Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 50 / 171

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening : Rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving
  Veraart, J.A. ; Oude Essink, G. ; Pauw, P. ; Baaren, E. van; Zuurbier, K. ; Louw, P. de; MacAteer, E. ; Schoot, M. van der; Groot, N. ; Cappon, H. ; Waterloo, M. ; Hu-a-ng, K. ; Groen, M. - \ 2018
  Deltares - 187 p.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
  Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. ; Zuurbier, K.G. ; Velstra, J. ; Veraart, J.A. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789492100122 - 84
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - geohydrologie - wateropslag - ondergrond - zeeland - climatic change - water supply - fresh water - geohydrology - water storage - subsoil - zeeland
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in periodes van wateroverschot, om het water vervolgens te gebruiken in droge tijden. Het betreft een Kennis voor Klimaat project in de Zuidwestelijke Delta.
  Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands
  Jeuken, A. ; Beek, E. ; Duinen, R. ; Veen, A. van der; Bocalon, A. ; Delsman, J. ; Pauw, P.S. ; Oude Essink, G. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Stofberg, S.F. ; Zuurbier, K. ; Stuyfzand, P. ; Appelman, W. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Katschnig, D. ; Rozema, J. ; Mens, M. ; Kwakkel, J. ; Thissen, W. ; Veraart, J.A. ; Tolk, L. ; Vries, A. de - \ 2012
  Utrecht : Knowledge for Climate - 42
  watervoorziening - zoet water - klimaatverandering - droogte - verzilting - water supply - fresh water - climatic change - drought - salinization
  The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current water supply strategy is not climate proof in the long-run. Therefore, a future ‘climate proof’ fresh water supply is national priority on the Dutch water policy agenda
  Sustainability and certification in the biofuels sector: some critical observations
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2010
  biobased economy - biobrandstoffen - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - certificering - overheidsbeleid - biobased economy - biofuels - sustainability - sustainability criteria - certification - government policy
  The society at large demand sustainable production of products often defined in terms of the planet, profit and people categories. Many industrial sectors started to internalize sustainability in their company processes. Public policies underscored these initiatives by giving incentives to raise awareness, support initiatives and disseminate the value of sustainability. In the last decade initiatives came to life to connect confidence, trust and sustainability in the agri- fuel- and food industry. One of the more interesting attempts are Round Tables for sustainable production of palm oil, forest exploitation, biofuels, sugar or soybean. However, are the results positive. Some of these initiatives seem more successful than others. The question is why? How can one interpret these initiatives in terms of performance, structure and governance mechanisms? Based on a comparison of several of these initiatives, conclusions are drawn and hypotheses defined. More in particular, the observations focus on network development, weaknesses in the governance structures, ambivalence in the public domain and the resulting societal confusion.
  Prólogo
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2009
  In: La Nueva economia y negocios agroalimentarios / Ordonez, H.A., Buenos Aires : Universidad de Buenos Aires - ISBN 9789502911427 - p. XXVII - XXVII.
  Innovation trends in the European agribusiness: some experiences in the European livestock industry
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2009
  In: Proceedings of Zootec 2009, the XIX Congreso Brasileiro de Zootecnia, São Paulo, Brazil, Mai 18-22, 2009. - - p. 190 - 195.
  Efficiëntie van Led-belichting bij roos
  Sterk, F. ; Marcelis, L.F.M. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Warmenhoven, M.G. ; Steenhuizen, J.W. ; Zuurbier, R. ; Dueck, T.A. - \ 2009
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 304)
  rosa - verlichting - kunstmatige verlichting - tuinbouw - lichtsterkte - fotosynthese - glastuinbouw - kastechniek - rosa - lighting - artificial lighting - horticulture - light intensity - photosynthesis - greenhouse horticulture - greenhouse technology
  Teelt onder LED en SON-T boven- en tussenbelichting zijn met elkaar vergeleken. Lichtintensiteit van de LED bovenbelichting leverde tussen januari en maart een hogere productie per mol PAR op, zowel in aantal takken, als in het totaal gewicht van de takken. Het verschil werd kleiner naarmate het natuurlijk licht toenam. Het indivuduele takgewicht (gewicht per tak) was verhoogd onder SON-T-boven met LED-tussenbelichting. Loosvorming kwam minder voor onder LED-belichting.
  A Non-naive Explanation of Trust
  Zylbersztajn, D. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2009
  In: Advances in supply chain analysis in agri-food systems / Zylbersztajn, D., Omta, S.W.F, Sao Paulo : Editora Singular - ISBN 9788586626524 - p. 17 - 30.
  The road to institutional scientific collaboration in chains and networks
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2009
  In: Advances in supply chain analysis in agri-food systems / Zylbersztajn, D., Omta, S.W.F., Sao Paulo : Editora Singular - ISBN 9788586626524 - p. 89 - 102.
  Verruigt de Boschplaat? 52 jaar vegetatie-ontwikkeling op een onbeweide kwelder
  Sykora, K.V. ; Martens, R. ; Zuurbier, A. ; Roozen, T. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)5. - ISSN 1572-7610 - p. 25 - 28.
  vegetatie - kustgebieden - kweldergronden - nederlandse waddeneilanden - vegetation - coastal areas - salt marsh soils - dutch wadden islands
  De Nederlandse kwelders zijn van zeer grote internationale betekenis. Dit geldt zeker voor de Boschplaat op Terschelling die in 1970 de status van Europees Natuurreservaat kreeg. Tot 1929 bestond de Boschplaat uit een onbegroeide zandplaat met daarop vijf door kreken gescheiden duincomplexen. Bij storm was het gebied toegankelijk voor de Noordzee. Daaraan kwam tussen 1931 en 1937 een einde door de geleidelijke aanleg van de bijna 8 km kilometer lange ‘stuifdijk’, een kunstmatige zeereep. Daardoor kon alleen de Waddenzee dit gebied bij hoogwater nog overspoelen en er slib afzetten waardoor een uitgestrekt kweldersysteem ontstond. Afgezien van een klein deel werd het gebied niet beweid. Aan de hand van permanente transecten is te zien hoe de vegetatie zich na een halve eeuw heeft ontwikkeld, zoals bv. kweldergras, slijkgras, zeealsem, zeekweek en zandhaver
  Why are current world food prices so high?
  Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
  In: Sugar cane ethanol contributions to climate change mitigation and the environment / Zuurbier, P., Vooren, J. van de, Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860906 - p. 227 - 247.
  Introduction to sugarcane ethanol contributions to climate change migration and the environment
  Zuurbier, P.J.P. ; Vooren, J.G. van de - \ 2008
  In: Sugarcane Ethanol - Contributions to climate change migration and the environment / Zuurbier, Peter, van de Vooren, Jos, Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860906 - p. 19 - 27.
  Sugarcane ethanol: contributions to climate change mitigation and the environment
  Zuurbier, P.J.P. ; Vooren, J.G. van de - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860906 - 255
  milieubeleid - klimaatverandering - suiker - suikerriet - milieu - ethanol - landgebruik - landbouwproductie - duurzaamheid (sustainability) - transport - economische impact - milieueconomie - bioethanol - biobased economy - biobrandstoffen - environmental policy - climatic change - sugar - sugarcane - environment - ethanol - land use - agricultural production - sustainability - transport - economic impact - environmental economics - bioethanol - biobased economy - biofuels
  Climate change is a challenge facing human life. It will change mobility and asks for new energy solutions. Bioenergy has gained increased attention as an alternative to fossil fuels. Energy based on renewable sources may offer part of the solution. Bio ethanol based on sugar cane offers advantages to people, the environment and the economy. Not surprisingly, governments currently enact powerful incentives for the development and exploitation of bio ethanol. However, every inch we come closer to this achievement, evokes more skepticism. Many questions are raised relating to whether sugar cane is really a sustainable solution. Still much is unknown about the net release of carbon dioxide and what the impacts of sugar cane expansion are on green house gas emissions. This book looks at the scientific base of the debate on sugar cane bioethanol. Authors from Europe, Brazil and the USA capture many aspects of what is known and address assumptions while not denying that still much is unknown. It covers impacts on climate change, land use, sustainability and market demands. This publication discusses public policy impacts, technology developments, the fuel-food dilemma and the millennium development goals.
  Viable value chains and pro-poor development
  Vellema, S. ; Zuurbier, P.J.P. ; Joosten, F.J. - \ 2008
  Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges
  Trienekens, J.H. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2008
  International Journal of Production Economics 113 (2008)1. - ISSN 0925-5273 - p. 107 - 122.
  developing-countries - assurance - exports
  Consumer concerns related to food safety scandals and globalization of food production have resulted in a global and interconnected system for the production and distribution of food. In the last decade many public and private standards on food safety and quality have been developed as a result of these developments. Currently, there is proliferation of standards worldwide. One effect is that, in particular, companies from developing countries and emerging economies have problems to comply with these standards. Another important effect is increasing marginal costs of certification and accreditation, which also puts pressure on company profits in industrialized countries. The combined impacts of these effects ask for strategies to revalue the cost/effectiveness of the certification and accreditation system.
  Sustainability of feedstock for bio-diesel
  Bindraban, P.S. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2007
  Food chains and networks for development: lessons and outlook
  Slingerland, M.A. ; Ruben, R. ; Nijhoff, G.H. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2006
  In: Agro-Food Chains and Networks for Development / Ruven, R., Slingerland, M., Nijhof, H., Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series 14) - ISBN 9781402045929 - p. 219 - 232.
  Do food quality assurance systems demand complex governance structures?
  Ordonez, H.A. ; Zuurbier, P.J.P. ; Senesi, S.I. ; Palau, H. - \ 2006
  - 13 p.
  In recent years, several agrifood crises broke out in various countries of Europe, in the US, Japan, Canada and also in Argentina. Consumers are consequently much more concerned now about what they eat. In view of such events, consumers in wealthy industrialized countries began to demand food origin and quality assurance. In order to respond to the new situation, companies have designed certifications to assure food quality and safety. As quality certifications are incorporated to foods, the specificity of the assets rises, and market is not the best option to govern the transactions. Based on this theory, it is possible to ask, ¿Do food quality assurance systems demand complex governance structures?¿ This paper describes three certifications ¿Organics, GAP and Hereford Beef¿ in Argentina, identifying institutional, organizational, technological and market aspects and the main governance structures in these systems. The conclusion is that, although the theory indicates that more complex governance structures ¿such as hybrid forms¿ are required, of the three certifications studied, only Hereford Beef develops contracts or netchains with producers and stakeholders, while the others do not generate these complex and formal forms of governance structures
  Global supply change and the role of smallholders
  Zuurbier, P.J.P. - \ 2005
  - 4 p.
  Overheidsimpuls voor biobrandstof
  Zuurbier, P.J.P. ; Broens, D.F. - \ 2005
  Het Financieele Dagblad (2005).
  Focus on Food Insecurity and Vulnerability: A Review on The UN System Commen Country Assessments and World Bank Poverty Reduction Strategy Papers
  Bindraban, P.S. ; Aalbers, H.L. ; Moll, H.A.J. ; Brouwer, I.D. ; Dorp, M. van; Houtman, C.B. ; Brouwer, M.L. ; Zuurbier, M.M.M. ; Hagenaars, E.C.M. - \ 2003
  Rome, Italy : FAO - 58 p.
  Interactions between turbulent wind flow and saltation sand transport
  Sterk, G. ; Boxel, J. van; Zuurbier, R. - \ 2002
  In: Proceedings of ICAR 5/GCTE-SEN Joint Conference, Lubbock, Texas, U.S.A., Lubbock, Texas, 2002 / Lee, J.A., Zobeck, T.M., - p. 63 - 65.
  Determination of area-averaged sensible heat fluxes with a large aperture scintillometer over a heterogeneous surface - Flevoland field experiment
  Meijninger, W.M.L. ; Hartogensis, O.K. ; Kohsiek, W. ; Hoedjes, J.C.B. ; Zuurbier, R.M. ; DeBruin, H.A.R. - \ 2002
  Boundary-Layer Meteorology 105 (2002). - ISSN 0006-8314 - p. 37 - 62.
  To test the applicability of the scintillation method over a heterogeneous area an experiment was carried out in the summer of 1998 in Flevoland (The Netherlands). In the patchy area only four crops were grown namely sugar beet, potatoes, wheat and onions. From eddy covariance measurements it was found that the heterogeneity was mainly caused by differences in thermal properties. No variations in the aerodynamics roughness length were observed. Two large aperture scintillometers were installed at a height of 11.6 and 20.4 m. A good resemblance was found between the sensible heat fluxes derived from both LAS instruments and the area-averaged fluxes obtained from the in-situ eddy covariance measurements. The slight underestimation of the lower LAS could be assessed using a blending height model and an analytical footprint model. The results also indicated that when scintillometer measurements are made below the blending height the violation to Monin–Obukhov Similarity Theory is small and that reasonable fluxes can be obtained from path-averaged structure parameters
  Determination of area averaged water vapour fluxes with large aperture and radio wave scintillometers over a heterogeneous surface - Flevoland field experiment
  Meijninger, W.M.L. ; Green, A.E. ; Hartogensis, O.K. ; Kohsiek, W. ; Hoedjes, J.C.B. ; Zuurbier, R.M. ; DeBruin, H.A.R. - \ 2002
  Boundary-Layer Meteorology 105 (2002). - ISSN 0006-8314 - p. 63 - 83.
  A large aperture scintillometer (LAS) and radio wave scintillometer (RWS) were installed over a heterogeneous area to test the applicability of the scintillation method. The heterogeneity in the area, which consisted of many plots, was mainly caused by differences in thermal properties of the crops; the variations in the aerodynamic roughness length were small. The water vapour fluxes derived from the combined LAS-RWS system, also known as the two-wavelength method, agreed fairly well with the aggregated water vapour fluxes derived from in-situ eddy covariance measurements. The water vapour fluxes derived from a stand-alone LAS are also presented. It was found that a single LAS and an estimate of the area averaged available energy (using a simple parameterisation scheme) can provide also reasonable area-averaged water vapour fluxes.
  Large aperture scintillometer used over a homogeneous irrigated area, partly affected by regional advection
  Hoedjes, J.C.B. ; Zuurbier, R.M. ; Watts, J.C. - \ 2002
  Boundary-Layer Meteorology 105 (2002). - ISSN 0006-8314 - p. 99 - 117.
  Scintillometer measurements were collected over an irrigated wheat field in a semi-arid region in northwest Mexico. Conditions were unstable in the morning and stable during the afternoon, while latent heat fluxes remained high throughout the day. Regional advection was observed during near-neutral conditions. Monin–Obukhov similarity relationships for the structure parameter of temperature were verified in both unstable and stable conditions, but were violated close to near-neutral conditions. We found that, using additional measurements of radiation, soil heat flux and windspeed, areally averages of both sensible and latent heat fluxes can be reliably predicted by large aperture scintillometer measurements, as long as the net radiation is greater than zero.
  A model for the distribution channels planning process
  Neves, M.F. ; Zuurbier, P. ; Campomar, M.C. - \ 2001
  Journal of business & industrial marketing 16 (2001)7. - ISSN 0885-8624 - p. 518 - 539.
  Research of existing literature reveals some models (sequence of steps) for companies that want to plan distribution channels. None of these models uses strong contributions from transaction cost economics, bringing a possibility to elaborate on a "distribution channels planning model", with these contributions and organizing the steps according to a sequence that would be useful for companies when reviewing the distribution process. This sequence was refined through in-depth interviews with companies. Presents the final version of our model incorporating the results from the interviews.
  Development of (re)design options in supply chains
  Trienekens, J.H. ; Beulens, A.J.M. ; Beek, P. van - \ 2000
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Chain Management in Agribusiness and Food Industry : International Conference on Chain Management in Agribusiness and Food Industry, Wageningen 2000 / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Pers - p. 109 - 121.
  Development of the supply chain quality management-model
  Spiegel, M. van der; Ziggers, G.W. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the food industry : proceedings of the fourth international conference, Wageningen, 25-26 May 2000 / J.H. Trienekens, P.J.P. Zuurbier (ed.). - Wageningen : Wageningen Pers, 2000 - p. 8 p. - 8 p..
  Agricultural production as a dynamic, manageable and integrated chain element
  Elings, A. ; Booij, R. ; Trienekens, J.H. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the food industry. Proceedings of the Fourth International Conference Wageningen, 25-26 May 2000. 2000, 575-579; Wageningen Pers; Wageningen; Netherlands 90-74134-82-3
  New storing and handling methods improve produce quality in the potato handling chain
  Scheer, A. ; Molema, G.J. ; Lokhorst, C. - \ 2000
  In: Proceedings of the 4th International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry, Wageningen (NL), 25-26 May / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., - p. 637 - 644.
  A model of supply chain characteristics: applied to success factors in the design of a operational performance indicator system in time critical supply chain
  Heijden, C.H.T.M. van der; Soethoudt, J.M. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the food industry : proceedings of the fourth international conference, edited by J. H. Trienekens and P. J. P. Zuurbier. Wageningen: Wageningen Pers
  Chain management in agribusiness and the food industry
  Trienekens, J.H. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2000
  Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134828 - 666
  landbouwindustrie - voedselindustrie - voedselketens - bedrijfsvoering - onderzoek - innovaties - ketenmanagement - logistiek - bedrijfseconomie - productieprocessen - agribusiness - food industry - food chains - management - research - innovations - supply chain management - logistics - business management - production processes
  A non-naive explanation of trust
  Zylberstajn, D. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2000
  In: Proceedings of the IAMA conference May 1999, Florence, Italy. - [S.l.] : [s.n.], 2000 - p. 50 - 60.
  Cooperative restructuring in a global environment
  Bremmers, H.J. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2000
  In: Proceedings of the IAMA conference May 1999, Florence,Italy
  On designing governance structures for supply chains
  Zuurbier, P.J.P. ; Hagelaar, J.L.F. - \ 2000
  In: Chain management of agribusiness and the food industry : Chain management of the agribsiness and the food industry, Wageningen, 25-26 May 2000 / Trienekens, J.H., P.J.P. Zuurbier. - Wageningen : Wageningen pers, 2000. - ISBN 90 74134 82 3 - p. 455 - 465.
  From a Dutch auction to new institutional arrangement : The Greenery
  Polman, N.B.P. ; Slangen, L.H.G. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the food industry : Fourth International Conference on Chain Management, Wageningen, 2000 / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Press - ISBN 9789074134828 - p. 225 - 233.
  Analysing governance structure of international supply chains
  Overboom, M.A. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the food industry : Chain management in agribusiness and the foodindustry, Wageningen, 25-26 May 2000 / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134828 - p. 77 - 87.
  A model for the distribution channels planning process
  Neves, M.F. ; Zuurbier, P.J.P. ; Camomar, M.C. - \ 2000
  In: Chain management in the agribusiness and the food industry : Cain management in the agribusiness and the food industry, Wageningen, 25-26 May 2000 / Trienekens, J.H., P.J.P. Zuurbier. - Wageningen : Wageningen pers, 2000. - ISBN 9090 74134 82 3 - p. 245 - 257.
  Vertical strategy detection in a multi-product channel
  Kuiper, W.E. - \ 2000
  In: Chain Management in Agribusiness and the Food Industry, Wageningen, 25-26 May 2000 / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134828 - p. 487 - 495.
  Food for Thought
  Hofstede, G.J. ; Trienekens, J.H. ; Zuurbier, P.J.P. - \ 2000
  In: Proceedings of the fourth International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Press - p. 41 - 45.
  Multicriteria analysis of co-operative performance in chains
  Bremmers, H.J. - \ 2000
  In: Chain management in agribusiness and the foodindustry : Chainmanagement in agrbusiness and the foodindustry, Wageningen, 2000 / Trienekens, J.H., Zuurbier, P.J.P., Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789074134828 - p. 215 - 224.
  Kwaliteitszorg in ketens
  Zuurbier, P.J.P. ; Trienekens, J.H. ; Ziggers, G.W. - \ 1999
  In: Werkende ketens : management, kwaliteit, logistiek en ICT in de agro-industriele sector Houten : Keesing Noodervliet - ISBN 9789072072511 - p. 35 - 38.
  Kennismanagement en ICT in de agrarische productie : naar nieuwe paradigma's
  Zuurbier, P.J.P. - \ 1999
  In: ICT Teelt: kennisoverdracht van de toekomst?
  A mile to go : the fresh produce industry in France, the US and the Netherlands
  Zuurbier, P.J.P. - \ 1999
  Journal of Food Distribution Research 30 (1999). - ISSN 0047-245X - p. 20 - 30.
  O mercado de alimentos e bebidas na uniao Europeia
  Fava, N.M. ; Zuurbier, P.J.P. ; Flaar, P. ; Thome e Castro, L. - \ 1999
  In: Precios Agricolos Marco de 1999 149 (1999) xiv - p. 9 - 14.
  Supply chain management for pigs; joint cost optimization under risk
  Huirne, R.B.M. ; Hardaker, J.B. - \ 1998
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Chain Management in Agri- and Food Busines (eds. Ziggers, G.W, Trienekens, J.H. and Zuurbier, P.J.P.), Ede, The Netherlands - p. 577 - 586.
  Modeling choice behavior of marketing channel members for the services provided by financial derivatives exchanges.
  Pennings, J.M.E. ; Meulenberg, M.T.G. - \ 1998
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry, Ede. - - p. 597 - 607.
  Vertical price leadership within a channel: a cointegration study.
  Kuiper, W.E. ; Meulenberg, M.T.G. - \ 1998
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Chain Management in Agribusiness and the Food Industry, Ede, The Netherlands.. - - p. 637 - 646.
  The strawberry chain.
  Hofstede, G.J. ; Trienekens, J.H. ; Ziggers, G.W. - \ 1998
  In: Proceedings of the 3rd International Conference on Chain Management in Agri- and Food Business, Wageningen, The Netherlands. G.W. Ziggers, J.H. Trienekens and P.J.P. Zuurbier (eds.) - p. 75 - 85.
  Employability in relatie tot ketenontwikkelingen.
  Zuurbier, P.J.P. - \ 1998
  Voedingsmiddelentechnologie 31 (1998). - ISSN 0042-7934 - p. 81 - 86.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.