Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Haalbaarheid van de ontwerp-GHP-code voor varkensbedrijven
  Vlemmix, B.G.P. ; Bokma-Bakker, M.H. ; Loo, D.J.P.H. van de; Vesseur, P.C. - \ 2000
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.235) - 88
  varkenshouderij - varkensstallen - hygiëne - normen - regelingen - kwaliteitsnormen - haalbaarheidsstudies - Nederland - pig farming - pig housing - hygiene - standards - regulations - quality standards - feasibility studies - Netherlands
  Medio 1995 is onder leiding van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) een GHP (Goede Hygiënische Praktijken)-code opgesteld voor varkensbedrijven en transportbedrijven. Deze code is in nauw overleg met bedrijfsleven en overheid tot stand gekomen. De code heeft betrekking op de inrichting, bedrijfsvoering en administratie van het varkens- en transportbedrijf. De landelijke minimumeisen voor varkenshouderijbedrijven zijn hierin verwerkt. De code is sinds die tijd, onder andere naar aanleiding van de varkenspestproblematiek, verder uitgewerkt en voor varkensbedrijven neergelegd in een ontwerp: “Goede Hygiënische Praktijken voor het exploiteren van varkenshouderijen 1998”. Voordat de code definitief kan worden gemaakt wil de sector duidelijkheid over de praktijksituatie op dit moment en een indruk van de haalbaarheid van invoering ervan op varkensbedrijven. Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft van de PVE de opdracht gekregen een onderzoek uit te voeren, met als doel inzicht te verkrijgen in hoeverre de verschillende voorschriften van de ontwerp-GHP-code nu al in de praktijk worden toegepast en welke consequenties een verplichte invoer ervan voor praktijkbedrijven zou hebben qua uitvoerbaarheid, kosten en benodigde investeringen
  Haalbaarheid van de ontwerp-GHP-code voor varkensbedrijven
  Bokma-Bakker, M. ; Loo, D. van de; Vlemmix, B. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)1. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 15.
  varkenshouderij - landbouwbedrijven - hygiëne - normen - haalbaarheidsstudies - pig farming - farms - hygiene - standards - feasibility studies
  In 1998 is door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren een ontwerpcode 'Goede Hygiënische Praktijken voor het exploiteren van varkenshouderijen 1998' (ontwerp-GHP-code) opgesteld. Voordat de code definitief kan worden gemaakt, wil de sector duidelijkheid over de haalbaarheid ervan voor bedrijven.
  Effect of ammonia treatment of wheat straw with or without supplementation of potato protein on intake, digestion and kinetics of comminution, rumen degradation and passage in steers
  Oosting, S.J. ; Vlemmix, P.J.M. ; Bruchem, J. van - \ 1994
  The British journal of nutrition 72 (1994)1. - ISSN 0007-1145 - p. 147 - 165.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.