Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Wiegersma
Check title to add to marked list
On the Stability of Supported Carbides for Deoxygenation Reactions
Bitter, J.H. ; Gosselink, R.W. ; Stellwagen, Daniel ; Souza Macêdo, L. ; Wiegersma, Tijmen ; Haasterecht, T. van; Teixeira da Silva, V. - \ 2018
Bio-olie uit gras, melkveehouders in de energieketen
Hoeve, P. ten; Wiegersma, H. ; Meindertsma, J. ; Krozer, J. ; Jansen, S. - \ 2007
Animal Sciences Group
Weidegang vanwege gunstig imago van groot belang voor Wiegersma
Buitenen, R. van - \ 2006
Agrarisch dagblad (2006). - ISSN 1380-6335
Snelle controle reiniging melkwinningsapparatuur ATP-metingen
Wiegersma, W. ; Slaghuis, B. ; Nieuwenhof, F. ; Engelbertink, A. - \ 1997
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)4. - ISSN 1386-8470 - p. 25 - 27.
landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - gereedschappen - onderhoud - service - melkmachines - componenten - dierlijke producten - bacteriologie - kiemgetal - pyrofosfatasen - adenosinetrifosfatase - luminescentie - fluorescentie - schoonmaken - desinfectie - optica - fosforescentie - farm machinery - farm equipment - tools - maintenance - servicing - milking machines - components - animal products - bacteriology - bacterial count - pyrophosphatases - adenosinetriphosphatase - luminescence - fluorescence - cleaning - disinfection - optics - phosphorescence
Voor controle van de reiniging van apparatuur in de levensmiddelenindustrie is sinds een paar jaar een nieuwe methode beschikbaar: de ATP-bioluminescentiemethode. Het PR heeft samen met het Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek (NIZO) te Ede gekeken of de methode ook toepasbaar is voor controle van de reiniging van melkwinningsapparatuur. De methode is snel, eenvoudig en objectief, maar het voegt niet veel toe aan zien en voelen.
Reiniging melkkoeltank kan sneller en efficienter
Wiegersma, W. - \ 1996
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)3. - ISSN 1386-8470 - p. 3 - 6.
schoonmaken - onderhoud - melkkoelers - melktanks - arbeidskunde - cleaning - maintenance - milk coolers - milk tanks - work study
De reinigingsduur van de melkkoeltank kan met 30 tot 40% verkort worden.
Het Loo er ikke faerding endnu.
Wiegersma, L. - \ 1986
Landskab 3 (1986). - p. 57 - 63.
The park in the town in the landscape
Wiegersma, L. - \ 1985
Wageningen : University of Wageningen - 43
recreatiegebieden - groot-brittannië - groene zones - speelterreinen - publieke tuinen - openbare parken - steden - districten - amenity and recreation areas - great britain - green belts - playgrounds - public gardens - public parks - towns - districts
Drie minuten voor een prijsvraagplan
Wiegersma, L. - \ 1983
Plan 7/8 (1983). - ISSN 0006-8357 - p. 5 - 5.
Parc de la Villette: een unieke prijsvraag
Wiegersma, L. - \ 1983
Plan 2 (1983). - ISSN 0006-8357 - p. 8 - 12.
60 jaar tuinkunst, een schetsmatig overzicht
Wiegersma, L. - \ 1982
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 11 (1982). - ISSN 0166-3534 - p. 539 - 548.
ontwerp - tuinen - geschiedenis - landschapsarchitectuur - nederland - landschapsbouw - design - gardens - history - landscape architecture - netherlands - landscaping
Kort overzicht (vrijwel geheel in de vorm van illustraties) van de ontwikkeling tuinarchitectuur voor en na de Tweede Wereldoorlog, met name met betrekking tot particuliere tuinen
Gestileerde landschappen als park in de stad
Wiegersma, L. - \ 1982
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 7 (1982). - ISSN 0166-3534 - p. 345 - 349.
Oude tuinen in Toscane
Wiegersma, L. - \ 1982
Wageningen : L.H. - 54
ontwerp - tuinen - geschiedenis - italië - renaissance - design - gardens - history - italy
De tuin van het gemeentehuis te Berkel en Rodenrijs
Wiegersma, L. - \ 1980
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 36 (1980). - ISSN 0166-3534 - p. 389 - 392.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.