Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 178

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verrijken, benutten en sparen : Bewegen richting natuurinclusieve landbouw
  Smits, M.J.W. ; Dawson, A.W. ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Michels, R. ; Migchels, G. ; Polman, N.B.P. ; Schrijver, R.A.M. ; Sukkel, W. - \ 2020
  Wageningen Economic Research - 11 p.
  Van A naar Biodiversiteit : Op weg naar een natuurinclusieve landbouw
  Smits, Marie-José ; Dawson, Andrew ; Dijkshoorn-Dekker, Marijke ; Ferwerda-van Zonneveld, Reina ; Michels, Rolf ; Migchels, Gerard ; Polman, Nico ; Schrijver, Raymond ; Sukkel, Wijnand ; Vogelzang, Theo ; Kistenkas, Fred - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Rapport / Wageningen Economic Research 2020-043) - ISBN 9789463953955 - 67
  This report explores first of all literature on transition management. The knowledge gained is taken into account to develop a route planner, which can be used to stimulate nature-inclusive agriculture at a regional level. This route planner is intended for stakeholders who want to promote nature-inclusive agriculture in their own region. We then ask ourselves what nature-inclusive agriculture means, and how it relates to circular agriculture and ecosystem services. An important focus in the route planner is the development of a vision. For this reason, concrete measures are described for arable farming and livestock farming that fit into such a nature-inclusive vision.
  The future of coffee and cocoa agroforestry in a warmer Mesoamerica
  Sousa, Kauê de; Zonneveld, Maarten van; Holmgren, Milena ; Kindt, Roeland ; Ordoñez, Jenny C. - \ 2019
  Scientific Reports 9 (2019)1. - ISSN 2045-2322

  Climate change threatens coffee production and the livelihoods of thousands of families in Mesoamerica that depend on it. Replacing coffee with cocoa and integrating trees in combined agroforestry systems to ameliorate abiotic stress are among the proposed alternatives to overcome this challenge. These two alternatives do not consider the vulnerability of cocoa and tree species commonly used in agroforestry plantations to future climate conditions. We assessed the suitability of these alternatives by identifying the potential changes in the distribution of coffee, cocoa and the 100 most common agroforestry trees found in Mesoamerica. Here we show that cocoa could potentially become an alternative in most of coffee vulnerable areas. Agroforestry with currently preferred tree species is highly vulnerable to future climate change. Transforming agroforestry systems by changing tree species composition may be the best approach to adapt most of the coffee and cocoa production areas. Our results stress the urgency for land use planning considering climate change effects and to assess new combinations of agroforestry species in coffee and cocoa plantations in Mesoamerica.

  Reduced calf mortality when the calf’s needs are leading : Pledge for a renewed view on calf rearing
  Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Bos, A.P. ; Plomp, M. ; Gaag, M.A. van der; Antonis, A.F.G. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 15 p.
  animal welfare - animal production - dairy cattle - calves - animal health - animal nutrition - animal housing - animal behaviour - elasticity
  Kalversterfte kan minder als zorgvraag kalf centraal staat : Pleidooi voor een hernieuwde blik op kalveropfok
  Ferwerda-van Zonneveld, Reina ; Bos, Bram ; Plomp, Marleen ; Gaag, Monique van der; Antonis, Adriaan ; Teenstra, Eddy - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research - 15
  Verkenning kalf bij de koe : Een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond hethouden van kalveren bij de koe
  Antonis, Adriaan ; Verwer, Cynthia ; Daniels, Lidwien ; Ferwerda-van Zonneveld, Reina - \ 2017
  Bunnik/Wageningen : Wageningen University & Research / Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2018-003 LbD) - 64
  Proeftuin algenproductie op Bonaire
  Wijffels, Rene - \ 2017
  Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
  Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
  herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
  De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
  In Amsterdam krijgen kantoren een tweede leven
  Janssen-Jansen, Leonie - \ 2015
  Full radio interview conducted by J. ZonneveldFull radio interview conducted by J. Zonneveld
  Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
  Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - 51
  zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
  Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
  Leertraject voor Zorgboeren "Klaar voor de toekomst" : handleiding voor begeleiders van studiegroepen
  Poelarends, J.J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Schepers, R. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 85) - 43
  zorgboerderijen - sociale zorg - onderwijs - boeren - noord-nederland - zuid-nederland - social care farms - social care - education - farmers - north netherlands - south netherlands
  Dit rapport beschrijft een aanpak voor een leertraject voor zorgboeren. In dit traject van 4 bijeenkomsten verkennen ze toekomstige mogelijkheden voor hun zorgboerderij en maken keuzes die bij henzelf, hun bedrijf en omgeving passen. Nieuwe product markt combinaties worden verkend, evenals de gevolgen voor henzelf, hun bedrijf en de organisatie en marketing ervan. Dit traject liep als pilot in 2014 in twee groepen in Noord en Zuid Nederland. Op basis van die ervaringen is deze handleiding gemaakt voor begeleiders van studiegroepen, netwerken, verenigingen etc. De begeleiders kunnen met deze aanpak een zelfde soort traject doorlopen met groepen zorgboeren.
  Weather in the City
  Lenzholzer, Sanda - \ 2015
  Meer groen kan stadsklimaat positief beïnvloeden
  Lenzholzer, Sanda - \ 2015
  Behandeling een kans voor de zorgboer
  Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
  Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
  zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
  Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
  Endemic wild potato (Solanum spp.) biodiversity status in Bolivia: Reasons for conservation concerns
  Cadima Fuentes, X. ; Zonneveld, M. van; Scheldeman, X. ; Castaneda, N. ; Patino, F. ; Beltran, M. ; Damme, P. van - \ 2014
  Journal for Nature Conservation 22 (2014)2. - ISSN 1617-1381 - p. 113 - 131.
  in-situ conservation - species distributions - genetic diversity - red list - relatives - resistance - rare - gis - population - prediction
  Crop wild relatives possess important traits, therefore ex situ and in situ conservation efforts are essential to maintain sufficient options for crop improvement. Bolivia is a centre of wild relative diversity for several crops, among them potato, which is an important staple worldwide and the principal food crop in this country. Despite their relevance for plant breeding, limited knowledge exists about their in situ conservation status. We used Geographic Information Systems (GIS) and distribution modelling with the software Maxent to better understand geographic patterns of endemic wild potato diversity in Bolivia. In combination with threat layers, we assessed the conservation status of all endemic species, 21 in total. We prioritised areas for in situ conservation by using complementary reserve selection and excluded 25% of the most-threatened collection sites because costs to implement conservation measures at those locations may be too high compared to other areas. Some 70% (15 of 21 species) has a preliminary vulnerable status or worse according to IUCN red list distribution criteria. Our results show that four of these species would require special conservation attention because they were only observed in
  Worden er nog landschapsecologen opgeleid ln Nederland en Vlaanderen?
  Jongman, R.H.G. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)2. - ISSN 0169-6300 - p. 102 - 102.
  landschapsecologie - deskundigen - beroepsopleiding - hoger onderwijs - landscape ecology - experts - vocational training - higher education
  De nestor van de Nederlandse landscapsecologie, Ies Zonneveld, wordt in december 90. Ondertussen gaan zijn leerlingen met pensioen. Aan de universiteiten (Groningen, Leiden, Amsterdam) verdwijnen opleidingen. De vraag is of er nog vernieuwing kan zijn. Waar zijn de landschapsecologen van straks. Waar hun opleiding. Een inventarisatie van de huidige leerplekken voor landschapsonderzoek.
  Zorglandbouw: Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen
  Migchels, G. ; Poelarends, J.J. ; Hassink, J. ; Veen, E.J. ; Venema, G.S. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. - \ 2014
  Wageningen UR
  zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - welzijnsvoorzieningen - wetgeving - agrarische bedrijfsvoering - zorg - ondernemerschap - social care farms - multifunctional agriculture - welfare services - legislation - farm management - care - entrepreneurship
  Er is veel aan het veranderen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie. Hoe ga je met je zorgboerderij op deze veranderingen inspelen? En wat betekent dit voor je cliënten?
  Effects of green care farms on different client groups: experiences from The Netherlands
  Bruin, S. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Elings, M. ; Hassink, J. - \ 2013
  In: Green Care Nova Science Publishers - ISBN 9781624174797 - p. 91 - 110.
  Specific In Planta Recognition of Two GKLR Proteins of the Downy Mildew Bremia lactucae Revealed in a Large Effector Screen in Lettuce
  Stassen, J.H.M. ; Boer, E. den; Vergeer, P.W.J. ; Andel, A. ; Ellendorff, U. ; Pelgrom, K.T.B. ; Pel, M. ; Schut, J. ; Zonneveld, O. ; Jeuken, M.J.W. ; Ackerveken, G. van den - \ 2013
  Molecular Plant-Microbe Interactions 26 (2013)11. - ISSN 0894-0282 - p. 1259 - 1270.
  backcross inbred lines - genetic-linkage map - disease resistance - phytophthora-infestans - nonhost resistance - avirulence genes - wild lettuce - pathogen - saligna - potato
  Breeding lettuce (Lactuca sativa) for resistance to the downy mildew pathogen Bremia lactucae is mainly achieved by introgression of dominant downy mildew resistance (Dm) genes. New Bremia races quickly render Dm genes ineffective, possibly by mutation of recognized host-translocated effectors or by suppression of effector-triggered immunity. We have previously identified 34 potential RXLR(-like) effector proteins of B. lactucae that were here tested for specific recognition within a collection of 129 B. lactucae-resistant Lactuca lines. Two effectors triggered a hypersensitive response: BLG01 in 52 lines, predominantly L. saligna, and BLG03 in two L. sativa lines containing Dm2 resistance. The N-terminal sequences of BLG01 and BLG03, containing the signal peptide and GKLR variant of the RXLR translocation motif, are not required for in planta recognition but function in effector delivery. The locus responsible for BLG01 recognition maps to the bottom of lettuce chromosome 9, whereas recognition of BLG03 maps in the RGC2 cluster on chromosome 2. Lactuca lines that recognize the BLG effectors are not resistant to Bremia isolate Bl:24 that expresses both BLG genes, suggesting that Bl:24 can suppress the triggered immune responses. In contrast, lettuce segregants displaying Dm2-mediated resistance to Bremia isolate Bl:5 are responsive to BLG03, suggesting that BLG03 is a candidate Avr2 protein.
  Kennis-, Innovatie- en Ambitieagenda Multifunctionele Landbouw
  Jong, D. de; Migchels, G. ; Poelarends, J.J. ; Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Visser, A.J. - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV
  multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - sectorale ontwikkeling - innovaties - toekomst - economische ontwikkeling - multifunctional agriculture - ancillary enterprises - sectoral development - innovations - future - economic development
  De Vakgroep Multifunctionele Landbouw van LTO Nederland heeft samen met de verschillende multifunctionele sectoren de ambitie om de komende 5 jaar de gezamenlijk omzet te verdubbelen naar 1 miljard euro. Dat is ambitieus maar haalbaar. Er is veel ondernemerszin en positieve energie. Maar het gaat niet vanzelf. Elke multifunctionele sector heeft zijn eigen specifieke ambities en specifieke kennis en innovatieagenda om die ambities te realiseren. Dit rapport beschrijft deze ambities en kennis- en innovatieagenda’s voor Zorglandbouw, Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, Agrarische Kinderopvang, Boerderijeducatie, Streekproducten en Plattelandstoerisme.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.