Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 70

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het Nederlands Groot-Yorkshire varken
  Slaghuis, H. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
  varkensfokkerij - varkensrassen - zeldzame rassen - veredelingsprogramma's - fokwaarde - rassen (dieren) - pig breeding - pig breeds - rare breeds - breeding programmes - breeding value - breeds
  De Bonte Bentheimer en het Nederlands landvarken hebben al de volle aandacht van de SZH. Maar verdient het Groot-Yorkshirevarken die aandacht ook niet? In de Nederlandse varkensfokkerij is dit ras indertijd gefokt voor de productie van slagersvarkens. In dit artikel wordt de geschiedenis van het Nederlands Groot-Yorkshirevarken op een rij gezet en aangegeven hoe het er nu voorstaat.
  Opmerkelijke genen in de schapenfokkerij
  Slaghuis, H. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2013
  Zeldzaam huisdier 2013 (2013)4. - ISSN 0929-905X - p. 10 - 12.
  schapenrassen - schapen - genen - natuurlijke selectie - diergenetica - genetische bronnen van diersoorten - sheep breeds - sheep - genes - natural selection - animal genetics - animal genetic resources
  Eén van de criteria voor het bewaren van rassen is de aanwezigheid van een uniek kenmerk in dat ras. Vaak is dat een unieke kleuraftekening, maar soms zijn dat ook kenmerken die een duidelijk effect hebben op het functioneren. Wereldwijd zijn er bij een aantal schapenrassen dit soort opmerkelijke genen gevonden.
  Het Nederlandse landvarken is een zeldzaam huisdier
  Slaghuis, H. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2013
  Zeldzaam huisdier 38 (2013)3. - ISSN 0929-905X - p. 14 - 16.
  nederlands landras - zeldzame rassen - varkensrassen - dutch landrace - rare breeds - pig breeds
  Meer dan eens hoor je dat er geen originele Nederlandse varkensrassen meer bestaan. Varkenskenner en -historicus Henk Slaghuis is een andere mening toegedaan. Onlangs heeft het bestuur van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) de criteria voor een origineel Nederlands ras opnieuw vastgesteld. Met de kennis over het ontstaan van het Nederlands landvarken en de criteria kun je concluderen dat ook het Nederlands landvarken de aandacht van de SZH verdient.
  Mogelijkheden van indikken van melk op de boerderij = Possibilities of concentrating milk on-farm
  Poelarends, J.J. ; Slaghuis, B.A. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 282) - 35
  indikken (bulking) - melk - rauwe melk - ultrafiltratie - omgekeerde osmose - wetgeving - melkveehouderij - waterwinning - Nederland - bulking - milk - raw milk - ultrafiltration - reverse osmosis - legislation - dairy farming - water catchment - Netherlands
  This report described the possibilities of concentrating milk on the farm. It covers the technique to remove water from milk and all aspects as to quality, processing, legislation and economic feasibility
  Impact of an automatic teat dipping and cluster flushing system on iodine residuals, milking characteristics and teat coverage
  Hogewerf, P.H. ; Ipema, A.H. ; Koning, C.J.A.M. de; Schuiling, H.J. ; Slaghuis, B.A. ; Tancin, V. ; Ohnstad, J. ; Barkema, H.W. - \ 2008
  In: Mastitis control: from science to practice ; Proceedings of the International Conference, 30 September - 02 October 2008, The Hague, the Netherlands. - Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086866496 - p. 349 - 357.
  Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden
  Slaghuis, B.A. - \ 2008
  BioKennis nieuws (2008).
  Vitamines, mineralen en smaak : verschillen tussen biologische en gangbare winkelmelk
  Vries, A. de; Wit, J. de; Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Vijver, L.P.L. van de - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 28
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - melk - melksamenstelling - vetzuren - vitaminen - vitaminegehalte - analyse - voeding en gezondheid - organic farming - organic foods - milk - milk composition - fatty acids - vitamins - vitamin content - analysis - nutrition and health
  Melk van biologische en gangbare oorsprong laat verschillen in vetzuursamenstelling zien. Uit onderzoek in het buitenland zijn ook verschillen gevonden in vitaminehoeveelheden tussen melk van biologische of gangbare herkomst. Dit was aanleiding om ook in Nederlandse winkelmelk na te gaan of de vitamines een onderscheidend kenmerk vormen. Daarnaast is onderzocht of biologische en gangbare melk onderscheidend is ten aanzien van smaak.
  Borging van melkwachten = Guarantee of milk guards
  Slaghuis, B.A. ; Schuiling, H.J. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Ipema, A.H. ; Wemmenhove, H. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 156) - 22
  melkveehouderij - melkvee - melken - melkkwaliteit - dairy farming - dairy cattle - milking - milk quality
  The adjustments of milk guards were evaluated. The ‘non loading’ alarms don’t need changes. Dairy farmers want to be alarmed better, but have to act on alarms
  Alternatieven voor reinigen van melkwinningsinstallaties zonder chloor = Alternatives for cleaning of milking equipment without chloride
  Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group nr. 98) - 15
  melkveehouderij - melk- en zuivelapparatuur - melkmachines - reiniging - melkkoelers - melktanks - chloor - ontsmettingsmiddelen - toegepast onderzoek - alternatieve methoden - dairy farming - dairy equipment - milking machines - clearing - milk coolers - milk tanks - chlorine - disinfectants - applied research - alternative methods
  Een goede reiniging van de melkinstallatie is een voorwaarde voor het kunnen afleveren van rauwe melk van de hoogste kwaliteitsniveaus. In Nederland wordt vaak gebruik gemaakt van gecombineerde reiniging- en desinfectiemiddelen. Hierin wordt meestal chloor toegepast. Het gebruik van chloor staat in het algemeen onder druk en ook in de melkwinning zoekt men naar alternatieven. Een van de vraagtekens bij het gebruik van reinigingsmiddelen zonder chloor betreft de effectiviteit. Reinigt het middel even goed als de gebruikelijke middelen met chloor? Deze vraag was aanleiding voor de Nederlandse Zuivel Organisatie NZO om ASG Veehouderij te vragen een onderzoek op te starten naar de effectiviteit van dergelijke middelen
  Alternatieven voor zoutzuur in pekelbaden voor de bereiding van biologische Goudse kaas = Alternatives for hydrochloric acid in brine baths for the production of organic Gouda cheese
  Slaghuis, B.A. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group - 6
  biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - kaasbereiding - zoutzuur - melkzuur - pekel - dierhouderij - geiten - rundvee - schapen - organic farming - organic foods - cheesemaking - hydrochloric acid - lactic acid - brine - animal husbandry - goats - cattle - sheep
  Binnen de biologische wetgeving is het gebruik van zoutzuur om pekelbaden op een goede pH te houden verboden. In een workshop is met deskundigen gesproken over mogelijke alternatieven. Twee alternatieven voor het gebruik van zoutzuur in pekelbaden hebben uiteindelijk de voorkeur. Het eerste is ervoor te zorgen dat de kaas voldoende verzuurd is voordat het de pekel in gaat. Het tweede alternatief is het gebruik van melkzuur, dat nog in de praktijk moet worden getest.
  Contamination of raw milk with aerobic bacterial spores via the milking equipment
  Driehuis, F. ; Vissers, M.M.M. ; Slaghuis, B.A. ; Giffel, M.C. te - \ 2008
  In: Proceedings of the International Symposium on advances in milking, Cork, Ireland, 10 - 12 April, 2007. - Cork, Ireland : Teagasc - p. 119 - 120.
  Goede agrarische praktijk : reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks
  Slaghuis, B.A. - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group - 23
  reiniging - melkmachines - machinaal melken - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - melkkoelers - melk- en zuivelapparatuur - clearing - milking machines - machine milking - dairy farming - farm management - milk coolers - dairy equipment
  Deze praktische folder beschrijft hoe de melkinstallaties en melkkoeltanks op een goede manier gereinigd kunnen worden. Tegelijkertijd geeft het tips hoe gecontroleerd kan worden of de reiniging goed verlopen is. Ook de afvalwaterproblematiek wordt behandeld en er is een risicocheck verhoogd kiemgetal en een risicocheck verhoogd chloroformgehalte bijgevoegd
  Productkwaliteit zuivel: verschil tussen biologisch en gangbaar = Diary product quality : difference between organic and regular
  Slaghuis, B.A. ; Wit, J. de - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR 23) - 14
  melkveehouderij - melkproducten - melk - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - onverzadigde vetzuren - linolzuur - vergelijkend onderzoek - dairy farming - milk products - milk - organic farming - organic foods - unsaturated fatty acids - linoleic acid - comparative research
  In each season of 2006 six samples organic and six samples regular milk and cheese were investigated for fatty acid composition, biophotones and crystallisation degree. Significant differences were found between organic and regular milk and cheese for polyunsaturated acids, omega-3-fatty acids and for CLA. For biophotones only seasonal influences were found. The crystallisation degree was only significant different for ecological and regular milk.
  Reiniging melkwinningsapparatuur hoort bij een Goede Agrarische Praktijk Reiniging
  Slaghuis, B.A. ; Wemmenhove, H. - \ 2007
  ZuivelZicht 99 (2007)5. - ISSN 0165-8573 - p. 28 - 29.
  reiniging - melkmachines - machinaal melken - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - clearing - milking machines - machine milking - farm management - dairy farming
  Reiniging van melkinstallaties en melkkoeltanks hoort bij een Goede Agrarische Praktijk. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de reiniging van melkwinningsinstallaties en melkkoeltanks
  Risico's (voor besmetting van rauwe melk met) sporen van boterzuurbacteriën
  Slaghuis, B.A. - \ 2006
  Veeteelt 22 (2006)18. - ISSN 0168-7565 - p. 66 - 67.
  Handboek Melkveehouderij 2006
  Blanken, K. ; Evers, A.G. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hollander, C.J. ; Kasper, G.J. ; Koning, C.J.A.M. de; Middelkoop, J.C. van; Ouweltjes, W. ; Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Visscher, J. ; Wemmenhove, H. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkboek / Animal Sciences Group 47) - ISBN 9789075280807 - 507
  melkvee - melkveehouderij - dierhouderij - dierlijke productie - agrarische bedrijfsvoering - nederland - handboeken - dairy cattle - dairy farming - animal husbandry - animal production - farm management - netherlands - handbooks
  Deze nieuwe editie van het Handboek Melkveehouderij is geactualiseerd met de laatste ontwikkelingen in de moderne melkveehouderij. Ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld mest en bemesting, agrarisch natuurbeheer, stallenbouw en automatisch melken vindt u in dit handboek terug. Het handboek is een naslagwerk voor mensen die actief zijn in de volle breedte van de melkveehouderij, zoals melkveehouders en adviseurs. Ook in het onderwijs wordt gebruik gemaakt van dit handboek. De opgenomen informatie is bruikbaar voor de ondersteuning van het dagelijkse management én voor het management op de lange termijn.
  Sporen van boterzuurbacteriën; plaaggeest van kuil tot kaas
  Schooten, H.A. van; Slaghuis, B.A. ; Wemmenhove, H. ; Vissers, M. - \ 2005
  Wageningen : Animal Sciences Group - 31
  melkveehouderij - rauwe melk - melkkwaliteit - boterzuurbacteriën - hygiëne - kuilvoerbereiding - kuilvoerkwaliteit - graskuilvoer - maïskuilvoer - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - raw milk - milk quality - butyric acid bacteria - hygiene - silage making - silage quality - grass silage - maize silage - farm management
  In deze brochure wordt ingegaan op factoren die van invloed zijn op de besmetting van rauwe melk met sporen van boterzuurbacteriën. Daarbij is met name gekeken naar de aspecten van de voederwinning, de bewaring van het voer, de hygiëne op het bedrijf en het melken
  Automatic milking and milk quality: effects of free fatty acids
  Slaghuis, B.A. ; Bos, K. ; Jong, O. de; Koning, K. de - \ 2005
  In: Indicators Of Milk And Beef Quality / Hocquette, J. F., Gigli, S., wageningen : Wageningen Academic Publishers (EAAP Publications 112) - ISBN 9789076998480 - p. 351 - 358.
  Zuurtegraad van het melkvet en vaker melken
  Slaghuis, B.A. ; Jong, O. de; Bos, K. ; Wemmenhove, H. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2005
  ZuivelZicht 97 (2005)7. - ISSN 0165-8573 - p. 20 - 21.
  melken - machinaal melken - melkvet - zuurgraad - vetbolletjes - melkmachines - milking - machine milking - milk fat - acidity - fat globules - milking machines
  Dinds de invoering van het automatisch melken is er gemiddeld een stijging te zien van de zuurtegraad van het melkvet. Het is een gevolg van een toename van de vetsplitsing in de melk, die een aantal oorzaken heeft
  Automatic milking and milk quality: effects of system and teat cleaning
  Slaghuis, B.A. ; Verstappen-Boerekamp, J.A.M. ; Ferwerda, R.T. ; Bos, C.H. ; Schuiling, H.J. - \ 2005
  In: Indicators Of Milk And Beef Quality Wageningen : Wageningen Academic Publishers (EAAP Publications 112) - ISBN 9789076998480 - p. 359 - 364.
  With the introduction of automatic milking (AM) systems, some increases in total bacterial count (TBC) and of free fatty acids (FFA) in milk were observed. Contamination of milk, resulting in elevated TBC, originates from four main sources: inside of the udder, outside of the udder, the milking machine and bulk tank. The aim of this study was to investigate the efficacy of teat cleaning devices and to study the effect on milk quality of two and three system cleanings per day. AM systems have special teat cleaning devices. The efficacy of these teat cleaning devices was studied by contaminating the teats first, followed by swabbing the teats before and after teat cleaning. Per brand of AM system on two farms were taken. The effect of system cleaning frequency was studied on 13 farms by performing two or three system cleanings per day. Milk quality was determined on bulk tank samples. All teat cleaning systems showed positive effects. Differences were found between brands of AM systems. The level of housing hygiene influenced the level of teat contamination. Three system cleanings per day resulted in a significant lower TBC (10.000 vs. 13.000 cfu/ml), number of coliforms, thermodurics and psychrotrophs compared with two system cleanings per day. In both cases the levels found for TBC were far within the penalty limits.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.