Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 217

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rassenbericht Grasland 2020
  Schoot, Jan Rinze van der; Schilder, Henk - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1218) - 12
  Rapportage van proefveldresultaten van het rassenonderzoek aan Engels raaigras in de periode 2012-2019.
  Literatuurstudie vegetatie onderzonnepanelen op dijken : Project Zon op dijken
  Voort, Marcel van der; Schoot, Jan Rinze van der - \ 2020
  Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-846) - 15
  Als onderdeel van de energietransitie zijn dijken potentieel interessant voor het plaatsen van zonnepanelen. Uit een verkenning van STOWA blijkt een 75.000 hectare potentieel beschikbaar voor zonne-energie. De primaire functie van een dijk is waterkering en hiermee veiligheid. In de verkenning van STOWA resteert bijna 1.500 hectare dijkvlak. Dit na beoordeling van dijken en dijkvlakken die minder kritisch zijn voor de veiligheid. Het Zon op Dijken project onderzoekt onder welke omstandigheden PV-systemen kunnen worden geplaatst op dijken. Dit zonder de functie veiligheid en andere functies van de dijken in het geding te laten komen. Voor de primaire functie van grasdijken als waterkerend object is een goede bodembedekking en een goede doorworteling van de dijk essentieel. Grassen zijn belangrijke componenten voor een gesloten vegetatie en voldoende doorworteling, waarbij het beheer – waaronder maaien en weiden – mede bepalend is voor het resultaat. Een beperkt aandeel kruiden is geen probleem. Dit is vanwege de diepere beworteling en een grotere biodiversiteit zelfs gewenst. Door het plaatsen van zonnepanelen worden groeifactoren als licht, temperatuur en vocht beïnvloed. Het doel van deze verkennende literatuurstudie is om vooraf zoveel mogelijk de effecten op de grasbekleding van de dijk door plaatsing van zonnepanelen in beeld te brengen. De meeste publicaties geven aan dat onder zonnepanelen de groei verminderd, de zode opener wordt en de beworteling afneemt. Grassoorten en kruiden reageren verschillend op deze factoren, daarmee wijzigt ook de concurrentieverhouding, en zal een andere mix in de vegetatie ontstaan. In het project ‘Zon op dijken’ wordt op twee locaties het effect van een aantal PV-systemen op de vegetatie onderzocht. Het plaatsen van obstakels op een dijk wordt als een risicofactor gezien, waarbij de aanleg van de systemen zelf ook schade kan veroorzaken. In het project wordt de eventuele schade door aanleg gevolgd en vervolgens wordt de bodembedekking, samenstelling en beworteling van de vegetatie onder de panelen in vergelijking met naast de panelen een aantal jaren gevolgd. Ondersteund door metingen om de verschillen te kunnen verklaren.
  Dietary intake of heme iron is associated with ferritin and hemoglobin levels in Dutch blood donors : Results from Donor InSight
  Timmer, Tiffany C. ; Groot, Rosa de; Rijnhart, Judith J.M. ; Lakerveld, Jeroen ; Brug, Johannes ; Perenboom, Corine W.M. ; Baart, Mireille ; Prinsze, Femmeke J. ; Zalpuri, Saurabh ; Ellen van der Schoot, C. ; Kort, Wim L.A.M. de; Hurk, Katja van den - \ 2020
  Haematologica 105 (2020)10. - ISSN 0390-6078 - p. 2400 - 2406.

  Whole blood donors, especially frequently donating donors, have a risk of iron deficiency and low hemoglobin (Hb) levels, which may affect their health and eligibility to donate. Lifestyle behaviors, such as dietary iron intake and physical activity, may influence iron stores and thereby Hb levels. We aimed to investigate whether dietary iron intake and questionnaire-based moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) were associated with Hb levels, and whether ferritin levels mediated these associations. In Donor InSight-III, a Dutch cohort study of blood and plasma donors, data on heme and non-heme iron intake (mg/day), MVPA (10 minutes/day), Hb levels (mmol/L) and ferritin levels (mg/L) were available in 2,323 donors (1,074 male). Donors with higher heme iron intakes [regression coefficients (β) in men and women: 0.160 and 0.065 mmol/L higher Hb per 1 mg of heme iron, respectively] and lower nonheme iron intakes (β: -0.014 and -0.017, respectively) had higher Hb levels, adjusted for relevant confounders. Ferritin levels mediated these associations [indirect effect (95% confidence interval) in men and women, respectively: 0.074 (0.045; 0.111) and 0.061 (0.030; 0.096) for heme and -0.003 (-0.008;0.001) and -0.008 (-0.013;-0.003) for non-heme]. MVPA was negatively associated with Hb levels in men only (β: -0.005), but not mediated by ferritin levels. In conclusion, higher heme and lower non-heme iron intake were associated with higher Hb levels in donors, via higher ferritin levels. This indicates that donors with high heme iron intake may be more capable of maintaining iron stores to recover Hb levels after blood donation.

  Disentangling genetic and non-genetic components of yield trends of Dutch forage crops in the Netherlands
  Schils, R.L.M. ; Berg, W. Van den; Schoot, J.R. Van der; Groten, J.A.M. ; Rijk, B. ; Ven, G.W.J. Van de; Middelkoop, J.C. Van; Holshof, G. ; Ittersum, M.K. van - \ 2020
  Field Crops Research 249 (2020). - ISSN 0378-4290
  Breeding - Lolium perenne L. - Management - Yield gap - Zea mays L.

  Grass and forage maize are important forage crops in ruminant production systems in the temperate regions in northwest Europe. High yields of these crops contribute to farm profitability and local provision of feed, and hence local circularity of biomass and nutrients. Variety choice is an important option to raise potential and actual yields. We analysed 40 years of perennial ryegrass and 25 years of forage maize yield data from Value of Culture and Use (VCU) experiments to determine genetic and non-genetic trends of yields in time. For maize, we calculated an annual genetic trend of +173 kg DM ha−1 and a non-genetic trend of +65 kg DM ha−1. Further analysis of the non-genetic trend showed that maize yields increased with increasing temperature sum during the growing season, and with earlier sowing. The feeding value of forage maize showed a genetic trend of +1.7 feed unit milk (VEM) kg DM−1 year−1. The annual genetic gain of perennial ryegrass was +44 kg DM ha−1. In the grass trials we found opposing non-genetic trends for cutting and grazing. Further analysis of the non-genetic trend showed that drought and the number of days with ground frost during the growing season had a negative effect on yield. We compared the average yields and trends in VCU trials with those of on-farm yields. The on-farm maize yields showed an annual trend of +195 kg DM ha−1. We estimated an average realisation of the genetic gains of 75 % in farming practice, implying a widening gap between genetic potential and on-farm yields. Averaged over the entire period, on-farm maize yields were 4.6 t DM ha−1 (24%) lower than the yields of the VCU trials. The average annual on-farm grass yields did not show any trend, and were 1.6 t DM ha−1 (13%) lower than the yields of the VCU trials. In conclusion, our study revealed significant positive genetic and varying non-genetic trends in DM yields of forage maize and perennial ryegrass, the two dominant forage crops in the Netherlands. On-farm yields showed significant positive trends for forage maize, but no trend for grassland.

  Disentangling genetic and non-genetic yield trends of Dutch forage crops
  Schils, R.L.M. ; Berg, W. van den; Schoot, J.R. van der; Groten, J.A.M. ; Ven, G.W.J. van de; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Holshof, G. ; Ittersum, M.K. van - \ 2019
  In: Improving sown grasslands through breeding and management Eucarpia (Grassland Science in Europe ) - ISBN 9783033072787 - p. 432 - 432.
  Characteristics of Lolium perenne varieties for grazing
  Schoot, J.R. van der; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2019
  In: Improving sown grasslands through breeding and management / Huguenin-Elie, O., Studer, B., Kölliker, R., Reheul, D., Probo, M., Barre, P., Feuerstein, U., Roldán-Ruiz, I., Mariotte, P., Hopkins, A., Eucarpia (Grassland Science in Europe ) - ISBN 9783033072787 - p. 533 - 535.
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Gras en snijmais: Trends in opbrengsten
  Schils, Rene ; Berg, Wim van den; Booij, Johan ; Groten, Jos ; Holshof, Gertjan ; Middelkoop, Jantine van; Rijk, Bert ; Schoot, Jan Rinze van der; Ven, Gerrie van de; Verloop, Koos ; Ittersum, Martin van - \ 2019
  WP3 Bodem, teelt en plantbodem-management interacties grasland
  Boer, Herman de; Hoekstra, Nyncke ; Schoot, Jan Rinze van der; Janssen, Pedro ; Eekeren, Nick van - \ 2019
  Weidegang en draagkracht
  Hoekstra, Nienke ; Eekeren, Nick van; Schoot, J.R. van der - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Factsheet Ruwvoer & Bodem 5) - 1 p.
  Invloed minerale stikstof uit voorvrucht op slagingskans herinzaai grasklaver
  Janssen, Pedro ; Eekeren, Nick van; Schoot, J.R. van der - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Factsheet Ruwvoer & Bodem 10) - 2 p.
  Diepere beworteling grasland voor droogtetolerantie
  Schoot, J.R. van der; Hoekstra, Nyncke ; Eekeren, Nick van - \ 2019
  Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Factsheet Ruwvoer & Bodem 6) - 1 p.
  Belang van penwortel van witte klaver voor persistentie
  Janssen, Pedro ; Eekeren, Nick van; Schoot, J.R. van der - \ 2019
  Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Factsheet Ruwvoer & Bodem 7) - 2 p.
  Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties
  Schoot, J.R. van der; Hoekstra, Nyncke - \ 2019
  Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Factsheet Ruwvoer & Bodem 11) - 2 p.
  Rassenbericht Grasland 2019
  Schoot, Jan Rinze van der; Schilder, Henk - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1209) - 9
  Rapportage van proefveldresultaten van het rassenonderzoek aan Engels raaigras in de periode 2011-2018.
  Real-Time Assembly of Viruslike Nucleocapsids Elucidated at the Single-Particle Level
  Marchetti, Margherita ; Kamsma, Douwe ; Cazares Vargas, Ernesto ; Hernandez García, Armando ; Schoot, Paul van der; Vries, Renko de; Wuite, Gijs J.L. ; Roos, Wouter H. - \ 2019
  Nano Letters 19 (2019)8. - ISSN 1530-6984 - p. 5746 - 5753.
  acoustic force spectroscopy - artificial virus - biophysics - optical tweezers - physical virology - Self-assembly

  While the structure of a multitude of viral particles has been resolved to atomistic detail, their assembly pathways remain largely elusive. Key unresolved issues are particle nucleation, particle growth, and the mode of genome compaction. These issues are difficult to address in bulk approaches and are effectively only accessible by the real-time tracking of assembly dynamics of individual particles. This we do here by studying the assembly into rod-shaped viruslike particles (VLPs) of artificial capsid polypeptides. Using fluorescence optical tweezers, we establish that small oligomers perform one-dimensional diffusion along the DNA. Larger oligomers are immobile and nucleate VLP growth. A multiplexed acoustic force spectroscopy approach reveals that DNA is compacted in regular steps, suggesting packaging via helical wrapping into a nucleocapsid. By reporting how real-time assembly tracking elucidates viral nucleation and growth principles, our work opens the door to a fundamental understanding of the complex assembly pathways of both VLPs and naturally evolved viruses.

  Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures
  Haas, Brechtje R. de; Hoekstra, Nyncke J. ; Schoot, Jan R. van der; Visser, Eric J.W. ; Kroon, Hans de; Eekeren, Nick van - \ 2019
  AIMS Agriculture and Food 4 (2019)3. - ISSN 2471-2086 - p. 547 - 567.
  Agrobiodiversity - Lolium multiflorum - Lolium perenne - Regenerative agriculture - Trifolium pratense - Trifolium repens

  Grass-clover mixtures show many benefits for sustainable agriculture. In the Netherlands, organic farmers often work together in a so-called partner farm concept, with the aim to close nutrient cycles on a regional level. In this system, arable farms grow one-year grass-clover leys, as fodder for a livestock farm, in exchange for, e.g., manure. This practice could also be used in the transition of conventional farms towards a more circular regenerative and nature inclusive agriculture. In the current experiment we assessed the effect of a range of grass (Lolium perenne: Lp, Lolium multiflorum: Lm) and clover (Trifolium pratense: Tp and Trifolium repens: Tr) monocultures and mixtures on both below- and aboveground parameters in light of benefits for livestock and arable farms, and biodiversity. The grass monocultures showed good weed suppression, high root density, and especially Lp had a positive effect on soil structure. Clover, on the other hand, showed high herbage dry matter yield (particularly Tp) and Nitrogen (N) yield, and Tr showed high digestibility. Moreover, clover had a positive effect on the soil mineral N, and earthworm abundance tended to be higher in the clover monocultures. When (some of) the four species were combined in grass-clover mixtures, they combined the positive effects of the species and often even outperformed the (best) monocultures. We concluded that grass-clover mixtures increased agro-ecological functions.

  Een persistente grasklaver voor de beste bodemkwaliteit
  Schoot, J.R. van der; Eekeren, Nick van; Janssen, Pedro - \ 2019
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening : Rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving
  Veraart, J.A. ; Oude Essink, G. ; Pauw, P. ; Baaren, E. van; Zuurbier, K. ; Louw, P. de; MacAteer, E. ; Schoot, M. van der; Groot, N. ; Cappon, H. ; Waterloo, M. ; Hu-a-ng, K. ; Groen, M. - \ 2018
  Deltares - 187 p.
  Framework for yield gap analysis in grasslands
  Schils, R.L.M. ; Höglind, Mats ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Holshof, G. ; Verloop, J. ; Rijk, H.C.A. ; Ven, G.W.J. van de; Berg, W. van den; Schoot, J.R. van der; Ittersum, M.K. van - \ 2018
  In: Sustainable meat and milk production from grasslands / Horan, B., Hennessy, D., O’Donovan, M., Kennedy, E., McCarthy, B., Finn, J.A., O’Brien, B., In: Sustainable meat and milk production from grasslands. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Grassland Science in Europe ) - ISBN 9781841706436 - p. 90 - 92.
  Yield gaps estimated for current crop production have received little attention in grassland science. This paper provides a coherent approach for quantifying yield gaps in grasslands, addressing the specific methodological challenges. A preliminary assessment of yield gaps in the Netherlands and the Rogaland region in Norway shows relative yield gaps, i.e. between water limited yields and actual yields, of 24 and 37%, respectively.
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: gras en snijmaïs
  Schils, R.L.M. ; Berg, W. van den; Booij, J.A. ; Groten, J.A.M. ; Holshof, G. ; Curth-van Middelkoop, J.C. ; Rijk, H.C.A. ; Schoot, J.R. van der; Ven, G.W.J. van de; Verloop, J. ; Ittersum, M.K. van - \ 2018
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.