Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invloed van herinzaai en stikstof op de opbrengst en botanische samenstelling van grasland : tweede verslag van een proef te Gilze van 1971 - 1974
  Woldering, J.J. - \ 1975
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 35) - 21
  zaden - sporen - plantenvermeerdering - graslanden - seeds - spores - propagation - grasslands
  In 1962 werd op een perceel. zandbouwland te Gilze (N.B.) een graslandproefveld aangelegd om de invloed van herinzaaien op de opbrengst en botanische samenstelling na te gaan bij twee stikstofniveaus. Een verslag van het onderzoek in de periode 1963 tot en met 1970 is gepubliceerd door G. Krist rapport nr. 7, oktober 1972 van het Proefstation voor de Rundveehouderij. Na 1970 is deze proef voortgezet tot begin 1974. Over deze periode worden de resultaten in dit verslag weergegeven
  Stikstofbemesting op grasland in het voorjaar : verslag van een onderzoek in de jaren 1971 t/m 1973
  Woldering, J.J. - \ 1975
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 33) - 25
  graslanden - stikstofmeststoffen - grasslands - nitrogen fertilizers
  Periodieke herinzaai van grasland met diepe en ondiepe grondbewerking : resultaten van onderzoek in de jaren 1968 t/m 1973
  Woldering, J.J. - \ 1975
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 32) - 20
  graslanden - gezaaide graslanden - kunstweiden - teelt - cultuurmethoden - nederland - noord-brabant - grasslands - sown grasslands - leys - cultivation - cultural methods - netherlands - noord-brabant
  Invloed van grondbewerking op heringezaaid blijvend grasland : verslag van een onderzoek op zware zeeklei in de jaren 1961 tot en met 1972
  Woldering, J.J. - \ 1975
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij 31) - 35
  graslanden - teelt - cultuurmethoden - nederland - grasslands - cultivation - cultural methods - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.