Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 453

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  De Achterhoek in 2120
  Rooij, Bertram de; Hattum, Tim van - \ 2020
  100 jaar vooruit in de tijd naar klimaat neutrale Achterhoek – velen geïnspireerd met webinar Woensdag 16 september organiseerde 8RHK ambassadeurs de webinar ‘de Achterhoek in 2120’. De webinar was goed bezocht met ruim 60 geïnteresseerden uit verschillende sectoren. Wageningen University & Research over toekomstbestendig NL Wageningen University & Research ontwikkelde een visie over een toekomstbestendig Nederland en hoe dat er in 2120 uit zou kunnen zien. De aanleiding voor het ontwikkelen van deze visie is de moeizame uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en een groot internationaal onderzoek uit 2019 waaruit blijkt dat het wereldwijd slecht gaat met de biodiversiteit. In de visie wordt gekeken naar de verschillende factoren die invloed hebben op de ruimtelijke inrichting van Nederland. Vruchtbare sessies voor inrichting Achterhoek Tim van Hattum (projectleider klimaat WUR) en Bertram de Rooij (Senior Researcher – Research by Design / landscape architect WUR) namen ons mee in hun bevindingen en een eerste blik op wat dit betekent voor onze regio. Welke rol kan de Achterhoek spelen in de ontwikkeling van Nederland? Vanuit verschillende perspectieven zoals landbouw, biodiversiteit, duurzame energie, water of de circulaire economie wordt gekeken naar de inrichting van Nederland in 2120. Na de inspirerende presentaties gingen de aanwezigen uiteen in deelsessies. Discussiepunten waren: wat zijn belemmeringen en wat kun je er morgen al mee doen?
  ON AIR: Nederland in 2120 door Michaël van Buuren en Bertram de Rooij
  Rooij, Bertram de; Buuren, Michael van - \ 2020
  Een lunchlezing waarin we kijken naar het Nederland van 2120. Nederland staat voor grote uitdagingen: afnemende biodiversiteit, zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, energienood, wateroverlast, woningnood, bodemdaling en insectenplagen zetten de leefbaarheid in ons land onder druk. Als we niets doen zullen deze problemen alleen maar toenemen. Een andere kijk op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de ruimtelijke inrichting is nodig om een transitie te maken naar een betere, groenere versie van Nederland. Hoe Nederland er mogelijk in 2120 uit zou kunnen zien, onderzocht een team van experts van Wageningen University & Research.
  Eindrapportage SARS-CoV-2 bij besmette nertsenbedrijven
  Stegeman, Arjan ; Poel, W.H.M. van der; Vreman, S. ; Honing-Hakze, R.W. van der; Harders, F.L. ; Tacken, M.G.J. ; Engelsma, M.Y. ; Hulst, M.M. ; Koopmans, Marion ; Oude Munnink, B.B. ; Sikkema, Reina S. ; Molenaar, Robert Jan ; Bouwstra, Ruth ; Smit, Lidwien ; Rooij, M. de; Stegeman, Arjan - \ 2020
  Wageningen University & Research - 14 p.
  animal welfare - animal production - mink - animal health - animal diseases - Coronavirus
  A nature inclusive vision for Bonaire in 2050
  Verweij, Peter ; Cormont, Anouk ; Nel, Jeanne ; Rooij, Bertram de; Jones-Walters, Lawrence ; Slijkerman, Diana ; Soma, Katrine ; Eurpen, Michiel van; Pourier, Sherwin ; Coolen, Quirijn ; Mone, Ghislaine ; Bervoets, Tadzio ; Clarenda, Julianka ; Slobbe, Frank van; Christiaan, Danilo ; Meyer, Kalli de; Vries, Yoeri de; Eleana, Reynolds ; Hoetjes, Paul ; Meijer-Sedney, Esther ; Velden, Henk van de; Bertuol, Paulo ; Eckrich, Caren ; Engel, Sabine ; Francisca, Roxanne-Liana ; Wolf, Wijnand de; Beukeboom, Elsmarie ; Cranston, Cristely ; Almenkerk, Jan Jaap van; Baren, Pieter van; Debrot, Dolfi ; Janssen, John ; Hennen, Wil ; Henkens, Rene ; Mücher, Sander ; vd Geest, Matthijs ; Selnes, Trond ; Dominguez Teles, Iago - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 3023) - 41
  de Toekomst van Natuur en Energie in Nederland
  Hattum, Tim van; Rooij, Bertram de - \ 2020

  de Toekomst van Natuur en Energie in Nederland n.a.v. Kaart NL2120, interview van Marlies Dekkers met Tim van Hattum en Bertram de Rooij

  Nederland 2120 Schoon en groen
  Buuren, Michael van; Rooij, Bertram de - \ 2020

  film met Michaël van Buuren en Bertram de Rooij n.a.v. kaart NL2120

  CAUSES-TV: Green Cities & Nature Based Local Food Economy
  Stuiver, Marian ; Rooij, Bertram de - \ 2020
  Online interview van Sabine O'Hara, University of the district of Columbia met Marian Stuiver en Bertram de Rooij
  SARS-CoV-2 infection in farmed minks, the Netherlands, April and May 2020
  Oreshkova, Nadia ; Molenaar, Robert Jan ; Vreman, Sandra ; Harders, Frank ; Oude Munnink, Bas B. ; Hakze-van der Honing, Renate W. ; Gerhards, Nora ; Tolsma, Paulien ; Bouwstra, Ruth ; Sikkema, Reina S. ; Tacken, Mirriam G.J. ; Rooij, Myrna M.T. de; Weesendorp, Eefke ; Engelsma, Marc Y. ; Bruschke, Christianne J.M. ; Smit, Lidwien A.M. ; Koopmans, Marion ; Poel, Wim H.M. van der; Stegeman, Arjan - \ 2020
  Eurosurveillance 25 (2020)23. - ISSN 1025-496X
  interstitial pneumonia - mink - SARS-CoV-2 - transmission

  Respiratory disease and increased mortality occurred in minks on two farms in the Netherlands, with interstitial pneumonia and SARS-CoV-2 RNA in organ and swab samples. On both farms, at least one worker had coronavirus disease-associated symptoms before the outbreak. Variations in mink-derived viral genomes showed between-mink transmission and no infection link between the farms. Inhalable dust contained viral RNA, indicating possible exposure of workers. One worker is assumed to have attracted the virus from mink.

  Urbanisation, migration and food system transformations : Concepts and methodologies for a better understanding of the dynamics of urban food systems and migration settlements
  Berkum, Siemen van; Broeze, Jan ; Herens, Marion ; Rooij, Bertram de; Soma, Katrine ; Roosendaal, Lotte - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research report 2020-046) - ISBN 9789463954334 - 29
  Interdisciplinary knowledge in the agri-food domain is needed to support transitions towards resilient and sustainable urban food systems and to contribute to achieving the SDG2 Zero Hunger and SDG 11 Sustainable cities and communities. This paper proposes an interdisciplinary framework to study urban food system outcomes and options for transformations in Low and Middle Income Countries in the context of changing rural-urban linkages and migration flows. The framework is a combination of a general analytical food system approach with add-ons from spatial and participatory approaches.
  Enabling landscapes -appealing narratives about wildfires in perspective
  Rooij, Bertram de - \ 2020
  Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120
  Rooij, L.L. de - \ 2020
  Vakblad Groen 76 (2020)5. - ISSN 1660-3534 - p. 32 - 35.
  Ons land staat voor grote uitdagingen, zoals een aanzienlijke woningopgave, de energietransitie, behoud van biodiversiteit en een passend antwoord bieden aan klimaatverandering. Samen zullen deze uitdagingen bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de keuzen die we daarin gezamenlijk en in samenhang maken. De publicatie van het toekomstperspectief “Een natuurlijkere toekomst voor Neder-land in 2120” en de vele reacties die daarop volgden, laten zien dat er behoefte is aan een vergezicht. Een vergezicht waarin veel van de uitdagingen samenkomen en op hun plek vallen. Een vergezicht dat kansen biedt: geen doembeeld, maar een groen beeld. Een vergezicht als uitnodiging.
  De transitie naar een natuurinclusieve stad : Breng de vastgoedsector in beweging
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Kortstee, H.J.M. ; Mattijssen, T.J.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Polman, N.B.P. ; Rooij, S.A.M. van; Steingröver, E.G. - \ 2020
  Wageningen University & Research - 19 p.
  green infrastructure - towns - house building - nature - public space - climate
  Een voorzet in kaartvorm
  Rooij, Bertram de - \ 2020

  interview met Bertram de Rooij

  Stories for Action
  Coninx, I. ; Bentz, J. ; Michalek, G. ; Rooij, L.L. de - \ 2020
  Placard
  Circular solutions for refugee camps
  Rooij, L.L. de - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  Refugees often seek shelter in areas already struggling to cope with poverty and scarcity of water and food. Wageningen researchers, companies and organisations collaborate to find circular solutions to improve the living conditions of refugees and the host population. In Uganda, for instance, where trees are felled for cooking fires. Reforestation is only possible once an alternative is available such as solar-powered stoves. Dutch companies and scientists working on this issue, is that a good thing?
  Klimaatbestendig Nederland in 2120
  Rooij, Bertram de - \ 2020

  verslag van presentatie van Bertram de Rooij

  BNSP/NVTL-dag
  Rooij, Bertram de - \ 2020
  Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120
  Circular Refugee Camps : Co-creating meaningful business
  Rooij, L.L. de; Stuiver, M. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 3001) - ISBN 9789463953030 - 45
  The report ‘Circular Refugee Camps’ provides insight in the creative process which Wageningen University & Research together with its partners has gone through to develop new strategic cooperation and potential business cases to adapt, connect and boost circular solutions to improve living conditions and livelihood opportunities in and around refugee camps. The aim is to develop integrative solutions tailored to the specific context and builds upon a highly participatory approach together with Dutch and local stakeholders, supported by a programmatic approach and knowledge agenda.
  Feeding cities and migration : Urban food systems in a spatial environmental perspective
  Rooij, L.L. de; Verweij, P. ; Agricola, H.J. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 3002) - ISBN 9789463953849 - 51
  The report ‘Feeding cities and migration –The Urban food systems in an spatial environmental perspective’ explores the spatial and environmental dimensions of the urban food system, reviews existing best practices in spatial analysis and reflects on promising approaches and tools. Aim is to set a basis for future supportive actions and research to reach common understanding and support integrative planning approaches for interventions in urban food systems for future improvement to develop resilience.
  The 'Water, food, energy and ecosystem Nexus’ and Migration : An explorative study of key drivers of migration flows and their impacts
  Rooij, Bertram de; Tabeau, Ewa ; Agricola, Herman ; Soma, Katrine ; Terwisscha van Scheltinga, Catharien ; Kuiper, Marijke ; Verma, Monika ; Stuiver, Marian - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2981) - ISBN 9789463952293 - 53
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.