Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verwerp biotechnologie niet bij voorbaat: in gesprek met Guido Ruivenkamp over biotechnologie in de biologische landbouw
  Stobbelaar, D.J. ; Schotveld, E. - \ 2006
  Ekoland 26 (2006)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - genetische modificatie - duurzaamheid (sustainability) - technische vooruitgang - sociale systemen - organic farming - genetic engineering - sustainability - technical progress - social systems
  In aanloop naar de studiedag van het KLV op 5 oktober rondom biotechnologie in de biologische landbouw een interview met Guide Ruivenkamp. Ruivenkamp houdt zich bij Wageningen Universiteit en de Vrije Universiteit Amsterdam bezig met regionale toepassingen van biotechnologie op maat in ontwikkelingslanden. Hij stelt dat voor- en tegenstanders van nieuwe technieken vaak de techniek en de context waarin een techniek is ontwikkeld als vaststaand worden beschouwd. Gentech en het grootkapitaal bijvoorbeeld. Hij pleit ervoor om een techniek niet per definitie af te keuren maar te bekijken wat de waarde van een techniek kan zijn binnen de doelstellingen van duurzame ontwikkeling.
  Praktisch omgaan met biotechnologie
  Stobbelaar, D.J. ; Schotveld, E. - \ 2006
  Ekoland 26 (2006)9. - ISSN 0926-9142 - p. 18 - 19.
  biologische landbouw - verbetering - weerstand - plaagresistentie - ziekteresistentie - biotechnologie - organic farming - improvement - resistance - pest resistance - disease resistance - biotechnology
  De visie van Jan Velema van Vitalis op biologische zaadveredeling en het gebruik van biotechnologie. Hij is voor het gebruik van nieuwe technieken zoals merkers om raskenmerken te achterhalen. Maar een genenkaart inzetten om een nieuw gewas te maken, daar is hij geen voorstander van. Biologische veredeling richt zich op sterke planten met smaak en brede weerstand (partiële resistentie).
  De groei en bloei van de biologische sierteelt. Verkoop loopt goed, jaarrond aanbod is nog een knelpunt
  Stobbelaar, D.J. ; Schotveld, E. - \ 2005
  Ekoland 25 (2005)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 12.
  biologische landbouw - bloementeelt - snijbloemen - sierplanten - organic farming - floriculture - cut flowers - ornamental plants
  Verslag van een excursie van de studiekring Biologische Landbouw langs twee sierteeltbedrijven in Noord-Holland. Sjors Veldt teelt op 5 ha zandgrond vollegronds zomerbloemen, bollen en vaste planten. Hij richt zich vooral op speciale bloemen. Rob de Wit is in omschakeling en teelt in de kas voornamelijk Lysianthus en op 1 ha volle grond pioenrozen. Vooral de dure omschakelperiode en gebrek aan continu aanbod van constante kwaliteit blijken problemen te zijn die de groei van de sector vooralsnog belemmeren.
  Onkruidbeheersing in een multifunctionele vruchtwisseling : innovatieproject voor ecologische akkerbouw en groenteteelt in samenwerking met 10 voorhoedebedrijven in Flevoland
  Schotveld, E. ; Kloen, H. - \ 1996
  Wageningen : AB-DLO (Rapport / AB-DLO 74) - 31
  onkruiden - gewasbescherming - cultuurmethoden - rotaties - alternatieve landbouw - biologische landbouw - nederland - rapporten - on-farm research - weeds - plant protection - cultural methods - rotations - alternative farming - organic farming - netherlands - reports
  Ecological constraints for forest management in the Guianas.
  Steege, H. ter; Bongers, F. ; Werger, M. - \ 1996
  In: Sustainable management of the Guyana Rain Forest. Proc. seminar on Management systems for natural forests in the tropics, Wageningen, The Netherlands. Coproduction nr. C-8/Hinkeloord Report no. 18. Wageningen Agric.Univ / Schmidt, P., Schotveld, A., - p. 29 - 44.
  Natural forest management for sustained timber production in the humid tropics, with special reference to Latin America.
  Graaf, N.R. de - \ 1996
  In: Sustainable management of the Guyana Rain Forest. Proc. Seminar on Management systems for natural forests in the tropics, Wageningen, The Netherlands. Coproduction nr. C-8/Hinkeloord Report no. 18. Wageningen Agric.Univ / Schmidt, P., Schotveld, A., - p. 17 - 28.
  Executive summary.
  Schotveld, A. ; Schmidt, P. - \ 1996
  In: Sustainable management of the Guyana Rain Forest. Proc. seminar on Management systems for natural forests in the tropics, Wageningen, The Netherlands. Coproduction nr. C-8/Hinkeloord Report no. 18. Wageningen Agric.Univ / Schmidt, P., Schotveld, A., - p. 7 - 10.
  Management systems for natural tropical forest: the practice value of the CELOS Management System.
  Schotveld, A. ; Schmidt, P. - \ 1996
  BOS Newsletter 15 (1996)34. - p. 89 - 92.
  Future prospects for the application of CELOS Management System.
  Schmidt, P. ; Hendrison, J. - \ 1996
  In: Sustainable management of the Guyana Rain Forest. Proc. seminar on Management Systems for natural forests in the tropics, Wageningen, The Netherlands. Coproduction nr. C-8/Hinkeloord Report no. 18. Wageningen Agric.Univ / Schmidt, P., Schotveld, A., - p. 63 - 64.
  Sustainable management of the Guyana Rain Forests. Proceedings seminar on Management systems for natural forests in the tropics. 23 February 1996, Wageningen, The Netherlands.
  Schmidt, P. ; Schotveld, A. - \ 1996
  Wageningen : Wageningen Agricultural University (Hinkeloord Report 18) - 64 p.
  The management of a forest venture under CELOS Management System.
  Hendrison, J. - \ 1996
  In: Sustainable management of the Guyana Rain Forest. Proc. seminar on Management Systems for natural forests in the tropics, Wageningen, The Netherlands. Coproduction nr. C-8/Hinkeloord Report no. 18. Wageningen Agric.Univ / Schmidt, P., Schotveld, A., - p. 45 - 52.
  Excursie Nationale Populieren Commissie naar Flevoland i.v.m. aantasting satijnvlinder
  Grijpma, P. ; Schotveld, A. - \ 1983
  Populier 20 (1983)3. - ISSN 0166-7491 - p. 67 - 69.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.