Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 50 / 265

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==climate
Check title to add to marked list
Greenery and Work : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
offices - work - climate - health - well-being - stress - stress tolerance - labour - kantoren - werk - klimaat - gezondheid - welzijn - stresstolerantie - arbeid (werk)
Greenery in and around offices and other working environments is good for both the indoor and outdoor climate, and has a positive effect on the health and general well-being of employees and visitors. It aids concentration, helps reduce stress and increases staff productivity. This document provides information on the benefits of greenery in relation to work and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Greenery and residential : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - green roofs - green walls - temperature - climate - heat stress - health - woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - groene daken - groene gevels - temperatuur - klimaat - warmtestress - gezondheid
Greenery in and around houses and apartments is good for the (living) environment in and around the buildings. It has a positive effect on the health and general well-being of residents and visitors. This document provides information on how homes and well-being can benefit from greenery, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
Groensector staat voor diverse grote uitdagingen
Vliet, Arnold van - \ 2018
entrepreneurship - climate - greening - plantations - innovations
Cities are windier
Droste, Arjan - \ 2018
towns - wind - climate - air quality

Towns and cities are sometimes windier than the surrounding countryside, found researcher Arjan Droste. He calls this surprising phenomenon the wind island effect.

Groen als airco: planten en bomen houden stad van de toekomst koel
Klemm, Wiebke - \ 2018
plantations - indoor climate - climate - temperature - well-being - health
Groen in de stad : Waterhuishouding
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
Groen in de stad: soortentabel
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 2 p.
greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity
Groen in de stad : Luchtkwaliteit
Hiemstra, J.A. - \ 2018
Wageningen University & Research - 6 p.
greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
Omgevingswet zet energietransitie op achterstand
Kistenkas, F.H. ; Heide, C.M. van der - \ 2018
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 24 (2018)7. - p. 14 - 15.
biobased economy - climate - renewable energy - sustainability - energy policy
TerraSea energiezuinig stalconcept voor vleeskuikens
Ellen, H.H. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Livestock Research - 2 p.
animal welfare - animal production - poultry - broilers - climate - energy - animal health
Meer groen als wapen tegen de volgende hittegolf
Spijker, Joop ; Lenzholzer, Sanda - \ 2018
urban heat - green infrastructure
Woningbouw en hittestress in een veranderend klimaat : testbed Den Haag
Koopmans, S. ; Ronda, R.J. ; Steeneveld, G.J. - \ 2018
De Bilt : KNMI (KNMI Intern Rapport IR-2018-03) - 28 p.
heat stress - climate - plantations - temperature - urban areas
Aanleiding voor deze studie is de beleidsopgave van Nederland om tot 2040 nog één miljoen additionele woningen te bouwen (EIB, 2015), waarvan naar verwachting een groot deel zal worden toegevoegd aan de huidige woningvoorraad van de grootste steden in Nederland. De reden hiervoor is dat er ook in Nederland een trek naar de stad gaande (CBS, 2016) is, waarbij naar verwachting de bevolking in de grootste Nederlandse gemeenten sterk toeneemt, terwijl de bevolking in kleine, perifeer gelegen gemeenten juist krimpt. Deze beleidsopgave betekent dat de druk op de bebouwde omgeving steeds meer zal toenemen en heeft onder meer tot gevolg dat steeds meer mensen zullen worden blootgesteld aan het specifieke lokale klimaat in de stad (zie box 1), een uitdaging die steeds urgenter wordt als door een, veranderend klimaat de temperatuur in zowel het rurale gebied als in de stad verder toeneemt.
Plant power
Hermans, Tia - \ 2018
plantations - air quality - health - well-being - labour - offices - care - climate

Een plant op je bureau is gezond, zeggen ze. Het groen zou wonderen doen voor het binnenklimaat en de werklust. Bewijzen zijn er echter nog nauwelijks. Een proef op kantoren en in zorginstellingen moet nu uitsluitsel geven.

Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
Snep, Robbert - \ 2017
urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
Hiemstra, J.A. - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
Hermans, C.M.L. - \ 2017
IVN Nederland
groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
Hattum, T. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
Gezondheidseffecten onder de loep : weldadig groen
Spijker, J.H. ; Vries, S. de - \ 2017
Stadswerk (2017)6. - ISSN 0927-7641 - p. 34 - 36.
gezondheid - warmtestress - temperatuur - kwaliteit - beplantingen - biodiversiteit - stedelijke gebieden - bevolking - stressfactoren - sociaal welzijn - klimaat - health - heat stress - temperature - quality - plantations - biodiversity - urban areas - human population - stress factors - social welfare - climate
Groen speelt een sleutelrol bij een gezonde leefomgeving. De gezondheidseffecten spelen op diverse manieren, maar vooral door de stressverlagende effecten van groen en de hittedempende werking op warme dagen. Het is daarbij wel belangrijk om niet alleen naar de kwantiteit maar ook naar de kwaliteit van het groen te kijken.
Spațiile verzi și Locuința : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
residential areas - green roofs - green walls - plantations - health - heat stress - climate - woonwijken - groene daken - groene gevels - beplantingen - gezondheid - warmtestress - klimaat
Amenajările verzi din locuințe și din exteriorul acestora sunt benefice atât climatului interior, cât și exterior al locuințelor, având un efect pozitiv asupra sănătății și a bunăstării generale a locatarilor și a vizitatorilor, mărind valoarea imobilului. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi asociate cu locuința și bunăstarea locatarilor, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
Crop growth and development in closed and semi-closed greenhouses
Qian, Tian - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): L.F.M. Marcelis, co-promotor(en): J.A. Dieleman; A. Elings. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430708 - 112
crops - crop production - growth - greenhouse crops - greenhouse horticulture - climate - semi-closed greenhouses - photosynthesis - temperature - gewassen - gewasproductie - groei - kasgewassen - glastuinbouw - klimaat - semi-gesloten kassen - fotosynthese - temperatuur

(Semi-)closed greenhouses have been developed over the last decades to conserve energy. In a closed greenhouse, window ventilation is fully replaced by mechanical cooling while solar heat is temporarily stored in an aquifer. A semi-closed greenhouse has a smaller cooling capacity than a closed greenhouse and, in which mechanical cooling is combined with window ventilation. (Semi-)closed greenhouses create new climate conditions: high CO2 concentrations irrespective of the outdoor climate, and vertical gradients in temperature and vapour pressure deficit throughout the canopy. This thesis focuses on the crop physiology in (semi-)closed greenhouses, and investigates the effects of the new climate conditions on crop growth, development and underlying processes.

Cumulative production in (semi) closed greenhouses increased by 6-14% compared to the open greenhouse, depending on the cooling capacity. The production increase in the (semi-)closed greenhouses was explained by the higher CO2 concentrations. In many species, feedback inhibition of photosynthesis occurs when plants are grown at high CO2. The results, however, suggest that high CO2 concentrations do not cause feedback inhibition in high producing crops, because the plants have sufficient sink organs (fruits) to utilise all assimilates. Pruning experiments showed that photosynthetic acclimation to elevated CO2 concentration only occurred when the number of fruits was considerably reduced.

Cooling below the canopy induced vertical temperature and vapour pressure deficit gradients. These gradients correlated with outside radiation and outside temperature. Despite the occurrence of vertical temperature gradients, plant growth and fruit yield were mostly unaffected. Leaf and truss initiation rates did not differ in the presence or absence of a vertical temperature gradients, since air temperatures at the top of the canopy were kept comparable. The only observed response of plants to the vertical temperature gradient was the reduced rate of fruit development in the lower part of the canopy. This resulted in a longer period between anthesis and fruit harvest and an increase in the average fruit weight in summer. However, total fruit production over the whole season was not affected.

The effects of the climate factors light, CO2 concentration, temperature, and humidity on leaf photosynthesis were investigated. The photosynthesis model of Farquhar, von Caemmerer and Berry (FvCB) was modified by adding a sub-model for Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase (Rubisco) activation. The photosynthetic parameters: the maximum carboxylation capacity (Vcmax) and the maximum electron transport rate (Jmax), α (the efficiency of light energy conversion), θ (the curvature of light response of electron transport), and Rd (the non-photorespiratory CO2 release) were estimated based on measurements under a wide range of environmental conditions in the semi-closed greenhouse. The simultaneous estimation method and the nonlinear mixed effects model were applied to ensure the accuracy of the parameter estimation. Observations and predictions matched well (R2=0.94).

The yield increase in a closed greenhouse, compared to that in an open greenhouse was analyzed based on physiological and developmental processes. The yield increase in the (semi-)closed greenhouses was the result of an increase of net leaf photosynthesis. The (semi-)closed greenhouses have been applied commercially first in the Netherlands, and later in other countries. The knowledge obtained from (semi-)closed greenhouses is applied in conventional open greenhouse as well, which is called the next generation greenhouse cultivation. A number of innovations are being developed for greenhouse industry to reduce energy consumption while improving production and quality.

Groen en wonen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de woonomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
woonwijken - huisvesting - beplantingen - openbaar groen - tuinen - tuinen bij het huis - gezondheidsindicatoren - culturele waarden - hoveniers - groene daken - groene gevels - temperatuur - plaatsbepaling van bomen - klimaat - warmtestress - welzijn - residential areas - housing - plantations - public green areas - gardens - domestic gardens - health indicators - cultural values - landscape gardeners - green roofs - green walls - temperature - tree orientation - climate - heat stress - well-being
Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen
Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - social welfare - participation - plantations - reconditioning
Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 7 p.
beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
Groen en werken : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de werkomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
arbeid (werk) - werk - werk stress - kantoren - beplantingen - tuinen - welzijn - klimaat - gezondheid - labour - work - work stress - offices - plantations - gardens - well-being - climate - health
Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
Klimaatmaatregelen en het gemeentelijk landbouwbeleid : verkenning naar mogelijkheden voor versterking van klimaatmaatregelen binnen het toekomstig GLB in Nederland
Lesschen, Jan Peter ; Kuikman, Peter - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2803) - 51
landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - klimaat - maatregelen - mitigatie - agricultural policy - rural development - climate - measures - mitigation
Marine complex adaptive systems : theory, legislation and management practices
Bigagli, Emanuele - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): M. Craglia. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431255 - 160
marine areas - marine environment - adaptation - environmental management - oceans - climate - environmental legislation - global warming - climatic change - mariene gebieden - marien milieu - adaptatie - milieubeheer - oceanen - klimaat - milieuwetgeving - opwarming van de aarde - klimaatverandering

Anthropogenic and climate-related stressors challenge the health of nearly every part of the global oceans. They affect the capacity of oceans to regulate global weather and climate, as well as ocean productivity and food services, and result in the loss or degradation of marine habitats and biodiversity. Moreover, they have a negative impact on maritime economic sectors and on the social welfare of dependent coastal populations. In order to overcome the deficiencies of traditional single-sector management, in the recent decades several scientific approaches emerged, based on the view of marine systems as Complex Adaptive Systems (CAS), i.e. systems where components interact in non-linear, path dependent ways, with lock-in and feedback loop mechanisms, and unpredictable effects also across scales. These approaches have been introduced into the texts of several international agreements related to marine CAS, and related management practices, with contrasting results in relation to effectiveness and integration of governance.

This thesis evaluates for the first time the current international and European legal frameworks from the perspective of marine CAS. To accomplish this objective, four research objectives are formulated: (1) Develop a framework for marine CAS assessment and management; (2) Evaluate the entire European Union (EU) legal framework against the framework developed; (3) Evaluate the international legal framework for the assessment and management of the global oceans against the framework developed; and (4) Evaluate the implementation of the EU and global legal frameworks into practice.

Chapter 2 develops a framework for marine CAS, based on the combination of two promising theoretical approaches: Adaptive Management (AM) and Transition Management (TM). The framework is based on the idea that AM and TM have the potential to overcome each other’s limitations, which are related to the insufficient attention to micro-level socio-economic components, and to the limited incorporation of environmental aspects into socio-technical assessments, respectively. More into detail, the proposed framework is articulated into three components. First, the two sets of marine social-ecological systems and connected socio-technical systems (e.g. fisheries, maritime transportation, coastal tourism and energy) must be clearly identified, and the complex interactions and influences between socio-economic patterns of production and consumption, and ecological components must be assessed. Second, the achievement of ecological resilience of a marine social-ecological system should be performed in coordination with transitions of unsustainable connected socio-technical systems. This implies that sustainability should be evaluated in relation to the pressures socio-technical systems generate on the ecological resilience of connected social-ecological systems, and related impacts. Third, the implementation of the two approaches should be articulated into iterative, learning- and science-based policy cycles, with mechanisms to foster coordination between the policy cycles of social-ecological and socio-technical systems. The benefits of this framework are threefold. First, the assessment of the two sets of social-ecological and socio-technical systems, taken together, allows to overcome current AM limitations and include micro-level socio-economic components into the assessment of ecological resilience. Second, by linking AM managers with established transition arenas, it is possible to overcome TM limitations and streamline the consideration of ecological aspects into the TM process. Third, by linking AM and TM policy cycles, it is possible to reduce the current legal and policy fragmentation.

Chapters 3 and 4 apply the framework proposed in Chapter 2 to evaluate the EU and global legal frameworks for the assessment and management of marine CAS. Chapter 3 presents the first comprehensive review ever realised of the entire EU legal framework, composed of more than 12,000 EU legal acts, from the perspective of marine CAS assessment and management. It concludes that the EU legislation does not provide a fully coherent framework for the assessment and management of EU marine CAS. Although the Marine Strategy Framework Directive (MSFD; 2008/56/EC) is a major step towards this purpose, the present research highlights three major limitations: (1) the limited capacity of the MSFD to support the coordination between Member States sharing the same marine region or sub-region; (2) the insufficient characterisation of marine ecological resilience, in particular in relation to socio-economic elements, ecosystem services, human benefits and cross-scale interactions; and (3) the limited capacity of the MSFD to tackle the fragmentation of the EU legal framework and integrate ecological resilience into the objectives of sector-based laws and policies.

Chapter 4 reviews 500 multilateral agreements, evaluated for the first time from the perspective of marine CAS. It shows that there is no international agreement aiming at the ecological resilience of the global oceans social-ecological system. Instead, the international legal framework is fragmented along two dimensions. On the one side, global agreements focus on specific objectives for determined socio-economic activities, ecological features or anthropogenic pressures. On the other side, regional agreements are in place for 18 ocean regions of the world, with a varying level of inclusion of elements of marine CAS assessment and management. The need is highlighted for a reformed global ocean governance framework, which should be based on a bio-geographical approach to the ecological resilience of the global oceans, and build on iteration, learning, and science-based advice to policy and management.

Chapter 5 evaluates the implementation of the EU and global legal frameworks into the practice of assessment and management of a case-study area, the Adriatic Sea. It shows the importance of the MSFD as the first policy trying to deliver a CAS approach to marine assessment and management. However, the case-study investigation confirms the three limitations of the MSFD, laying in: 1) an insufficient geographical approach, where implementation is driven at national level and the requirement of cross-border cooperation is weak; 2) the vagueness of legal requirements, and the limited capacity to include socio-economic aspects into the required assessment; and 3) an insufficient capacity to coordinate with other laws, policies and programmes at various levels of governance. Based on the identified limitations, suggestions are advanced on how to strengthen the implementation of the MSFD, both at Adriatic and EU level. These suggestions are further advanced in Chapter 6, which includes detailed proposals on how to foster integrated large-scale marine monitoring in the EU, in order to contribute to the implementation of the MSFD in an efficient and effective way, also in relation to costs.

Chapter 7 synthesizes the major findings of this thesis and evaluates the capacity of the framework to deliver a CAS approach to marine systems. It concludes that AM and TM, although holding different visions on sustainability and referring to different principles, have the potential to be put in synergy at the practical level. Further scientific research and management practices should focus on the need for AM and TM to overcome the relative isolation and foster synergies across sector-based management, in order to integrate environmental considerations into economic sectors. Suggestions are advanced to improve legal frameworks and policy practices at the global and EU level. They focus on the need: (i) to fill the gaps in the geographical scope of legal texts and to foster international cooperation at the right social-ecological scale; (ii) to increase guidance in translating complex scientific requirements into clear management objectives, and improve related data collection and sharing; and (iii) to reduce current legal and policy fragmentation through targeted, ecological resilience-based marine environmental impact assessments and maritime spatial planning. Lines for further scientific research are suggested, focusing on: (i) improving the evidence-base through additional case-studies; (ii) analysing legal frameworks and governance regimes in place for other marine social-ecological systems, like e.g. the United States of America, Canada, Australia and China; (iii) improving existing tools, or creating new ones for marine ecological resilience assessment; and (iv) developing innovative instruments and mechanisms to strengthen global oceans governance.

Landscape shapes the city
Timmermans, Wim - \ 2016
landscape - greening - parks - gardens - climate - heat stress
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Resilience of Amazonian forests : the roles of fire, flooding and climate
Monteiro Flores, B. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer, co-promotor(en): Milena Holmgren Urba; Jose de Attayde. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578876 - 128
forests - resilience of nature - fire - flooding - floods - climate - floodplains - vegetation - amazonia - bossen - veerkracht van de natuur - brand - inundatie - overstromingen - klimaat - stroomvlakten - vegetatie - amazonia

The Amazon has recently been portrayed as a resilient forest system based on quick recovery of biomass after human disturbance. Yet with climate change, the frequency of droughts and wildfires may increase, implying that parts of this massive forest may shift into a savanna state. Although the Amazon basin seems quite homogeneous, 14% is seasonally inundated. In my thesis I combine analyses of satellite data with field measurements and experiments to assess the role of floodplain ecosystems in shaping the resilience of Amazonian forests.

First, I analyse tree cover distribution for the whole Amazon to reveal that savannas are relatively more common on floodplains. This suggests that compared to uplands, floodplains spend more time in the savanna state. Also, floodplain forests seem to have a tipping point at 1500 mm of annual rainfall in which forests may shift to savanna, whereas the tipping point for upland forests seems to be at 1000 mm of rainfall. Combining satellite and field measurements, I show that the higher frequency of savannas on floodplain ecosystems may be due to a higher sensitivity to fire. After a forest fire, floodplains lose more tree cover and soil fertility, and recover more slowly than uplands (chapter 2).

In floodplains of the Negro river, I studied the recovery of blackwater forests after repeated fires, using field data on tree basal area, species richness, seed availability, and herbaceous cover. Results indicate that repeated fires may easily trap blackwater floodplains in an open-vegetation state, due the sudden loss of forest resilience after a second fire event (chapter 3).

Analyses of the soil and tree composition of burnt floodplain forests, reveal that a first fire is the onset of the loss of soil fertility that intensifies while savanna trees dominate the tree community. A tree compositional shift happens within four decades, possibly accelerated by fast nutrient leaching. The rapid savannization of floodplain forests after fire implies that certain mechanisms such as environmental filtering may favor the recruitment of savanna trees over forest trees (chapter 4).

In chapter 5, I experimentally tested in the field the roles of dispersal limitation, and environmental filtering for tree recruitment in burnt floodplain forests. I combine inventories of seed availability in burnt sites with experiments using planted seeds and seedlings of six floodplain tree species. Repeated fires strongly reduce the availability of tree seeds, yet planted trees thrive despite degraded soils and high herbaceous cover. Moreover, degraded soils on twice burnt sites seem to limit the growth of most pioneer trees, but not of savanna trees with deeper roots. Our results suggest a limitation of forest trees to disperse into open burnt sites.

The combined evidence presented in this thesis support the hypothesis that Amazonian forests on floodplains are less resilient than forests on uplands, and more likely to shift into a savanna state. The lower ability of floodplains to retain soil fertility and recover forest structure after fire, may accelerate the transition to savanna. I also present some evidence of dispersal limitation of floodplain forest trees. Broad-scale analyses of tree cover as a function of rainfall suggest that savannas are likely to expand first in floodplains if Amazonian climate becomes drier. Savanna expansion through floodplain ecosystems to the core of the Amazon may spread fragility from an unsuspected place.

Simplifying complexity : reflections on ecosystems, psychiatric disorders and biogeochemical pathways
Leemput, I.A. van de - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer; Egbert van Nes. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577930 - 211
ecosystems - models - biogeochemistry - nitrogen - coral reefs - climate - aquatic ecology - ecosystemen - modellen - biogeochemie - stikstof - koraalriffen - klimaat - aquatische ecologie
Objective prioritization of intervention areas for the NAGA Foundation in the Kenya Tanzania border area
Maat, H.W. ter; Hutjes, R.W.A. ; Fleskens, L. ; Querner, E.P. ; Klostermann, J.E.M. ; Jaspers, A.M.J. - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2711) - 67 p.
hydrology - restoration management - climate - soil - geographical information systems - vegetation - models - tanzania - kenya - hydrologie - herstelbeheer - klimaat - bodem - geografische informatiesystemen - vegetatie - modellen
The NAGA foundation aims to establish Hydrologic Corridors, wherein re-greening and restoration of
the landscape interacts with regional rain-bringing wind patterns to intensify the local hydrologic cycle
to a point that a permanently greener and more productive ecosystem can be sustained. The initial
search area, as defined by NAGA, targets the Kenya-Tanzania border region and identified four
possible Hydrological Corridors. This report supports an objective prioritisation of potential
intervention locations in this larger domain. Therefore, readily available, geographically explicit
information on soil, vegetation, hydrology and climate, as well as institutional settings that may affect
the likelihood of success of such projects, were collected and analysed, and some climate-modelling
experiments were performed.
Combining the findings of the four themes: hydrology, soil restoration, climate, and institutions, and
ranking the four potential corridors objectively in order of priority, favours re-greening projects in the
Tanzanian corridors could provide the best starting point: especially the most eastern one. In this
area, many applicable land management options exist in combination with a high potential for
restoring soil organic matter, the highest rainfall recycling potential in the more favourable long rainy
season, and the apparent reliability of the Tanzanian governments at both national- and at local
levels. The GIS data facilitate further focus on this particular corridor in search of specific project
locations
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren
Hattum, T. van; Timmerman, J.G. ; Buuren, M. van; Lange, H.J. de; Veraart, J.A. ; Tol-Leenders, T.P. van - \ 2016
Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2690) - 57 p.
water - nederlandse wateren - natuur - klimaat - ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - nederland - dutch waters - nature - climate - ecosystem services - flood control - netherlands
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoelen te combineren. Voor EZ is het waardevol om beter inzicht te hebben in regionale projecten en initiatieven die in de periode 2015 – 2021 in uitvoering gaan en die kunnen bijdragen aan de NAGW. Daarvoor is behoefte aan een kansenkaart met projecten die relevant zijn voor NAGW en inzicht geven in hoe EZ bij die projecten kan bijdragen aan het concretiseren van het gedachtegoed van NAGW. Op basis daarvan kan EZ beoordelen hoe en bij welke projecten/processen EZ om strategische redenen betrokken wil zijn. Alterra, onderdeel van Wageningen UR, heeft in opdracht van EZ deze kansrijke projecten in beeld gebracht.
Inzicht en Zichtbaar Weerbaar: meetmethoden nodig voor teelt-zeker weerbaar telen
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Cuesta Arenas, Y. ; Janse, J. - \ 2015
Wageningen UR
cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences - chrysanthemum - soilless culture - substrates - measurement - interactions - markers - plant development - climate - cultivars - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - meting - interacties - merkers - plantenontwikkeling - klimaat
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Verse groenten produceren in de woestijn
Campen, J.B. - \ 2015
Kas techniek 2015 (2015)oktober. - p. 16 - 18.
tuinbouw - glastuinbouw - kastechniek - groenteteelt - midden-oosten - onderzoeksprojecten - voedselproductie - agrarische productiesystemen - teelt onder bescherming - waterbeschikbaarheid - klimaat - horticulture - greenhouse horticulture - greenhouse technology - vegetable growing - middle east - research projects - food production - agricultural production systems - protected cultivation - water availability - climate
Voedselzekerheid en voedselveiligheid staan hoog op de agenda in het Midden-Oosten sinds de voedselcrisis in 2007-2008. Voedsel wordt voor een groot deel geïmporteerd uit omliggende landen, maar ook uit Nederland. Vooral in de zomermaanden zijn de prijzen van versproducten in deze landen hoog, omdat er dan weinig in de regio zelf wordt geproduceerd. Vanwege de hoge prijzen en de lage kwaliteit van producten uit omliggende landen zijn er verschillende programma’s gestart om het productiesysteem te verbeteren. Hierbij is ook veel aandacht voor waterbesparing, aangezien water een zeer schaars product is in een groot deel van deze regio.
Op zoek naar écht verkoelend water
Kleis, R. ; Lenzholzer, S. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
stedelijke gebieden - stadsomgeving - waterbeheer - stadsontwikkeling - klimaat - nachttemperatuur - ontwerpend onderzoek - stedelijke planning - urban areas - urban environment - water management - urban development - climate - night temperature - research by design - urban planning
Water neemt op een warme dag veel zonne-energie op. Het fungeert daardoor overdag als een soort warmtebatterij die wordt opgeladen en die het stedelijke hitte-eilandeffect een beetje dempt. Maar deze batterij loopt na zonsondergang langzaam leeg en versterkt daarmee juist het hitte-eilandeffect in de nacht. Daar is iets tegen te doen, denkt landschapsarchitect Sanda Lenzholzer. Door waterpartijen slim te ontwerpen kan water een echt koelelement zijn in een warme stad. Met haar project Realcool mag ze de komende twee jaar aantonen of en hoe dat precies werkt.
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
Fine scale ecohydrological processes in northern peatlands and their relevance for the carbon cycle
Nijp, J.J. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; Sjoerd van der Zee, co-promotor(en): Juul Limpens; Klaas Metselaar. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575837 - 202
ecohydrologie - veengebieden - koolstofcyclus - koolstof - klimaat - neerslag - droogte - bodem - ecohydrology - peatlands - carbon cycle - carbon - climate - precipitation - drought - soil
Stad kan ook koelte-eiland zijn
Kleis, R. ; Pietersen-Theeuwes, N.E. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)7. - ISSN 1874-3625 - p. 8 - 8.
stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - meteorologie - atmosferische grenslaag - grenslaagmeteorologie - luchttemperatuur - urban environment - urban areas - climate - meteorology - atmospheric boundary-layer - boundary-layer meteorology - air temperature
Wat het hitte-eilandeffect is, weet iedereen zo langzamerhand wel. In de stad is het – vooral ’s avonds en ’s nachts – vaak warmer dan op het platteland. De stad slaat overdag energie op en straalt die ’s nachts weer uit. Maar op een rustige en heldere zomerdag kan het ’s ochtends in de stad zomaar een paar graden koeler zijn dan op het omringende platteland. Hoe kan dat? Hoe wordt een hitte-eiland tijdelijk een koelteeiland? Promovendus Natalie Theeuwes van de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit heeft daar een verklaring voor.
Exploring feedbacks between air pollution and climate policy
Chuwah, C.D. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Wilco Hazeleger; D. van Vuuren, co-promotor(en): T.P.C. van Noije. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575547 - 122
luchtverontreiniging - klimaat - beleid - ozon - klimaatverandering - modellen - emissie - air pollution - climate - policy - ozone - climatic change - models - emission

The climate of the Earth is changing in response to natural and anthropogenic forcing agents. Emissions of greenhouse gases and air pollutants have led to significant changes in the Earth’s climate systems and projections indicate that further extensive changes are likely. Increased scientific understanding into the processes responsible for climate change and the possible consequences of assumptions regarding future climate and air pollution policy is important to formulate effective response strategies based on mitigation and adaptation. Earth System Models (ESMs) can be used to make climate projections based on emissions or concentrations projections for greenhouse gasses and aerosols derived from socio-economic scenarios. Such scenarios are produced by Integrated Assessment Models (IAMs), based on detailed descriptions of population growth, energy demand and land use.

There has been increasing interest in coupling different disciplines involved in climate research. The current cooperation efforts among scientists from different disciplines have led to an improved representation of climate forcings in ESMs, and of climate responses impacts in IAMs. In this thesis, we contribute to this cooperation by exploring the consequences of emission scenarios under different assumptions regarding air pollution and climate policy.

To do so, we utilize a set of scenarios similar to the Representative Concentration Pathways (RCPs), developed using the IAM IMAGE. These scenarios combine scenarios with radiative forcing targets in 2100 of 2.6 W/m2 and 6.0 W/m2 with different assumptions for air pollution policies (low/high). These scenarios are subsequently used in the global atmospheric chemistry and transport model TM5. Results reveal that both climate and air pollution control policies have large-scale impacts on pollutant concentrations, often of comparable magnitude. We also find that air pollution control measures could, on a global scale, significantly reduce the warming induced by tropospheric ozone and black carbon and the cooling resulting from sulphate in the coming decades. These effects tend to cancel each other on a global scale.

Next, we evaluate the equilibrium climate response to aerosol reductions in different parts of the world in 2050, using the global climate model EC-Earth. Reductions in aerosol concentrations increase downward surface solar radiation and surface temperature concomitantly in various parts of the world. The increase in surface temperature is dominated by the reduced cooling effect of sulphate which in some areas is partially compensated by the decreased warming effect of black carbon. Also, we find that aerosol reductions can significantly affect climate at high latitudes especially in the winter, mostly as a result of teleconnections between the low and high latitudes.

Due to the inhomogeneous spatial distributions of air pollutants, changes in their emissions can have strong regional climate impacts. Using EC-Earth, we assess in Chapter 4 the effectiveness of different aerosol forcing agents in causing climate change in 2050. Our results show that different anthropogenic aerosol components may have a broad range ofefficacies. The results also reveal that there are large interhemispheric differences in aerosol forcings, which result in changes in circulation patterns.

By using surface ozone concentrations simulated by TM5 as input to IMAGE, we estimate ozone impacts on crop production, and subsequent impacts on land use and carbon fluxes in 2005 and 2050. In the absence of new climate and air pollution policies, higher ozone concentrations could lead to an increase in crop damage in 2050 compared to present day. This may lead to a global increase in crop area notably in Asia. Implementation of air pollution policies and climate policies (co-benefits of reducing ozone precursor emissions) could limit future crop yield losses due to ozone in the most affected regions. At the local scale, the changes can be substantial.

Urban climate governance : the role of local authorities
Lenhart, J.L. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Bas van Vliet. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573239 - 206
stadsomgeving - stedelijke gebieden - klimaat - governance - milieubeleid - steden - urban environment - urban areas - climate - governance - environmental policy - towns
Dit proefschrift onderzoekt de rol van lokale autoriteiten, en hun interacties met belanghebbenden, om klimaatmitigatie en -adaptatie in steden te besturen. Hiervoor is in dit proefschrift een conceptueel kader ontwikkeld dat gebaseerd is op de governance capaciteiten die lokale overheden bezitten; de wijze van sturing die zij inzetten om klimaatverandering bespreekbaar te maken en de invloed van lokale autoriteiten op verticale en horizontale actoren in een multi-level governance systeem. De belangrijkste onderzoeksvraag van deze studie is: Hoe besturen vooroplopende stedelijke autoriteiten klimaatsverandering, en hoe kunnen de effecten daarvan worden verbeterd?
Studying biosphere-atmosphere exchange of CO2 through Carbon-13 stable isotopes
Velde, I.R. van der - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Maarten Krol; Wouter Peters, co-promotor(en): J.B. Miller. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572935 - 143
kooldioxide - biosfeer - atmosfeer - isotopen - koolstofcyclus - klimaat - voorspellingen - carbon dioxide - biosphere - atmosphere - isotopes - carbon cycle - climate - forecasts

Summary Thesis ‘Studying biosphere-atmosphere exchange of CO2 through

carbon-13 stable isotopes’

Ivar van der Velde

Making predictions of future climate is difficult, mainly due to large uncertainties in the carbon cycle. The rate at which carbon is stored in the oceans and terrestrial biosphere is not keeping pace with the rapid increase in fossil fuel combustion and deforestation, resulting in an increase of atmospheric carbon dioxide (CO2). To gain a better understanding of the global carbon cycle we need to combine multiple sources of data into one consistent analysis, such as, forest and agricultural statistics, satellite data, atmospheric and ecological observations, and mechanistic models. This thesis describes fundamental research on some of the key components of the terrestrial carbon cycle, i.e., gross primary production (GPP) and terrestrial ecosystem respiration (TER) of CO2, which forms the key to improved prediction of net exchange. Droughts have been shown to strongly influence this exchange, and to interpret these responses adequately we have turned to a large collection of new atmospheric observations of CO2, and its 13C isotope (13CO2), to constrain key model components.

In Chapter 2 we studied the global budget of atmospheric CO2 and the ratio of 13CO2/12CO2 (δ13C) and investigated the main terrestrial drivers of interannual variability (IAV) responsible for the observed atmospheric δ13C variations. In this chapter we introduced the SiBCASA biogeochemical model that we provided with a detailed isotopic discrimination scheme (to calculate the natural preference of 12CO2 over 13CO2 in uptake processes), separate 12C and 13C biogeochemical pools, and satellite-observed fire disturbances. This model was able to calculate uptake of 13CO2 and 12CO2 and produced return fluxes from its differently aged carbon pools, contributing to the so-called disequilibrium flux. Our simulated terrestrial isotope processes, plant discrimination and disequilibrium, closely resembled previously published values and similarly suggested that discrimination variations in C3 type plants and year-to-year variations in C3 and C4 productivity are the main drivers of IAV. The year-to-year variability in the terrestrial disequilibrium flux was much lower than required to match variations in atmospheric observations, under the common assumption of low variability in net ocean CO2 exchange, constant discrimination, and a closed CO2 budget. It was unclear how to increase IAV in the terrestrial biosphere, which suggested that SiBCASA missed adequate drought responses resulting in a latent isotope discrimination and variability in C3/C4 plant productivity.

Implementation of carbon isotope cycling, biomass burning, and SiBCASA’s drought response were closely studied in Chapter 3. Our biomass burning emissions were similar as in CASA-GFED; both in magnitude and spatial patterns, and the implementation of isotope exchange gave a global mean discrimination value of approximately 15 ‰, and varied spatially depending on the photosynthetic pathway in the plant. These values compared well (annually and seasonally) with other published results. Similarly, the size of the terrestrial isotopic disequilibrium was close to that of other studies. As plants experience drought stress, they respond by closing their stomata to prevent the loss of water. This process also inhibits the uptake of CO2 and reduces the isotope discrimination against 13CO2 molecules. We found that the amplitude of drought response in SiBCASA was smaller than suggested by the measured isotope signatures. We also found that a slight increase in stomatal closure for large vapor pressure deficits amplified the variations in the respired isotope signature. Finally, we saw the need for modified starch/sugar storage pools to improve the propagation of isotopic discrimination anomalies to respiration on short-term time scales.

In Chapter 4 we developed a multi-tracer inversion system to interpret signals in atmospheric CO2 and δ13C observations simultaneously. We wanted to know whether drought stress in plants can induce changes in atmospheric δ13C and whether they are interpretable. Using inverse modeling we were able to refine the discrimination parameter for plants as it reflected detectable variations in atmospheric δ13C. The results showed that the isotope discrimination values were consistently smaller during large severe droughts in the Northern Hemisphere, exceeding the estimates from SiBCASA (i.e., a larger reduction). Decreased discrimination suggested an increase in the regional intrinsic water use efficiency, which was also recorded at a large number of measurement sites. The IAV in net ecosystem exchange was relatively insensitive as we allowed the variability of the discrimination parameter to increase more than 8-fold, but it also allowed significant correlation between annual net exchange and discrimination. This study suggested a larger effect of droughts on discrimination than previously thought and that the treatment of drought response in biosphere models needs to be improved.

Carbon cycle research is far from complete as many components are still largely uncertain, which prevents us from making better predictions of future climate. This thesis, however, highlights the importance of isotope observations to assess and improve biogeochemical models, especially with regard to the allocation and turnover of carbon, and responses to droughts.

Climate benefits and environmental challenges related to urban food systems
Verzandvoort, S.J.E. ; Mol, G. ; Meulen, Suzanne van der; Oostrom, Niels van - \ 2014
Alterra Wageningen - 29 p.
urban agriculture - mitigation - climatic change - climate - climate adaptation - urban environment - stadslandbouw - mitigatie - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - stadsomgeving
In a short literature review, we have collected available knowledge on the potential benefits of urban agriculture, as part of local food systems, on climate change mitigation and adaptation. The effects of urban agriculture on climate change mitigation and adaptation depend on the type of agricultural practice (e.g. in greenhouses, in soil, in artificial substrates used resources) and the difference with previous land use (e.g. leading to an increase or decrease of sealed soil surface and green areas). Specific types of urban agriculture can alter the urban environment and in this way influence climate adaptation, or contribute to mitigation in case the production can be realized with lower energy inputs due to opportunities offered by the urban system.
Adviseurs over verduurzaming in de zuivelketen
Lauwere, C.C. de; Ham, A. van den; Reijs, J.W. ; Beldman, A.C.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoes, A.C. ; Philipsen, A.P. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-002) - ISBN 9789086157020 - 81
melkveehouderij - duurzaamheid (sustainability) - consulenten - consultancy - samenleving - klimaat - diergezondheid - biodiversiteit - landbouw en milieu - gezondheid en milieu - dairy farming - sustainability - consultants - society - climate - animal health - biodiversity - agriculture and environment - environmental health
By means of the Sustainable Dairy Chain initiative, dairy businesses and dairy farmers are together pursuing a future-proof and responsible dairy sector and, as a result, are supporting the market and society at large. In order to do this, the goals of the Sustainable Dairy Chain initiative have been formulated along four sustainability themes. This report describes how advisers see sustainability and the aims of the Sustainable Dairy Chain initiative, and how they raise the matter in discussions with dairy farmers.
Klimaat en veehouderij
Vellinga, Theun - \ 2014
livestock farming - climate - climatic change - dairy farming - emission - agricultural education - mitigation
Actualisering ammoniakemissiefactoren vleesvarkens en biggen : advies herberekening op basis van welzijnseisen
Groenestein, C.M. ; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 786) - 24
dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - varkens - klimaat - ammoniakemissie - biggen - varkensstallen - stalklimaat - animal production - animal welfare - animal health - animal housing - pigs - climate - ammonia emission - piglets - pig housing - stall climate
Deze studie heeft als doel de emissiefactoren voor de verschillende hokoppervlakken te evalueren en eventueel te herberekenen in het zicht van de huidige stand van zaken m.b.t. welzijnseisen, wetenschappelijke kennis en verwachte ontwikkelingen in de varkenshouderij
Stadsgroen maakt warmte draaglijker
Klemm, Wiebke - \ 2014
public green areas - urban parks - temperature - heat tolerance - urban areas - landscape architecture - climate
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.