Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 60

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ambivalentie en strategische onwetenheid rond vlees; Reflectie op de Agrofoodmonitor
  Weele, C.N. van der; Ruissen, A. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 43
  vlees - voedsel - vleeskuikens - antibiotica - intensieve veehouderij - dierenwelzijn - samenleving - consumenten - meat - food - broilers - antibiotics - intensive livestock farming - animal welfare - society - consumers
  Relations between the agri-food sector and society are a source of concern, in particular with regard to in-tensive livestock farming. The agri-food monitor project was set up in order to define and measure socie-ty's valuation of the agri-food sector. Because the concept of societal valuation also raises many questions, this parallel study was added in order to create space for reflection on societal valuation. The character of this reflection has been informed by widespread signals of ambivalence towards meat as well as the suspicion that because of that ambivalence people often do not want to know too many details about meat and livestock farming. This can complicate research into societal valuation. The leading ques-tion of this study is whether and how insights into ambivalence and strategic ignorance can be helpful for understanding societal valuation, in particular with respect to meat. Some questions on this topic have al-so been added to the agri-foodmonitor itself. Ambivalence (conflicting valuation) with respect to meat has increased in recent decades because on the one hand most people are attached to eating meat while on the other hand, a great deal of unsettling information on intensive livestock farming is in the air. Ambivalence leads to emotional agitation, especially when choices relating to cherished habits are involved. One way to deal with that agitation is to keep un-welcome information at a distance, in this case information about livestock farming. In doing so, people are 'strategically ignorant'. Ambivalences in society remain partly hidden by this mechanism. This study looked at the role of ambivalence and strategic ignorance by studying existing literature and by carrying out interviews with fifteen consumers about what they did and didn't want to know about food. Three themes received particular attention: rapid-growth broilers, the use of antibiotics in livestock farming and inspiration with respect to food.
  Metropolitane eetculturen en etnisch ondernemerschap
  Jhagroe-Ruissen, Anima - \ 2013
  ethnic foods - entrepreneurship - food consumption - urban areas
  Producten van de boerderij in de stad. Mogelijkheden voor afhaalpunten voor lokale producten
  Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. ; Schans, J.W. van der; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. ; Jansma, J.E. - \ 2013
  multifunctionele landbouw - regionale voedselketens - streekgebonden producten - relaties tussen stad en platteland - stedelijke gebieden - voedselvoorziening - marketingkanalen - multifunctional agriculture - regional food chains - regional specialty products - rural urban relations - urban areas - food supply - marketing channels
  Voedsel kan tegenwoordig in principe overal gemaakt worden en/of vandaan komen. Echter, eten uit de buurt blijkt ook zijn (smaakvolle) waarde te hebben en consumenten zijn zich aan het heroriënteren op lokaal voedsel, waaronder streekproducten en producten van de boerderij. Hoewel producten van de boer in trek zijn, worden deze nog niet altijd gekocht. Dat kan anders. Op verzoek van de multifunctionele sector en voor (web) winkels, producenten en gemeenten heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar een oplossing voor stedelijke voedselvoorziening en mogelijkheden voor afhaalpunten in de stad voor lokale producten verkend. Hierover leest u meer in deze brochure. Zie hiernaast voor een schematische weergave van de inhoud.
  Het stimuleren van gezonde voedselkeuzes : onderzoek gericht op schoolkantines en zorginstellingen
  Reinders, M.J. ; Onwezen, M.C. ; Veggel, R.J.F.M. van; Ruissen, A. ; Voordouw, J. ; Dhonukshe-Rutten, R.A.M. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156085 - 78
  voedselvoorkeuren - voedingsgedrag - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - schoolmaaltijden - maaltijden - verpleeghuizen - ouderenvoeding - eetlust - food preferences - feeding behaviour - nutrition and health - health foods - school meals - meals - nursing homes - elderly nutrition - appetite
  In dit rapport is onderzocht op welke manier scholen en zorginstellingen voedsel aanbieden en hoe dit aanbod het voedselkeuzegedrag van leerlingen en de eetlust van ouderen beïnvloedt.
  Kracht van keurmerken : een systematisch inzicht in keurmerken en de beleving door de consument
  Hek, P.A. de; Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. ; Ruissen, A. ; Haaster-de Winter, M.A. van; Meeusen, M.J.G. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086156061 - 198
  dierenwelzijn - consumenten - dierlijke productie - certificering - duurzaamheid (sustainability) - houding van consumenten - nederland - biologische voedingsmiddelen - animal welfare - consumers - animal production - certification - sustainability - consumer attitudes - netherlands - organic foods
  Voor een derde van de consumenten heeft een voedingsmiddel meerwaarde als er een keurmerk op staat, hoewel in Nederland deugdelijk wordt gecontroleerd of een voedingsmiddel een keurmerk mag dragen. Tussen keurmerken op het gebied van duurzame voeding zitten de verschillen vaak in de doelstellingen en/of de implementatie. Van de Nederlandse consumenten zegt 8% te kiezen voor specifieke keurmerkproducten. Vijfentwintig procent gaat twijfelen over het kopen van een product als er geen keurmerk op staat. Zestien procent zegt bewust producten te kopen zonder keurmerken.
  Samen eten doet goed!
  Meeusen, M.J.G. ; Voordouw, J. ; Berg, I. van den; Ruissen, A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155774
  buitenshuis eten - eten - voedsel - restaurants - sociale processen - gezondheid - bewonersparticipatie - eating out - eating - food - restaurants - social processes - health - community participation
  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie en Landbouw (EL&I) willen weten welke rol 'samen eten' kan spelen in het verbeteren van de gezondheid van mensen. De invloed van 'samen eten' is onderzocht door het concept van Resto VanHarte te doorgronden. Resto VanHarte wil de leefbaarheid in wijken en steden in heel Nederland verbeteren. Ze heeft daartoe eetgelegenheden georganiseerd waar mensen van diverse leeftijden, religies en culturen makkelijk naar toe kunnen. Eerst is literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is kwalitatief onderzoek onder 37 bezoekers van Resto VanHarte uitgevoerd. Ook zijn vijf managers en horecacoördinatoren van Resto VanHarte geïnterviewd. Daarna is een vragenlijst onder de bezoekers van Resto VanHarte uitgedeeld, waar 286 mensen op hebben gereageerd.
  Voedsel labelen met land van herkomst: leuk, maar geen voorwaarde. Onderzoek onder Nederlandse consumenten
  Haaster-de Winter, M.A. van; Ruissen, A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - ISBN 9789086155781 - 46
  etiketteren van voedingsmiddelen - herkomst - consumentenvoorkeuren - nutrition labeling - provenance - consumer preferences
  De vermelding van het land van herkomst is in de Europese Unie verplicht voor enkele agrarische producten, te weten: rundvlees, honing, verse groenten en fruit en olijfolie. In Nederland wordt het land van herkomst buiten de verplichte etikettering van deze productgroepen nog nauwelijks vermeld. Binnen het Europees Parlement wordt gedacht over uitbreiding van de verplichte herkomstetikettering naar andere productgroepen. Aanleiding voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om onderzoek te laten doen naar de waarde van de land-van-herkomstaanduiding op het etiket van voedselproducten vanuit consumentenperspectief. Daarbij is ook gekeken naar de rol die herkomstetikettering bij de aanschaf van een voedselproduct speelt.
  Voedselverspilling
  Jhagroe-Ruissen, Anima - \ 2011
  food wastage - losses - leftovers - food wastes - consumers - storage life - food chains
  'Echt onnatuurlijk is fruit in de melk' : toevoegingen aan biologische producten: discussies en verlangens
  Bakker, H.C.M. de; Immink, V.M. ; Tacken, G.M.L. ; Ruissen, A. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Consument & gedrag ) - 26
  consumentengedrag - voedselkwaliteit - biologische voedingsmiddelen - houding van consumenten - toevoegingen - voedseladditieven - consumer behaviour - food quality - organic foods - consumer attitudes - additives - food additives
  Aanleiding voor deze nota is de vraag of toevoegingen aan biologische voedselproducten wringen met het imago van natuurlijkheid. Kunnen deze producten rekenen op instemming van (biologische) voedselgebruikers? Door middel van workshops en discussies is de mening van producenten, verwerkers en gebrukers onderzocht. In plaats van te spreken over wetenschappelijke conclusies, worden de resultaten van dit project liever gezien als bouwstenen voor discussie. Want er is nog veel onduidelijk over wat er van consumenten verwacht kan worden als het gaat om hun houdingen ten aanzien van natuurlijkheid, toevoegingen en biologisch en hun (daadwerkelijk) koopgedrag. En ook al zouden hierover meer onderbouwde conclusies gepresenteerd kunnen worden, dan nog is het aan de biologische branche zelf om hun visie te bepalen hoe men zich in de markt wil profileren.
  Overheidscommunicatie over voedsel; De kracht van de tweezijdige boodschap
  Wagenberg, C.P.A. van; Asselt, E.D. van; Fischer, A.R.H. ; Riet, J.P. van 't; Ruissen, A. ; Temme, E.H.M. ; Wijk-Jansen, E.E.C. van - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086154951 - 83
  regeringscampagnes - overheidsbeleid - voedselconsumptie - communicatie - duurzaamheid (sustainability) - voedselveiligheid - voeding en gezondheid - dierenwelzijn - consumenteninformatie - dierlijke productie - government campaigns - government policy - food consumption - communication - sustainability - food safety - nutrition and health - animal welfare - consumer information - animal production
  Op verzoek van het ministerie van EL&I en het ministerie van VWS heeft het LEI de huidige communicatie vanuit de overheid over de duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van voedsel geanalyseerd en verbeterpunten hiervoor geïdentificeerd. De overheid verbetert de betrouwbaarheid en daarmee de effectiviteit van haar communicatie over de duurzaamheid, gezondheid en veiligheid van voedsel door zowel over positieve als negatieve aspecten te communiceren in dezelfde boodschap in plaats van in verschillende boodschappen.
  Assessment of the Socio-Economic Impact of Late Blight and State-of-the-Art Management in European Organic Potato Production Systems
  Tamm, L. ; Smit, A.B. ; Hospers, M. ; Janssens, S.R.M. ; Buurma, J.S. ; Molgaard, J.P. ; Laerke, P.E. ; Hansen, H.H. ; Hermans, A. ; Bodker, L. ; Bertrand, C. ; Lambion, J. ; Finckh, M.R. ; Schuler, C. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Ruissen, T. ; Nielsen, B.J. ; Solberg, S. ; Speiser, B. ; Wolfe, M.S. ; Philips, S. ; Wilcoxon, S.J. ; Leifert, C. - \ 2004
  Frick, Switzerland : FiBL (FiBL report 2936) - ISBN 9783906081540 - 109 p.
  In Europe, late blight, caused by Phytophthora infestans, is the most devastating disease affecting organic (and conventional) potato production. Under suitable environmental conditions the disease can spread rapidly and it can cause complete crop loss. The extent of damage due to late blight depends on several factors: in organic production systems these factors include climate, choice of variety, soil management and use of crop protection agents such as copper. Therefore, the extent of economic damage varies between European regions. Council Regulation (EEC) No 2092/91, amended by Commission Regulation (EC) No 473/2002 of 15 March 2002 regulates the use of copper in organic agriculture. Copper has been the single most important control agent in organic late blight control. Therefore, the reduction or an eventual phasing out of copper use will have varying impacts in different regions. This report presents the results of a detailed survey that has been conducted in 7 European countries in the year 2001. It is a subproject of the EU-funded project Blight-MOP (QLRT 31065). The survey investigates legislative, socio-economic and production parameters. The aim of this study was: (i) to obtain an inventory of the current organic potato production techniques, (ii) to assess the impact of a potential ban of copper on yields and viability of organic potato production and (iii) to identify alternative plant protection strategies that are used by organic farmers. This report includes: (i) statistics on yields, farm gate prices, and production techniques, (ii) an analysis offarmer observations and experiences on the extent and impact of late blight epidemics, (iii) an analysis of the farmer¿s motivations, expectations and their assessment of the potential impact of a copper ban. Using multiple linear regression we identified production factors which appear to consistently contribute to production success
  Spatio-temporal development of black rot (X. campestris pv. campestris) in cabbage in relation to initial inoculum levels in field plots in the Netherlands
  Kocks, C.G. ; Zadoks, J.C. ; Ruissen, M.A. - \ 1999
  Plant Pathology 48 (1999). - ISSN 0032-0862 - p. 176 - 188.
  Immunofluorescence colony-staining and selective enrichment in liquid medium for studying the population dynamics of Ralstonia solanacearum (race 3) in soil
  Wolf, J.M. van der; Bekkum, P.J. van; Elsas, J.D. van; Nijhuis, E.H. ; Vriend, S.G.C. ; Ruissen, M.A. - \ 1998
  EPPO Bulletin 28 (1998). - ISSN 0250-8052 - p. 71 - 79.
  Induction of SLPI (ALP/HUSI-I) in epidermal keratinocytes
  Wingens, M. ; Bergen, B.H. van; Hiemstra, P.S. ; Meis, J.F.G.M. ; Vlijmen-Willems, I.M.J.J. van; Zeeuwen, P.L.J.M. ; Mulder, J. ; Kramps, J.A. ; Ruissen, F. van; Schalkwijk, J. - \ 1998
  Journal of Investigative Dermatology 111 (1998). - ISSN 0022-202X - p. 996 - 1002.
  Survival and extinction of Xanthomonas campestris pv. campestris in soil
  Kocks, C.G. ; Ruissen, M. ; Zadoks, J.C. ; Duijkers, M.G. - \ 1998
  European Journal of Plant Pathology 104 (1998). - ISSN 0929-1873 - p. 9 - 923.
  Response of black rot in cabbage to spatial distribution of inoculum.
  Kocks, C.G. ; Zadoks, J.C. ; Ruissen, M.A. - \ 1998
  European Journal of Plant Pathology 104 (1998). - ISSN 0929-1873 - p. 713 - 723.
  Survial and extinction of Xanthomomas campestris pv. campestris in soil.
  Kocks, C.G. ; Ruissen, M.A. ; Zadoks, J.C. ; Duijkers, M.G. - \ 1998
  European Journal of Plant Pathology 104 (1998)9. - ISSN 0929-1873 - p. 911 - 923.
  Carry-over of inoculum of X.c. pv. campestris in the soil from one cropping season to the next was studied in field experiments over three years. These studies were supported by laboratory and greenhouse experiments on quantitative assessment of bacteria by bioassay using the Most Probable Number technique, and on recovery rates of bacteria from the soil. The mean recovery rate from artificially infested soil was 58%. Extinction of X.c. pv. campestris in soil infested with infected plant debris proceeded exponentially and extinction rates depended on temperature, as did the decomposition of plant debris. In replicated field plots, over three years, infection foci of black rot disease were established. At harvest time, all plants were chopped and resulting plant debris was rotovated into the soil. The resulting soil infestation was sampled and showed clear infestation foci reflecting the original infection foci of the crop. These infestation foci decreased with time and disappeared after the winter. Follow-up crops remained virtually uninfected. The results show that in The Netherlands good crop and soil management impedes survival of inoculum from one year to the next, so that cabbage can be grown continuously. Polyetic carry-over of inoculum by debris in the soil can be avoided in The Netherlands.
  Black rot of cabbage in The Netherlands : studies on spatial and temporal development
  Kocks, C.G. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): J.C. Zadoks; M.A. Ruissen. - S.l. : Kocks - ISBN 9789054858577 - 197
  plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - xanthomonas - koolsoorten - nederland - plant diseases - plant pathogenic bacteria - xanthomonas - cabbages - netherlands

  Black rot in cabbage is caused by the bacterium Xanthomonas campestris pv. campestris . An exploratory survey at farm level suggested that major aspects contributing to black rot development are cultivar, initial inoculum, refuse management, origin of transplants, and seed quality. Black rot development was far more intensive with fresh than with old refuse piles, infected with X.c. pv. campestris . Increased levels of field resistance reduced the development of black rot in time and space.

  Field resistance to black rot is thought to be composed of several mechanisms. Black rot is hypothesised to be a potentially polycyclic disease. Fast disease development was related to the number of rain days. Secondary foci may appear at short distances from the initial focus but they usually merge with the expanding initial focus.

  Fast spatio-temporal development was related to high initial inoculum levels. Disease proceeds faster in plots with multi-focal inoculation than in those with uni-focal inoculation. Serious epidemics in Dutch cabbage fields originate from large numbers of foci. Temperatures≥5°C stimulated decomposition of plant debris and subsequently hastened the decline of X.c. pv. campestris . Infestation foci of X.c. pv. campestris in soil dwindled away during winters and became extinct in spring of the successive year. Polyetic development of black rot was not found. Geostatistics was successfully applied to reduce field sampling needed to obtain insight in disease patterns.

  Onderzoek naar ecologie en detectie van Pseudomonas solanacearum (race 3) de veroorzaker van bruinrot in aardappel
  Bekkum, P.J. van; Wolf, J.M. van der; Elsas, J.D. van; Griep, R.A. ; Ruissen, M.A. - \ 1997
  Gewasbescherming 28 (1997). - ISSN 0166-6495 - p. 3 - 5.
  Immunofluorescence colony-staining and selective enrichment in liquid medium for studying the population dynamics of Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum (race 3) in soil
  Wolf, J.M. van der; Bekkum, P.J. van; Elsas, J.D. van; Nijhuis, E.H. ; Vriend, S.G.C. ; Ruissen, M.A. - \ 1997
  EPPO Bulletin 27 (1997)4. - ISSN 0250-8052
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.