Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 185

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzaam bodembeheer maïs : Proefresultaten 2018
  Stienezen, M.W.J. ; Schooten, H.A. van; Huiting, H.F. ; Deru, J.G.C. ; Weide, R.Y. van der - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport WPR 837) - 61
  Rapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe: 2012-2019
  Wesselink, M. ; Specken, J. ; Schooten, H.A. ; Groten, J. ; Verhoeven, J.T.W. ; Visscher, I. - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten WPR-834) - 66
  Duurzaam bodembeheer maïs : proefresultaten 2017
  Stienezen, M.W.J. ; Schooten, H.A. van; Huiting, H.F. ; Deru, J.G.C. ; Weide, R.Y. van der - \ 2020
  Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open Teelten WPR-836) - 68
  Effect van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting op de stikstofbenutting van snijmaisteelt
  Klootwijk, C.W. ; Schooten, H.A. van - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1256) - 33
  The aim of this project was to gain more insight in the multiannual effect of a better plant distribution in the form of a triangle planting pattern on the nitrogen utilization compared to standard sowing in lanes with 75 cm distance with and without slurry injection in rows. This study shows that a more even plant distribution in the form of a triangle planting pattern showed a slightly higher DM-yield compared to standard sowing in lanes with 75 cm distance, but this did not result in a significantly higher N utilization. The DM-yield and the N utilization of slurry injection were, in contrast to previous studies, lower compared to standard slurry injection.
  Handboek snijmaïs
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research Handboek snijmaïs 40) - 198
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: WP4: Mais en bodem
  Groten, Jos ; Huiting, Hilfred ; Bufe, Conny ; Schooten, Herman van - \ 2019
  Doel: verhoging van de duurzaamheid en de
  productie van de snijmaïsteelt
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie
  Groten, Jos ; Huiting, Hilfred ; Bufe, Conny ; Schooten, Herman van - \ 2019
  WP 4: Mais en bodem: doel: verhoging van de duurzaamheid en de productie van de snijmaistelet
  Eindrapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe : 2012-2018
  Wesselink, M. ; Specken, J. ; Schooten, H.A. van; Groten, J. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport WPR-809) - 85
  In de afgelopen decennia is de maisteelt in toenemende mate in verband gebracht met duurzaamheidsproblemen. Deze hebben te maken met verliezen van nutriënten door af- en uitspoeling, een dalend gehalte aan organische stof in de bodem, een achteruitgang van de biodiversiteit op akkers en de productie van boeikasgassen als lachgas. De opeenstapeling van negatieve aspecten heeft als gevolg dat de maisteelt een duidelijke stap moet zetten in de richting van verduurzaming. Sinds 2012 wordt er binnen Grondig Boeren met Mais gewerkt aan het verduurzamen van de maisteelt door extra aandacht voor beter bodembeheer met daarbij het streven naar gelijkblijvende opbrengsten. Dit gebeurt vanuit een systemendemonstratie, detaildemonstraties en demovelden bij satellietbedrijven. Kern in het project is de systemendemonstratie waarbij vijf verschillende manieren van telen in de jaren 2012 t/m 2018 zijn vergelijken. Hierbij is een gangbare manier van telen vergeleken met alternatieve strategieën. Eén van de alternatieve systemen is een object met aandacht voor extra organische stof. Daarnaast is er een object waarbij mineralen uit kringloop worden toegepast. In dit systeem wordt getracht de mineralen in de meest efficiënte vorm toe te passen. Een andere strategie is het twee teelten systeem waarbij eerst een snede gras geoogst wordt, gevolgd door een ultra vroeg maisras. Het vijfde alternatief dat is getoetst is het vruchtwisselingssysteem waarbij 2 jaar grasland word afgewisseld met 2 jaar snijmais. Uit de systemendemo blijkt na zeven jaar dat er alternatieve maisteeltsystemen zijn waarbij de opbrengst gelijk blijft of zelfs stijgt. De systemen organische stof, mineralen uit kringloop en vruchtwisseling hebben een positief effect op de opbrengst ten opzichte van het standaard systeem. Het organische stof en vruchtwisselingsysteem hebben daarnaast een zeer positieve organische stofbalans, ten opzichte van een ongeveer neutrale balans voor het standaard systeem. Het twee oogsten systeem presteert wisselend, de maisopbrengst blijft in de meeste jaren achter, en de grasopbrengst kan dit verschil vaak niet compenseren. Qua organische stof aanvoer is dit wel een interessant systeem. Door het telen van jaar op jaar mais op hetzelfde perceel krijgt de systemendemonstratie steeds meer te maken met ziekte. Ook onkruiden zijn een groter worden probleem, en dan met name de grasachtigen die niet meer met bodemherbiciden bestreden kunnen worden in de systemen waar het vanggewas wordt ondergezaaid. De detaildemo’s blijken een goed communicatiemiddel omdat deze duidelijk de effecten van verschillende gewasbeschermingsstrategieën laten zien op het vanggewas bijvoorbeeld. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheden van het mechanisch inwerken van vanggewassen. In samenwerking met de satellietbedrijven worden innovaties in de praktijk geïmplementeerd en gedeeld met collega maistelers.
  Naar een nieuw kalibemestingsadvies voor snijmaïs
  Holshof, G. ; Bussink, D.W. ; Middelkoop, J.C. van; Doppenberg, G. ; Schooten, H. van - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Rapport / Wageningen Livestock Research 1189) - 75
  A sufficient potassium (K) supply for whole crop silage maize is necessary for a good yield and nutrient efficiency for nitrogen and phosphorus. In a field trial in 2015, 2016 and 2017 the response of silage maize to K fertilization was limited, both for mineral K and K from cattle slurry, and surface spread and band application, at different levels of soil K supply; the response of K content and dry matter content was clearly present. No difference between mineral and organic fertilizer or surface spread and band application was found. The K-fertilization recommendation is based on K withdrawal by the crop with a negative correction when K-CaCl2 > 60.
  Sugar Beet Pectin Supplementation Did Not Alter Profiles of Fecal Microbiota and Exhaled Breath in Healthy Young Adults and Healthy Elderly
  An, Ran ; Wilms, Ellen ; Smolinska, Agnieszka ; Hermes, Gerben D.A. ; Masclee, Ad A.M. ; Vos, Paul de; Schols, Henk A. ; Schooten, Frederik J. van; Smidt, Hauke ; Jonkers, Daisy M.A.E. ; Zoetendal, Erwin G. ; Troost, Freddy J. - \ 2019
  Nutrients 11 (2019)9. - ISSN 2072-6643
  aging - dietary fiber - elderly - exhaled air - microbiota - pectin - young adults

  Aging is accompanied with increased frailty and comorbidities, which is potentially associated with microbiome perturbations. Dietary fibers could contribute to healthy aging by beneficially impacting gut microbiota and metabolite profiles. We aimed to compare young adults with elderly and investigate the effect of pectin supplementation on fecal microbiota composition, short chain fatty acids (SCFAs), and exhaled volatile organic compounds (VOCs) while using a randomized, double-blind, placebo-controlled parallel design. Fifty-two young adults and 48 elderly consumed 15 g/day sugar beet pectin or maltodextrin for four weeks. Fecal and exhaled breath samples were collected before and after the intervention period. Fecal samples were used for microbiota profiling by 16S rRNA gene amplicon sequencing, and for analysis of SCFAs by gas chromatography (GC). Breath was used for VOC analysis by GC-tof-MS. Young adults and elderly showed similar fecal SCFA and exhaled VOC profiles. Additionally, fecal microbiota profiles were similar, with five genera significantly different in relative abundance. Pectin supplementation did not significantly alter fecal microbiota, SCFA or exhaled VOC profiles in elderly or young adults. In conclusion, aside from some minor differences in microbial composition, healthy elderly and young adults showed comparable fecal microbiota composition and activity, which were not altered by pectin supplementation.

  Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018
  Wesselink, Marie ; Verhoeven, John ; Schooten, Herman van; Essen, Everhard van - \ 2019
  Lelystad : Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport WPR-780) - 42
  Handboek snijmaïs
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research Handboek snijmaïs 40) - 209
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: WP4: Mais en bodem
  Groten, J.A.M. ; Huiting, H.F. ; Bufe, Conny ; Schooten, H.A. van - \ 2018
  Arabidopsis phospholipase C3 is involved in lateral root initiation and ABA responses in seed germination and stomatal closure
  Zhang, Qianqian ; Wijk, Ringo van; Shahbaz, Muhammad ; Roels, Wendy ; Schooten, Bas Van; Vermeer, Joop E.M. ; Zarza, Xavier ; Guardia, Aisha ; Scuffi, Denise ; García-Mata, Carlos ; Laha, Debabrata ; Williams, Phoebe ; Willems, Leo A.J. ; Ligterink, Wilco ; Hoffmann-Benning, Susanne ; Gillaspy, Glenda ; Schaaf, Gabriel ; Haring, Michel A. ; Laxalt, Ana M. ; Munnik, Teun - \ 2018
  Plant and Cell Physiology 59 (2018)3. - ISSN 0032-0781 - p. 469 - 486.
  ABA - Arabidopsis - Drought tolerance - Lateral root formation - Seed germination - Stomatal closure

  Phospholipase C (PLC) is well known for its role in animal signaling, where it generates the second messengers, inositol 1,4,5-trisphosphate (IP3) and diacylglycerol (DAG), by hydrolyzing the minor phospholipid, phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), upon receptor stimulation. In plants, PLC's role is still unclear, especially because the primary targets of both second messengers are lacking, i.e. the ligand-gated Ca2+ channel and protein kinase C, and because PIP2 levels are extremely low. Nonetheless, the Arabidopsis genome encodes nine PLCs. We used a reversed-genetic approach to explore PLC's function in Arabidopsis, and report here that PLC3 is required for proper root development, seed germination and stomatal opening. Two independent knock-down mutants, plc3-2 and plc3-3, were found to exhibit reduced lateral root densities by 10-20%. Mutant seeds germinated more slowly but were less sensitive to ABA to prevent germination. Guard cells of plc3 were also compromised in ABA-dependent stomatal closure. Promoter-b-glucuronidase (GUS) analyses confirmed PLC3 expression in guard cells and germinating seeds, and revealed that the majority is expressed in vascular tissue, most probably phloem companion cells, in roots, leaves and flowers. In vivo 32Pi labeling revealed that ABA stimulated the formation of PIP2 in germinating seeds and guard cell-enriched leaf peels, which was significantly reduced in plc3 mutants. Overexpression of PLC3 had no effect on root system architecture or seed germination, but increased the plant's tolerance to drought. Our results provide genetic evidence for PLC's involvement in plant development and ABA signaling, and confirm earlier observations that overexpression increases drought tolerance. Potential molecular mechanisms for the above observations are discussed.

  KringloopWijzer nader bekeken : toepasbaarheid van de Kringloopwijzer voor melkveebedrijven die duidelijk verschillen van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf, waaronder bedrijven met een extensievere bedrijfsvoering
  Šebek, L. ; Schooten, H. van; Bassa, B. ; Dijk, C. van - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research report 1110) - 41
  Maïsteelt op veenweide Friesland : deskstudie
  Holshof, G. ; Schooten, H.A. van - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1105) - 36
  Grondig boeren met mais in Drenthe : rapportage project t/m 2017
  Verhoeven, J.T.W. ; Timmer, R. ; Schooten, H.A. van; Groten, J. ; Wesselink, M. - \ 2018
  Bleiswijk : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Wageningen Plant Research rapport WPR-763) - 67
  Benutting verdunde mest aangewend met sleepvoetenmachine op grasland : Resultaten éénjarige veldproeven op klei- en veengrond 2016
  Schooten, H.A. van; Huijsmans, J.F.M. ; Houwelingen, K.M. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1084) - 36
  Ammoniakemissie bij met water verdunde mest toegediend met een sleepvoetenmachine op grasland : resultaten 2016-2017
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van; Verwijs, B.R. - \ 2017
  Lelystad : Wageningen Plant Research (Rapport / Wageningen Plant Research WPR-754) - 34
  Handboek snijmaïs 2018
  Schooten, Herman van; Philipsen, Bert ; Groten, Jos - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Handboek Wageningen Livestock Research 35) - 203
  Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.