Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 607

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Wat als de ziekte toeslaat? : Biologische bestrijding: benut wat de natuur biedt
  Messelink, G.J. ; Köhl, J. - \ 2020
  In: Plantgezondheid / Govers, F., Pieterse, C., Termorshuizen, A., Smit, A., Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) (Cahier Biowetenschappen & Maatschappij 2) - ISBN 9789073196988 - p. 52 - 55.
  Als alles gericht is op preventie, waarom zijn er dan nog steeds plantenziekten? Helaas is resistentie tegen lang niet alle plantenbelagers beschikbaar. En soms kan een plantenbelager dankzij genetische mutatie de resistentie omzeilen. Wat dan resteert is een directe vorm van bestrijding, biologisch dan wel chemisch. De discussie of we zonder chemische bestrijding kunnen, wordt momenteel volop gevoerd; de overheid wil er in ieder geval binnen tien jaar afscheid van nemen. De suikerbiet kunnen we dan kwijtraken, gezien de grote druk van allerlei ziekten en plagen. Aardappelteelt blijft wel mogelijk, maar de opbrengsten zullen sterk achteruitgaan. Biologische bestrijding zou een alternatief kunnen zijn, maar zijn er wel voldoende goedwerkende ‘groene middelen’ beschikbaar?
  Wat als de ziekte toeslaat? : Een 'vaccin' voor de iep
  Postma, J. - \ 2020
  In: Plantgezondheid / Govers, F., Pieterse, C., Termorshuizen, A., Smit, A., Den Haag : Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) (Cahier Biowetenschappen & Maatschappij 2) - ISBN 9789073196988 - p. 56 - 57.
  Als alles gericht is op preventie, waarom zijn er dan nog steeds plantenziekten? Helaas is resistentie tegen lang niet alle plantenbelagers beschikbaar. En soms kan een plantenbelager dankzij genetische mutatie de resistentie omzeilen. Wat dan resteert is een directe vorm van bestrijding, biologisch dan wel chemisch. De discussie of we zonder chemische bestrijding kunnen, wordt momenteel volop gevoerd; de overheid wil er in ieder geval binnen tien jaar afscheid van nemen. De suikerbiet kunnen we dan kwijtraken, gezien de grote druk van allerlei ziekten en plagen. Aardappelteelt blijft wel mogelijk, maar de opbrengsten zullen sterk achteruitgaan. Biologische bestrijding zou een alternatief kunnen zijn, maar zijn er wel voldoende goedwerkende ‘groene middelen’ beschikbaar?
  Aanhouden van juiste pH-waarde lang niet makkelijk en soms onderschat: Tien praktische tips om de zuurgraad te beheersen
  Voogt, Wim - \ 2020
  Evaluation of in vitro models of stem cell-derived cardiomyocytes to screen for potential cardiotoxicity of chemicals
  Shi, Miaoying ; Tien, Nguyen T. ; Haan, Laura de; Louisse, Jochem ; Rietjens, Ivonne M.C.M. ; Bouwmeester, Hans - \ 2020
  Toxicology in Vitro 67 (2020). - ISSN 0887-2333
  Cardiotoxicity - Clinical data - Human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes - Mouse embryonic stem cell-derived cardiomyocytes - Multi-electrode array

  Cardiotoxicity is an important toxicological endpoint for chemical and drug safety assessment. The present study aims to evaluate two stemcell-based in vitro models for cardiotoxicity screening of chemicals. Eleven model compounds were used to evaluate responses of mouse embryonic stem cell-derived cardiomyocytes (mESC-CMs) using beating arrest as a readout and the analysis of electrophysiological parameters measured with a multi-electrode array (MEA) platform of human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes (hiPSC-CMs). Results revealed that the hiPSC-CM MEA assay responded to all compounds. The mESC-CM beating arrest assay was not responsive to potassium channel blockers and showed a lower sensitivity to sodium channel blockers and Na+/K+ ATPase inhibitors compared to the hiPSC-CM MEA assay. Calcium channel blockers and a β-adrenergic receptor agonist showed comparable potencies in both models. The in vitro response concentrations from hiPSC-CMs were highly concordant with human effective serum concentrations of potassium and sodium channel blockers. It is concluded that both in vitro models enable the cardiotoxicity screening with different applicability domains. The mESC-CM beating arrest assay may be used as a first step in a tiered approach while the hiPSC-CM MEA assay may be the best starting point for quantitative in vitro to in vivo extrapolations.

  Energie besparen maakt plaats voor brede kijk op plantenfysiologie. Tien jaar Het Nieuwe Telen bracht verschuiving van inzicht
  Weel, Peter van; Gelder, Arie de - \ 2020
  Evaluatie staandwant survey IJssel- en Markermeer 2014-2019
  Volwater, J. ; Tien, N. ; Rijssel, J.C. van - \ 2020
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/20) - 44
  Voorkomen van calciumproblemen is een uitdaging voor vrijwel elke teler. In tien stappen door het 'lastige element'
  Slegers, Wilma ; Janse, Jan ; Labrie, Caroline - \ 2020
  Ten year of N2Africa : The rise of legumes in Africa
  Giller, Ken - \ 2020
  Ontwikkeling en verspreiding van schelpdieren en andere bodemdieren in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2017
  Troost, Karin ; Ende, Douwe van den; Asch, Margriet van; Stralen, Marnix van - \ 2019
  Yerseke, : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C001/20) - 43
  Sinds 1992 wordt jaarlijks het mosselbestand (Mytilus edulis) in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee geïnventariseerd. Daarbij worden naast mosselen ook alle andere aangetroffen soorten schelpdieren geïnventariseerd, alsmede andere grotere (>5 mm) bodemdiersoorten zoals krabben en zeesterren. Deze inventarisatie is de enige bron van langjarige en gebiedsdekkende informatie over het voorkomen en de verspreiding van bodemdieren in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee. Omdat de inventarisatie primair is opgezet ten behoeve van de vergunningverlening voor de mosselzaadvisserij, wordt de informatie over andere soorten dan mosselen niet structureel vastgelegd in de jaarlijkse surveyrapporten. De gegevens zijn wel ingevoerd in de onderliggende databases, en zijn al gebruikt in onderzoek naar de draagkracht van de Waddenzee voor schelpdieren. In 2015 is in het kader van het MEGMA onderzoek (gericht op de ontwikkeling van bodemdieren in de voor mosselzaad- en garnalenvisserij gesloten gebieden in de westelijke Waddenzee) begonnen met de verdere opwerking van deze gegevens met als doel verspreidingskaarten en tijdreeksen van alle geïnventariseerde soorten in het sublitoraal van de westelijke Waddenzee beschikbaar te maken. In voorliggende rapport worden de verspreidingskaarten en tijdreeksen van de tien meest voorkomende soorten gepresenteerd: • Mossel - Mytilus edulis • Kokkel - Cerastoderma edule • Zeester - Asterias rubens • Strandgaper -Mya arenaria • Amerikaanse zwaardschede - Ensis leei • Nonnetje - Limecola balthica • Muiltje - Crepidula fornicata • Strandkrab - Carcinus maenas • Japanse oester - Crassostrea gigas • Penseel of blaasjeskrab - Hemigrapsus sp
  De Klimaatadaptatie Tool
  Aalbers, Carmen - \ 2019
  pitch, en leiden werksessie met ca. tien gemeenten
  Voorlente plotsklaps in ijskast; appels in de winter en dode wespen
  Vliet, A.J.H. van - \ 2019
  Nature Today
  Tien dagen geleden lag de natuur nog een maand voor op schema en kregen we zeer bijzondere natuurwaarnemingen (winterappels). Door de onverwachte weersomslag krijgt de natuur het opeens flink voor de kiezen en staat de ontwikkeling nagenoeg stil. Te vroeg geactiveerde insecten zoals wespenkoninginnen en planten zullen in winterstand moeten of overleven de barre omstandigheden niet.
  Deksel van de zwarte doos van Darwin op een kiertje.
  Blacquiere, T. - \ 2019
  Nieuwsbrief van bijen@wur (2019). - p. 1 - 5.
  Al sinds 1983, toen de Varroamijt in de Nederlandse bijenvolken aan zijn opmars begon, hebben wij als imkers ons best gedaan om de mijten te bestrijden. Wetend dat anders de volken in twee jaar zouden bezwijken. Dat heeft geholpen, en inmiddels lukt het om de jaarlijkse sterfte in de winter redelijk laag te houden (zie artikeltje van Bram Cornelissen). Alleen, bestrijden heeft ook nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat door de bestrijding de bijen en de mijten zich niet aan elkaar kunnen aanpassen: de mijten kunnen niet milder worden, en de bijen niet weerbaarder. Jammer. Om die reden zijn wij, maar ook sommige imkers zelf, begonnen met het ‘niet-bestrijden’ van de Varroamijten. Zoals u weet werkt bijen@wur daar al meer dan tien jaar aan. Afgelopen maand zijn twee wetenschappelijke artikelen verschenen over dit werk: het eerste beschrijft en onderbouwt de methode die wij toepassen, het tweede beschrijft een elegante proef van de universiteit Gent waarbij de erfelijke veranderingen (op gen niveau) die ten grondslag liggen aan een van de resistentie-eigenschappen, het niet reproduceren van mijten in het broed, zijn blootgelegd. Beide artikelen zal ik hier introduceren. Allebei zijn het ‘open access’ artikelen, dus iedereen kan ze downloaden en lezen.
  Grootschalig bestandsonderzoek IJsselmeer/Markermeer gestart
  Tien, N.S.H. - \ 2019
  Multi-hazard exposure mapping using machine learning techniques: A case study from Iran
  Rahmati, Omid ; Yousefi, Saleh ; Kalantari, Zahra ; Uuemaa, Evelyn ; Teimurian, Teimur ; Keesstra, Saskia ; Pham, Tien Dat ; Bui, Dieu Tien - \ 2019
  Remote Sensing 11 (2019)16. - ISSN 2072-4292
  Artificial intelligence - Asara watershed - Hazard - Natural disasters - Sentinel-1

  Mountainous areas are highly prone to a variety of nature-triggered disasters, which often cause disabling harm, death, destruction, and damage. In this work, an attempt was made to develop an accurate multi-hazard exposure map for a mountainous area (Asara watershed, Iran), based on state-of-the art machine learning techniques. Hazard modeling for avalanches, rockfalls, and floods was performed using three state-of-the-art models-support vector machine (SVM), boosted regression tree (BRT), and generalized additive model (GAM). Topo-hydrological and geo-environmental factors were used as predictors in the models. A flood dataset (n = 133 flood events) was applied, which had been prepared using Sentinel-1-based processing and ground-based information. In addition, snow avalanche (n = 58) and rockfall (n = 101) data sets were used. The data set of each hazard type was randomly divided to two groups: Training (70%) and validation (30%). Model performance was evaluated by the true skill score (TSS) and the area under receiver operating characteristic curve (AUC) criteria. Using an exposure map, the multi-hazard map was converted into a multi-hazard exposure map. According to both validation methods, the SVM model showed the highest accuracy for avalanches (AUC = 92.4%, TSS = 0.72) and rockfalls (AUC = 93.7%, TSS = 0.81), while BRT demonstrated the best performance for flood hazards (AUC = 94.2%, TSS = 0.80). Overall, multi-hazard exposure modeling revealed that valleys and areas close to the Chalous Road, one of the most important roads in Iran, were associated with high and very high levels of risk. The proposed multi-hazard exposure framework can be helpful in supporting decision making on mountain social-ecological systems facing multiple hazards.

  Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017. Deel 1: Toestand en trends
  Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Rijssel, J.C. van; Leeuw, J.J. de - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C084/18A) - 104
  Convergent evolution of hetero-oligomeric cellulose synthesis complexes in mosses and seed plants
  Li, Xingxing ; Speicher, Tori L. ; Dees, Dianka C.T. ; Mansoori, Nasim ; McManus, John B. ; Tien, Ming ; Trindade, Luisa M. ; Wallace, Ian S. ; Roberts, Alison W. - \ 2019
  The Plant Journal (2019). - ISSN 0960-7412
  cell wall - cellulose - cellulose synthase - cellulose synthesis complex - convergent evolution - Physcomitrella patens

  In seed plants, cellulose is synthesized by rosette-shaped cellulose synthesis complexes (CSCs) that are obligate hetero-oligomeric, comprising three non-interchangeable cellulose synthase (CESA) isoforms. The moss Physcomitrella patens has rosette CSCs and seven CESAs, but its common ancestor with seed plants had rosette CSCs and a single CESA gene. Therefore, if P. patens CSCs are hetero-oligomeric, then CSCs of this type evolved convergently in mosses and seed plants. Previous gene knockout and promoter swap experiments showed that PpCESAs from class A (PpCESA3 and PpCESA8) and class B (PpCESA6 and PpCESA7) have non-redundant functions in secondary cell wall cellulose deposition in leaf midribs, whereas the two members of each class are redundant. Based on these observations, we proposed the hypothesis that the secondary class A and class B PpCESAs associate to form hetero-oligomeric CSCs. Here we show that transcription of secondary class A PpCESAs is reduced when secondary class B PpCESAs are knocked out and vice versa, as expected for genes encoding isoforms that occupy distinct positions within the same CSC. The class A and class B isoforms co-accumulate in developing gametophores and co-immunoprecipitate, suggesting that they interact to form a complex in planta. Finally, secondary PpCESAs interact with each other, whereas three of four fail to self-interact when expressed in two different heterologous systems. These results are consistent with the hypothesis that obligate hetero-oligomeric CSCs evolved independently in mosses and seed plants and we propose the constructive neutral evolution hypothesis as a plausible explanation for convergent evolution of hetero-oligomeric CSCs.

  Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017 : Deel II: Toegepaste methoden
  Sluis, M.T. van der; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2019
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C007.19a) - 101
  Huidig recyclesysteem schiet nog tekort : Design-for-recycling zorgt voor zuiverder grondstof
  Thoden van Velzen, E.U. ; Brouwer, M.T. ; Smeding-Zuurendonk, Ingeborg - \ 2019
  Voedingsmiddelentechnologie (2019)3. - ISSN 0042-7934 - p. 14 - 16.
  Nederland begon tien jaar geleden met gescheiden inzamelen, nascheiden, sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Niet iedereen zag er toen het nut van in. Tegenwoordig zoeken veel voedingsmiddelenbedrijven naarstig naar recycled contenten wil menig bedrijf vanaf 2025 alleen recyclebare verpakkingen op de markt zetten. Wat is de stand van zaken?
  Uncertainties of prediction accuracy in shallow landslide modeling : Sample size and raster resolution
  Shirzadi, Ataollah ; Solaimani, Karim ; Roshan, Mahmood Habibnejad ; Kavian, Ataollah ; Chapi, Kamran ; Shahabi, Himan ; Keesstra, Saskia ; Ahmad, Baharin Bin ; Bui, Dieu Tien - \ 2019
  Catena 178 (2019). - ISSN 0341-8162 - p. 172 - 188.
  Alternating decision tree - GIS - Landslide susceptibility - Pixel and sample size - Uncertainty

  Understanding landslide characteristics such as their locations, dimensions, and spatial distribution is of highly importance in landslide modeling and prediction. The main objective of this study was to assess the effect of different sample sizes and raster resolutions in landslide susceptibility modeling and prediction accuracy of shallow landslides. In this regard, the Bijar region of the Kurdistan province (Iran) was selected as a case study. Accordingly, a total of 20 landslide conditioning factors were considered with six different raster resolutions (10 m, 15 m, 20 m, 30 m, 50 m, and 100 m) and four different sample sizes (60/40%, 70/30%, 80/20%, and 90/10%) were investigated. The merit of each conditioning factors was assessed using the Information Gain Ratio (IGR) technique, whereas Alternating decision tree (ADTree), which has been rarely explored for landslide modeling, was used for building models. Performance of the models was assessed using the area under the ROC curve (AUROC), sensitivity, specificity, accuracy, kappa and RMSE criteria. The results show that with increasing the number of training pixels in the modeling process, the accuracy is increased. Findings also indicate that for the sample sizes of 60/40% (AUROC = 0.800) and 70/30% (AUROC = 0.899), the highest prediction accuracy is derived with the raster resolution of 10 m. With the raster resolution of 20 m, the highest prediction accuracy for the sample size of 80/20% (AUROC = 0.871) and 90/10% (AUROC = 0.864). These outcomes provide a guideline for future research enabling researchers to select an optimal data resolution for landslide hazard modeling.

  Temmer van het antibioticamonster
  Mevius, D.J. - \ 2019
  De Nederlandse veehouderij droeg tien jaar geleden
  als grootverbruiker van antibiotica volop bij aan het
  ontstaan van antibioticaresistente bacteriën. Inmiddels
  is Nederland juist een voorloper in het terugdringen
  van antibioticagebruik. Onderzoeker Dik Mevius van
  Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad speelde
  een belangrijke rol bij deze omslag. Op 1 februari ging
  hij met pensioen. Met een gerust hart.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.