Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 59

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De kracht van eiwit
  Groot, Lisette de - \ 2019

  Diëtiste ontwikkelt hoogwaardig ontbijtproduct voor senioren.

  Is jatropha a miracle crop?
  Slingerland, M.A. ; Tjeuw, J. ; Suharsono, S. ; Purwati, R.D. - \ 2014
  In: JARAK, the short history of Jatropha projects in Indonesia / Vel, J.A.C., Simandjuntak, D., Leiden : IIAS
  Have Jatropha investments in Mozambique experienced a similar pattern to those in Indonesia.
  Slingerland, M.A. - \ 2014
  In: JARAK, the short history of Jatropha projects in Indonesia / Vel, J.A.C, Simandjuntak, D., Leiden : IIAS
  Agriculture Beyond Food: Experiences from Indonesia
  Loffler, H.J.M. ; Afiff, S. ; Burgers, P.P.M. ; Govers, C. ; Heeres, H.J. ; Karyanto, O. ; Manurung, R. ; Vel, J.A.C. ; Visscher, S. ; Zwaagstra, T. ; Widyarani, R. - \ 2014
  The Hague : NWO/WOTRO - ISBN 9789077875858 - 117
  oliepalmen - biobrandstoffen - biobased economy - biodiesel - reststromen - landdegradatie - jatropha - economische ontwikkeling - projecten - indonesië - oil palms - biofuels - residual streams - land degradation - economic development - projects - indonesia
  The ABF programme addresses one of today’s major societal challenges, how to achieve a sustainable and inclusive biobased economy, with high-level scientific research on the thin lines between food and non-food, commodities and waste products, livelihood opportunities and risks, and local and global economy. This book provides insights into the main issues and key questions relating to the biobased economy, reflects on the objectives of the ABF programme, and offers policy recommendations. It summarises the projects conducted within the three major clusters at the heart of the programme: migration and forest transformation, breakthroughs in biofuel production technology, and the commoditisation of an alternative biofuel crop. The book ends with a number of lessons learned from the ABF programme on interdisciplinary programming.
  Geluk
  Aarts, N. - \ 2014
  C - vakblad van Logeion 2014 (2014)3. - ISSN 1874-5083 - p. 7 - 7.
  Beleid start al snel vanuit een probleem dat nader moet worden bestudeerd om tot een oplossing te komen. Dat geldt ook voor de manier waarop de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is georganiseerd: we gaan aan de slag wanneer er klachten zijn. Voor tachtig procent van de mensen met geestelijke problemen werkt dat prima, zo lazen we onlangs in de Volkskrant. Voor de resterende twintig procent schiet een probleemgestuurde benadering echter tekort: hun klachten worden niet verholpen of keren telkens terug. Met het gevolg dat het grootste deel van het beschikbare budget aan hen wordt besteed. Maar nu is de geluksbenadering in opmars. Die vormt een welkome aanvulling op het medisch probleemdenken. Wanneer minder zelfredzame mensen wordt gevraagd waar ze blij van worden, waar ze goed in zijn, en hoe ze hun leven willen leiden, gaan zij vanzelf vaker leuke dingen doen, zo blijkt uit onderzoek. Met als resultaat dat de medische consumptie van deze mensen met maar liefst twintig procent afneemt. Dat is mooi. Nog meer valt te winnen wanneer de geluksbenadering wordt toegepast vóór er klachten zijn. Voorkomen is immers beter. Ook in de wetenschap wint de positieve benadering terrein. Zo doet promovenda Emily Swan onderzoek aan Wageningen Universiteit met als doel obesitas terug te dringen, waarbij ze start vanuit de vraag: hoe komt het dat sommige mensen dun blijven in een omgeving die voortdurend uitnodigt om te veel en te vet te eten? Hoe krijgen zij dat voor elkaar? De focus ligt niet op het probleem (waarom zijn sommige mensen zo dik), maar op de oplossing (hoe blijven die andere mensen dun). De eerste resultaten laten alvast zien dat mensen die goed in hun vel zitten, om welke reden dan ook, er beter in slagen op gewicht te blijven. De vraag is dus hoe we geluk organiseren. Zo kwam ik terecht bij geluksambassadeur Leo Bormans. Bormans schreef de internationale bestseller Geluk! The Worldbook of Happiness, waarin honderd onderzoekers uit vijftig landen elk in duizend woorden samenvatten wat ze weten over geluk. Een aanrader! Je wordt er blij van! Als we dat boek allemaal lezen, wordt geluk misschien wel heel gewoon.
  Jatropha: from an iconic biofuel crop to a green-policy parasite. IIAS Programmes, networks and initiatives
  Vel, J. ; Simandjuntak, D. ; Rooijen, L. van; Widjaja, H.C.A. ; Afiff, S. ; Klinken, G. van; Tjeuw, J. ; Slingerland, M.A. ; Semedi, P. ; Schulte Nordholt, H. - \ 2013
  The newsletter / IIAS 2013 (2013)13. - p. 5 - 5.
  Influences of coastal zone management on the transmission and impact of Aquatic Animal pathogens
  Verner-Jeffreys, D.W. ; Taylor, N.G.H. ; Asplin, L. ; Bergh, Ø. ; Ferreira, J. ; Sandvik, D. ; Saurel, C. ; Soma, K. ; Vale, C. ; Duijn, A.P. van - \ 2011
  Popularisert sammendrag på norsk Som del av Coexist-prosjektet undersøker vi hvordan forvaltningsregimet kan influere på spredning av sykdommer. Popularisert sammendrag på engelsk COEXIST is a broad, multidisciplinary EU FP7 project, with 13 partners from 11 countries, tasked with evaluating competing activities and interactions in European coastal areas. Coastal zone management plans should allow different activities such as aquaculture, fisheries, wind farming, dredging and tourism to coexist harmoniously whilst conserving ecosystems and protecting natural resources. The ultimate goal of COEXIST is to provide a roadmap to better integration, sustainability and synergies across the diverse activities taking place in the European coastal zone. Aquaculture has been growing globally, and is of increasing importance in terms of secure seafood supply. However, growth is hampered by conflicts with other users of the coastal zone, especially within the EU. Communicable diseases are one of the most significant limiting factors encountered by aquaculture. In addition to their direct impact, these pathogens can be amplified with! in farms leading to significant infection pressure to wild fish stocks. Aquaculture and coastal management practices are likely to influence the interactions that occur between farmed and wild fish and therefore the transmission and impact of pathogens. As part of COEXIST, we are investigating how disease interactions particularly affect the aquaculture activities in two contrasting COEXIST Case Study regions, the Hardangerfjord region in Norway and the Ria Formosa in the Algarve region of Portugal. The research is drawing on the existing expertise of the consortium, including accessing national programme results and data where these are available (e.g. the results of Hardangerfjord Atlantic salmon sealice dispersion studies). We are also undertaking a combination of direct observations and stakeholder surveys to gauge the perceived and real importance of disease in limiting, or otherwise influencing, aquaculture activities in the Ria Formosa and Hardangerfjord regions. This will be further supported through a network modelling framework to study the influence of anthropogenic stock movements, hydrodynamic connectivity, and wild aquatic animal migrations on pathogen transmission between farmed and wild sites in these two ! regions. Outputs of the project will include a series of management recommendations to reduce the impact and spread of different pathogens in the study regions, and facilitate their control and eradication should they be introduced to a coastal zone. More generally, recommendations will be made as to how disease interaction assessments should be factored into the marine spatial planning process in Europe, particularly for aquaculture activities. Resultater Forvaltningsregimene i europeisk akvakultur er ekstremt varierende. Risikoen for spredning av sykdom hører nøye sammen med forvaltningsregimene. I coexist vil vi bruke avanserte epidemiologiske modeller (nettverksmodeller) sammen med hydrodynamiske modelelr så vel som bioekonomiske modeller for å prøve optimalisere forholdet mellom produksjon og risiko. Om prosjektet Coexist: www.coexistproject.eu Referanse
  Zelfsturing Noordelijke Friese Wouden
  Termeer, Katrien - \ 2008
  Regime change and storylines : a sociological analysis of manure practices in contemporary Dutch dairy farming
  Stuiver, M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): A. Rip. - [S.l.] : S.n. - 175
  dairy farming - animal manures - farmyard manure - soil injectors - innovations - sustainability - netherlands - manure policy - friese wouden - melkveehouderij - dierlijke meststoffen - stalmest - bodeminjecteurs - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - nederland - mestbeleid - friese wouden
  This thesis wants to contribute to a better understanding of the current transition the modern manure regime in the dairy sector in the Netherlands is in. The topic of research is situated at the cross-section of two societal developments: the changing role of agriculture, and changing views on and practices of knowledge production. The object of research is the practices where different actors experiment with finding alternatives to the manure regime, and how these practices are embedded in wider structures and developments.

  The thesis departs from a sociological perspective, one in which the central role of epistemological dimensions of niche formation and regime change is recognized. In order to study the knowledge production between scientists and farmers in experiments and niches, the institutional approach is enriched with the concept of storylines. Storylines are developed and narrated by members within a community of practice to give meaning to their social and physical activities. During experimentation and niche formation, the actors involved not only develop and test new socio-technological configurations, but they also try to find a common storyline that gives the new configurations meaning beyond the experiment and within the niche.

  The different sets of practices studied unravel the storylines and their travels. The first method to unravel these storylines was to follow the narrators and the ways in which they articulated the storylines. Their experiments and attempts at niche formation are analyzed. This was done through interviews, participant observation and situational analysis. The second method was to examine the artefacts that were successful allies in making the storylines robust. Examples are texts (like articles, papers and presentations), images, technologies and databases.

  Chapter 3 describes the emergence, stabilization and opening-up of the modern manure regime in the Netherlands during the last decades. Chapter 4 provides the case study of the Nutrient Management Project of VEL and VANLA as a protected space where the enrolment of actors, experiments and technologies that enforce the story line of good manure took place. Chapter 5 shows how eight individual farmers in the Netherlands changed their nutrient management practices during the last decade. Chapter 6 follows the narrators of the storyline of good manure and how they aimed to build a new niche in the Netherlands where farmers’ practices on good manure based on the systems perspective should be given more institutional room. Chapter 7 presents two case studies within the academia in which actors that develop manure practices came together to explore the question “what is valid knowledge’ in nutrient management and what this would mean for the design of scientific research. In chapter 8, a number of conclusions are sketched out. Firstly, a synthesis is made of the current state of the manure regime in the Netherlands. It argues that the diverse knowledge practices that have been developed in response to the crisis have resulted in a viable niche. Secondly, the specific role of storylines and their contribution to niche formation and regime change are described. Thirdly, the new role of scientists to develop and strengthen a new knowledge infrastructure is brought forward.

  Improving slurry by diet adjustments : a novelty to reduce N losses from grassland based dairy farms
  Reijs, J.W. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg, co-promotor(en): Jan Dijkstra; Egbert Lantinga. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085047308 - 203
  melkvee - melkveehouderij - drijfmest - excretie - stikstof - graslanden - rundveevoeding - voer - reductie - nederland - stikstofverliezen - nutrientenbeheer - friese wouden - dairy cattle - dairy farming - slurries - excretion - nitrogen - grasslands - cattle feeding - feeds - reduction - netherlands - nitrogen losses - nutrient management - friese wouden
  Proefschrift over de mogelijkheden om door aanpassing in het rantsoen de kwaliteit van de drijfmest te verbeteren gericht op het verminderen van de stikstof verliezen op melkveebedrijven met grasland. Aan het onderzoek is o.a. meegewerkt door leden van de agrarische natuurverenigingen VEL en VANLA
  Lekker in het vel: weerstand van koeien af te lezen aan uiterlijk
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. ; Wagenaar, J.P. - \ 2006
  Veeteelt 23 (2006)18. - ISSN 0168-7565 - p. 67 - 67.
  melkveehouderij - melkkoeien - diergezondheid - weerstand - agrarische bedrijfsvoering - onderzoek - biologische landbouw - dairy farming - dairy cows - animal health - resistance - farm management - research - organic farming
  In een oriënterend onderzoek op 6 biologische bedrijven is naar verschillende hoedanigheden van de koe gekeken die een indicator kunnen zijn voor weerstand en gezondheid van het dier
  Lekker in het vel: vitale koeien op vitale bedrijven
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2005
  Veeteelt 22 (2005)16. - ISSN 0168-7565 - p. 63 - 63.
  melkveehouderij - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - ziekteresistentie - observatie - dairy farming - organic farming - animal health - animal welfare - disease resistance - observation
  Binnen het project Bioveem proberen enkele veehouders de vitaliteit van hun koeien te vergroten door meer gebruik te maken van de energie of levenskracht van het dier. Hier de resultaten van de eerste waarnemingen.
  Implementation of a mandatory programme on Intensive Forest Monitoring in Slovenia
  Vel, E.M. ; Simoncic, P. ; Vries, W. de - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1171) - 67
  bossen - monitoring - bosecologie - vegetatie - ecosystemen - luchtkwaliteit - bladeren - plantensamenstelling - bodemchemie - wetgeving - slovenië - Nederland - forests - monitoring - forest ecology - vegetation - ecosystems - air quality - leaves - plant composition - soil chemistry - legislation - slovenia - Netherlands
  From May 1st 2004, Slovenia will have the obligation to follow the legislation that is in force in the EU. This includes the implementation of an Intensive Monitoring of its Forest Ecosystems. “Senter” contracted Alterra Green World Research to execute the project: “Implementation of the mandatory programme on Intensive Monitoring in Slovenia”, from January 1st 2003 till 31 December 2004. During this project the following results have been achieved: (i) eleven plots have been selected in a careful way with clear aims and criteria., (ii) the infrastructure in the field and laboratory has been build-up successfully, (iii) a Quality Assurance and Quality Control (Q(A/QC) programme has been implemented, (iv) a database is being set up, (v) the organisational structure is in place, (vi) there is a clear international imbedding and (vii) there is a long term commitment of the Ministries of Agriculture and Environment. The mandatory programme on Intensive Forest Monitoring in Slovenia has a large potential to evaluate impacts of elevated nitrogen inputs, high ozone exposure and climate change
  Werking van stikstof uit runderdrijfmest = Efficiency of nitrogen in cattle slurry
  Bruinenberg, M.H. ; Middelkoop, J.C. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 25
  stikstof - stikstofgehalte - rundveedrijfmest - graslanden - graslanden, conditie - nitrogen - nitrogen content - cattle slurry - grasslands - grassland condition
  In het officiële bemestingsadvies voor grasland is de werking van stikstof (N) in runderdrijfmest verdeeld over sneden na toediening van deze mest. Er is twijfel gerezen over de juistheid van deze verdeling. Om de werkelijke verdeling van de werkingscoëfficiënt van runderdrijfmest over het seizoen te kunnen bepalen is er een aantal reeds uitgevoerde proeven geanalyseerd waarin runderdrijfmest met de zodebemester is toegediend. De proeven waren een Vel & Vanla proef, een compostproef, een NP werkingsproef en een zodebemestingsproef. De Vel&Vanla proef is uitgevoerd op twee locaties op zandgrond tussen 1999 en 2002 en had als doel het vaststellen van het effect van het gebruik van toevoegmiddelen op stikstofbenutting van drijfmest, bodemvruchtbaarheid en droge stofproductie. De compostproef is uitgevoerd op twee locaties op zandgrond in 2000 en 2001, met als doel de bemestende waarde van N uit compost te kwantificeren. De NP werkingsproef is uitgevoerd op kleigrond en op zandgrond in 1999 en 2000 en had als doel de stikstof- en fosfaatwerking van runderdrijfmest onder verschillende teeltomstandigheden te bepalen. De zodebemestingsproef, tenslotte, is uitgevoerd op zandgrond, op kleigrond en op veengrond tussen 1989 en 1991 en had als doel een inschatting te maken van de bemestende waarde van runderdrijfmest aangewend met de zodebemester
  Land observations
  Sluis, T. van der; Leummens, H. - \ 2004
  In: PRISM / NWO progress report 2004 : II expedition Vel'yu & Upper Pechora in the framework of the Pechora River Basin Integrated System Management (PRISM) initiative / Lerummens, H., Ponomarev, V., van der Sluis, T., Moscow / Syktyvkar (Russia) : PRISM - p. 57 - 60.
  Intenzivno spremljanje stanja gozdnih ekosistemov (IMP-SI), letno porocilo (2003) / Intensive monitoring in Slovenia (IMP-SI) : first annual report (2003)
  Simoncic, P. ; Vel, E.M. ; Kalan, P. ; Mavsar, R. ; Smolej, I. ; Vries, W. de - \ 2004
  Ljubljana (Slovenia) / Wageningen : Slovenian Forestry Institute / Alterra - 39 p.
  Forestry
  Slim, P.A. - \ 2004
  In: PRISM / NWO progress report 2004 : II expedition Vel'yu & Upper Pechora in the framework of the Pechora River Basin Integrated System Management (PRISM) initiative / Leummens, H., Ponomarev, V., van der Sluis, T., Moscow / Syktyvkar (Russia) : PRISM - p. 19 - 22.
  Amphibians & reptiles
  Sluis, T. van der - \ 2004
  In: PRISM / NWO progress report 2004; II expedition Vel'yu & Upper Pechora in the framework of the Pechora River Basin Integrated System Management (PRISM) initiative / Lerummens, H., Ponomarev, V., van der Sluis, T., Moscow / Syktyvkar (Russia) : PRISM - p. 34 - 37.
  Duurzame landbouw: de praktijk onderweg
  Cino, B.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1005) - 34
  landbouw - duurzaamheid (sustainability) - alternatieve landbouw - biologische landbouw - ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - gevalsanalyse - nederland - friese wouden - noord-brabant - agriculture - sustainability - alternative farming - organic farming - development - farm management - case studies - netherlands - friese wouden - noord-brabant
  Het realiseren van duurzame landbouw blijkt een lastig probleem. Naast beleid en onderzoek is de praktijk reeds geruime tijd bezig met een zoektocht naar duurzame landbouw. In deze studie staan twee casussen centraal: de milieucoöperaties VEL&VANLA in Friesland en het Innovatieplatform Duurzame Meierij in Noord- Brabant. Deze worden beschreven vanuit de vijf invalshoeken waarom, wat, waar, hoeveel en hoe. De nadruk lag op de hoe-invalshoek: hoe bereik je een duurzame landbouw, wat is het transitieproces? De belangrijkste boodschap vanuit de casussen: geef ons de richting, faciliteer ons en geef ons verantwoordelijkheid, dan boren wij onze mogelijkheden aan om die richting op te gaan. Aan beleid en onderzoek de uitdaging om naast en met de praktijk de zoektocht voort te zetten.
  Samen Werken
  Verhoeven, F.P.M. ; Proost, M.D.C. - \ 2004
  Drachten : Noordelijke Friese Wouden (Vel&Vanla Mineralenproject ) - 90 p.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.