Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 51 - 72 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Mild separation technology : opportunities for the recovery of natural ingredients
  Merck, K.B. ; Willemsen, J.H.A. ; Dijkink, B.H. ; Togtema, K.A. ; Gerritsen, Y.A.M. ; Zondervan, C. - \ 2005
  In: Recent research developments in agricultural and food chemistry : vol. 6 / Pandalai, S.G., Trivandrum : Research Signpost - ISBN 9788130800455 - p. 17 - 26.
  Nieuwe EU-richtlijn voor aanplant van bos en landschappelijke beplantingen
  Grimberg, G. ; Zondervan, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)7. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 15.
  houtachtige planten als sierplanten - bosbomen - plantmateriaal - rassen (planten) - eu regelingen - ornamental woody plants - forest trees - planting stock - varieties - eu regulations
  De EU richtlijn voor bosbouwkundig teeltmateriaal is bedoled als bijdrage aan de instandhouding en vergroting van de biologische diversiteit van de bossen. Dit artikel geeft aan, welke boomsoorten toegevoegd zijn aan de vernieuwde EU richtlijn (1999/105/EG)
  Long-term effects of timber harvesting in Mapane - North Suriname
  Steege, H. ter; Laumans, B. ; Laumans-Bus, D. ; Bongers, F.J.J.M. ; Zondervan, G. - \ 2003
  In: Long-term changes in tropical tree diversity: studies from the Guiana Shield, Africa, Borneo and Melanesia Wageningen : Tropenbos International (Tropenbos series 22) - ISBN 9789051130652 - p. 79 - 94.
  Monte Carlo simulation of the alpha-amylolysis of amylopectin potato starch. Part 1: Modeling of the structure of amylopectin
  Marchal, L.M. ; Zondervan, J. ; Bergsma, J. ; Beeftink, H.H. ; Tramper, J. - \ 2001
  Bioprocess and Biosystems Engineering 24 (2001). - ISSN 1615-7591 - p. 163 - 170.
  A fast In Vitro method to screen for antioxidant activity of functional components in foodstuff
  Marin-Vinader, L. ; Wichers, H.J. ; Zondervan, C. ; Boeriu, C. ; Soler-Rivas, C. - \ 2000
  In: European Conference on Nutritional Enhancement of Plant Foods, 6-9 September, at Norwich (United Kingdom)
  Mogelijkheden voor isolatie van fyto-oestrogenen
  Swallow, K. ; Langelaan, B. ; Zondervan, C. ; Jonge, H.D. ; Wichers, H. ; Soler Rivas, C. - \ 2000
  Voedingsmiddelentechnologie 33 (2000)24. - ISSN 0042-7934 - p. 11 - 13.
  geslachtshormonen - oestrogenen - plantenoestrogenen - steroïdhormonen - diethylstilbestrol - voedselhygiëne - voedingsmiddelen - ziektepreventie - voedselindustrie - voedseltechnologie - agro-industriële sector - sex hormones - oestrogens - plant oestrogens - steroid hormones - diethylstilbestrol - food hygiene - foods - disease prevention - food industry - food technology - agroindustrial sector
  Samenwerking tussen het Food Processing Development Centre in Leduc (Canada) en het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut ATO in Wageningen leidde tot de ontwikkeling van een snelle detectiemethode voor bepaling van fyto-oestrogenen in planten. Deze spelen een belangrijke rol in onze gezondheid en bij het voorkomen van ziekten
  Controlling Maillard reactions in the heating process of blockmilk using an electronic nose
  Zondervan, C. ; Muresan, S. ; Jonge, H.G. de; Thoden van Velzen, E.U. ; Wilkinson, E.C. ; Nijhuis, H.H. ; Leguijt, T. - \ 1999
  Journal of Agricultural and Food Chemistry 47 (1999)11. - ISSN 0021-8561 - p. 4746 - 4749.
  Poreuze polymeren scheiden selectiver
  Zondervan, C. - \ 1999
  Voedingsmiddelentechnologie 32 (1999)14/15. - ISSN 0042-7934 - p. 31 - 32.
  polymeren - organische verbindingen - distillatie - zuiveren - voedselindustrie - voedseltechnologie - verwerking - polymers - organic compounds - distillation - purification - food industry - food technology - processing
  MIP's (molecular imprinted polymers) zijn polymeren die als scheidingsmedium worden gebruikt voor de voedingsindustrie. Ze bieden duidelijke voordelen ten opzichte van conventionele technieken. In een tabel zijn toepassingen weergegeven
  Monte Carlo simulation of the alpha-amylolysis of amylopectin potato starch.
  Marcal, L.M. ; Ulijn, R.V. ; Zondervan, J. ; Bergsma, J. ; Gooijer, C.D. de; Tramper, J. - \ 1998
  In: Proceedings of the 2nd European Symposium on Biochemical Engineering Science. S. Feyo de Azevedo (ed.) - p. 351 - 351.
  Selective catalytic oxidation of benzyl alcohols to benzaldehydes with a dinuclear manganese(IV) complex
  Zondervan, C. ; Hage, R. ; Feringa, B.L. - \ 1997
  Chemical Communications (1997). - ISSN 1359-7345 - p. 419 - 420.
  Efficient synthesis and molecular structure of 2-hydroxyisophthaldehyde
  Zondervan, C. ; Beuken, E.K. van den; Kooijman, H. ; Spek, A.L. ; Feringa, B.L. - \ 1997
  Tetrahedron Letters 53 (1997). - ISSN 0040-4039 - p. 3111 - 3114.
  Homogeneous catalytic oxidation: a ligand approach
  Zondervan, C. - \ 1997
  University of Groningen. -
  Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla)
  Zondervan, A.A.W. - \ 1987
  Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 70) - 34
  heteroderidae - indicatorplanten - nederland - plantenplagen - pratylenchus - grondanalyse - bodembiologie - bodemfauna - bodemflora - tylenchidae - heteroderidae - indicator plants - netherlands - plant pests - pratylenchus - soil analysis - soil biology - soil fauna - soil flora - tylenchidae
  Beschrijving van onderzoek naar de optimalisatie en standaardisatie van een biotoets voor M. hapla met goudsbloem (Calendula officinalis). Daarnaast worden biologische kenmerken van dit aaltje, de gewijzigde toetsmethodiek (toetsmedium sla) en de m.b.v. de proefresutaten opgestelde indeling in besmettingsklassen behandeld, evenals aanbevelingen voor toekomstig onderzoek met betrekking tot schade door M. hapla in de akkerbouw
  The effect of a natural high-fiber diet on serum lipids, fecal lipids, and colonic function
  Stasse-Wolthuis, M. ; Hautvast, J.G.A.J. ; Hermus, R.J.J. ; Katan, M.B. ; Bausch, J.E. ; Rietberg-Brussaard, J.H. ; Velema, J.P. ; Zondervan, J.H. ; Eastwood, M.A. ; Gordon Brydon, W. - \ 1979
  American Journal of Clinical Nutrition 32 (1979)9. - ISSN 0002-9165 - p. 1881 - 1888.
  Invloed van voedingsvezel op cholesterolstofwisseling en darmpassagetijd bij gezonde vrijwilligers
  Brussaard-Rietberg, T. ; Zondervan, J. ; Bausch, J.E. ; Velema, J. ; Stasse-Wolthuis, M. - \ 1978
  Unknown Publisher
  Modelling urban run-off : a quasilinear approach
  Zondervan, J.G. - \ 1978
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): D.A. Kraijenhoff van de Leur. - Wageningen : Pudoc - ISBN 9789022006658 - 68
  afvoer - hydrologie - stroomgebieden - drainage - rivieren - stedelijke gebieden - water - modellen - analogen - geografie - nederzetting - onderzoek - nederland - veluwe - gelderland - discharge - hydrology - watersheds - drainage - rivers - urban areas - water - models - analogues - geography - settlement - research - netherlands - veluwe - gelderland

  The non-linear behaviour of catchments, as ascertained by various investigators, is discussed. Blackbox analysis with Laguerre functions shows non-linear behaviour for a small urban catchment area. Some approaches to non-linear systems for rainfall and run-off are considered. Two quasilinear methods are compared with a theoretical model for their application. Results from an application of the most promising method on an urban catchment area confirm the feasibility of this method. Six conceptual models are compared and an application of the quasilinear method is given with a conceptual model. A satisfactory treatment of losses forms a major problem in modelling urban rainfall and run-off. Hence a chapter is devoted to transformation of rainfall into sewer inflow and concurrent losses. The use of critical sequences of rainfall for modelling is discussed. Evidence suggesting the maximum time interval between samples is given.

  Calculation of instantaneous unit hydrographs in an urban area
  Kloet, P. van der; Wal, M. van der; Zondervan, J.G. - \ 1977
  In: UNESCO Symposium on the Effects of Urbanization and Industrialization on the Hydrologic Regime and Water Quality, IAHS publication 123 - p. 124 - 144.
  De toevoer van regenwater naar een straatkolk
  Dommerholt, A. ; Zondervan, J.G. - \ 1977
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 10 (1977). - ISSN 0166-8439 - p. 204 - 207.
  Omvorming van neerslag tot rioolinvoer bij enkele typen verhardingen
  Zondervan, J.G. ; Dommerholt, A. - \ 1976
  Wageningen : LH (Nota / Landbouwhogeschool. Laboratorium voor hydraulica en afvoerhydrologie 38) - 24
  neerslag - oppervlakkige afvoer - riolering - stedelijke gebieden - precipitation - runoff - sewerage - urban areas
  Omvorming van neerslag tot rioolinvoer bij een bepaald type "inlet area"
  Zondervan, J.G. ; Dommerholt, A. - \ 1975
  Wageningen : LH (Nota / Laboratorium voor Hydraulica . Landbouwhogeschool 33) - 28
  neerslag - daken - afvoer - gebouwen - oppervlakkige afvoer - stedelijke terreinen - riolering - precipitation - roofs - discharge - buildings - runoff - urban sites - sewerage
  De mogelijkheid tot het uitvoeren van een reeks beregeningsproeven op het dak van het eigen gebouw werd begin 1974 geopperd door prof. Kraijenhoff van de Leur. Vervolgens is na enige voorbereiding in de tweede helft van 1974 door de schrijvers een reeks beregeningsproeven uitgevoerd op een deel van het dak van de hydraulica hal van de afdeling Hydraulica en Afvoerhydrologie. Doel van de experimenten was de transformatie van neerslag tot rioolinvoer door een bepaald type "inlet area" bij verschillende neerslagintensiteiten te onderzoeken en met een rekenmodel te beschrijven. Onder een
  Groei en mortaliteit der waardehoutsoorten in geexploiteerd en natuurlijk verjongd drooglandbos : opname en verwerking 1971 : rapportering over het verloop der werkzaamheden
  Zondervan, G.J. - \ 1972
  (Paramaribo) : [s.n.] (Celos rapporten no. 61) - 40
  milieufactoren - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - groei - natuurlijke verjonging - houtteelt - suriname - environmental factors - forestry - forestry practices - growth - natural regeneration - silviculture - suriname
  Methodenstudies van de houtoogst in Dunningen van Pinus caribaea : een tijdstudie met vellingsgereedschap
  Zondervan, G.J. - \ 1972
  Paramaribo : [s.n.] (Celos rapporten no. 66) - 28
  bijlen - velling - bosbouw - handzagen - primaire bewerking - bomen - werkplanning - pinus caribaea - axes - felling - forestry - hand saws - primary conversion - trees - work planning - pinus caribaea
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.