Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 63

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Rooy
Check title to add to marked list
Functiecombinaties op boerenland : kan er meer met minder overheid?
Hendriks, C.M.A. ; Westerink - Petersen, J. ; Smits, M.J.W. ; Korevaar, H. ; Schrijver, R.A.M. ; Steingröver, E.G. ; Rooy, H.J. de - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2367) - 108
landbouwgrond - overheid - aanbodsevenwicht - landbouwbedrijven - samenleving - multifunctionele landbouw - ecosysteemdiensten - biobased economy - overheidsbeleid - agricultural land - public authorities - supply balance - farms - society - multifunctional agriculture - ecosystem services - government policy
Deze studie gaat in op functiecombinaties op boerenland en de mogelijkheden voor de overheid om daarin meer verantwoordelijkheden over te laten aan de maatschappij. Functiecombinaties zijn combinaties van voedselproductie (en andere agrarische productie zoals energie-, vezelgewassen en bloemen) op boerenbedrijven met de levering van goederen en/of diensten die bijdragen aan de menselijke behoeftebevrediging, al dan niet als bewuste nevenactiviteit van de boer, met een ruimtelijke impact. Kansen voor minder overheidsbemoeienis zijn er vooral bij het bieden van ruimte aan boeren om initiatieven op te zetten en in praktijk te brengen. Meer juridische speelruimte voor functiecombinaties op het boerenbedrijf stelt de boer in staat meer eigen initiatief te nemen en uit te voeren. Tegelijkertijd moet de overheid hierbij duidelijke regels stellen om het belang van natuur, milieu, gezondheid en dierenwelzijn te borgen. Het ‘ja, mits …’ principe lijkt geschikt om meer ruimtelijke kwaliteit te creëren met beperkte bemoeienis en financiële bijdrage van de overheid.
Gynaecomastia linked to the intake of a herbal supplement fortified with diethylstilbestrol
Toorians, A.W.F.T. ; Bovee, T.F.H. ; Rooy, J. De; Stolker, L.A.A.M. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2010
Food Additives & Contaminants. Pt. A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment 27 (2010)7. - ISSN 1944-0049 - p. 917 - 925.
benign prostatic hyperplasia - breast-cancer - phase-ii - pc-spes - trial - multicenter - bioassay - receptor - beta - bph
This study reports the findings of a supplement marketed on the Internet for prostate problems. The supplement was orally taken by a 60-year-old man with divergent hormonal levels and who was surgically treated for gynaecomastia: development of abnormally large mammary glands in males. The supplement showed a strong effect in a yeast oestrogen bioassay, expressing a yeast-enhanced green fluorescent protein (yEGFP) upon exposure to oestrogens. Using both nuclear magnetic resonance (NMR) and a gradient liquid chromatographic time-of-flight mass spectrometric (LC/TOF-MS) method, the response was shown to be caused by very high levels of diethylstilbestrol, known for causing gynaecomastia. The gynaecomastia was most probably caused by this orally taken 'natural' herbal supplement, as the patient's hormonal levels also returned to normal again when stopping the use of it. This case demonstrates that physicians need to be aware of the use of supplements with illegal components that may be responsible for unwanted side-effects.
Terugblik op de toekomst van het waterbeheer
Rooy, P.T.J.C. van - \ 2004
waterbeheer - geschiedenis - nederland - water management - history - netherlands
Een korte historische schets van Nederlands omgaan met water en een vooruitblik
Runoff of amitrol, atrazine and glyphosate from a pavement of concrete bricks
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de - \ 2003
In: 12th symposium : Wageningen 2002 Papendal, Arnhem, the Netherlands 24-27 june 2002 : proceedings. - - p. 110 - 111.
bestrijdingsmiddelen - herbiciden - milieu - onkruidbestrijding - pesticiden - waterverontreiniging - wegverharding
Afspoeling van bestrijdingsmiddelen vanaf verhardingen
Rooy, M. de; Beltman, W.H.J. - \ 2003
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)16. - ISSN 0166-8439 - p. 33 - 35.
herbiciden - bestrating - uitspoelen - onkruidbestrijding - waterverontreiniging - oppervlakkige afvoer - adsorptie - pesticiden - stedelijke gebieden - wegen - herbicides - pesticides - pavements - roads - leaching - weed control - water pollution - runoff - adsorption - urban areas
In een veldproef is de afspoeling van drie herbiciden vanaf een betonklinkerverharding gemeten. Een deel van de afspoelingsroutes is gekwantificeerd. Daardoor ontstond inzicht in het afspoelingsproces. Een belangrijk deel van de gedoseerde herbicide verdwijnt naar de ondergrond. De grootte van deze flux hangt af van de grootte van de voeg, de vochttoestand van de bodem en de intensiteit van de neerslag. De oplosbaarheid van een herbicide blijkt belangrijker te zijn voor de mate van afspoeling dan de adsorptiecoëfficiënt
Hoe koop je opleidingen in?
Wesselink, R. ; Mulder, M. ; Bruijnstens, H. - \ 2002
In: Praktijkboek Personeel, Organisatie & Ontwikkeling : een praktische handleiding / de Rooy, A., van den Berg, J., Oorsterweghel, R., Posthumus, M., Alphen aan den Rijn : Kluwer - ISBN 9789014079684 - p. 477 - 485.
Runoff of herbicides from hard surfaces
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de - \ 2002
In: Proceedings; 6th international conference on diffuse pollution. S.l., IWA, [2002] - p. 591 - 592.
afspoeling - bestrijdingsmiddelen - herbiciden - milieu - oppervlaktewater - pesticiden - wegverharding
Afspoeling van amitrol, atrazion en glyfosaat vanaf een betonklinkerverharding; veldproeven en modelsimulaties
Beltman, W.H.J. ; Wieggers, H.J.J. ; Rooy, M.L. de; Matser, A.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 319) - 72
atrazin - amitrol - glyfosaat - herbiciden - uitspoelen - wegen - bestrating - nederland - riolering - waterverontreiniging - bestrijdingsmiddelen - milieu - onkruidbestrijding - pesticiden - simulatiemodel - wegverharding - atrazine - amitrole - glyphosate - herbicides - leaching - roads - pavements - sewerage - water pollution - netherlands
In vier veldproeven op 100 mr betonklinkerbestrating is de afspoeling van amitrol, atrazin en glyfosaat naar het regenwaterriool gemeten. De totaal afgespoelde hoeveelheid is 6 tot 44␟an de dosering. Het grootste deel spoelde af met de eerste millimeters neerslag. Infiltratie naar de ondergrond en de oplosbaarheid van de herbiciden bleken de belangrijkste afspoelingsbepalende processen. Adsorptie van de gebruikte middelen aan het steenoppervlak had nauwelijks invloed op de afspoeling. Door toevoegen van de processen infiltratie en opname van herbicide in de steen aan het model kon de afspoeling beter worden gesimuleerd.
Direct cytolytic activity of PMBC from pigs infected with porcine reproductie and respiratory syndrome virus
Samsom, J.N. ; Voermans, J.J.M. ; Bruin, M.G.M. de; Rooy, E.M.A. van; Pol, J.M.A. ; Bianchi, A.T.J. - \ 1999
In: Proceedings PRRS/Aujeszky conference. - Ploufragan, 23-24 June 1999
Beleving van water : Adviezen voor effectieve communicatiestrategieën bij de aanpak van diffuse bronnen gebaseerd op interviews met leken
Martijn, C. ; Rooy, M. de; Piriou, E. - \ 1999
In: Handboek Milieucommunicatie / Groen, M., Alphen aan den Rijn : - p. C1370/1 - C1370/21.
Estimation of surface radiation and energy flux densities from single weather data
Rooy, W.C. de; Holtslag, A.A.M. - \ 1999
Journal of Applied Meteorology 38 (1999). - ISSN 0894-8763 - p. 526 - 540.
Estimation of Surface Radiation and Energy Flux Densities from Single-Level Weather Data
Rooy, W.C. de; Holtslag, A.A.M. - \ 1999
Journal of Applied Meteorology 38 (1999). - ISSN 0894-8763 - p. 526 - 540.
A scheme is proposed that relates surface flux densities of sensible heat, latent heat, and momentum to routine weather data. The scheme contains parameterizations concerning the radiation components and the surface energy flux densities. The parameterizations are developed and examined using observations from 1987 of a grass-covered surface at Cabauw in the Netherlands. It is shown that improvements in the parameterizations are achieved by incorporating an albedo dependence on solar elevation, a longwave downward radiation with a correction for the amount of high clouds, and a soil heat flux with a soil temperature approximated by a 24-h-mean 2-m temperature. In addition, the Penman–Monteith concept for the latent heat flux is utilized with a simple one-parameter surface resistance, which depends on atmospheric moisture deficit in particular. Special attention is paid to the treatment of surface inhomogeneities. A distinction is made between stable conditions, when measurements in the lower 10 m appear to be in equilibrium with the local surface, and unstable conditions, when measurements seem to be influenced by deviating upstream surface conditions. A constant roughness length for heat above grassland of 1 mm is applied. Finally, the scheme as a whole is evaluated and compared with a previous approach by A. P. van Ulden and A. A. M. Holtslag. It appears that in particular the sensible heat flux is improved with the new scheme. This can be ascribed mostly to the replacement of the modified Priestley–Taylor by the Penman–Monteith formulation and by a better representation of the surface temperature.
The effect of leguminous plant species on Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae) and its egg parasitoid Uscana lariophaga (Hymenoptera: Trichogrammatidae.
Huis, A. van; Rooy, M. de - \ 1998
Bulletin of Entomological Research 88 (1998)1. - ISSN 0007-4853 - p. 93 - 99.
Beleving van water: adviezen voor effectieve communicatiestrategieen bij de aanpak van diffuse bronnen gebaseerd op interviews met leken.
Martijn, C. ; Rooy, M. de; Piriou, E. - \ 1998
Unknown Publisher - 22 p.
Tellingen van wad- en watervogels op Texel in de periode 1980-1990
Smit, C. - \ 1996
In: Vogels op het Gouwe Boltje; een volledig overzicht van de avifauna van Texel / Dijksen, A.J., - p. 89 - 122.
The biodiversity of African plants : proceedings XIVth AETFAT Congress, 22-27 August 1994, Wageningen, The Netherlands
Maesen, L.J.G. van der; Burgt, X.M. van der; Medenbach de Rooy, J.M. van - \ 1996
Dordrecht : Kluwer - ISBN 9780792340959 - 861
soortendiversiteit - plantenecologie - vegetatie - bosbouw - afrika - vaatplanten - species diversity - plant ecology - vegetation - forestry - africa - vascular plants
Assessment of the capabilities of multi-temporal ERS-1 SAR data to discriminate between agricultural crops
Schotten, C.G.J. ; Rooy, W.W.L. van; Jansen, L.L.F. - \ 1995
International Journal of Remote Sensing 16 (1995)14. - ISSN 0143-1161 - p. 2619 - 2637.
toepassingen - akkerbouw - uitrusting - veldgewassen - afbeelden - landgebruik - fotointerpretatie - ruimtelijke ordening - remote sensing - zonering - applications - arable farming - equipment - field crops - imagery - land use - photointerpretation - physical planning - zoning
The capability of ERS-1 SAR precision data to discriminate between crop types for land cover inventory purposes at the earliest stage in the growing season was assessed using a field-based classification. The objectives were tested for an agriculturalregion in the Netherlands, where twelve crop types are found. Fourteen ERS-1 SAR images were available for this area, covering the 1992 growing season (May to November). The field-based classification yielded an overall classification accuracy of 80% with the optimal data set. The stage at which the crop types could be assessed depended on the crop. Cereals could be discriminated in May, potatoes and rape-seed in May and June.
Ecological impact of economic development on Sardinian herpetofauna
Rooy, P.T.J.C. van; Stumpel, A.H.P. - \ 1995
Conservation Biology 9 (1995)2. - ISSN 0888-8892 - p. 263 - 269.
A Comparison of Boundary Layer Diffusion Schemes in Unstable Conditions Over Land
Holtslag, A.A.M. ; Meijgaard, E. van; Rooy, W.C. de - \ 1995
Boundary-Layer Meteorology 76 (1995)1/2. - ISSN 0006-8314 - p. 69 - 95.
Wat er nog meer te zien is
Rooy, A. van - \ 1994
Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)2. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 27.
Welke onderzoeken worden gedaan in de varkensstallen van het Proefstation? Een korte toelichting op de verschillende onderzoeksgebieden: klimaat, milieu, kwaliteit en voeding.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.