. van; Vandenberghe, C. ; Craeynest, N. ; Korving, A. ; Cramer, R. ; Reker, E. - \ 2011
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C117/11)
visserij - vistuig - vismethoden - alternatieve methoden - netten - fisheries - fishing gear - fishing methods - alternative methods - nets
De introductie van passieve vistechnieken vormt een onderdeel van duurzame visserij ontwikkeling. Drie vaartuigen (KW-2, SCH-61 en IJM-27) beoefenen al geruime tijd passieve technieken. In het kader van dit project werd kennisoverdracht gedaan, vooral vanuit ILVO-Vlaanderen (Visserij Oostende, België), waar recent ervaring is opgedaan met schakels en potten, maar ook vanuit Denemarken, Frankrijk en Groot Brittannië. Na deze fase zijn de drie schippers gaan werken met verschillende passieve technieken (staand want, jiggen en potten) en hebben hiermee praktijkervaring opgedaan. Vervolgens werden vangsten en bijvangsten bemonsterd door onderzoekers van het ILVO en zijn er een tijd lang vangstgegevens bijgehouden door de schippers en opgeleverd aan IMARES en statistisch bewerkt. Een economische analyse laat zien, dat investeringen binnen redelijke korte tijd (1-3 jaren) zijn terug te verdienen. Hoewel de aanlandingen vergeleken met de boomkor relatief laag zijn, zijn de discards ook veel geringer. Met het lage brandstofverbruik zouden passieve vistuigen voor een beperkt deel van de vloot een alternatief kunnen zijn.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.