Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Expert opinions on the acceptance of alternative methods in food safety evaluations : Formulating recommendations to increase acceptance of non-animal methods for kinetics
  Punt, Ans ; Bouwmeester, Hans ; Schiffelers, Marie Jeanne W.A. ; Peijnenburg, Ad A.C.M. - \ 2018
  Regulatory Toxicology and Pharmacology 92 (2018). - ISSN 0273-2300 - p. 145 - 151.
  Alternatives to animal testing - Drivers and barriers - Food toxicology - Multilevel perspective on technology transitions - QIVIVE - Regulatory acceptance
  Inclusion of alternative methods that replace, reduce, or refine (3R) animal testing within regulatory safety evaluations of chemicals generally faces many hurdles. The goal of the current work is to i) collect responses from key stakeholders involved in food safety evaluations on what they consider the most relevant factors that influence the acceptance and use of 3R methods and to ii) use these responses to formulate activities needed to increase the acceptance and use of 3R methods, particularly for kinetics. The stakeholders were contacted by e-mail for their opinions, asking the respondents to write down three barriers and/or drivers and scoring these by distributing 5 points over the three factors. The main barriers that obtained the highest aggregated scores were i) uncertain predictability 3R methods/lack of validation, ii) insufficient guidance regulators/industry and iii) insufficient harmonization of legislation. The major driver identified was the possibility of 3R methods to provide more mechanistic information. Based on the results, recommendations are given to enhance the acceptance and application of 3R toxicokinetic methods in food safety evaluations. These include steering of regulatory data requirements as well as creating (funding) opportunities for development and validation of alternative methods for kinetics and development of guidances.
  Een aanpak om schade door slakken in aardappelen te voorkomen : monitoring van Zuid-Limburgse percelen om in de bodem levende slakken te signaleren en schadelijke populaties vast te stellen voor middelenonderzoek en advisering praktijk (2010-2011)
  Rozen, K. van; Huiting, H.F. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Wilms, J.A.M. ; Schiffelers, R. ; Crijns, S. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 35
  naaktslakken - aardappelen - epidemiologie - arion hortensis - plantenplagen - gewasbescherming - akkerbouw - oogstschade - zuid-limburg - slanke wormnaaktslak - slugs - potatoes - epidemiology - arion hortensis - plant pests - plant protection - arable farming - crop damage - zuid-limburg - boettgerilla pallens
  Enkele slakkensoorten zijn verantwoordelijk voor vraatschade in aardappelen. Deze soorten behoren tot de wegslakken en de kielnaaktslakken. Van deze twee groepen slakken zijn in dit onderzoek vrijwel uitsluitend Zwarte wegslakken (Arion hortensis) in vooraf geselecteerde percelen aangetroffen. Dit zijn slakken die met het ingraven van een krop andijvie of kippenvoerprak afgedekt met slakkenmatjes in het najaar goed zijn vast te stellen. Met lokmiddel worden betrouwbaar hogere aantallen onder slakkenmatjes vastgesteld dan zonder lokmiddel. Deze slakken kunnen echter op gunstige momenten vroeg in de ochtend ook prima worden waargenomen. Dit in tegenstelling tot de kielnaaktslakken, die voornamelijk ondergronds actief zijn. Met de vallen zijn nauwelijks kielnaaktslakken aangetroffen, op de betreffende percelen werden deze slakken ook niet tijdens het doorzoeken van de grond waargenomen. Daarentegen werd een soort uit een andere groep in de bodem vastgesteld die niet eerder met vraatschade in de Nederlandse aardappelproductiepercelen in verband werd gebracht; de Slanke wormnaaktslak. Het doorzoeken van de grond leverde de hoogste aantallen op, met de geteste vallen zijn daarentegen in totaal maar twee wormnaaktslakken in de bodem vastgesteld. In het veld en in het lab werd vraatschade aan aardappelen door deze slakkensoort waargenomen. Of deze slakkensoort een bedreiging vormt voor de aardappelteelt is niet bekend. Dit onderzoek geeft aan dat het slakkenprobleem in aardappelen een sterk incidenteel karakter heeft. De uitdaging is om die percelen uit te selecteren waar slakkenschade in aardappelen tot afkeuring of prijskorting leidt, met als gevolg een financiële strop voor de individuele teler. In het proefveldonderzoek naar middelen ter bestrijding van ondergronds levende slakken werden zeer lage aantallen slakken waargenomen, dit leidde nauwelijks tot aangevreten knollen. Over de effectiviteit van de middelen kon hierdoor geen indicatie worden afgegeven.
  Evaluation of research activities and research needs to increase the impact and applicability of alternative testing strategies in risk assessment practice
  Punt, A. ; Schiffelers, M.J.W.A. ; Horbach, J. ; Sandt, J.J.M. van de; Groothuis, G.M.M. ; Rietjens, I. ; Blaauboer, B.J. - \ 2011
  Regulatory Toxicology and Pharmacology 61 (2011)1. - ISSN 0273-2300 - p. 105 - 114.
  vitro toxicity data - biokinetic pbbk model - eu reach legislation - stem-cell test - in-vitro - pharmacokinetic models - estragole bioactivation - developmental toxicity - partition-coefficients - reproductive toxicity
  The present paper aims at identifying strategies to increase the impact and applicability of alternative testing strategies in risk assessment. To this end, a quantitative and qualitative literature evaluation was performed on (a) current research efforts in the development of in vitro methods aiming for alternatives to animal testing, (b) the possibilities and limitations of in vitro methods for regulatory purposes and (c) the potential of physiologically-based kinetic (PBK) modeling to improve the impact and applicability of in vitro methods in risk assessment practice. Overall, the evaluation showed that the focus of state-of-the-art research activities does not seem to be optimally directed at developing in vitro alternatives for those endpoints that are most animal-demanding, such as reproductive and developmental toxicity, and carcinogenicity. A key limitation in the application of in vitro alternatives to such systemic endpoints is that in vitro methods do not provide so-called points of departure, necessary for regulators to set safe exposure limits. PBK-modeling could contribute to overcoming this limitation by providing a method that allows extrapolation of in vitro concentration-response curves to in vivo dose-response curves. However, more proofs of principle are required.
  Slakkenschade in aardappelen : inventarisatie naar potentiële factoren die problemen met slakken in aardappelen veroorzaken (2009)
  Rozen, K. van; Ester, A. ; Meuffels, G.J.H.M. ; Crombach, C.J.E. ; Schiffelers, R. ; Crijns, J. - \ 2010
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, AGV - 32
  aardappelen - geïntegreerde plagenbestrijding - slakkenbestrijding - schade - lössgronden - akkerbouw - potatoes - integrated pest management - mollusc control - damage - loess soils - arable farming
  Veel telers in het zuidoosten van Nederland maakten in 2009 melding van gaten in aardappelen veroorzaakt door slakken. Ze gaven aan dat dit vaak pas wordt geconstateerd tijdens het inschuren van de aardappelen of zelfs pas in de bewaring. Het is echter nauwelijks bekend welke omstandigheden leiden tot dit probleem en wat voor soort slakken in dit gebied de schade veroorzaken. Verondersteld wordt dat een teelt van groenbemesters en al of niet kerende grondbewerking de problemen veroorzaken. Harde bewijzen ontbreken echter. Er zijn geen gefundeerde adviezen over effectieve maatregelen bekend die leiden tot het verminderen of voorkomen van slakkenschade in aardappelen. In dit onderzoek is het slakkenprobleem met betrekking tot aardappelen in kaart gebracht. Tegelijkertijd is getracht inzicht te krijgen in afhankelijke invloedsfactoren die bijdragen aan het probleem. Hiervoor zijn aardappeltelers benaderd om hun ervaringen met betrekking tot slakken in aardappelen tot uiting te brengen. Het doel is of via teelt- en/of beheersmaatregelen het probleem kan worden aangepakt.
  Impaired β-adrenergically mediated lipolysis in skeletal muscle of obese subjects
  Blaak, E.E. ; Schiffelers, S.L. ; Saris, W.H. ; Mensink, M. ; Kooi, M.E. - \ 2004
  Diabetologia 47 (2004)8. - ISSN 0012-186X - p. 1462 - 1468.
  β-adrenergic stimulation - Intramyocellular lipids - Lipolysis - Obesity - Skeletal muscle

  Aims/hypothesis. The aim of this study was to investigate whether the β2-adrenergically mediated increase in interstitial glycerol concentrations (used as an indicator of local lipolysis) was impaired in the skeletal muscle (the gastrocnemius muscle) of obese subjects compared with in that of lean subjects, and whether any differences in muscle lipolysis were related to differences in intramyocellular muscle triglyceride content. Methods. A microdialysis experiment was performed in the gastrocnemius muscle of eight lean and eight obese men (body fat 22.1±1.6% vs 32.7±1.6% respectively). After determining baseline extracellular glycerol concentrations, the probe was perfused with increasing concentrations of the β2-agonist, salbutamol (doses of 1, 10 and 100 μmol/l for 45-min periods). Local blood flow was determined using the ethanol dilution technique. Intramyocellular lipid content was determined using 1H-magnetic resonance spectroscopy. Results. Compared with that in lean subjects, the β2-adrenergically mediated increase in glycerol concentrations (absolute and percentage change) was blunted in obese subjects (at 100 μmol/l of salbutamol, percentage change 12.0± 12% vs 48±12%, p<0.05). The decrease in ethanol out : in ratio was less pronounced in the obese individuals (p<0.05), indicating a diminished increase in local muscle blood flow. Intramyocellular lipid content was comparable in both groups. Conclusions/interpretation. The capacity to increase skeletal interstitial glycerol concentrations during direct β2-adrenergic stimulation is impaired in obese subjects with normal intramyocellular concentrations, suggesting that this may be an early event the process of triglyceride accumulation.

  Effect of meal size on metabolic utilisation of dietary amino acids at a marginal level of protein intake.
  Schiffelers, S.L.H. ; Schreurs, V.V.A.M. ; Krawielitzki, K. ; Koopmanschap, R.E. - \ 1996
  In: Proc. 7th Int. Symp. Protein metabolism and nutrition, A.F. Nunes et al. (eds.), EAAP Publ. 81, Estaçâo Zootechnica Nacional Portugal - p. 345 - 347.
  Effect of meal size on metabolic utilisation of amino acids at a marginal level of protein intake.
  Schiffelers, S.L.H. ; Schreurs, V.V.A.M. ; Krawielitzki, K. ; Koopmanschap, R.E. - \ 1995
  In: Proc. 7th Int. Symp. Protein metabolism and nutrition, EAAP Publ. 81, Estaçâo Zootechnica Nacional Portugal / Nunes, A.F., - p. 107 - 107.
  Het effect van maaltijdgrootte op de metabole benutting van aminozuren bij een marginale eiwitinname.
  Schiffelers, S.L.H. ; Schreurs, V.V.A.M. ; Koopmanschap, R.E. ; Krawielitzki, K. - \ 1995
  In: Verslag 20e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers, Leuven - p. 22 - 23.
  Uitscheiding van de metabole eindprodukten van [I-14C,], [U-14C] en [15N] leucine bij verschillende niveaus van eiwitinname.
  Schiffelers, S.L.H. ; Schreurs, V.V.A.M. ; Koopmanschap, R.E. ; Krawielitzki, K. ; Voigt, J. - \ 1995
  In: Verslag 20e Studiedag Nederlandstalige Voedingsonderzoekers, Leuven - p. 82 - 83.
  Recovery of metabolic end products from [1-14C], [U-14C] & [15N] leucine at different levels of protein intake.
  Schreurs, V.V.A.M. ; Krawielitzki, K. ; Koopmanschap, R.E. ; Schiffelers, S.L.H. ; Voigt, J. - \ 1995
  In: Proc. 7th Int. Symp. Protein metabolism and nutrition, EAAP Publ. 81, Estaçâo Zootechnica Nacional Portugal / Nunes, A.F., - p. 125 - 125.
  Retrospective study of the effect of tube feeding on nutritional status of pediatric cancer patients.
  Heijnen, A.M.P. ; Schiffelers, S. ; Dusseldorp, M. van; Lippens, R.J.J. - \ 1994
  In: Abstract 2nd Int. Congr. Nutrition in pediatrics. Lisboa, Portugal (1994)
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.