Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 30

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Rudolphij
Check title to add to marked list
A turbo model for product conditions in storage and transport
Meffert, H.F.Th. ; Rudolphij, J.W. ; Beek, G. van; Tijskens, L.M.M. - \ 1998
In: Proceedings of the international symposium on applications of modelling as an innovative technology in the agri-food-chain, Model-It - p. 337 - 344.
Effectivity of an ethylene converter of the heated catalyst type
Rudolphij, J.W. - \ 1995
Wageningen : Agrotechnological Research Institute (ATO-DLO) (Rapport / Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, Dienst Landbouwkundig Onderzoek (ATO-DLO) 468) - 18
The realisation of prescribed climatic conditions in refrigerated containers for flower bulbs
Rudolphij, J.W. ; Wang, H. - \ 1995
In: Proceedings 19th International Congress of Refrigeration, The Hague, NL, Commission D2/3 - p. 596 - 603.
Energieverbruik bij koeling, droging, bewaring en transport van onbewerkte land- en tuinbouwprodukten; waar liggen kansen op verbetering van de efficiency?
Rudolphij, J.W. - \ 1993
Wageningen : DLO Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-rapport 307a) - 110
energiegebruik - energie - landbouwproducten - energy consumption - energy - agricultural products
Bloemen en bollen: onderzoek van houdbaarheid, transport, logistiek en kwaliteit 9 januari 1991
Drent, P.J. ; Schoot, C. van der; Kooten, O. van; Mensink, M.G.J. ; Otma, E.C. ; Harbinson, J. ; Harkema, H. ; Tijskens, L.M.M. ; Woltering, E.J. ; Berg-Somhorst, B.P.M. van de; Vrije, G.J. de; Halaba, J. ; Gorin, N. ; Rudolphij, J.W. ; Pie, K. ; Peppelenbos, H.W. ; Hoogerwerf, A. ; Reinders, M.P. ; Timmermans, A.J.M. - \ 1991
Wageningen : ATO-Agrotechnologie - 33
De afzetketen van champignons : een onderzoek naar structuur en werkwijze
Rudolphij, J.W. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 1991
Wageningen : Agrotechnologisch Onderzoek Instituut (ATO-DLO) (Rapport / Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, Dienst Landbouwkundig Onderzoek (ATO-DLO) 146) - 35
Voorkoelen van snijbloemen : verslag onderzoek in 1991
Rudolphij. J.W., ; Wang, H. - \ 1991
Wageningen : ATO-DLO (Rapport / ATO-DLO 203) - 31
Beschrijving van een computerprogramma voor de besturing van een proefcel voor het "conditioneren van bloembollen"
Tijskens, L.M.M. ; Rudolphij, J.W. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 1985
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2303) - 29
toepassingen - computer software - bloembollen - zaadproductie - zaadbehandeling - applications - ornamental bulbs - seed production - seed treatment
Het beschreven computerprogramma is bedoeld voor de specifieke toepassing van een bloembollenbehandelingsruimte voor proefdoeleinden, zoals onder meer de heetstook van hyacinten en het drogen van bloembollen. Het programma is modulair opgezet en wordt gedirigeerd vanuit handmatig in te vullen matrices. Deze stuurmatrices kunnen zo nodig gewijzigd worden door een extra procesprogramma
Koelcel voor fruitbewaring naar de stand van de techniek in 1982
Rudolphij, J.W. ; Bakker, L. ; Verbeek, W. - \ 1983
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2231) - 138
koelcellen - koelen - fruitteelt - warmtewisselaars - nederland - koudeopwekking - cold stores - cooling - fruit growing - heat exchangers - netherlands - refrigeration
Koeling van een hal op de veiling Westland : alternatieven : basisgegevens voor investerings- en exploitatiekosten
Rudolphij, J.W. - \ 1983
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2256) - 50
klimaatregeling - veilingen - banken - gebouwen - bedrijven - koelen - markten - handel drijven - ventilatie - nederland - kantoren - zuid-holland - air conditioning - auctions - banks - buildings - businesses - cooling - markets - trading - ventilation - netherlands - offices
Bepaling van de afkoelsnelheid van Chrysanten in dozen in een gekoelde veilinghal
Boerrigter, H.A.M. ; Rudolphij, J.W. - \ 1982
Wageningen : Sprenger Instituut (Interim rapport / Sprenger Instituut no. 14) - 9
chrysanthemum - koelen - cooling
Beproeving van een luchtcirculatiesysteem in het bijzonder bestemd voor het afkoelen van kasprodukten verpakt in kartonnen dozen
Rudolphij, J.W. ; Verbeek, W. ; Bons, R.G. - \ 1981
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2189) - 27
tuinbouw - bestraling - nederland - pakhuizen - behoud - opslag - opslagloodsen - opslagplaatsen - horticulture - irradiation - netherlands - packhouses - preservation - storage - stores - warehouses
Sorteeronderzoek augurken, 1978/1979
Krieke, H. van der; Rudolphij, J.W. ; Steinbuch, E. - \ 1980
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2100) - 41
komkommers - cucumis sativus - indeling - normen - cucumbers - grading - standards
Koeling en verwarming van de aanvoer- en verdeelhal van de veiling Berkel: nieuwbouw Bleiswijk
Rudolphij, J.W. ; Damen, P.M.M. - \ 1980
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2096) - 26
koelcellen - koelen - warmtewisselaars - pakhuizen - koudeopwekking - opslagloodsen - opslagplaatsen - cold stores - cooling - heat exchangers - packhouses - refrigeration - stores - warehouses
De koudebehoefte van een koelcel c.q. de warmtebehoefte van een stookcel : beschrijving van een rekenprogramma genoemd 'KOCA' = Cooling requirement and energy consumption of a refrigeration room c.q. heating requirement and energy consumption of a heating room : theory and plan of a computer program named 'KOCA'
Rudolphij, J.W. ; Tijskens, L.M.M. ; Beek, G. van - \ 1979
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger instituut No. 2019) - 120
koelcellen - koelen - warmtewisselaars - koudeopwekking - cold stores - cooling - heat exchangers - refrigeration
L-malaat en sacharose als index voor de sensorische aanvaardbaarheid van Golden Delicious appels
Hilhorst, R.A. ; Tijskens, L.M.M. ; Rudolphij, J.W. - \ 1979
Wageningen : S. (Rapport / Sprenger Instituut no. 2059) - 78
appels - plantkunde - malus - organoleptische kenmerken - sensorische evaluatie - apples - botany - organoleptic traits - sensory evaluation
De koude/warmtebehoefte van een opslagruimte : handleiding bij het rekenprogramma "KOCA"
Rudolphij, J.W. ; Tijskens, L.M.M. ; Beek, G. van - \ 1978
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2054) - 42
opslagloodsen - plantaardige producten - landbouwproducten - behoud - opslag - bestraling - milieubeheersing - gebouwen - koelen - stores - plant products - agricultural products - preservation - storage - irradiation - environmental control - buildings - cooling
Een studie over technische en praktische aspecten van het voorkoelen van tomaten op veilingen
Rudolphij, J.W. - \ 1978
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 1985) - 99
solanum lycopersicum - plantaardige producten - tomaten - behandeling - plant products - tomatoes - treatment
Sorteeronderzoek augurken, 1977 (interim rapport)
Rudolphij, J.W. ; Steinbuch, E. ; Krieke, H. van der - \ 1977
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2002) - 29
schoonmaken - komkommers - cucumis sativus - indeling - nederland - afpellen - normen - wassen (activiteit) - cleaning - cucumbers - grading - netherlands - peeling - standards - washing
Een principe constructie voor een kistenvuller voor appels
Rudolphij, J.W. ; Krieke, H. van der - \ 1977
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2003) - 4
appels - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - malus - plantaardige producten - behandeling - kratten - palletkisten - vulapparaten - apples - farm equipment - farm machinery - plant products - treatment - crates - pallet boxes - fillers
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.