Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Photoinduced charge separation by porphyrins immobilized in microemulsion interfaces.
  Verhaert, R.M.D. ; Roeterdink, F. ; Vervoort, J. ; Hilhorst, R. - \ 1993
  Abstracts of papers of the American Chemical Society 205 (1993). - ISSN 0065-7727 - p. 170 - 170.
  Photoinduced charge separations in microemulsions.
  Verhaert, R.M.D. ; Roeterdink, F. ; Hilhorst, R. ; Schaafsma, T.J. - \ 1992
  In: Biocatalysis in non-conventional media, Vol.8 / Tramper, J., Amsterdam : Elsevier Sci. Publ - p. 313 - 320.
  Photoinduced charge separation in microemulsions.
  Verhaert, R.M.D. ; Roeterdink, F. ; Hilhorst, R. ; Schaafsma, T.J. - \ 1992
  In: Biocatalysis in nonconventional media / Tramper, J., Amsterdam : Elsevier Sci. Publ - p. 313 - 320.
  On the methylation of 5-(4-alkoxyphenyl)-15-(4-pyridyl)porphyrins.
  Roeterdink, F. ; Plas, H.C. van der - \ 1990
  Journal of heterocyclic chemistry 27 (1990). - ISSN 0022-152X - p. 1733 - 1735.
  Bodemtechnische mogelijkheden voor het opheffen van verdrassingsschade langs het hoofdkanaal van de Twente kanalen, kanaalgedeelte Eefde-Lochem
  Wiebing, R. - \ 1988
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1916) - 11
  kanalen - kwel - bodemwater - waterverzadiging - grondverzet - grondwaterstand - twente - canals - seepage - soil water - waterlogging - earth moving - groundwater level - twente
  Langs het kanaal Eefde-Lochem komen gebieden voor die zeer drassig zijn. Dit kan een gevolg zijn van kwel uit het kanaal. Te natte percelen of gedeelten daarvan zijn zeer hinderlijk voor een goede bedrijfsvoering. Door regelmatige vertrapping van de zode en de groei van slechte grassoorten op de natte gedeelte en wordt voortdurend schade geleden. De verdrassingsschade is nagegaan voor de locaties Ebbinge, De Groot en Roeterdink
  Light induced electron transfer in porphyrins incorporated in reversed micelles.
  Hilhorst, R. ; Plas, H.C. van der; Roeterdink, F. ; Schaafsma, T.J. ; Veeger, C. ; Verhaert, R.M.D. - \ 1988
  In: Abstract 12th IUPAC Symp. Photochemistry, Bologna, Italy - p. 354 - 355.
  Influence of the reversed micellar environment on photosensitized charge separation.
  Verhaert, R.M.D. ; Roeterdink, F. ; Hilhorst, R. ; Veeger, C. ; Schaafsma, T.J. - \ 1988
  In: Abstract 7th Int. Symp. Surfactants in solution, Ottawa, Canada - p. 142 - 142.
  Identification of the chromosomes of the rye translocation tester set
  Sybenga, J. ; Eden, J. van; Meijs, Q.G. van der; Roeterdink, B.W. - \ 1985
  Theoretical and Applied Genetics 69 (1985). - ISSN 0040-5752 - p. 313 - 316.
  Six-membered didehydrohereroarenes
  Plas, H.C. van der; Roeterdink, F. - \ 1983
  In: The chemistry of Trople-bonded function al groups / Patai, S., Rappoprt, Z., Chichester : John Wiley and Sons - p. 421 - 511.
  Photochemistry of pyrimidine N-oxides and N-benzoyliminopyrimidines, and thermal reactions of N-aminopyrimidines with nitrogen-containing nucleophiles
  Roeterdink, F. - \ 1977
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): H.C. van der Plas. - Wageningen : [s.n.] - 40
  pyrimidines - fotochemie - pyrimidines - photochemistry
  Het in dit proefschrift beschreven onderzoek vormt een onderdeel van een onderzoek dat op het laboratorium voor Organische Chemie te Wageningen wordt verricht naar de inwerking van licht en nucleofielen op aza-aromaten. Het onderzoek valt daarom in twee gedeelten uiteen. In de eerste drie hoofdstukken wordt het fotochemisch gedrag van di- en trigesubstitueerde pyrimidine-N-oxiden en van N- benzoyliminopyrimidinen beschreven. In de twee laatste hoofdstukken zijn enige thermische reacties van N- aminopyrimidiniumzouten met stikstofhoudende nucleofielen vermeld.
  De verkregen resultaten van het door ons uitgevoerde onderzoek kunnen als volgt worden samengevat.

  hoofdstuk 1 : Bestraling van 2,4,6-trimethylpyrimidine-1-oxyde in methanol met Rayonet RPR 2537 Å lampen geeft 4(5)-acetyl-2,5-(4)-dimethylimidazool en 1,2,4-trimethyl-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine. In benzeen wordt alleen de vorming van het imidazool en een onbekende verbinding X waargenomen. In beide oplosmiddelen worden echter de produkten uit hetzelfde primaire fotoprodukt gevormd. Ringcontractie tot een imidazoolderivaat treedt ook op bij uv-bestraling van 4-chloor-2,6-dimethylpyrimidine-l-oxyde in benzeen en bij 2,6-dimethyl-4-methoxypyrimidine-1-oxyde in methanol. Uit de resultaten van conventionele flitsfotolyses, die uitgevoerd zijn met het doel een inzicht te krijgen over het optreden van een oxaziridine intermediair, kunnen geen conclusies worden getrokken. De rol van enige mogelijke intermediairen, zoals oxaziridines, 1,2,4-oxadiazepines of zwitter ionen, die bij deze omleggingen een rol spelen, is besproken.

  hoofdstuk 2 : Bestraling van 4,6-di-R-pyrimidine-1-oxyden (R=C 6 H 5 - of t -Bu) in methanol met een Hanau- hogedrukkwiklamp, respectievelijk in een Rayonet met RPR 2537 Å lampen, geeft 3,5-di-R-pyrazolen. In het geval R = C 6 H 5 - wordt er naast het 3,5-difenylpyrazool o.a. het 2-methoxy-4,6-difenylpyrimidine verkregen. Dat deze verbinding via een oxaziridine-intermediair wordt gevormd, werd waarschijnlijk gemaakt door de bestraling uit te voeren in aanwezigheid van kaliumjodide, waarbij jodium wordt gevormd. In de literatuur is vermeld dat er bij de bestraling van 3,6-difenylpyridazine-N-oxyde geen oxaziridine wordt gevormd. Onze bestralingsexperimenten met kaliumjodide zijn hiermee in overeenstemming, aangezien er geen jodium wordt vrijgemaakt.
  Een combinatie van de resultaten beschreven in de hoofdstukken één en twee geven naar onze mening een ondubbelzinnig bewijs voor het optreden van een oxaziridine-intermediair tijdens de bestraling van pyrimidine-N-oxyden. Tevens is aangetoond dat de oxaziridinevorming niet algemeen optreedt bij de bestraling van heteroaromatische N-oxyden.

  hoofdstuk 3 : Bestraling van N-benzoylimino-4,6-dimethylpyrimidine in methanol met een Hanau- hogedrukkwiklamp en een kwartsfilter geeft als hoofdprodukt 2-hydroxymethyl-4,6-dimethylpyrimidine en als bijprodukten - die ontstaan zijn door een splitsing van de stikstof-stikstofbinding - benzamide (14%), N-benzoyl-O-methylhydroxylamine (9%) en methyl-N-fenylcarbamaat (7%). Bij de bestraling van de N-iminoyliden van 4,6-difenyl- en van 2,4,6-trimethylpyrimidine treedt op analoge wijze de splitsing van de N- N-binding op, terwijl geen enkele aanwijzing voor de vorming van de overeenkomstige 2-hydroxymethylpyrimidineverbinding verkregen werd. Er treedt een aanzienlijke teervorming op.

  hoofdstuk 4 : N-aminopyrimidiniumzouten, zoals 4,6-dimethylpyrimidinium (I) 4,6-difenylpyrimidinium (II)- en 2,4,6-trimethylpyrimidinium-mesityleensulfonaat (III), vertonen een sterk uiteenlopend gedrag t.o.v. vloeibare ammoniak bij -33°.
  1) Er treedt een protonabstractie op van de aminogroep in I, waardoor een 1,3-dipolair deeltje ontstaat, dat onder de reactie-omstandigheden dimeriseert.
  2) Adductvorming wordt waargenomen op C(2) bij I of C(6) bij III, hetgeen resulteert in de vorming van pyrazool resp. 1,2,4-triazoolderivaten.
  3) Deaminering treedt op bij II en III volgens twee reactiewegen, namelijk één waarbij een nucleofiele aanval van ammoniak op het stikstofatoom van de aminogroep optreedt en één welke plaatsvindt volgens een ringopening/ring sluiting (ANRORS) mechanisme. Het optreden van laatstgenoemd mechanisme is bewezen . m.b.v. 15 N gemerkt ammoniak.

  hoofdstuk 5 : N-aminopyrimidiniumzouten geven met hydroxylamine in hoge opbrengst pyrimidine-N-oxyden. Deze niet oxydatieve methode maakt het in principe mogelijk pyrimidine-N-oxyden, met substituenten die gevoelig zijn voor oxydatie, te synthetiseren.

  Photochemistry of N-Benzoyliminopyrimidines
  Roeterdink, F. ; Plas, H.C. van der - \ 1977
  Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas = Journal of the Royal Netherlands Chemical Society 96 (1977). - ISSN 0165-0513 - p. 156 - 156.
  Reactions of N-aminopyridinium salts with liquid ammonia
  Roeterdink, F. ; Plas, H.C. van der - \ 1976
  Recueil des travaux chimiques des Pays-Bas = Journal of the Royal Netherlands Chemical Society 95 (1976). - ISSN 0165-0513 - p. 282 - 282.
  Photochemistry of 4,6-disubstituted pyrimidine N-oxides
  Roeterdink, F. ; Plas, H.C. van der - \ 1976
  Journal of the chemical society. perkin transactions 1 II (1976). - ISSN 0300-922X - p. 1202 - 1202.
  A new synthesis of pyrimidine 1-oxides
  Roeterdink, F. ; Plas, H.C. van der - \ 1976
  Tetrahedron Letters (1976). - ISSN 0040-4039 - p. 3337 - 3337.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.