Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 25

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Proceedings "… Towards Resilient Honey Bees …" : Research Roadmap 2016-2026
  Dooremalen, C.A. van; Zweep, A. - \ 2015
  Plant Research International (PRI)
  The Research Roadmap is a co-creation by Bees@wur and the Dutch government, and the (inter)national researchers participating in the workshop Resilient Honey bees 23-24 November 2015, Castle Hoekelum, Bennekom, The Netherlands
  Het nieuwe doen in plantgezondheid
  Verberkt, H. ; Kogel, W.J. de; Zweep, A. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - teeltsystemen - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - plagenbestrijding - conferenties - plantgezondheid - plant protection - horticulture - cropping systems - sustainability - innovations - pest control - conferences - plant health
  Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Een 'onmenselijke' milieupolitiek? Harry Kunneman legt de zweep over de Nederlandse milieufilosofie.
  Keulartz, F.W.J. - \ 1997
  Oikos 1 (1997)2. - ISSN 0030-1299 - p. 82 - 97.
  61 Rassenlijst voor bomen 1996. Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen (CRP)
  Zweep, F.J. van der; Bakker, J.J. - \ 1996
  Hilversum : De Boer Mailing Service - 304 p.
  Chemische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 148 - 151.
  herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - herbicides - hexaploidy - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  Mechanische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 144 - 147.
  hexaploïdie - mechanische methoden - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - hexaploidy - mechanical methods - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  De mechanische bestrijding bestond uit eggen, schoffelen en borstelen
  Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in veldbeemd voor de graszaadoogst
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 140 - 143.
  toepassingsdatum - herbiciden - gewasbescherming - poa - poa trivialis - application date - herbicides - plant protection - poa - poa trivialis
  Ontwikkeling van systemen van gedeelde toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen in erwten en veldbonen
  Wijnholds, K.H. ; Zweep, A. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 101 - 106.
  tuinbonen - herbiciden - erwten - pisum sativum - gewasbescherming - vicia faba - faba beans - herbicides - peas - pisum sativum - plant protection - vicia faba
  De invloed van de rood/verrood verhouding van het licht en van een bodembedekker op de kieming van enkele onkruidsoorten.
  Zweep, A.T. ; Ast, A. van - \ 1990
  In: 10 jaar Zonderwijk en V.P.O. 1980-1990 / van Groenendael, J.M., Joenje, W., Sykora, K.V., Wageningen : Vakgroep V.P.O., LU - p. 11 - 16.
  The influence of red/farred ratios of light and of a plant cover on the germination of some weed species.
  Zweep, A.T. ; Ast, A. van - \ 1990
  Mededelingen - Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen 55 (1990)3b. - ISSN 1373-7503 - p. 1209 - 1217.
  Enquete uitvoering rassenonderzoek groenten voor de verwerkende industrie
  Dekker, P.H.M. ; Zweep, F. van de; Steinbuch, E. - \ 1989
  Lelystad : PAGV (Interne mededeling / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond 630) - 37
  Parameters voor de conservenkwaliteit van parthenocarpe augurken en de invloed van chloorflurenolmethyl
  Zweep, F. v.d.; Rol, W. ; Nijs, A.P.H. den - \ 1988
  Wageningen : RIVRO [etc.] - 34
  komkommers - cucumis sativus - plantenveredeling - kwaliteit - cucumbers - cucumis sativus - plant breeding - quality
  Lijst van gewasbeschermingskundige termen
  Bos, L. ; Limonard, Th. ; Parlevliet, J.E. ; Zweep, W. van der; Ankersmit, G.W. ; Coolen, W.A. ; Evenhuis, H.H. - \ 1985
  Gewasbescherming 16 (1985)suppl. Nr. 1. - ISSN 0166-6495
  Hoe vrouwelijk zijn de volledig vrouwelijke augurkerassen voor de eenmalige oogst
  Nijs, A.P.M. den; Zweep, F.V.D. ; Riepma, P. - \ 1980
  Zaadbelangen : vakblad voor de Nederlandse zaadhandel 34 (1980). - ISSN 0165-618X - p. 255 - 259.
  30 jaar coordinatie van onkruidonderzoek in Nederland
  Zonderwijk, P. ; Zweep, W. van der - \ 1979
  Wageningen : NRLO - 33
  onkruiden - parasitaire planten - nederland - weeds - parasitic plants - netherlands
  Consequences of modern weed control for crop growing techniques
  Zweep, W. van der - \ 1971
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 439) - 6
  herbiciden - parasitaire planten - pesticidenwerking - ongediertedodende eigenschappen - pesticiden - gewasbescherming - onkruiden - herbicides - parasitic plants - pesticidal action - pesticidal properties - pesticides - plant protection - weeds
  Research approaches to weed problems in Europe
  Zweep, W. van der - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 416) - 6
  ziektebestrijding - parasitaire planten - plagenbestrijding - gewasbescherming - onderzoek - onkruiden - disease control - parasitic plants - pest control - plant protection - research - weeds
  Verslag van de vergadering van de European Weed Research Council en aansluitende excursie : Novi - Sad, Joegoslavie, 18 - 21 juni 1968
  Stryckers, J. ; Zonderwijk, P. ; Zweep, W. van der - \ 1969
  Wageningen : [s.n.] (Verslagen / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 54) - 15
  parasitaire planten - onkruiden - gewasbescherming - herbiciden - joegoslavië - parasitic plants - weeds - plant protection - herbicides - yugoslavia
  Past, present and future of weed research in Europe
  Zweep, W. van der - \ 1968
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 386) - 17
  europa - herbiciden - parasitaire planten - gewasbescherming - onkruiden - europe - herbicides - parasitic plants - plant protection - weeds
  Factors influencing the selectivity of herbicides; Soil aspects of herbicides used in sugar beet growing
  Zweep, W. van der - \ 1967
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen no. 336) - 15
  beta vulgaris - ziektebestrijding - herbiciden - persistentie - plagenbestrijding - pesticidenwerking - ongediertedodende eigenschappen - pesticidenresiduen - pesticiden - fysicochemische eigenschappen - gewasbescherming - bodemchemie - bodemeigenschappen - suikerbieten - beta vulgaris - disease control - herbicides - persistence - pest control - pesticidal action - pesticidal properties - pesticide residues - pesticides - physicochemical properties - plant protection - soil chemistry - soil properties - sugarbeet
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.