Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lagekostenbedrijf: compacte bouw verlaagt investering
  Mandersloot, F. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)5. - ISSN 1386-8470 - p. 1 - 5.
  kostenanalyse - melkvee - melkveehouderij - stallen - huisvesting van kalveren - bouwmaterialen - efficiëntie - productiviteit - kosten - rationalisering - financiën - investering - cost analysis - dairy cattle - dairy farming - stalls - calf housing - building materials - efficiency - productivity - costs - rationalization - finance - investment
  De stal van het lagekostenbedrijf is klaar. Op 25 september 1997 openden de heer Vogelaar, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO-Nederland en mevrouw Van Vloten-Doting, directeur Wetenschap en Kennisoverdracht van het ministerie van LNV, dit nieuwe onderdeel van de Waiboerhoeve. Het lagekostenbedrijf kan nu van start. Verlagen van de kosten in de melkveehouderij staat centraal op dit bedrijf. De nadruk ligt daarbij op de vaste kosten. We hebben geprobeerd een goedkope stal te bouwen voor55 koeien en bijbehorend jongvee. Of dit gelukt is? Oordeelt u zelf.
  Selection of cell lines and regeneration of plants resistant to fusaric acid from Gladiolus x grandiflorus cv Peter Pears
  Remotti, P.C. ; Löffler, H.J.M. ; Vloten-Doting, L. van - \ 1997
  Euphytica 96 (1997). - ISSN 0014-2336 - p. 237 - 245.
  General introduction to biotechnology in plant breeding and crop protection.
  Wit, P.J.G.M. de; Vloten-Doting, L. van - \ 1993
  In: Developing agricultural biotechnology in The Netherlands / Vuijk, D.H., Wageningen : Pudoc - p. 19 - 23.
  Molecular strategies to study the host-parasite interactions between potato and Globodera rostochiensis.
  Bakker, J. ; Bouwman-Smits, L. ; Boer, J.M. de; Overmars, H.A. ; Roosien, J. ; Schouten, A. ; Gommers, F.J. ; Janssen, R. ; Schots, A. ; Pomp, H. ; Zilverentant, J.F. ; Vloten-Doting, L. van; Visser, B. ; Jongsma, M. ; Stiekema, W.J. - \ 1992
  In: Nematology from molecule to ecosystem, F.J. Gommers, P.Th.W. Maas (eds.). Dekker en Huisman, Wildervank, The Netherlands - p. 21 - 31.
  Genetisch gemanipuleerde planten en het milieu.
  Vloten-Doting, L. van; Zabel, W.J.T. - \ 1990
  Dossier Gewasbescherming 10 (1990). - p. 29 - 31.
  Towards the construction of artificial chromosomes for tomato
  Zabel, P. ; Meijer, D. ; Stolpe, O. van de; Zaal, B. van der; Rammanna, M.S. ; Koornneef, M. ; Krens, F. ; Hille, J. - \ 1985
  In: Molecular form and function of the plant genome / van Vloten-Doting, L., Groot, G.S.P., Hall, T.C., New York/London : Plenum Publishing Corporation - p. 609 - 623.
  Translational stability of plant viral RNAs micro-injected into living cells, influence of a 3'-poly(A)segment
  Huez, G. ; Cleuter, Y. ; Bruck, C. ; Vloten-Doting, L. van; Goldbach, R.W. ; Verduin, B. - \ 1983
  European Journal of Biochemistry 130 (1983). - ISSN 0014-2956 - p. 205 - 209.
  Stability of plant viral RNA's micro-injected into living cells: influence of a 3'poly (A) segment
  Huez, G. ; Cleuter, Y. ; Bruck, C. ; Vloten-Doting, L. van; Goldbach, R.W. ; Verduin, B. - \ 1982
  Archives internationales de physiologie et de biochimie 90 (1982). - ISSN 0003-9799 - p. B195 - B196.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.