Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Steegh
  Check title to add to marked list
  Monitoring ClimecoVent-systeem in de praktijk - Technisch, teeltkundig en economisch onderzoek naar een energiezuinige kas bij kwekerij Grenspaal B.V.
  Raaphorst, M.G.M. ; Voermans, J. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen (Rapporten GTB 1032) - 54
  kassen - innovaties - schaduw - kooldioxide - temperatuur - tomaten - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - innovations - shade - carbon dioxide - temperature - tomatoes - greenhouse horticulture - energy saving
  De tomatentelers Noud en Roy Steegh zijn in januari 2009 op kwekerij Grenspaal te Wellerlooi (L) gestart met een nieuwe kas, voorzien van het ClimecoVent-systeem. Met het ClimecoVent-systeem wordt beoogd zodanig energie te besparen dat de warmtevraag bij een tomatenteelt neerkomt op een aardgasverbruik van 25 tot 30 m3/m2. De productiedoelen liggen gelijk aan die van een standaard tomatenteelt. Gezien het innovatieve en energiezuinige karakter van het ClimecoVent-systeem, heeft Wageningen UR in samenwerking met Climeco het systeem bij kwekerij Grenspaal over een tijdsspanne van ruim een jaar gemonitord in opdracht van het programma “Kas als Energiebron”. Doordat minder gas is gebruikt voor de verwarming van de kas is ook minder CO2 beschikbaar. In combinatie met de schaduwwerking van het extra scherm zou hiermee mogen worden verwacht dat het productieniveau achterblijft, maar dat is niet gebleken.
  Reproductive strategy, clonal structure and genetic diversity in populations of the aquatic macrophyte Sparganium emersum in river systems
  Pollux, B.J.A. ; Jong, M.D.E. ; Steegh, A. ; Verbruggen, E. ; Groenendael, J.M. Van; Ouborg, N.J. - \ 2007
  Molecular Ecology 16 (2007)2. - ISSN 0962-1083 - p. 313 - 325.
  Dispersal - Hydrochory - Sexual reproduction - Vegetative reproduction - Waterfowl - Zoochory

  Many aquatic and riparian plant species are characterized by the ability to reproduce both sexually and asexually. Yet, little is known about how spatial variation in sexual and asexual reproduction affects the genotypic diversity within populations of aquatic and riparian plants. We used six polymorphic microsatellites to examine the genetic diversity within and differentiation among 17 populations (606 individuals) of Sparganium emersum, in two Dutch-German rivers. Our study revealed a striking difference between rivers in the mode of reproduction (sexual vs. asexual) within S. emersum populations. The mode of reproduction was strongly related to locally reigning hydrodynamic conditions. Sexually reproducing populations exhibited a greater number of multilocus genotypes compared to asexual populations. The regional population structure suggested higher levels of gene flow among sexually reproducing populations compared to clonal populations. Gene flow was mainly mediated via hydrochoric dispersal of generative propagules (seeds), impeding genetic differentiation among populations even over river distances up to 50 km. Although evidence for hydrochoric dispersal of vegetative propagules (clonal plant fragments) was found, this mechanism appeared to be relatively less important. Bayesian-based assignment procedures revealed a number of immigrants, originating from outside our study area, suggesting intercatchment plant dispersal, possibly the result of waterfowl-mediated seed dispersal. This study demonstrates how variation in local environmental conditions in river systems, resulting in shifting balances of sexual vs. asexual reproduction within populations, will affect the genotypic diversity within populations. This study furthermore cautions against generalizations about dispersal of riparian plant species in river systems.

  The effect of seed morphology on the potential dispersal of aquatic macrophytes by the common carp (Cyprinus carpio)
  Pollux, B.J.A. ; Jong, M. De; Steegh, A. ; Ouborg, N.J. ; Groenendael, J.M. Van; Klaassen, M. - \ 2006
  Freshwater Biology 51 (2006)11. - ISSN 0046-5070 - p. 2063 - 2071.
  Endozoochory - Gut passage - Ichthyochory - Postdispersal establishment - Retention time

  1. The potential for seed dispersal by fish (ichthyochory) will vary among aquatic plants because of differences in seed size and morphology. 2. To examine how seed morphology influences the probability of dispersal by the common carp (Cyprinus carpio), we studied seed ingestion, retention time and subsequent egestion and germination of seeds of Sparganium emersum and Sagittaria sagittifolia, two aquatic plant species with similar sized but morphologically different seeds. 3. We compared dispersal probabilities between the two plant species, in which the probability of dispersal is assumed to be a function of the probabilities of seed ingestion, egestion and germination, and the dispersal distance is assumed to be a function of seed egestion rate over time. 4. We found that, although the soft seeds of S. sagittifolia had an approximately 1.5 times higher probability of being ingested by the carp than the hard seeds of S. emersum (83.15% ± 1.8% versus 56.16% ± 2.7%, respectively), the latter had an almost twofold higher probability of surviving the passage through the digestive tract (38.58% ± 2.7% versus 20.97% ± 1.5%, respectively). Patterns of seed egestion over time did not differ between the two plant species, despite the difference in seed morphology. Gut passage had a different effect on seed germination between plant species. Compared with non-ingested controls, seeds of S. emersum showed a 12.6% increase in germination and a 2.1 day acceleration in germination rate, whereas seeds of S. sagittifolia displayed a 47.3% decrease and 5.1 day delay, respectively. 5. Our results suggest that seed morphology affects the dispersal probability and postdispersal establishment, but not the dispersal distance, of aquatic plants that are dispersed by fish.

  Bibliografie van de historische geografie
  Vervloet, J.A.J. ; Steegh, A.W.A.Th. - \ 1989
  Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022009666 - 143
  kaarten - nederland - bibliografieën - historische geografie - maps - netherlands - bibliographies - historical geography
  Per provincie wordt een overzicht gegeven van boeken en artikelen, die door historisch-geografen worden gebruikt bij hun onderzoek, bijgewerkt tot en met 1986. Het gaat daarbij vooral om titels, die van belang zijn voor de ontstaansgeschiedenis van het door de mens gevormde cultuurlandschap: aan stedelijke nederzettingen wordt geen aandacht besteed. Naast de historische geografie zelf komen de volgende aanverwante disciplines aan bod: bodemkunde en fysische geografie, archeologie, kerkgeschiedenis, rechtsgeschiedenis, waterstaatsgeschiedenis, naamkunde, landbouwgeschiedenis en architectuur
  Milieu-effectrapportage en cultuurhistorie : beschrijving en evaluatie van methoden, te gebruiken voor de voorspelling van cultuurhistorische effecten op het landschap
  Steegh, A.W.A.T. ; Mulders, P.J.W.M. - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 366) - 244
  milieueffect - milieueffectrapportage - landbouwgrond - landschap - nederland - historische geografie - environmental impact - environmental impact reporting - agricultural land - landscape - netherlands - historical geography
  Een overzicht is gegeven van bestaande methoden die gebruikt kunnen worden bij het voorspellen en beoordelen van effecten van bepaalde activiteiten op de cultuurhistorische aspecten van het landschap. Daartoe zijn de methoden geinventariseerd en beschreven, getoetst en geevalueerd.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.