Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 230

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: (q=stadslandbouw AND status=OK)
Check title to add to marked list
Partner in groot EU-project voor stadslandbouw
Stanghellini, C. - \ 2019
Onder Glas 16 (2019)8. - p. 43 - 43.
Natuur, omdat de stad het waard is
Stuiver, M. ; Lahr, J. ; Ottburg, F.G.W.A. ; Snep, R.P.H. ; Jones-Walters, L.M. - \ 2018
Wageningen University & Research
In de stad hebben we de natuur keihard nodig, bijvoorbeeld om regenwater af te voeren en hitte te temperen. Bomen zorgen voor schonere lucht, bijen bestuiven bloemen en groen is aantoonbaar goed voor ons welzijn. Bovendien is de natuur in zichzelf al waardevol. Daarom werken Wageningse onderzoekers aan projecten rond bedreigde dieren en planten in de stad, tiny forests, natuur-inclusief bouwen, stadslandbouw en groene bedrijfsterreinen. “Er gebeurt veel, maar er zijn ook nog grote barrières.”
Almere: stad van landbouw
Jansma, Jan-Eelco - \ 2018
Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia : Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. ; Zbiorowa, P. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture

Oosterwold ontkiemt - stadslandbouw event Almere Oosterwold
Dekking, Arjan - \ 2018
De waarden van stadslandbouw - Veranderingen in ons voedsellandschap
Jansma, Jan-Eelco - \ 2018
Stadslandbouw in Almere : De stand van zaken op 1 november 2017
Dekking, A.J. - \ 2018
Lelystad : Stichting Wageningen Research (WR), business unit P-AGV (Wageningen Plant Research rapport WPR-752) - 60
10 voorwaarden voor een kansrijke start als sociaal ondernemer in de (stads)landbouw
Vijn, Marcel - \ 2018
Ondernemersverbanden; samenwerken in de (stads)landbouw moeilijk?
Vijn, M.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
In de biologische landbouw zie je ondernemersverbanden een maaltijdbox aanbieden. Desalniettemin is het HelloFresh met al zijn marketingkracht die er een flinke omzet mee weet te behalen. Hoe komt dat? Een aantal jaren geleden was ik bij de Dag van het Plattelandstoerisme. De ondernemersverbanden gaven aan weinig geld voor promotie te hebben en verwachtten dus maar langzaam te gaan groeien. Als laatste kwam een enkele ondernemer (van buiten de sector) die vertelde dat ze veel geld ging uitgeven aan marketing (o.a. televisie) en het de bedoeling was om snel te gaan groeien. Wat een verademing!
Tool voor Food bedrijven in transitie
Mols, H. ; Warnaar, M. ; Methorst, B. ; Sijtsema, S.J. ; Dagevos, H. ; Onwezen, M.C. ; Ingenbleek, P.T.M. ; Kortstee, H.J.M. ; Genderen, R.A. van - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
protein sources - food consumption - feeding habits
Om ook op termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel, in een gezonde leefomgeving, te kunnen garanderen zijn aanpassingen noodzakelijk in het voedselsysteem. Een voedseltransitie betekent dat wij op een hele andere manier gaan produceren en consumeren. Deze verandering zal niet van de één op de andere dag gebeuren. Het is een ontwikkeling die nu al volop gaande is en de komende jaren ook zal doorgaan. Er zijn inmiddels honderden kleinschalige en middelgrote initiatieven in Nederland die bijdragen aan vernieuwing en innovatie rond voedsel. Deze initiatieven sluiten aan bij allerlei maatschappelijke trends zoals gemak, duurzaamheid, beleving, dierenwelzijn, digitalisering, gezondheid, individualisering, eerlijke handel, exclusiviteit en terug naar de natuur. Er is daarbij op verschillende manieren sprake van innovaties in de wereld van voedsel. In deze wiki van Groen Kennisnet die studenten kunnen doorlopen zijn de innovaties onderverdeeld in acht thema’s: eiwittransitie, stadslandbouw, lokaal, gezond, customised, webwinkels en platforms, food events en voedselverspilling.
Stadsvarkens als schakel in de circulaire economie
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat
Aan welke regelgeving moet je voldoen om varkens in de stad te houden en te voeden met reststromen? Wageningen University & Research heeft hier onderzoek naar gedaan voor de Stichting Stadsvarkens in Ede. Deze stichting heeft als doelstelling het realiseren van een lokale circulaire economie door de inzet van (stads)varkens en de educatie hierover.
10 voorwaarden voor een kansrijke start als sociaal ondernemer in de (stads)landbouw
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)9. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - stadslandbouw - entrepreneurship - farm management - urban agriculture
De financiële doelstelling van sociale ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel. In de (stads)landbouw zie je steeds meer sociale ondernemingen. Interesse om ook zo’n onderneming te starten? Wageningen University & Research formuleerde tien voorwaarden voor een kansrijke start.
Samenwerken in de (stads)landbouw moeilijk?
Vijn, M.P. - \ 2017
WUR
Sociaal ondernemer in de (stads)landbouw; 10 voorwaarden voor een kansrijke start
Vijn, M.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
Je ziet ze steeds meer: sociale ondernemingen in de (stads)landbouw gericht op zorg. Deze initiatieven bieden een combinatie van landbouw en zorg voor mensen met een beperking.
Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw : voorwaarden voor een kansrijke start
Elings, Marjolein ; Vijn, Marcel ; Kruit, Jeroen - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 335) - ISBN 9789463431446 - 54
multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - stadslandbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - multifunctional agriculture - social care farms - urban agriculture - entrepreneurship - farm management - organic farming
Het rapport ‘sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw’ is voort gekomen uit de vraag van twee sociale ondernemingen: Stichting BREM en Stichting 4PK. Beide initiatiefnemers hebben de ambitie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren. Zij doen dat door de inzet van mensen bij het verbouwen van gewassen in stadslandbouwprojecten. De afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen in de (stads)landbouw toegenomen. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee primair of expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER, 2015). De financiële doelstelling van deze ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel.
Groen: meer dan mooi en gezond : de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
huisvesting - beplantingen - onderwijs - welzijn - gezondheid - bewoning - openbaar groen - arbeid (werk) - tuinen - tuinen bij het huis - publieke tuinen - stadslandbouw - housing - plantations - education - well-being - health - tenancy - public green areas - labour - gardens - domestic gardens - public gardens - urban agriculture
De Groene Agenda is een programma van Royal FloraHolland, De Groene Stad en Wageningen University & Research. De Groene Agenda wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.
Stadslandbouw in de groei
Jansma, Jan-Eelco - \ 2017

Interview met Jan-Eelco Jansma

Stadslandbouw : toekomst en relatie met reguliere landbouw
Vermeulen, Tycho - \ 2017
Closing the nutrient loops in (peri-)urban farming systems through composting
Nigussie, Abebe - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Thomas Kuijper; A. de Neergaard, co-promotor(en): S. Bruun. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430050 - 144
urban agriculture - farming systems - nutrients - composting - refuse - sewage - waste treatment - vermicomposting - soil quality - nitrogen - ethiopia - stadslandbouw - bedrijfssystemen - voedingsstoffen - compostering - vuilnis - rioolwater - afvalverwerking - vermicompostering - bodemkwaliteit - stikstof - ethiopië

Organic amendments are used to improve soil fertility and maintain agricultural fields in a productive state. Despite these benefits, the use of organic amendments is limited in many developing countries. The overall objective of this thesis is therefore to provide a better understanding of current waste management practices in developing countries and ensure sustainable crop production via the biotransformation of urban waste into a high-quality soil amendment. First, I aimed at determining the causes for the limited use of organic amendments in small-scale urban farming systems. I interviewed 220 urban farmers in Ethiopia and found that competition for agricultural waste between fuel, feed and soil amendment is a major cause for the limited use of organic amendments. I demonstrated that allocation of agricultural waste for soil amendment is linked with farmers’ livelihood strategies. I also studied variation in compost demand among different farmer groups, and the socio-economic variables which explained these variations.

Gaseous losses of ammonia and greenhouse gas (GHG) emissions occur during composting of nitrogen-rich urban waste. Several technologies could reduce these losses. However, these technologies are inadequate to fit within the broader farming systems because they are expensive. The second aim of this thesis was to develop low-cost methods to mitigate N losses and GHG emissions from composting, while retaining its fertilising value.

Composting by earthworms (vermicomposting) is proposed as a low-cost strategy for minimising N losses and GHG emissions. Using a wide range of substrate qualities (C:N ratio, labile C sources) and other factors (earthworm density, amount of input, and moisture), I showed that vermicomposting reduced N losses and GHG emissions compared with traditional thermophilic composting, but the magnitude of the earthworm effect varied between substrates. Earthworms also change the quantity and composition of dissolved organic carbon during composting. Another low-cost strategy is to delay the addition of N-rich substrates during composting. I demonstrated that addition of nitrogen-rich substrate after the thermophilic phase reduced N losses. Delayed addition of N-rich substrates increased N2O emissions, but reduced CH4 emissions. Delayed addition resulted in compost that was as stable and effective at completely eradicating weed seeds as traditional composting.

In conclusion, urban waste compost should be considered as alternative source for soil amendment, particularly in developing countries with competition for agricultural waste. Technologies such as vermicomposting and delayed addition of N-rich substrate are recommended to increase or maintain the nitrogen content of compost, reduce N losses and mitigate GHG emissions.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.