Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 271

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Wurff
Check title to add to marked list
Integrated pest management component of the Ethio-Dutch Program for Horticulture Development : contribution of Wageningen University and Research - final report
Elings, Anne ; Messelink, Gerben ; Kruidhof, Marjolein ; Leman, Ada ; Cuesta Arenas, Yaite ; Wurff, Andre van der - \ 2018
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture (Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture report WPR-711) - 114
The Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association (EHPEA) is responsible for the Ethio-Dutch Program for Horticulture Development (EDPHD). One of the components of this program is the Integrated Pest Management (IPM) which has been executed by Wageningen University and Research, Business Unit Greenhouse Horticulture in collaboration with Ethiopian research organizations and EHPEA. This final report of the WUR team reports on the following project activities: 1) Technical advice on formulation of the best microbial bca’s obtained from the conducted research, 2) Survey, collection and commercialization of indigenous natural enemies for the management of major horticultural pests, 3) Support and advice on the study of the biology of identified potential indigenous natural enemies, 4) Support and advice on small-scale mass production for evaluation trials and methods to establish persistent populations in crops, 5) Technical advice on the efficacy trials under laboratory and field conditions on the identified predators and parasitoids, 6) Review of IPM course delivered at Jimma University, 7) Sharing information with growers and companies, 8) Train the trainer, and 9) All collection and other missions
The art of plant pathology
Missel, L. ; Goud, J.C. ; Wurff, A.W.G. van der; Stelder, F. - \ 2016
Gewasbescherming 47 (2016)6. - ISSN 0166-6495 - p. 169 - 183.
Over plantenziekten is door de eeuwen heen veel geschreven, maar er zijn ook prachtige tekeningen gemaakt van symptomen. Bovendien wordt de plantenziektekunde gekenmerkt door een aantal markante personen die hun stempel op deze wetenschap hebben gedrukt. In de afdeling Speciale collecties van de Bibliotheek van Wageningen University & Research was hierover gedurende een half jaar een unieke tentoonstelling te zien, met de volgende thema’s: • Plant Pathology in old print: van klassieke teksten uit de oudheid en de Middeleeuwen via Shakespeare naar de vroege wetenschap. • Plant Pathology in the picture: unieke tekeningen van o.a. J.G. de Man en J. Ritzema Bos en van kunstenaars zoals Harmen Meurs, Ben van Londen en Suzon Beynon. • Booming Plant Pathology: succesverhalen uit de plantenziektekunde en de bloei van een prachtige wetenschap De (Engelse) tekst van het tentoonstellingsboekje wordt hier integraal afgedrukt, samen met foto’s van de vitrines, gemaakt door Liesbeth Missel en Freek Stelder
Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen : gebruik van lokaal aanwezige antagonisten uit groeisubstraat en plant
Wurff, Andre van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Bruyant, Ewen ; Cuesta Arenas, Y. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw (Rapport GTB 1427) - 42
kasgewassen - kassen - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziekteverwekkers - antagonisten - bacteriën - verdediging - verdedigingsmechanismen - endofyten - pythium ultimum - meloidogyne - rhizobium rhizogenes - fusarium oxysporum - fusarium - micro-organismen - proteïnaseremmers - bèta-glucanase - chitinase - greenhouse crops - greenhouses - greenhouse horticulture - plant protection - plant pathogens - antagonists - bacteria - defence - defence mechanisms - endophytes - microorganisms - proteinase inhibitors - beta-glucanase
Within this project, two new methods of the control of pathogens were investigated. New methods are: a. use of local bacteria that are isolated from soils or growing substrates; and b. bacteria that are present within the plant. By using local antagonists, already present in growing substrates or within plants in the greenhouse, the chance is higher that antagonist can be successfully used against local pathogens. Bacteria that were isolated from soil of growers were assessed on their antagonistic potential in lab trials against Pythium ultimum, Meloidogyne spp. and Rhizobium rhizogenes and Fusarium solani and F. oxysporum. Finally, the effect of antagonists against Pythium and Meloidogyne was evaluated in pot trials in the greenhouse. All antagonists diminished brown colourization symptoms in stems caused by Pythium. Alcaligenues sp., Bacillus sp. en two unidentified species diminished root damage and Alcaligenues sp. as well as Bacillus also reduced also the number of offspring of Meloidogyne spp. within the roots. The use of local microorganisms offers a sustainable-, new solution to control pathogens. In this study, it was shown that Proteinase inhibitor 2 (PINII), Glucanase (LeGluB) and Chitinase (LeChi3) can be used in tomato to investigate the influence of antagonists or endophytes on the plant defence.
Weerbaar telen in de bodem
Streminska, Marta - \ 2016
André van der Wurff
The Art of Plant Pathology : exhibition 11 April 2016 until 07 October 2016
Goud, Jan-Kees ; Missel, Liesbeth ; Wurff, Andre van der - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Library - 16
Fusariumonderzoek in amaryllis blijft noodzakelijk
Wurff, Andre van der; Streminska, Marta ; Boer, Astrid de; Kromwijk, Arca - \ 2016
Het geheime leven van de plant ontrafeld : RNA-analyse maakt actieve genen zichtbaar
Wurff, Andre van der - \ 2016

Inzicht krijgen in het gedrag van een plant en daarop reageren. WUR-onderzoeker André van der Wurf ziet op het gebeid van weerbaar telen een belangrijke rol weggelegd voor RNA-metingen.

Sustainable integrative approach to control plant diseases
Wurff, Andre van der - \ 2016
Co-presenter A. Elings
Fusarium in amaryllis: Soorten en schade beelden
Wurff, Andre van der - \ 2016
Co-presenter M.A. Streminska, A. de Boer, Y.Cuesta Arenas, A. Kromwijk
Soil disease management in intensive and non-intensive grown crops in organic greenhouse horticulture in NW Europe
Wurff, Andre van der - \ 2016
Use compost to increase resistance to plant diseases : robust cultivation system removes the need for disinfection
Wurff, Andre van der - \ 2016
horticulture - agricultural research - organic farming - composting - plant disease control - pest resistance - soil structure - soil conditioners - antagonists
Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw
Wurff, Andre van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - organic farming - meloidogyne - plant pests - pest control - composts - plant-microbe interactions - soil suppressiveness - agricultural research

In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

Fusarium: divers en in veel gewassen
Wurff, Andre van der - \ 2016
Meten plantweerbaarheid is mogelijk maar vergt nog meer kennis : bepalen van activiteit genen biedt perspectief
Wurff, A.W.G. van der; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)2. - p. 15 - 17.
tuinbouw - glastuinbouw - groenten - potplanten - landbouwkundig onderzoek - gewasbescherming - merken van genen - groeiregulatoren - plantenontwikkeling - salicylzuur - jasmonzuur - abscisinezuur - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - agricultural research - plant protection - gene tagging - growth regulators - plant development - salicylic acid - jasmonic acid - abscisic acid
Er zijn veel producten op de markt die de plant zouden versterken. Bij proeven zijn de resultaten vaak afhankelijk van omstandigheden, toedieningstijdstip en ras. Maar langzamerhand wordt het mogelijk te meten of, en hoe, de plant op zulke middelen reageert. Er komt steeds meer zicht op de activiteit van genen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van afweerstoffen tegen ziekteverwekkers.
Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
Handbook for composting and compost use in organic horticulture
Wurff, A.W.G. van der; Fuchs, J.G. ; Raviv, Michael ; Termorshuizen, Aad - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462577497 - 106 p.
organic farming - composting - composts - horticulture - greenhouse horticulture - soil microbiology - digestate - biologische landbouw - compostering - compost - tuinbouw - glastuinbouw - bodemmicrobiologie - digestaat
Compost, as a product of recycling processes, can be a very appropriate input material for organic farming, provided the composting process is well-managed, the input materials are free of contaminants, and the resulting product is applied according to the system’s ecological needs. Compost is a very important input material for organic greenhouse production. Organic greenhouse production may vary in the level of intensity, but it is generally a system with high turnover rates of organic matter, high inputs of both nutrients and energy, and high production levels. Compost is used as an important source of organic matter and nutrients in greenhouse horticulture, and is an important component of growing media for nurseries. Compost plays an important role in building a resilient farming system, by providing both the energy sources and the nutrients to sustain soil biodiversity.
Interactions among rice-Xanthomonas-Rhizoctonia and biostimulans : Design of a framword to test the effect of a multiple species control of Xanthomonas and Rhizoctonia in rice
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Elings, A. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Report GTB 1390) - 26 p.
arable farming - rice - oryza - sustainable agriculture - plant protection - biological control - integrated control - xanthomonas - rhizoctonia - indonesia - akkerbouw - rijst - duurzame landbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - geïntegreerde bestrijding - indonesië
The Indonesian Ministry of Agriculture has the ambition to boast the sustainable production of rice in order to meet the increasing demand. Resource use efficiency can be improved if production loss owing to plant
pathogens is resolved. Knowledge on the role of biodiversity on system stability must be translated Agricultural practices. Species with overlap in function may constitute biological control measures to create a resilient system against pathogens. As species may counteract, the approach needs to take into account the diverse effects caused by different pathogens, both above-ground and below-ground. Above-ground as well as belowground biological control may benefit from a multiple species approach. Pest-enemy interactions are often embedded in rich communities of multiple interacting pathogens and natural enemies. Designing IPM for multiple pests requires understanding of all interactions among species, both pests and natural enemies. The goal of the research is to investigate which currently available biological control agents are compatible or even act synergistically in order to build a resilient and sustainable crop protection system against Xanthomonas and Rhizoctonia in rice in Indonesia.
Champost tegen wortelknobbelaaltjes in biologische teelt
Wurff, Andre van der - \ 2015

g

Genes involved in the Jasmonic acid and the Salicylic acid defence pathways in tomato plants
Bruyant, Ewen ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Internship report Wageningen UR Greenhouse Horticulture / Université Angers (Fr.) ) - 14 p.
Nematocure : kennisconcept voor duurzame wering van nematoden in agroproductiesystemen
Overbeek, L.S. van; Elberse, I. ; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. ; Nijhuis, E.H. ; Os, G.J. van; Schoen, C.D. ; Visser, J.H.M. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2015
In: Kennisbasisprogramma Duurzaam Agroketens Wageningen UR - p. 33 - 38.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.