Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Automatic Detection of Tulip Breaking Virus (TBV) Using a Deep Convolutional Neural Network
  Polder, Gerrit ; Westeringh, Nick Van De ; Kool, Janne ; Khan, Haris Ahmad ; Kootstra, Gert ; Nieuwenhuizen, Ard - \ 2019
  IFAC-PapersOnLine 52 (2019)30. - ISSN 2405-8963 - p. 12 - 17.
  Tulip crop production in the Netherlands suffers from severe economic losses caused by virus diseases such as the Tulip Breaking Virus (TBV). Infected plants which can spread the disease by aphids must be removed from the field as soon as possible. As the availability of human experts for visual inspection in the field is limited, there is an urgent need for a rapid, automated and objective method of screening. From 2009-2012, we developed an automatic machine-vision-based system, using classical machine-learning algorithms. In 2012, the experiment conducted a tulip field planted at production density of 100 and 125 plants per square meter, resulting in images with overlapping plants. Experiments based on multispectral images resulted in scores that approached results obtained by experienced crop experts. The method, however, needed to be tuned specifically for each of the data trails, and a NIR band was needed for background segmentation. Recent developments in artificial intelligence and specifically in the area of convolutional neural networks, allow the development of more generic solutions for the detection of TBV. In this study, a Faster R-CNN network is applied on part of the data from the 2012 experiment. The outcomes show that the results are almost the same compared to the previous method using only RGB data.
  Gezinnen in 2000
  Scherhorn, E. ; Hoog, C. de; Westeringh, G. van de - \ 2001
  Wageningen : Wageningen University - 12
  gezinnen - huishoudens - gezinsleven - plattelandsgemeenschappen - families - households - family life - rural communities
  Over eten gesproken : Tussenrapport
  Scherhorn, E. ; Hoog, C. de; Westeringh, G. van de - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Maatschappijwetenschappen - 17
  consumentengedrag - voedselvoorkeuren - huishoudens - nederland - consumer behaviour - food preferences - households - netherlands
  Voedselkeuze en eetgedrag: tussenrapportage van het onderzoekspracticum, voorjaar 1998.
  Scherhorn, E. ; Groot-Marcus, J.P. ; Hoog, C. de; Westeringh, G. van de - \ 1998
  Wageningen : Wageningen Agricultural University
  Cultuurhistorische aspecten van bodemkwaliteit; toenemende aandacht voor het archeologisch en historisch bodemarchief
  Spek, T. ; Westeringh, W. van de - \ 1997
  Bodem 7 (1997)3. - ISSN 0925-1650 - p. 102 - 104.
  geografie - landschap - classificatie - bodemvorming - ruimtelijke ordening - planning - beleid - ontwikkeling - nederland - geography - landscape - classification - soil formation - physical planning - policy - development - netherlands
  Winkel-en koopgedrag. Tussenrapportage van het onderzoekspracticum, voorjaar 1997.
  Scherhorn, E. ; Westeringh, G. van de - \ 1997
  Wageningen : Landbouwuniversiteit, vakgroep Huishoudstudies - 13 p.
  Enige opmerkingen over de loop van de Rijn bij Wageningen in de loop der eeuwen.
  Westeringh, W. van de - \ 1994
  Historische Reeks Historische Vereniging 'Oud-Wageningen' 6 (1994). - p. 5 - 16.
  Les en gres: fruitteelt vroeger in Gelderland.
  Westeringh, W. van de - \ 1993
  Gelders erfgoed 2 (1993). - ISSN 0927-7749 - p. 8 - 12.
  De mens als geologische factor in het Gelderse landschap
  Westeringh, W. van de; Felix, R. - \ 1993
  Grondboor en Hamer 47 (1993)1/2. - ISSN 0017-4505 - p. 54 - 60.
  mineralogie - mineralen - bodemschatten - ertsen - gelderland - mineralogy - minerals - mineral resources - ores - gelderland
  In de geologische tijd gezien, is de mens jong. Als factor die het natuurlijke landschap veranderde, is de mens zelfs zeer jong. De invloed van de mens is niet alleen op het aanzicht van het landschap, maar ook op geologische processen in bepaalde gebieden enorm geweest. Voor zover Laat-Kwartaire geologische processen niet stopgezet werden, zijn deze wel beïnvloed. Sommige geologische gebeurtenissen kunnen 'natuurlijk' lijken, maar zijn dat in feite niet, omdat ze door de mens geïnduceerd, dus 'anthropogeen', zijn.
  Veerstraat en omgeving: grens van twee landschappen.
  Westeringh, W. van de - \ 1990
  In: Tussen de Wereld en het veer - p. 35 - 47.
  Muntvondst Randwijk 1987. Enige historische gegevens over de vindplaats in Lakemond.
  Westeringh, W. van de - \ 1990
  Tabula Batavorum 8 (1990)1. - p. 2 - 5.
  Wording en bewoonbaarheid van de Veluwezoom.
  Westeringh, W. van de - \ 1989
  Oud Wageningen 17 (1989)nov. - p. 50 - 50.
  Van de Wal van de wal: Een Betuwse familienaam afgeleid van de Weteringse Wal.
  Westeringh, W. van de - \ 1989
  In: Genealogie van enkele Betuwse geslachten - p. 5 - 11.
  geografie - nomenclatuur - betuwe - gelderland - genealogie - geography - nomenclature - genealogy
  Terugblik op 'Les en gres'.
  Westeringh, W. van de - \ 1988
  Driemaandelijksche bladen / Vereeniging tot Onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland 40 (1988). - ISSN 0012-6209 - p. 188 - 189.
  Man-made soils in The Netherlands, especially in sandy areas ('Plaggen soils').
  Westeringh, W. van de - \ 1988
  In: Proc. Symp. Man-made soils, W. Groenman-van Waateringe, M. Robinson (eds.). Ass. Environmental Archaeology 6. BAR Int. Series 140 - p. 5 - 19.
  De bodemgesteldheid van het landgoed Twickel te Delden. Verslag van een bodemkundig veldpraktikum 1987.
  Westeringh, W. van de; Berg van Saparoea, R.M. van den - \ 1987
  Unknown Publisher
  Kort verslag bezoek Noorwegen.
  Westeringh, W. van de - \ 1987
  Vakgroep Bodemkunde en Geologie - 15 p.
  Globale plaatsbepaling van het kasteel van Heteren.
  Westeringh, W. van de - \ 1987
  Tabula Batavorum 5 (1987)3. - p. 91 - 95.
  Ligging en ontwikkeling van Heteren, aan de hand van de ligging en lotgevallen van de kerk.
  Westeringh, W. van de - \ 1987
  Tabula Batavorum 5 (1987)3. - p. 83 - 91.
  De waardering van de grond in Zuid-Limburg, vroeger en nu.
  Westeringh, W. van de; Hartmann, J.L.H. ; Schouten, L.S.M. - \ 1987
  In: Het landschap van Zuid-Limburg - p. 12 - 25.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.