Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 7 / 7

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Peak-flow variability in asthmatic children is not related to wall-to-wall carpeting on classromm floors.
  Voute, P.D. ; Zock, J.P. ; Brunekreef, B. ; Jongste, J.C. de - \ 1994
  Allergy 49 (1994). - ISSN 0105-4538 - p. 724 - 729.
  Het verband tussen vloerbedekking op basisscholen en acute luchtwegklachten, medicijngebruik en piekstroomvariatie van kinderen met astma.
  Zock, J.P. ; Brunekreef, B. ; Voute, P.D. ; Hazebroek-Kampschreur, A.A.J.M. ; Rosjen, C.W. ; Jongste, J.C. de - \ 1993
  Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 71 (1993). - ISSN 0920-0517 - p. 243 - 250.
  De relatie tussen piekstroom-variabiliteit, acute luchtwegsymptomen en blootstelling aan huisstofmijt-allergeen bij astmatische schoolkinderen.
  Zock, J.P. ; Brunekreef, B. ; Voute, P.D. ; Hazebroek-Kampschreur, A.A.J.M. ; Roosjen, C.W. ; Jongste, J.C. de - \ 1992
  Tijdschrift voor sociale gezondheidszorg 70 (1992). - ISSN 0920-0517 - p. S13 - S13.
  De vleermuizenstand in enige Zuidlimburgse groeven sedert 1942
  Voute, A.M. ; Sluiter, J.W. ; Heerdt, P.E. van - \ 1980
  Lutra 22 (1980)1-3. - ISSN 0024-7634 - p. 18 - 33.
  Oecologische en chemische bestrijding van insectenplagen
  Voûte, A.D. - \ 1954
  Entomologische Berichten 15 (1954). - ISSN 0013-8827 - p. 82 - 86.
  Overzicht der beschikbare gegevens over insectenplagen in onze bossen en andere houtopstanden in het jaar 1949
  Elton, E.T.G. ; Voûte, A.D. - \ 1950
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 22 (1950)6. - ISSN 0028-2057 - p. 168 - 178.
  bosbouw - bosbeheer - forestry - forest administration
  Optreden en bestrijding van de letterzetter (Ips typographus L.) in ons land
  Voute, A.D. - \ 1950
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 22 (1950)1. - ISSN 0028-2057 - p. 1 - 4.
  bosschade - bosbouw - insectenplagen - insecten - nederland - ips typographus - forest damage - forestry - insect pests - insects - netherlands - ips typographus
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.