Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Venekamp
Check title to add to marked list
Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream
Holster, H.C. ; Opheusden, M. van; Gerritsen, A.L. ; Kieft, H. ; Kros, H. ; Plomp, M. ; Verhoeven, F. ; Vries, W. de; Essen, E. van; Sonneveld, M.P.W. ; Venekamp, A. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461739940 - 64
agro-ecologie - melkveehouderij - bemesting - bodemchemie - waterkwaliteit - bodemkwaliteit - fosfaten - stikstof - emissiereductie - friese wouden - drenthe - agroecology - dairy farming - fertilizer application - soil chemistry - water quality - soil quality - phosphates - nitrogen - emission reduction
Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar de toekomst de nieuwe kringloopboeren kunnen worden. Efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen is de kerngedachte
Conjugation of isoprene monoepoxides with glutathione, catalyzed by u, and -class glutathione S-transferases of rat and man
Bogaards, J.J.P. ; Venekamp, J.C. ; Salmon, F.G.C. ; Bladeren, P.J. van - \ 1999
Chemico-Biological Interactions 117 (1999). - ISSN 0009-2797 - p. 1 - 14.
Stereoselective conjugation of PGA2 and PGJ2 with glutathione, catalyzed by the human glutathione S-transferases A1-1, A2-2, M1a-1a and P1-1.
Bogaards, J.J.P. ; Venekamp, J.C. ; Bladeren, P.J. van - \ 1997
Chemical Research in Toxicology 10 (1997). - ISSN 0893-228X - p. 310 - 317.
Partial purification of an enzyme able to release a Xyl-GalA dimer from soy polysaccharide.
Broek, L.A.M. van den; Beldman, G. ; Venekamp, J. ; Voragen, A.G.J. - \ 1995
In: Pectins and Pectinases, Wageningen - p. P41 - P41.
Inhibition of human glutathione S-transferases by dopamine, alpha-methyldopa and their 5-S-glutathionyl conjugates.
Ploemen, J.H.T.M. ; Ommen, B. van; Haan, A. de; Venekamp, J.C. ; Bladeren, P.J. van - \ 1994
Chemico-Biological Interactions 90 (1994). - ISSN 0009-2797 - p. 87 - 99.
The role of fungal polysaccharidases in the hydrolysis of cell wall materials from sunflower and palm-kernel meals.
Düsterhöft, E.M. ; Bonte, A.W. ; Venekamp, J.C. ; Voragen, A.G.J. - \ 1993
World Journal of Microbiology and Biotechnology 9 (1993). - ISSN 0959-3993 - p. 544 - 554.
NMR spectrometry.
Venekamp, J.C. ; Tas, A.C. ; Vogels, J.T.W.E. ; Greef, J. van der; Schols, H.A. ; Voragen, A.G.J. - \ 1993
Carbohydrates in The Netherlands 9 (1993). - ISSN 1385-0067 - p. 23 - 26.
Characterization of cell wall oligomers with NMR spectroscopy.
Venekamp, J.C. ; Schipper, D. ; Schols, H.A. ; Voragen, A.G.J. ; Greef, J. van der - \ 1992
In: Poster IOP-k Symp. Physical properties and carbohydrates - p. 12 - 12.
Op de scheiding van wegen : een fysiologische beschouwing over een plant in nood
Venekamp, J.H. - \ 1988
Wageningen : CABO (CABO-verslag nr. 85) - 38
droogte - plantenfysiologie - drought - plant physiology
De gevolgen van een tekort aan water en licht voor een plant
Purification of potato virus X, white clover mosaic virus, tobacco mosaic virus and ribosomes by column chromatography
Venekamp, J.H. ; Mosch, W.H.M. ; Taborsky, V. - \ 1973
Wageningen : Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (Mededeling / Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek no. 614)
methodologie - plantenziekten - plantenvirussen - aardappelvirus x - technieken - tabaksmozaïekvirus - virologie - methodology - plant diseases - plant viruses - potato virus x - techniques - Tobacco mosaic virus - virology
Purification of cytoplasmic ribosomes by column chromatography
Venekamp, J.H. ; Kliffen, C. ; Mosch, W.H.M. - \ 1973
Wageningen : Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (Mededeling Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek No. 651) - 3
chromatografie - ribosomen - phaseolus vulgaris - pisum sativum - nicotiana - lolium multiflorum - chromatography - ribosomes
Monsterneming van tuinturf
Dijk, H. van; Venekamp, J.T.N. ; Roos, H.P. de - \ 1972
Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid - 10
Chromatographic purification of plant viruses
Venekamp, J.H. ; Mosch, W.H.M. ; Noordink, J.P.W. - \ 1966
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek Wageningen no. 420) - 17
plantenziekten - plantenvirussen - chromatografie - virussen - taxonomie - plant diseases - plant viruses - chromatography - viruses - taxonomy
Gebruik van veeltermen bij het continu maken van functies
Venekamp, J.T.N. - \ 1965
Landbouwkundig Tijdschrift 77 (1965). - ISSN 0927-6955 - p. 835 - 841.
Ueber die Biosynthese von Tabak - Mosaik - Virus
Venekamp, J.H. - \ 1965
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek Wageningen no. 421) - 7
nicotiana - plantenziekten - afwijkingen, planten - plantenziektekunde - plantenplagen - gewasbescherming - plantenvirussen - tabak - tabaksmozaïekvirus - biosynthese - plant diseases - plant disorders - plant pathology - plant pests - plant protection - plant viruses - tobacco - Tobacco mosaic virus - biosynthesis
Chromatographic studies on plant viruses
Venekamp, J.H. ; Mosch, W.H.M. - \ 1963
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek no. 311, 354, 362)
plantenziekten - plantenvirussen - virussen - taxonomie - chromatografie - plant diseases - plant viruses - viruses - taxonomy - chromatography
De invloed van enige virussen op de concentraties van organische zuren in een aantal planten
Venekamp, J.H. - \ 1959
Tijdschrift over plantenziekten 65 (1959). - ISSN 0926-3454 - p. 177 - 187.
Beoordeling van de fosfaattoestand van Limburgse löss- en rivierkleigronden
Ris, J. ; Venekamp, J.T.N. - \ 1956
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 62.04) - 24
lössgronden - fosfor - bodem - nederland - limburg - loess soils - phosphorus - soil - netherlands
Onderzoek naar het verschijnsel der kalifixatie in de Nederlandse gronden
Marel, H.W. van der; Venekamp, J.T.N. - \ 1955
's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen 61.08) - 61
kalium - bodem - potassium - soil
Een bijdrage tot de kennis van het kopziektemilieu : enige gegevens uit een onderzoek naar de magnesiumtoestand van grasland
Venekamp, J.T.N. ; Samson, S. - \ 1953
Groningen : T.N.O. (Rapport / Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O. 4-1953) - 12
graslanden - magnesium - bodem - grasslands - soil
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.