Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 155

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecologisch beoordelingskader voor herstelprogramma’s Natura 2000 Veluwe
  Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Janssen, J.A.M. ; Sierdsema, H. ; Siepel, H. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 3036) - 113
  Dit rapport geeft beoordelingsformulieren (‘formats’) voor Natura 2000-habitattypen en leefgebieden van soorten van de herstelprogramma’s voor bos en heide & stuifzand op de Veluwe. De criteria sluiten aan op de systematiek van Standaardgegevensformulieren. Streefbeelden voor de omvang en het goed functioneren van habitattypen en populaties van soorten worden onderbouwd. De beoordeling van landschappelijke positie en abiotische randvoorwaarden van habitattypen en leefgebieden is gekoppeld aan een nieuw vervaardigde Landschappelijke Bodemkaart van het Natura 2000-gebied Veluwe. Kenmerken van de beoordelingsklasse Goed voor habitattypen vormen een referentie voor ‘natuurlijke’ processen en relaties met bijbehorende structuur. Deze kenmerken zijn nodig voor duurzame instandhouding van habitattypen en populaties. De beoordelingsklasse Optimaal voor geschiktheid van leefgebied en duurzaamheid van populaties correspondeert met toplocaties. Er is een leidraad uitgewerkt voor het in kaart brengen van knelpunten, kansen en maatregelen voor herstel. Deze leidraad kan samen met de beoordelingsformats worden gebruikt tijdens deelgebiedssessies met terreinbeheerders.
  Stoichiometric variation within and between a terrestrial herbivorous and a semi-aquatic carnivorous mammal
  Wenting, Elke ; Siepel, Henk ; Jansen, Patrick A. - \ 2020
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 62 (2020). - ISSN 0946-672X
  Ecological stoichiometry - Ionomics - Macro nutrients - Minerals - Trace elements

  Background: The elemental composition of the mammalian body is widely believed to be more or less constant within and among species, yet reliable comparisons of elemental content are lacking. Here, we examine the elemental composition of two mammal species with different diet and provenance: terrestrial herbivorous Fallow deer (Dama dama) - collected from a single area - and semi-aquatic carnivorous Eurasian otter (Lutra lutra) - collected from different areas. Methods: We compared twelve elemental contents for twelve different body tissues and organs, for four tissue samples per species. Homogeneous samples were tested for twelve elemental contents using ICP-OES. Results: We found evidence for differences in elemental composition between species, between tissues, and between individuals. Herbivorous Fallow deer seemed more variable in its elemental composition compared to carnivorous Eurasian otter. The absolute concentration of some elements, e.g. Mn and Cu, showed differences between the species as well. Conclusion: Since we found stoichiometric variation among the species, these findings question the widely held assumption that mammals are under relative tight stoichiometrically homeostatic control.

  Barriers to restoration: soil acidity and phosphorus limitation constrain recovery of heathland plant communities after sod cutting
  Vogels, J. ; Weijters, Maaike ; Bobbink, Roland ; Bijlsma, R.J. ; Lamers, Leon P.M. ; Verberk, W.C.E.P. ; Siepel, H. - \ 2020
  Applied Vegetation Science 23 (2020)1. - ISSN 1402-2001 - p. 94 - 106.
  Sod cutting has been used extensively as an effective measure in removing excess N and restoring dwarf shrub dominance in heathlands affected by increased nitrogen deposition. However, recovery of other plant species is often very limited. One barrier is high soil acidity following sod cutting, which results in soil aluminium (Al3+) and ammonium (NH4+) reaching toxic concentrations. Sod‐cutting management also removes most of the major nutrients from the system, so intensified nutrient limitation could be an additional barrier to the recovery of species‐rich communities. Soil phosphorus (P) is of special interest as research indicates sod‐cutting management can shift the system to P limitation.
  De variatie aan insecten in laagveenmoerassen : Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen
  Stam, Jeltje M. ; Kleijn, Davis ; Beest, Dennis te; Ozinga, Wim A. ; Schmidt, Anne M. ; Noordam, A.P. ; Burgers, J. ; Kats, R.J.M. van; Aukema, B. ; Lammertsma, D.R. ; Siepel, H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2961) - 41
  Recently, the alarming decrease of insect populations has received much attention, especially since the publication of a German study that showed strong decline of insects in nature reserves. Similar declines may be expected in the Netherlands, but many knowledge gaps exist about what we already know about the current situation and what influences the species composition of insects. This report aims to use information from an existing dataset to explore the species composition of insects in Dutch peat marchlands. The influence of habitat types and other environmental factors such as land use on the species composition was analyzed. Furthermore, the three different trapping methods used in this study were evaluated. This report thereby contributes to filling some of the existing knowledge gaps about Dutch insect populations and provides a number of recommendations for future monitoring of insects.
  Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie?
  Diggelen, R. van; Bergsma, Huig ; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, Roland ; Burg, A. Van den; Sevink, J. ; Siebel, H.N. ; Siepel, H. ; Vogels, J. ; Vries, W. de; Weijters, Maaike - \ 2019
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)155. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 23.
  Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandsenatuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke neveneffecten dat ze eerder ongewenst waren. Sinds kort is steenmeel in beeld als middel dat mogelijk wel de positieve effecten maar niet de neveneffecten heeft. Kennis over de effecten vansteenmeel op gedegradeerde natuur en bos is echter nog lang geen gemeengoed. Op 18 februari 2019 organiseerden de VBNE en het OBN Deskundigen team Droog zandlandschap een discussiedag voor onderzoekers en andere direct betrokkenen rond het onderwerp “Steenmeel als herstelmaatregel” om kennis, inzichten en onzekerheden rond dit thema uit te wisselen en mogelijke richtlijnen te bespreken voor een eventuele toepassing van steenmeel als herstelmaatregel in natuurgebieden.
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : examples of setting favourable reference values
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Swaaij, C.A.M. van; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2929) - 219
  Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives : technical report
  Bijlsma, R.J. ; Agrillo, E. ; Attorre, F. ; Boitani, L. ; Brunner, A. ; Evans, P. ; Foppen, R. ; Gubbay, S. ; Janssen, J.A.M. ; Kleunen, A. van; Langhout, W. ; Noordhuis, R. ; Pacifici, M. ; Ramirez, I. ; Rondinini, C. ; Roomen, M. van; Siepel, H. ; Winter, H.V. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2928) - 93
  Hatching failure and accumulation of organic pollutants through the terrestrial food web of a declining songbird in Western Europe
  Oosten, H.H. van; Burg, Arnold B. van den; Arlt, Debora ; Both, Christiaan ; Brink, Nico W. van den; Chiu, Suzanne ; Crump, Doug ; Jeppsson, Tobias ; Kroon, Hans de; Traag, Wim ; Siepel, Henk - \ 2019
  Science of the Total Environment 650 (2019). - ISSN 0048-9697 - p. 1547 - 1553.
  Dioxin - DLC - Embryo - Inbreeding - Malformation - Passerine

  Population growth in passerine birds is largely driven by fecundity. If fecundity is affected, for instance by hatching failure, populations may decline. We noted high hatching failure of up to 27% per year in relict populations of the Northern wheatear (Oenanthe oenanthe) in The Netherlands, a strongly declining, migratory passerine in Europe. This hatching failure itself can cause population decline, irrespective of other adverse factors. Additionally, we investigated the cause of hatching failure. Unhatched eggs showed egg yolk infections or embryonic malformations, part of which is associated with the actions of dioxin-like compounds (DLCs). Indeed, DLCs appear to bioaccumulate in the local foodweb, where the soil contained only background concentrations, similar to those found at many other locations. DLC concentrations in Dutch eggs were six-fold higher than those in a reference population in Sweden, where egg failure was only 6%. However, Northern wheatears appear to be only moderately sensitive to the actions of DLCs, because of their specific Ah-receptor type which may moderate the receptor mediated effects of DLCs. This indicates that the concentrations of DLCs, although elevated, may not have caused the embryo malformations or the low hatching rates. We discuss whether other toxins may be important or imbalances in the nutrition and if inbreeding may play a larger role than expected.

  Checklist of the mesostigmatic mites of the Netherlands
  Siepel, H. ; Cremers, H. ; Dimmers, W.J. ; Loomans, A. ; Vierbergen, Bert - \ 2018
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 51 (2018). - ISSN 0169-2453 - p. 115 - 188.
  Most of the predatory mites belong to the order Mesostigmata, although not all mesostigmatic mites are predators. Quite a number of species are parasites and some feed on fungal material. Mesostigmata occur in a wide variety of habitats. Agricultural areas have been sampled extensively in the Netherlands, both on soil dwelling as well as on vegetation dwelling species. A number of more natural habitats are undersampled and more species for the Netherlands may be expected there. The current checklist contains 458 species, which are listed with their synonyms and occurrence records for the country. Some mesostigmatid mites are used in biological control and an additional table with native and non-native species admitted for this use is presented.
  Continuous and cumulative acidification and N deposition induce P limitation of the micro-arthropod soil fauna of mineral-poor dry heathlands
  Siepel, Henk ; Vogels, Joost ; Bobbink, Roland ; Bijlsma, Rienk Jan ; Jongejans, Eelke ; Waal, Rein de; Weijters, Maaike - \ 2018
  Soil Biology and Biochemistry 119 (2018). - ISSN 0038-0717 - p. 128 - 134.
  Allometry - Minerals - Mites - N:P ratio - Springtails - Stoichiometry
  Phosphorus content of mineral-poor sandy soils is steadily decreasing due to leaching caused by continuous and cumulative acidification and N deposition. Sod-cutting as a traditional restoration measure for heathland vegetation appears to increase P limitation, as most of the P present is in the organic matter being removed by sod-cutting. Mineral weathering, the natural inorganic source of P, becomes limiting or has even ceased as a result of the depletion of minerals. Previous investigations indicate a P limitation of the macrofauna under these circumstances. If this also holds for the soil fauna, hampering of decomposition may occur. To test experimentally whether soil fauna is indeed limited by the amount of P in the system, we set up an experiment in sod-cut heathland in which we added P or Ca (as Dolokal), resulting in: P + Ca+, P + Ca-, P-Ca+ and P-Ca- (control) treatments and an extra reference block in the original grass encroached heathland vegetation. The Ca treatment was added because liming is used to recover from acidification effects, but as a side effect Ca may also bind P. Three growing seasons after the addition of P and Ca, we found a significant increase in herbivores and predators among the soil fauna, with herbivore numbers higher in the P+/Ca-plots than in the P+/Ca + plots, indicating a lower availability of P in the presence of added Ca. Predators increased in all P+ plots. Fungivorous browsers responded negatively to the treatment after three growing seasons, both to P and to Ca addition. Phoretic species responded rapidly either to fewer numbers (when these are fungivorous browsers) or to greater numbers (when these are herbivorous browsers) to P addition. P addition induced also an allometric effect, via the medium-sized species increasing in greater numbers than both the larger and smaller species.
  Pathways for the effects of increased nitrogen deposition on fauna
  Nijssen, M.E. ; Wallis de Vries, M.F. ; Siepel, H. - \ 2017
  Biological Conservation 212 (2017)pt. B. - ISSN 0006-3207 - p. 423 - 431.
  Acidification - Chemical stress - Eutrophication - Food web - Microclimate - Plant stoichiometry imbalance
  Effects of increased N deposition, caused by agricultural practices and combustion of fossil fuels in traffic and industry, have been studied in detail for soil and water chemistry as well as for vegetation and ecosystem functioning. Knowledge on fauna is limited to descriptive and correlative data for a small number of species or communities. Therefore, mechanisms behind effects of N deposition on animal species and diversity remain unclear, which hampers optimisation of nature restoration and conservation measures.The aim of this review is to identify and structure possible different pathways in which fauna is affected by high N deposition. We identify ten pathways leading to six basic potentially negative bottlenecks: (1) chemical stress, (2) a levelled and humid microclimate, (3) decrease in reproductive habitat, (4) changes in food plant quantity, (5) changes in nutritional quality of food plants and (6) changes in availability of prey or host species due to cumulative effects in the food web. Depending on species and habitat type, different pathways play a dominant role and interference between different pathways can strengthen or weaken the net effect of N deposition.Although all identified pathways and bottlenecks are supported by peer reviewed literature, we conclude that scientific evidence on the causal relationship between increased N deposition and effects on fauna in the complete causal chain is still insufficient. We recommend that future research should aim to clarify the causal mechanisms underlying the observed changes in species composition attributed to N deposition. The most severe gaps in knowledge concern subtle changes in plant chemistry and changes in availability of prey and host species to higher trophic levels.
  Can changes in soil biochemistry and plant stoichiometry explain loss of animal diversity of heathlands?
  Vogels, J.J. ; Verberk, W.C.E.P. ; Lamers, L.P.M. ; Siepel, H. - \ 2017
  Biological Conservation 212 (2017)pt. B. - ISSN 0006-3207 - p. 432 - 447.
  Acidification - Ecological stoichiometry - Heathland fauna - N:P ratio - Nitrogen deposition - Sod-cutting
  Increased atmospheric deposition rates of nitrogen (N) and sulphur (S) are known to affect soil biogeochemistry and cause a decline in plant biodiversity of heathlands. Concomitant declines of heathland invertebrates are mainly attributed to changes in vegetation composition and altered habitat structure. While there may also be effects on animals through altered plant chemistry, these have received little attention up to now. Here, we remedy this by quantifying soil nutrient and acid buffering status, vegetation composition and structure, plant nutrient stoichiometry, and densities and species richness of Diptera and Carabidae in two large heathland systems. Soil acid buffering status appeared to be a key driver for plant P availability. Sod-cutting was found to further increase plant N:P ratios, suggesting increased P-limitation. Vegetation N:P ratio was negatively linked to invertebrate density and species richness, and was found to impact fauna more strongly than vegetation structure and plant species richness. The relationship between invertebrates and plant C:N ratio was weaker and less consistent, suggesting that for invertebrates, plant P is generally more limiting than N. Our results imply that the role of plant stoichiometry is underestimated in explaining declines of heathland invertebrates, and we here provide a novel mechanistic model including this pathway. Management should therefore not only focus on restoring habitat structural complexity, attention should be paid to restoring plant stoichiometry. This can be achieved through restoring biogeochemical soil conditions, especially by mitigating soil acidification, while measures solely focusing on removal of accumulated N by means of sod-cutting should be avoided.
  17 years of grassland management leads to parallel local and regional biodiversity shifts among a wide range of taxonomic groups
  Noordwijk, C.G.E. van; Baeten, Lander ; Turin, Hans ; Heijerman, Theodoor ; Alders, Kees ; Boer, Peter ; Mabelis, A.A. ; Siepel, Henk ; Berg, Matty P. ; Bonte, Dries - \ 2017
  Biodiversity and Conservation 26 (2017)3. - ISSN 0960-3115 - p. 717 - 734.
  Arthropods - Beta-diversity - Conservation management - Insects - Plants - Trait
  Conservation management is expected to increase local biodiversity, but uniform management may lead to biotic homogenization and diversity losses at the regional scale. We evaluated the effects of renewed grazing and cutting management carried out across a whole region, on the diversity of plants and seven arthropod groups. Changes in occurrence over 17 years of intensive calcareous grassland management were analysed at the species level, which gave insight into the exact species contributing to regional homogenization or differentiation. Reponses were compared between species differing in habitat affinity, dispersal ability, food specialisation and trophic level. Local species richness increased over the sampling period for true bugs and millipedes, while carabid beetles and weevils declined in local species richness. Species richness remained unchanged for plants, woodlice, ants and spiders. Regional diversity and compositional variation generally followed local patterns. Diversity shifts were only to a limited extent explained by species’ habitat affinity, dispersal ability, trophic level and food specialisation. We conclude that implementation of relatively uniform conservation management across a region did not lead to uniform changes in local species composition. This is an encouraging result for conservation managers, as it shows that there is not necessarily a conflict of interest between local and regional conservation goals. Our study also demonstrates that shifts in diversity patterns differ markedly between taxonomic groups. Single traits provide only limited understanding of these differences. This highlights the need for a wide taxonomic scope when evaluating conservation management and demonstrates the need to understand the mechanisms underlying occurrence shifts.
  Provisional checklist of the astigmatic mites of the Netherlands (Acari: Oribatida: Astigmatina)
  Siepel, H. ; Cremers, H. ; Vierbergen, Bert - \ 2016
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 47 (2016). - ISSN 0169-2453 - p. 49 - 88.
  Astigmatic mites probably form the most diverse cohort of mites. At present the former order of Astigmatina is ranked within the suborder Oribatida or moss mites. However astigmatic mites occupy a much wider range of habitats than other oribatid mites: from marine coasts to stored food, plant bulbs and houses. The vast majority live as commensals or parasites on a variety of hosts, ranging from insects to birds and mammals, inhabiting the fur, feathers, skin and even lungs and stomach. This first checklist for the Netherlands contains 262 species, but many more are to be expected. Brief data on occurrence and nomenclature are provided for each species.
  Landscape complexity and farmland biodiversity: Evaluating the CAPtarget on natural elements
  Cormont, A. ; Siepel, H. ; Clement, J. ; Melman, Th.C.P. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2016
  Journal for Nature Conservation 30 (2016). - ISSN 1617-1381 - p. 19 - 26.
  Increasing pressures on natural areas and limited conservation budgets require, particularly in rural landscapes in the Western world, an immediate answer to the question how much natural area is required to provide a sustainable future for wild plant and animal species on farmland. The European Union proposed in its Common Agricultural Policy that 3–7% of EU farmland should be managed as ecological focus area (EFA) in order to halt biodiversity loss. For the first time, we empirically assessed the implications of this policy by evaluating the effects of the density of natural elements in agricultural landscapes on multi-taxon species richness, including vascular plants, breeding birds, butterflies, hoverflies, dragonflies, and grasshoppers for an entire European country. We found that species richness increased either as linear or as a logarithmic function of the proportion of natural elements in the landscape, but not with a sigmoid function as predicted by the ‘intermediate landscape complexity’ hypothesis. Even landscapes with 3–7% of natural elements harboured generally 37–75% of maximum species richness, indicating good potential of implementing the CAP target to preserve farmland biodiversity. However, differences between the 3 and 7% limits were considerable for butterflies, birds, and hoverflies. Also, the shape of the species richness response was shown to differ between landscape types for butterflies. Thus, it may be necessary to develop tailor-made guidelines at regional levels.
  Added value of metabarcoding combined with microscopy for evolutionary studies of mammals
  Haarsma, Anne Jifke ; Siepel, Henk ; Gravendeel, Barbara - \ 2016
  Zoologica Scripta 45 (2016). - ISSN 0300-3256 - p. 37 - 49.

  Metabarcoding – taxon identification from complex mixtures using a standard DNA region – is increasingly used in evolutionary studies. With this method, it is not only possible to delimit species or collect indirect observational data but also to determine diets. Caveats such as false negatives and skewed abundances can be overcome when metabarcoding is combined with traditional methods such as microscopy. Such a combined approach can help deducing why some species went extinct or became endangered whereas others evolved into new lineages. This review will focus on the added value of metabarcoding when combined with traditional methods for evolutionary studies of mammals.

  WIMEK update 2013* 2014* 2015*
  Holtslag, A.A.M. ; Leemans, R. ; Siepel, H. ; Spaargaren, G. ; Stams, A.J.M. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Rijnaarts, H.H.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University
  klimatologie - milieuwetenschappen - onderzoeksinstituten - climatology - environmental sciences - research institutes
  Fosfaattoevoeging heide
  Vogels, J. ; Weijters, M. ; Bijlsma, R.J. ; Waal, R.W. de; Bobbink, R. ; Siepel, H. - \ 2016
  Driebergen : Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 114
  Grote investering in natuurherstel vereist onderzoek. Kennisontwikkeling is van doorslaggevend belang voor het slagen van de PAS
  Bobbink, R. ; Jansen, A. ; Siepel, H. ; Verstrael, T. ; Wiersinga, W. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurbeheer - herstel - stikstof - herstelbeheer - wetenschappelijk onderzoek - kennismanagement - provincies - nature management - rehabilitation - nitrogen - restoration management - scientific research - knowledge management - provinces
  De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet in de komende achttien jaar zorgen dat stikstofgevoelige natuur weer opfleurt in Natura 2000-gebieden: er wordt gestreefd naar een combinatie van economische ontwikkeling, dalende stikstofdepositie en natuurherstel. Daarvoor worden in de komende tijd flinke investeringen gedaan. Om de kans op succes te vergroten, en de altijd aanwezige risico’s zo klein mogelijk te houden, is begeleidend wetenschappelijk onderzoek van groot belang. Het Kennisnetwerk OBN kan een grote bijdrage leveren aan de opzet, begeleiding en toetsing van toekomstig onderzoek zodat de PAS-herstelmaatregelen echt effectief zijn.
  Site-specific dynamics in remnant populations of Northern Wheatears Oenanthe oenanthe in the Netherlands
  Oosten, H.H. van; Turnhout, C. van; Hallmann, C.A. ; Majoor, F. ; Roodbergen, M. ; Schekkerman, H. ; Versluijs, R. ; Waasdorp, S. ; Siepel, H. - \ 2015
  Ibis 157 (2015)1. - ISSN 0019-1019 - p. 91 - 102.
  spatial synchrony - environmental correlation - scale - dispersal - birds - immigration - landscape - density - impact - space
  Dynamics of populations may be synchronized at large spatial scales, indicating driving forces acting beyond local scales, but may also vary locally as a result of site-specific conditions. Conservation measures for fragmented and declining populations may need to address such local effects to avoid local extinction before measures at large spatial scales become effective. To assess differences in local population dynamics, we aimed to determine the demographic drivers controlling population trends in three remaining populations of the Northern Wheatear Oenanthe oenanthe in the Netherlands, as a basis for conservation actions. An integrated population model (IPM) was fitted to field data collected in each site in 2007–2011 to estimate fecundity, survival and immigration. Sites were 40–120 km apart, yet first-year recruits were observed to move between some of the sites, albeit rarely. All three populations were equally sensitive to changes in fecundity and first-year survival. One population was less sensitive to adult survival but more sensitive to immigration. A life table response experiment suggested that differences in immigration were important determinants of differences in population growth between sites. Given the importance of immigration for local dynamics along with high philopatry, resulting in low exchange between sites, creating a metapopulation structure by improving connectivity and the protection of local populations are important for the conservation of these populations. Site-specific conservation actions will therefore be efficient and, for the short term, we propose different site-specific conservation actions.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.