Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 14 / 14

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Cranial fenestration and adaptive potential in the two basal clades of modern birds
  Gussekloo, S.W.S. ; Berthaume, M.A. ; Pulaski, D.R. ; Westbroek, I. ; Waarsing, J.H. ; Heinen, R. ; Grosse, I.R. ; Dumont, E.R. - \ 2017
  Data from: Functional and evolutionary consequences of cranial fenestration in birds
  Gussekloo, S.W.S. ; Berthaume, Michael A. ; Pulaski, Daniel R. ; Westbroek, Irene ; Waarsing, Jan H. ; Heinen, R. ; Grosse, Ian R. ; Dumont, Elizabeth R. - \ 2017
  Wageningen University & Research
  avian evolution - cranial morphology - fenestration - finite element modelling - adaptive radiation
  Ostrich-like birds (Palaeognathae) show very little taxonomic diversity while their sister taxon (Neognathae) contains roughly 10000 species. The main anatomical differences between the two taxa are in the crania. Palaeognaths lack an element in the bill called the lateral bar that is present in both ancestral theropods and modern neognaths, have thin zones in the bones of the bill, and robust bony elements on the ventral surface of their crania. Here we use a combination of modelling and developmental experiments to investigate the processes that might have led to these differences. Engineering-based finite element analyses indicate that removing the lateral bars from a neognath increases mechanical stress in the upper bill and the ventral elements of the skull, regions that are either more robust or more flexible in palaeognaths. Surgically removing the lateral bar from neognath hatchlings led to similar changes. These results indicate that the lateral bar is load-bearing and suggest that this function was transferred to other bony elements when it was lost in palaeognaths. It is possible that the loss of the load-bearing lateral bar might have constrained diversification of skull morphology in palaeognaths and thus limited taxonomic diversity within the group.
  Functional and evolutionary consequences of cranial fenestration in birds
  Gussekloo, Sander W.S. ; Berthaume, Michael A. ; Pulaski, Daniel R. ; Westbroek, Irene ; Waarsing, Jan H. ; Heinen, Robin ; Grosse, Ian R. ; Dumont, Elizabeth R. - \ 2017
  Evolution 71 (2017)5. - ISSN 0014-3820 - p. 1327 - 1338.
  Adaptive radiation - Avian evolution - Cranial morphology - Fenestration - Finite element modeling
  Ostrich-like birds (Palaeognathae) show very little taxonomic diversity while their sister taxon (Neognathae) contains roughly 10,000 species. The main anatomical differences between the two taxa are in the crania. Palaeognaths lack an element in the bill called the lateral bar that is present in both ancestral theropods and modern neognaths, and have thin zones in the bones of the bill, and robust bony elements on the ventral surface of their crania. Here we use a combination of modeling and developmental experiments to investigate the processes that might have led to these differences. Engineering-based finite element analyses indicate that removing the lateral bars from a neognath increases mechanical stress in the upper bill and the ventral elements of the skull, regions that are either more robust or more flexible in palaeognaths. Surgically removing the lateral bar from neognath hatchlings led to similar changes. These results indicate that the lateral bar is load-bearing and suggest that this function was transferred to other bony elements when it was lost in palaeognaths. It is possible that the loss of the load-bearing lateral bar might have constrained diversification of skull morphology in palaeognaths and thus limited taxonomic diversity within the group.
  Aardappels
  Lammerts van Bueren, Edith - \ 2014
  arable farming - potatoes - assortments - varieties
  Van Oostbroek tot Westbroek. De geschiedenis van de zes dorpen van De Bilt
  Rommes, R.N.J. - \ 2007
  De Bilt : Gemeente De Bilt - 160 p.
  De Bilt kent een rijke en lange geschiedenis. De ligging op het kruispunt van allerlei grenzen speelt hierin een belangrijke rol. In zeven thematische hoofdstukken wordt de geschiedenis van de zes woonkernen van de huidige gemeente op overzichtelijke wijze beschreven. De Biltse nederzettingen ontwikkelden zich op het snijpunt van het veenweidegebied, de Utrechts Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. De grenzen werden keer op keer op leven en dood bevochten door Romeinen, Ridders en ander volk. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bepaalde niet alleen de grens tussen aanval en verdediging, maar zorgde er ook voor dat het veengebied een open landschap bleef. De nabijheid van Utrecht speelde, zoals blijkt uit het boek, in dit geheel een grote rol. Het boek gaat over meer dan alleen landschap, oorlogsvoering en de invloed van de stad Utrecht. Het vertelt ook het verhaal van de inwoners van de zes dorpen in dit landschap. Het gaat over hun handtastelijke predikanten, hun corrupte gemeentesecretaris en die ene foute burgemeester. Maar ook over de beslommeringen van alledag. Werk, huis, school en de kerk. De schrijver koppelt de ontwikkeling van onderwijs, vermaak en cultuur aan de veranderende bevolkingssamenstelling. Hoopvolle conclusie is dat individualisme en bevolkingsdiversiteit niet noodzakelijkerwijze tot egoïsme en grote sociale tegenstellingen hoeven te leiden. De omvang van het vrijwilligerswerk in de gemeente toont dit aan.
  Indicators on transition towards sustainable agriculture
  Westbroek, H. ; Brouwer, F.M. - \ 2004
  Eururalis
  Klijn, J.A. ; Vullings, L.A.E. ; Lammeren, R.J.A. van; Meijl, H. van; Rheenen, T. van; Veldkamp, T. ; Verburg, P.H. ; Westbroek, H. - \ 2004
  Wageningen : WUR
  Bodemkundige aspecten van de uitgangstoestand in het Reestdal en de Westbroekse zodde bij bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 196) - 61
  bodemprofielen - landevaluatie - bodemchemie - oppervlakte-irrigatie - weiden - ecohydrologie - beekdalen - overijssel - beekdal - bodemkunde - grasland - natuur - verzuring - Utrecht - Reest - Westbroek - soil profiles - land evaluation - soil chemistry - surface irrigation - pastures - ecohydrology - brook valleys - overijssel
  In het Reestdal en de Westbroekse zodde worden vloeivelden ingericht ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. Via een monitoringprogramma zullen de effecten van bevloeiing worden geregistreerd. De bodemkundige uitgangstoestand is vastgelegd door beschrijvingen en chemische analyses van het humusprofiel. De onderzochte profielen hebben een zuur karakter en bevatten pyriet. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT is beoordeeld of de bodem voldoende ijzeroxiden en zwavelcomponenten bevat omvia reducerende processen de basenverzadiging in de profielen te kunnen laten stijgen. Alleen de veraarde kleiige horizonten in het Reestdal blijken vooral dankzij de accumulatie van pyriet een hoge basenverzadiging te kunnen realiseren. De profielen in Westbroek bevatten te weinig ijzeroxiden om een hoge basenverzadiging te kunnen genereren.
  De effectiviteit van Agrarisch Natuurbeheer : evaluatie van natuurwinst door beheersovereenkomsten in de polders Westbroek en Maarsseveen
  Kleijn, D. ; Boekhoff, M. ; Ottburg, F. ; Gleichman, J.M. ; Berendse, F. - \ 1999
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 16 (1999)4. - ISSN 0169-6300 - p. 227 - 235.
  natuurbescherming - landbouw - vegetatie - fauna - evaluatie - nederland - utrecht - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - agriculture - vegetation - fauna - evaluation - netherlands - utrecht - agri-environment schemes
  Dit artikel geeft een opzet voor een wetenschappelijk verantwoorde methode voor het evalueren van de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer
  Microgolf blancheren van verse champignons.
  Stolp, W. ; Zuilichem, D.J. van; Westbroek, F. - \ 1989
  Voedingsmiddelentechnologie 22 (1989)10. - ISSN 0042-7934 - p. 45 - 47.
  voedingsmiddelen - voedselbewaring - plantaardige producten - verwarming - agaricus - infraroodstraling - eten koken - koken met de magnetron - zonne-energie - foods - food preservation - plant products - heating - agaricus - infrared radiation - cooking - microwave cooking - solar energy
  Door het vervangen van de natte blancheerstap door een semi droge microgolf blanchering blijkt een aantrekkelijke drogestof winst mogelijk
  The mechanization of Dutch mussel farming
  Westbroek, L. - \ 1978
  Netherlands : [publisher not identified] - 6
  Mosselkweek in horizantaal hangende netten in de Waddenzee
  Westbroek, L. - \ 1976
  Netherlands : Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, Afdeling Technisch Onderzoek
  Verwaterproeven met het mosselverwaterschip "Hydra" in de periode juli - augustus 1974
  Westbroek, L. - \ 1974
  IJmuiden : [s.n.] (Rapport / Projekt 7.27. Mosselverwaterschepen. Afdeling technisch onderzoek. Rijksinstituut voor visserijonderzoek no. 74-12) - 12
  uitrusting - visteelt - mosselteelt - mossels - nederland - equipment - fish culture - mussel culture - mussels - netherlands
  Mosselverwaterproeven in een beunschip in de periode 18 oktober - 7 november 1973
  Westbroek, L. - \ 1974
  IJmuiden : [s.n.] (Rapport / Projekt 7.27 Mosselverwaterschepen. Afdeling technisch onderzoek. Rijksinstituut voor visserijonderzoek no. 74-14) - 23
  uitrusting - visteelt - mosselteelt - mossels - nederland - equipment - fish culture - mussel culture - mussels - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.