Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 21 - 40 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inspiratie voor transitie : leren van pioniers en hun zoektochten
  Buurma, J.S. ; Potters, J.I. ; Sanden, P.A.C.M. van de; Migchels, G. - \ 2007
  innovatie adoptie - innovaties - innovation adoption - innovations
  Poster met beschrijving van een onderzoeksproject
  Kennisbenutting en kennisdoorstroming van energieonderzoek naar het agrarisch onderwijs : resultaten en aanbevelingen ter verbetering van de overdracht en de benutting van kennis tussen energieonderzoek en onderwijs
  Bruins, M.A. ; Bontsema, J. ; Balendonck, J. ; Gelder, A. de; Gieling, T.H. ; Henten, E.J. van; Poot, E.H. ; Beenen, E. ; Sanden, J. van der - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR, Glastuinbouw 447) - 52
  energie - agrarisch onderwijs - glastuinbouw - beroepsopleiding - energy - agricultural education - greenhouse horticulture - vocational training
  Eindrapport van het project 'Kennisbenutting en kennisdoorstroming van energieonderzoek naar het agrarisch onderwijs'. In dit project is onderzocht hoe de resultaten van het energieonderzoek beter door moeten gaan stromen naar het onderwijs. Er is gewerkt met voorbeeld van het onderzoek naar gesloten en semi-gesloten kassen.
  Ontwikkelingsroutes naar duurzame landbouw; workshop met pioniers open teelten
  Buurma, J.S. ; Potters, J.I. ; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 2006
  Wageningen : PPO (PPO Folder ) - 16 p.
  Review of relationships between grey-tone co-occurrence, semivariance, and autocorrelation based image texture analysis approaches
  Sanden, J.J. van der; Hoekman, D.H. - \ 2005
  Canadian Journal of Remote Sensing 31 (2005)3. - ISSN 1712-7971 - p. 207 - 213.
  land-cover - classification - matrix
  In the present paper we review relationships between commonly used statistical approaches to analysis of image texture. The approaches considered characterize image texture by means of the statistics of grey- tone co- occurrence contrast, grey- tone co- occurrence correlation, semivariance, and autocorrelation. In the literature, the relationships between these textural measures are rarely discussed and sometimes overlooked. Grey-tone co- occurrence contrast and semivariance are shown to represent identical statistics. The expectations for the statistic of grey-tone co- occurrence correlation and the coefficient of autocorrelation are demonstrated to agree. Grey-tone variance is shown to link the statistics of grey-tone co-occurrence contrast and grey-tone co-occurrence correlation.
  Nieuwe landbouw: inventarisatie van kansen
  Langeveld, J.W.A. ; Koops, A.J. ; Ketelaars, J.J.M.H. ; Marcelis, L.F.M. ; Hassink, J. ; Blom, M. ; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 2005
  onbekend : PRI Agrosysteemkunde (Nota / Plant Research International 330) - 84
  landbouw - tuinbouw - teelt onder bescherming - biologische landbouw - natuurbescherming - bio-energie - non-food producten - landbouwproducten - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - biobased economy - biomassa productie - agriculture - horticulture - protected cultivation - organic farming - nature conservation - bioenergy - non-food products - agricultural products - social care farms - multifunctional agriculture - biobased economy - biomass production
  In opdracht van het Ministerie van LNV inventariseerde en evalueerde PRI de nieuwe productiekansen voor de Nederlandse plantaardige sectoren.Tevens doet PRI aanbevelingen voor beleid en onderzoek. Nieuwe landbouw is één van de projecten van het Transitieteam van het Ministerie. Behandelde thema's in dit rapport: landbouwgrondstoffen, zoutwater landbouw, kasteelt, sociale dienstverlening, ecologische dienstverlening, het nieuwe consumeren en Nederland regieland
  Perspectieven van 'Intersectoraliteit' in gangbare en biologische plantaardige bedrijfssystemen
  Sanden, P.A.C.M. van de; Hazelaar, W.J.M. ; Pronk, A.A. ; Reuler, H. van; Wolf, P.L. de - \ 2003
  Wageningen : PRI/PPO (Nota / PRI-PPO ) - 48
  biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - leren - organic farming - sustainability - learning
  Het is begrijpelijk dat kansen voor verbetering van economische en ecologische duurzaamheid van het agrarisch bedrijf veelal binnen de eigen sector gezocht worden. Het kan echter geen kwaad eens 'over de schutting' te kijken naar elementen uit de bedrijfsvoering in een andere sector. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse sectoren van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en van Plant Research International verrichtte binnen de plantaardige sectoren een oriënterende studie naar de mogelijkheden van deze intersectorale aanpak.
  The making of a nation-wide campaign fighting the nursing caries
  Sanden-Stoelinga, M.S.E. van; Koelen, M.A. ; Hielkema-de Meij, J.E. - \ 2003
  International Journal of Dental Hygiene 1 (2003)1. - ISSN 1601-5029 - p. 16 - 22.
  Although, in the Netherlands, the fight against tooth decay has been successful over the past decades, in 1994, the incidence of nursing caries made the Ivory Cross*, the Dutch National Association for the Promotion of Oral Hygiene, decide to develop and implement a campaign to address the phenomenon. The campaign is based on a two-step approach: a community strategy that exposes both the intermediaries and the target group to the message. It mainly focussed on intermediaries (step 1) such as child health clinic teams and care attendants, aiming to motivate and enable them to address the topic in their communication with parents of children aged 0–4 years (step 2). The development of this campaign lasted for about 1.5 years and will be described along the lines of the OPUS model: Orientation, Planning, execUtion and cloSure. The campaign was continuously assessed by means of research consisting of a pretest of materials, and a process and outcome evaluation. The research results gave the organisers a lot of information to monitor the campaign and useful insights for future activities.
  Farm Explorer : Designing sustainable arable farming systems.
  Ven, G.W.J. van de; Rossing, W.A.H. ; Ittersum, M.K. van; Boekhoud, H. ; Evert, F.K. van; Sanden, P.A.C.M. van de; Mauritz, R.F. - \ 2002
  In: Book of Proceedings 7th ESA Congress Cordoba, Spain : - ISBN 9788484740599 - p. 587 - 588.
  Biologische landbouw: conflicten, kansen en modelmatig verkennen
  Sanden, P.A.C.M. van de; Evert, F.K. van; Smid, H. ; Stokkers, R. ; Rossing, W. ; Ven, G.W.J. van de; Ittersum, M.K. van - \ 2002
  In: Biologisch bedrijf onder de loep (Rapport / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving ; 303) / Wijnands, F.G., Schröder, J.J., Sukkel, W., Booij, R., - p. 55 - 61.
  biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - milieubescherming - landschap - nederland - organic farming - sustainability - management - environmental protection - landscape - netherlands
  Het biologisch bedrijf is een meervoudig doelsysteem dat naast productie, werk en inkomen ook een maatschappelijke functie heeft ten aanzien van het milieu, de natuur, het landschap en gezondheid en welzijn van mens en dier. Het is niet eenvoudig deze verschillende doelen binnen de context van het bedrijf met elkaar in overeenstemming te brengen. In dit artikel wordt nader ingegaan op conflicten tussen doelen en op een methodische aanpak om deze conflicten in kaart te brengen als hulpmiddel bij het toekomstgerichte ontwerpen en innoveren van biologische bedrijfssystemen
  Evaluatie van de campagne tegen zuigflescarids "Beter een beker!"
  Hielkema- de Meij, J.E. ; Koelen, M.A. ; Sanden-Stoelinga, M.S.E. - \ 2001
  Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 79 (2001). - ISSN 1388-7491 - p. 233 - 238.
  "Bottle it up - take a cup!" The fight against nursing caries in the Netherlands : the campaign and its results
  Koelen, M.A. ; Hielkema-de Meij, J.E. ; Sanden-Stoelinga, M.S.E. van der - \ 2000
  International journal of health promotion and education 38 (2000)2. - ISSN 1463-5240 - p. 47 - 53.
  Farming option for The Netherlands explored by multi-objective modelling
  Berge, H.F.M. ten; Ittersum, M.K. van; Rossing, W.A.H. ; Ven, G.W.J. van de; Schans, J. van de; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 2000
  European Journal of Agronomy 13 (2000). - ISSN 1161-0301 - p. 263 - 277.
  Intensive agriculture in The Netherlands has a price in the form of environmental degradation and the diminution of nature and landscape values. A reorientation of farming is needed to find a new balance between economic goals and rural employment, and care for clean water and air, animal well-being, safe food, and the preservation of soil, landscape and biodiversity. The search for farm systems that meet such multiple goals requires a systematic combination of (a) agrotechnical, agroecological and agroeconomic knowledge, with (b) the stakeholders' joint agreement on normative objectives, to arrive at conceptual new designs followed by (c) empirical work to test, adapt and refine these under real commercial farming conditions. In this paper explorative modelling at the whole farm level is presented as a method that effectively integrates component knowledge at crop or animal level, and outlines the consequences of particular choices on scientific grounds. This enables quantitative consideration of a broad spectrum of alternative farming systems, including very innovative and risky ones, before empirical work starts. It thus contributes to a transparent learning and development process needed to arrive at farm concepts acceptable to both entrepreneurs and society. Three case studies are presented to illustrate the method: dairy farming on sandy soils; highly intensified flower bulb industry in sensitive areas in the western Netherlands; and integrated arable farming. Trade-offs between economic and environmental objectives were assessed in all three cases, as well as virtual farm configurations that best satisfy specified priority settings of objectives. In two of the three cases the mutual reinforcement and true integration of modelling and on-farm empirical research appeared difficult, but for obvious reasons. Only in the flower bulb case was the explorative approach utilized to its full potential by involving a broad platform of stakeholders. The other two case studies lacked such formalised platforms and their impact remained limited. Three critical success factors for explorative modelling are identified: to cover a well-differentiated spectrum of possible production technologies; early timing of modelling work relative to empirical farm prototyping; and involvement of stakeholders throughout.
  Scatterometer observations of seasonal backscatter variation over tropical rain forest
  Woodhouse, I.H. ; Sanden, J.J. van der; Hoekman, D.H. - \ 1999
  IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 37 (1999)2 I. - ISSN 0196-2892 - p. 859 - 861.
  A strong correlation between the C-band ERS-1 windscatterometer (WSC) backscatter and local precipitation in Guyana has been observed. The effect on the correlation of incidence angle and local time is also examined. Characterizing such fluctuations may be useful for precise calibration of active microwave instruments.
  Models linked with a database : the CAPS toolbox for evaluating land use options
  Evert, F.K. van; Berge, H.F.M. ten; Sanden, P.A.C.M. van de; Rossing, W.A.H. - \ 1999
  ASA Annual Meeting Abstracts 1999 (1999). - ISSN 1548-2553 - p. 20 - 20.
  Potential of airborne radar to support the assessment of land cover in a tropical rain forest environment
  Sanden, J.J. van der; Hoekman, D.H. - \ 1999
  Remote Sensing of Environment 68 (1999). - ISSN 0034-4257 - p. 26 - 40.
  The potential of airborne radar systems as tools for collecting information in support of the assessment of tropical primary forests and derived cover types was examined. SAR systems operating with high spatial resolutions and different wavelengths (i.e., X-, C-, L- and P-band) acquired data in Guyana and Colombia. Three fundamentally different information sources from the radar return signal were considered in the study: its strength or backscatter, polarization and phase, and spatial variability or texture. Radiometric, polarimetric, and textural attributes were computed from predefined image regions selected to represent five types of primary forest, selectively logged forest, secondary forest, and a mixture of nonforest cover types. Texture was found to be the most important source of information in high resolution X- and C-band images. Textural attributes computed per region made modest to good bases for automated classifications of the land cover types studied. Primary forests and logged-over forests were found to display particularly distinctive textural patterns. Backscatter values computed per region from L- and P-band radar images also made modest to good classification bases. Backscatter measurements in either a single L- or P-band channel enabled accurate classification of nonforest cover types. Reliable identification of secondary forests and logged-over forests generally asked for measurements in a minimum of two C-, L-, and/or P-band radar channels. Similarly, reliable assessment of primary forest types required observations in a minimum of three C-, L-, and/or P-band radar channels.
  Application of multiple criteria decision making for the design and analysis of greenhouse cropping systems
  Bakker, E.J. ; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 1998
  In: Proceedings of the Second International Symposium on Models for Plant Growth, Environmental Control and Farm Management in Protected Cultivation / Marcelis, L.F.M., - p. 509 - 514.
  Greenhouse cropping systems have various objectives and can be controlled in various ways. Selection or design of an optimal cropping system requires weighing of the objectives as well as proper understanding of the input-output relations of the system. The field of Multiple Criteria Decision Making (MCDM) provides a set of mathematical techniques that may help to reach a decision in optimisation problems in which more than one objective play a role. Two examples of the use of MCDM are given. The benefit of simulation models to generate quantified production systems is shown using the model CHRYSIM for year-round chrysanthemum production. In the second example, Interactive Multiple Goal Linear Programming, an MCDM approach, is introduced and illustrated in the optimisation of water and nutrient use of rockwool-grown tomato.
  Model-based explorations to support design of sustainable farming systems.
  Berge, H.F.M. ten; Rossing, W.A.H. ; Ven, G.W.J. van de; Habekotté, B. ; Ittersum, M.K. van; Ruijter, F.J. de; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 1998
  In: Active methodoloy: proceedings of a seminar series 1997/1998. A. Stein, M.K. van Ittersum, G.H.J. de Koning (eds.) Wageningen Agricultural University, The Netherlands - p. 137 - 147.
  Sabbelflesje op z'n retour.
  Hielkema-de Meij, J.E. ; Koelen, M.A. ; Sanden-Stoelinga, M.S.E. van der - \ 1998
  Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg 30 (1998). - p. 23 - 25.
  Intensive Dutch farming systems: the search for new feasible configurations to meet environmental goals
  Berge, H.F.M. ten; Rossing, W.A.H. ; Ven, G.W.J. van de; Habekotté, B. ; Ittersum, M.K. van; Ruijter, F.J. de; Sanden, P.A.C.M. van de - \ 1997
  In: Model-based decision support in agriculture. Proceedings of the INRA-KCW workshop on Decision Support Systems, Laon, France, 22-23 October 1997. Quantitative Approaches in Systems Analysis No 15, AB-DLO Wageningen/Haren and PE, Wageningen / ten Berge, H.F.M., Stein, A., - p. 33 - 42.
  Radar remote sensing to support tropical forest management
  Sanden, J.J. van der - \ 1997
  Agricultural University. Promotor(en): R.A. Feddes; R.A.A. Oldeman; D.H. Hoekman. - S.l. : S.n. - ISBN 9789054857785 - 330
  bosbouw - remote sensing - luchtkarteringen - tropen - bosbedrijfsvoering - planning - tropische regenbossen - vegetatie - toepassingen - forestry - remote sensing - aerial surveys - tropics - forest management - planning - tropical rain forests - vegetation - applications

  This text describes an investigation into the potential of radar remote sensing for application to tropical forest management. The information content of various radar images is compared and assessed with regard to the information requirements of parties involved in tropical forest management at the global, national and local spatial levels. The study distinguishes between the use of radar remote sensing for application to forest resource assessment and forest resource monitoring. Both assessment and monitoring are essential components of procedures for sustainable forest management. The radar data studied are of tropical forest areas near the township of Mabura Hill in Guyana and the city of San José del Guaviare in Colombia. Mabura Hill is comprised of differing intact, primary forest types and forests that have been subjected to industrial selective logging. San José del Guaviare, on the other hand, is characterised by the presence of secondary forests and a variety of non-forest cover types. The available radar data set includes high resolution airborne radar images with differing wavelengths (i.e. X-, C-, L- and P-band) and polarizations, time-series images acquired by the first European remote sensing satellite ERS-1 and a collection of low altitude, nadir-looking, X-band scatterometer measurements.

  The study makes use of three fundamentally different information sources from the radar return signal: its strength or backscatter, polarization and phase, and spatial variability or texture. Results show that backscatter values computed from L- and P-band radar data and textural attributes computed from high resolution X- and C-band radar data make modest to good and complementary bases for region-based classification of tropical land cover at the level of primary forest types. Textural attributes and backscatter values computed per region from mono-temporal ERS-1 images make modest bases for classifying at the levels of primary forest, logged-over forest, secondary forest and non- forest and poor bases for classifying at the level of primary forest types. Roads are usually the most easily observable indicators of foregoing and/or forthcoming (selective) logging and other human activities in ERS-1 images. Detection of change in road networks by means of ERS-1 images would make a good first step in forest resource monitoring at the national spatial level, in particular. Textural attributes enable the ranking of forest types according to the degree of canopy roughness. Specific textural attributes also allow for quantification of canopy architectural properties. Despite differences in measurement scale, the canopy roughness of the land cover types studied was found to appear similarly in the texture of the available spaceborne and short wavelength airborne radar images.

  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.