Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: q=Uitslag
  Check title to add to marked list
  Oekraïne - Referendum en relevantie voor de agro-foodsector in Nederland
  Meulen, B.M.J. van der; Bruil, Willem - \ 2016
  Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2016 (2016)3. - ISSN 1874-9674 - p. 107 - 111.
  Op 6 april 2016 maakt de Nederlandse bevolking een ongebruikelijke stembusgang: in een referendum wordt een oordeel gevraagd over het Associatieverdrag met Oekraïne.[2] Voor of tegen? Het gaat om een eerste referendum op basis van de Wet raadgevend referendum.[3] Zoals de titel van de wet al zegt, gaat het niet om een bindende beslissing. Art. 3 van die wet bepaalt dat de uitslag van een referendum geldt als een raadgevende uitspraak tot afwijzing, indien een meerderheid zich in afwijzende zin uitspreekt en de opkomst bij het referendum ten minste dertig procent van het totale aantal kiesgerechtigden bedraagt. In dit artikel wordt ingegaan op de betekenis van het associatieverdrag. Daarbij staat het belang voor de agro-foodsector voorop, maar ook zal aandacht worden besteed aan de context en aan andere onderdelen van het verdrag.
  Onderzoek naar effecten van bepaalde stoffen op het alcoholslot : vervolgstudie
  Muilwijk, Mirthe ; Alewijn, M. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.011) - 25
  alcoholinname - adem - in vivo experimenten - voedselproducten - non-food producten - verkeer - alcohol intake - breath - in vivo experimentation - food products - non-food products - traffic
  Afgelopen jaar is er onderzoek verricht naar mogelijke vals-positieve meetresultaten van het alcoholslot (Muilwijk et al., 2014). Hierbij zijn verschillende producten geïdentificeerd die onder worstcase in vitro omstandigheden tot een uitslag van het alcoholslot leiden. In hetzelfde voorgaande onderzoek is in vivo onderzoek met proefpersonen uitgevoerd met een selectie van deze producten en een beperkt aantal proefpersonen. Doel van het huidige vervolgonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de mate van uitslag van het alcoholslot en het verloop van de uitslag in de tijd na gebruik van producten door proefpersonen. Het betreft hier ‘food’ en ‘non-food’ producten die in het voorgaande onderzoek onder in vitro omstandigheden een uitslag van het alcoholslot veroorzaakten. Tevens is het onderzoek uitgevoerd met een groter aantal proefpersonen.
  Telers meer betrokken bij 'Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid'
  Arkesteijn, M. ; Poot, E.H. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)11. - p. 58 - 59.
  glastuinbouw - plantgezondheid - landbouwkundig onderzoek - plantenziektebestrijding - kwalitatieve methoden - samenwerking - programma - innovaties - greenhouse horticulture - plant health - agricultural research - plant disease control - qualitative methods - cooperation - programs - innovations
  De focus in het plantgezondheidsonderzoek in de glastuinbouw is veranderd van het bestrijden van ziekten en plagen naar zorgen voor een gezonde en weerbare plant. Tegelijkertijd gaat de financiering van onderzoeksprojecten met het wegvallen van het PT een nieuw tijdperk in. Private financiers vinden is een uitdaging, net als het samenstellen van een goed onderzoeksprogramma rond plantgezondheid. Half september sloot de termijn voor het indienen van onderzoeksvoorstellen bij de topsector tuinbouw & uitgangsmaterialen (T&U). Eind dit jaar is de uitslag bekend.
  Toetsen van werkbollen op agressief snot: eerste stap naar gezonde teelt van hyacint
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  hyacinten - bloembollen - bacterieziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - dickeya - tests - bemonsteren - hyacinths - ornamental bulbs - bacterial diseases - plant pathogenic bacteria - dickeya - tests - sampling
  Agressief snot zorgt bij hyacint elk jaar voor veel schade. Hoeveel besmetting er in werkbollen zit was tot nu toe onbekend. Na toetsing van werkbollen van 'Delft Blue' in juli en plantgoed voor werkbollen in september 2012, bleek dat 30-40% van de partijen besmet is met Dickeya, de veroorzaker van agressief snot. Deze uitslag was voor een aantal telers reden om niet door te gaan met de vermeerdering van deze partijen: de eerste stap naar een gezonde teelt.
  Literatuurstudie Ionspecifieke meetmethoden: Werkpakket 3: Nieuwe meet- en regeltechniek bemesting
  Gieling, T.H. ; Blok, C. ; Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Lagas, P. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GTB 1195) - 68
  cultuur zonder grond - substraten - waterkwaliteit - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - meting - bemonsteren - regelsystemen - emissiereductie - literatuuroverzichten - soilless culture - substrates - water quality - nutrients - fertilizers - measurement - sampling - control systems - emission reduction - literature reviews
  Tot nu toe sturen telers eens per 1 of 2 weken een drain of matmonster naar een commercieel laboratorium. De uitslag volgt dan de volgende dag. Door frequenter en sneller te meten ontstaat een veel genuanceerder beeld van de plantopname. Voorgaande onderzoeken lieten zien hoe hiermee regeltechnisch de voedingssamenstelling kan worden bijgestuurd. Als neveneffect zal de hoeveelheid spui van een bedrijf zo worden geminimaliseerd. De betrouwbaarheid van de metingen per ion was tot nu toe onvoldoende. In dit rapport wordt een overzicht geven van een klein tiental ion specifieke meetmethoden en wordt besproken welke mogelijk voor de tuinbouw relevant kunnen zijn. De kansen en problemen van klassieke electroden aangevuld met Carbon NanoTubes (CNT), capillaire electroforese (CE) en Laser Induced Breakdown Spectrosopy (LIBS) worden besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de mening van telers en de aanvullende kennis die nodig is om met succes voeding bij te regelen met een frequentie van eens per dag of vaker. Up to now growers sent samples of drain water or slab water to commercial laboratories for element analysis. In Holland the results are reported within 24 hours. By measuring more frequently and even faster a more nuanced idea about the dynamics of crop nutrient uptake are expected. Previous research showed how this information can be used to control the nutrient composition in the greenhouse. A nowadays important consequence of this type of control cycle is the minimisation of the discharge of drainwater from the greenhouse. However, up to now the accuracy and reliability of the measurements was insufficient for practical applications. In this report an overview of about 10 methods is given including a discussion of the chances to introduce these methods in horticultural practise. Extra focus was on chances and problems of classical probes supplemented with Carbon Nano Tubes (CNT), Capillary Electrophoresis (EC) and Laser Induced Breakdown Spectrosopy (LIBS). The opinion of growers is included and the need for additional knowledge and extension support is identified.
  Tips voor het meten van bodemkwaliteit
  Haan, J.J. de; Thoden, T.C. - \ 2012
  PPO AGV
  akkerbouw - bodemkwaliteit - bemesting - grondanalyse - arable farming - soil quality - fertilizer application - soil analysis
  Laat voor elk perceel ten minste eens per 4 jaar een bemestingsonderzoek uitvoeren van uw grond en gebruik de uitslag in het opstellen van het bemestingsplan. Zorg voor een goede monstername volgens de protocollen
  Inleiding: Kwaliteit, identiteit en ethos van de ervaren mediator
  Frerks, G. - \ 2012
  In: De ervaren mediator; kwaliteit, identiteit en ethos / Frerks, G., Breukelaar, M., Jongbloed, T., Uitslag, M., Apeldoorn/Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046605646 - p. 9 - 12.
  De ervaren mediator: kwaliteit, identiteit en ethos
  Frerks, G.E. ; Breukelaar, M. ; Jongbloed, T. ; Uitslag, M. - \ 2012
  Antwerpen/Apeldoorn : Maklu - ISBN 9789046605646
  Mobiel systeem analyseert bemesting op bedrijf en geeft direct uitslag (interview met Chris Blok)
  Bezemer, J. ; Blok, C. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)5. - p. 16 - 17.
  glastuinbouw - bemesting - meetsystemen - mestgiften - berekening - gebruiksefficiëntie - mobiele toepassingen - greenhouse horticulture - fertilizer application - measurement systems - dressings - calculation - use efficiency - mobile applications
  Grote hoeveelheden informatie over de bemesting op een bedrijf komen binnenkort veel sneller voor de teler beschikbaar. Dan verschijnt op bestelling een mobiel meetsysteem op zijn erf. Deze apparatuur neemt monsters en analyseert deze, waarna meteen nauwkeurige adviezen en aanpassingen van de gift mogelijk zijn. In het streven naar meer efficiency is deze precieze en zeer snelle peiling van de bemestingstoestand welkom. De wijze van werken maakt ook besparingen op de kosten van kunstmest mogelijk.
  Introductie: De relevantie van cultuur en interculturele mediation in het globaliserende conflictlandschap
  Frerks, G.E. - \ 2011
  In: Interculturele mediation / Frerks, G., Breukelaar, M., Jongbloed, T., Schonewille, F., Uitslag, M., Apeldoorn/Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046604823 - p. 11 - 21.
  Interculturele mediation
  Frerks, G.E. ; Breukelaar, A.W. ; Jongbloed, T. ; Schonewille, F. ; Uitslag, M. - \ 2011
  Apeldoorn/Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046604823 - 162
  interculturele communicatie - communicatie - conflict - conflictmanagement - arbeidsbemiddeling - verbale communicatie - niet-verbale communicatie - intercultural communication - communication - conflict management - employment mediation - verbal communication - nonverbal communication
  Conflicten over belangen, waarden, doelen en middelen komen vaak voor tussen groepen of personen met een verschillende religieuze, culturele of etnische identiteit. De conflictdynamiek scherpt deze verschillen vaak verder aan en dat belemmert een vreedzame oplossing van het geschil. Dergelijke verschillen staan een eenvoudige oplossing tijdens de onderhandelingen of bemiddeling dikwijls in de weg, doordat ze kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties van het geschil, vooroordelen tegen de andere partij, onwetendheid of verkeerde interpretatie van culturele uitingen en symbolen. Sociaal-economische-, gender- of taalproblemen komen hier vaak nog bovenop. Dergelijke verschillen vereisen specifieke onderhandelingsvormen en mediationstijlen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan andere omgangsvormen, verbale- en non-verbale communicatie, het vermijden van te direct taalgebruik, alsook het schenken van speciale aandacht aan rituelen en context.
  De uitslag van Libelle's grote Toekomst Enquête, de dorpen blijven niet leeglopen, denkt 42%, interview met Breman, B.C.
  Koelemeijer, R. ; Breman, B.C. - \ 2011
  Libelle 29-12-2011 (2011). - ISSN 0165-4926 - p. 36 - 36.
  Kweker kan zelf toetsen op Xanthomonas in Prunus
  Doorn, J. van; Martin, W.S. ; Kuik, A.J. van; Beckhoven, J.R.C.M. van; Raaij, H.M.G. van - \ 2011
  De Boomkwekerij 24 (2011)23/24. - ISSN 0923-2443 - p. 13 - 13.
  plantenkwekerijen - prunus - plantenplagen - xanthomonas arboricola pv. pruni - diagnostische technieken - methodologie - testen - nurseries - prunus - plant pests - xanthomonas arboricola pv. pruni - diagnostic techniques - methodology - testing
  Prime Diagnostics uit Wageningen heeft een methode ontwikkeld waarmee kwekers eenvoudig kunnen bepalen of Prunus is aangetast door de bacterie Xanthomonas arboricola pv pruni. Voor een officiële uitslag is nog steeds wel een test uitgevoerd door de nVWA of Naktuinbouw nodig.
  Een fundament onder de bodem
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 10 - 10.
  akkerbouw - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - perceelsgrootte (landbouwkundig) - informatie - onderzoek - arable farming - scaling - large farms - field size - information - research
  Twee ontwikkelingen kunnen worden waargenomen in de Nederlandse akkerbouw. Schaalvergroting. Een afnemend aantal telers beteelt een nagenoeg even groot gebleven areaal. Het aantal percelen per teler en de grootte van de percelen neemt dus toe. Een pootgoedperceel in de Flevopolder gaat naar 30 ha. Bij een bemonstering met de AMI100cystenmethode volgt een uitslag over 300 monsters. De perceelsinformatie wordt omvangrijker en moeilijker te interpreteren.
  Agressieve schimmel bedreigt banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld
  Agressieve schimmel bedreigt banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld. ...................................... De Panamaziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Deze ziekte tast bananenplanten aan door vanuit de grond de wortels binnen te dringen. Daar belemmeren zijn zwamdraden (mycelium) het vochttransport, waardoor het blad vergeelt en de plant verwelkt. Ook produceert hij vergiften die de plant verder aantasten. Black Sigatoka: Of het al niet erg genoeg is: er is nóg een andere dreiging voor de bananenboer: Black Sigatoka. Deze schimmel tast het blad aan, waarna de hele plant uiteindelijk het loodje legt. De bladschimmel verovert vanuit thuisbasis de Fiji-eilanden de hele wereld. Tegen de plaag kan wel worden gespoten. Dat gebeurt in enorme hoeveelheden en tientallen keren per seizoen. De Wageningse bananenonderzoeker Gert Kema werkt aan manieren om het landbouwgif sterk terug te brengen. We proberen het spuiten binnen tien jaar te halveren." Dat streven denken de onderzoekers te halen met een multidisciplinair programma waarin resistentiegenen uit wilde bananen worden overgezet, maar ook wordt gekeken naar biologische alternatieven voor pesticiden
  Agressieve schimmel bedreigt banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld
  Agressieve schimmel bedreigt de banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld
  Agressieve schimmel bedreigt banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld
  Agressieve schimmel bedreigt banaan (interview met Gert Kema)
  Kema, Gert - \ 2010
  De bananenteelt wordt wereldwijd bedreigd door een agressieve bodemschimmel. In Wageningen is een test ontwikkeld, waarmee acuut zieke planten kunnen worden verwijderd, waardoor de verspreiding van de schimmel kan worden beperkt. Tientallen monsters van bananenplanten uit alle hoeken van de wereld liggen te wachten op onderzoek. De uitkomst van een in Wageningen ontwikkelde test leert of een plant is besmet met de gevreesde schimmel die de Panamaziekte veroorzaakt. "Vroeger moest men vier maanden wachten op de uitslag, nu weten we het in een dag. Hierdoor kan verspreiding van de ziekte sneller worden aangepakt. Zieke planten worden direct geïsoleerd en vernietigd", zegt Gert Kema van het Wageningse Plant Research International. De bananenonderzoekers daar ontwikkelden samen met het Braziliaanse Embrapa een gevoelige DNA-test, die razendsnel uitwijst of de banaan is aangetast met de bodemschimmel Fusarium oxysporum. Na publicatie van de nieuwe methode in het tijdschrift Plant Pathology loopt het storm in Wageningen. De Panamaziekte, waartegen niet te spuiten valt, sloeg al eerder toe. Begin twintigste eeuw waren alle ba-nanen die wij hier kochten van het ras Gros Michel. Deze consumptiebanaan (Musa acuminata) bleek na decennia ineens zeer gevoelig voor Fusarium, met name de stam Tropical Race 4. De commerciële bananenteelt in Midden-Amerika, Panama voorop, lag vrijwel op zijn gat door de ziekte, die begint bij de wortels en langzaam de hele plant doodt. De schimmel is niet te bestrijden als hij de plant eenmaal is binnengedrongen. Net op tijd werd een resistente banaan ontdekt, de zogeheten Cavendish. Die is ongevoelig voor deze stam van de schimmel en wordt sinds pakweg 1960 praktisch overal ter wereld probleemloos geteeld. ............................................ Panamaziekte De Panamaziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Fusarium oxysporum f.sp. cubense. Deze ziekte tast bananenplanten aan door vanuit de grond de wortels binnen te dringen. Daar belemmeren zijn zwamdraden (mycelium) het vochttransport, waardoor het blad vergeelt en de plant verwelkt. Ook produceert hij vergiften die de plant verder aantasten. Black Sigatoka Of het al niet erg genoeg is: er is nóg een andere dreiging voor de bananenboer: Black Sigatoka. Deze schimmel tast het blad aan, waarna de hele plant uiteindelijk het loodje legt. De bladschimmel verovert vanuit thuisbasis de Fiji-eilanden de hele wereld. Tegen de plaag kan wel worden gespoten. Dat gebeurt in enorme hoeveelheden en tientallen keren per seizoen. De Wageningse bananenonderzoeker Gert Kema werkt aan manieren om het landbouwgif sterk terug te brengen. We proberen het spuiten binnen tien jaar te halveren." Dat streven denken de onderzoekers te halen met een multidisciplinair programma waarin resistentiegenen uit wilde bananen worden overgezet, maar ook wordt gekeken naar biologische alternatieven voor pesticiden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.