Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 100 / 2041

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==organic farming
Check title to add to marked list
Nadenken over slimme teeltsystemen
Voort, Marcel van der - \ 2017
cropping systems - mechanization - controlled traffic farming - strip cropping - arable farming - organic farming - robots
Kleine lieveheersbeestjes bieden perspectief tegen luizenprobleem: nuttig bij preventie van grote luisuitbraken
Messelink, Gerben - \ 2017
biological control - biological control agents - natural enemies - aphididae - greenhouse horticulture - sweet peppers - organic farming - propylea quatuordecimpunctata
Revisited: van burger naar boer : Wordt vervolgd: Bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - agrarische bedrijfsplanning - biologische landbouw - financieren - farm management - entrepreneurship - farm planning - organic farming - financing
Je familie heeft geen agrarisch bedrijf en je wilt toch boer worden. Ekoland schreef al eerder over deze nieuwe intreders (Ekoland 6-2011). Twaalf ondernemers die nog steeds een agrarisch bedrijf hebben, zijn door student Marisa de Later opnieuw geïnterviewd. Hoe gaat het met deze intreders? Hoe heeft hun bedrijf zich ontwikkeld, welk netwerk hebben ze gevormd? Met wie werken ze samen? En hoe zijn ze gefinancierd?
De bodem onder ons bestaan: interview met prof.dr. Lijbert Brussaard over de biologie van de bodem
Brussaard, Lijbert - \ 2017
mycorrhizal fungi - cropping systems - organic farming - minerals - fertilizer application - green manures - organic matter - soil biology - mycorrhizas
Verbindend ondernemen : Betekenisvolle biologische sector, vandaag en (over)morgen
Dagevos, Hans ; Wijnands, Frank ; Meeusen, Marieke - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 29
biologische landbouw - ondernemerschap - maatschappelijk verantwoord ondernemen - organic farming - entrepreneurship - corporate social responsibility
In dit ‘inspiratieboekje’ Verbindend ondernemen ligt de nadruk op conceptueel-theoretische noties en redeneerlijnen die de bedoeling hebben de sociale dimensie van duurzaamheid – de P van people – perspectief en inhoud te geven.
It depends: : effects of soil organic matter in aboveground-belowground interactions in agro-ecosystems
Gils, Stijn Herman van - \ 2017
Wageningen University. Promotor(en): W.H. van der Putten; D. Kleijn. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436526 - 176
soil organic matter - agroecosystems - aphidoidea - fertilizers - wheat - rape - crop yield - ecosystem services - nutrient availability - pest control - organic farming - organisch bodemmateriaal - agro-ecosystemen - aphidoidea - kunstmeststoffen - tarwe - koolzaad - gewasopbrengst - ecosysteemdiensten - voedingsstoffenbeschikbaarheid - plagenbestrijding - biologische landbouw

Over the last decades agricultural production increased drastically due to the use of external inputs. However, the use of external inputs has high environmental costs and may negatively influence ecosystem processes such as pollination and pest control that underpin agricultural production. Soil organic matter has been proposed as a potential alternative to external inputs as it relates to multiple yield promoting ecosystem processes. The aim of my thesis is to assess whether and how soil organic matter content alters the effect of some ecosystem processes and external inputs on crop yield. I examined whether soil organic matter alters biomass of wheat and oilseed rape under fertilizer supply. Other biotic and abiotic factors that operate at different spatial and temporal scales are also included in some of these experiments. I found that under controlled conditions soil organic matter may reduce the positive effect of mineral fertilizer supply on crop biomass. The reduction changed with the presence or absence of a pathogenic root fungus, but not with drought stress. Moreover, soil organic matter enhances performance of aphids under controlled greenhouse conditions, but the enhancement was less than fertilizer supply. None of these controlled experiments, however, showed that soil organic matter can be an alternative to mineral fertilizer supply. Under field conditions soil organic matter did not strongly affect plant nutrient availability or performances of aphid and its natural enemies. The relation between soil organic matter and plant biomass in a greenhouse experiment did not change with organic management or the duration of it, neither did it change with pollinator visitation rate, an ecosystem process that is managed on the landscape scale. These results suggest that soil organic matter may relate to ecosystem services that influence crop yield, whereas these relations might not be significant under field conditions. Collectively, all these results suggest that the relation between soil organic matter content and ecosystem processes that benefit crop yield is highly context dependent. I propose future research may focus on (1) the quality of soil organic matter rather than the content per se and (2) the relation between soil organic matter content and crop yield under realistic conditions in a longer term.

Invloed van vaste rijpaden op de bodem
Balen, D.J.M. van - \ 2017
BIOpraktijk
landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
Stalboekje Varkens 2016: handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten : Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.701) - 168
varkens - veehouderij - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diervoeding - diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - pigs - livestock farming - organic farming - herbal drugs - animal nutrition - animal health - animal welfare - animal production
Stalboekje Vleeskalveren 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.702) - 128
rundvee - dierenwelzijn - diergezondheid - diervoeding - geneeskrachtige kruiden - dierlijke productie - biologische landbouw - cattle - animal welfare - animal health - animal nutrition - herbal drugs - animal production - organic farming
Deze uitgave van ‘Stalboekje vleeskalveren’ is bedoeld om kalverhouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen worden en dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en daarom zal dit boekje regelmatig herzien en aangevuld moeten worden.
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens
Vermeer, Herman ; Mens, Annemarie ; Seesink, Iris ; Blanken, Klaas ; Adameji, Oluwapelumi ; Bos, Pieter ; Bisschop, Herman - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1011) - 20
varkenshouderij - diergedrag - biologische landbouw - beren (varkens) - berengeur - geneeskrachtige kruiden - dierenwelzijn - pig farming - animal behaviour - organic farming - boars - boar taint - herbal drugs - animal welfare
An experiment with 273 entire males was conducted on an organic pig farm. Half of these males received a herbal extract in the drinking water to reduce mounting behaviour and boar taint. The herbal extract did not affect sexual behaviour and boar taint. Only two carcasses (0,7%) had a typical boar taint. However a complete change towards non castration for organic pigs is not yet applicable partly because of international trade difficulties. A follow up study will be prepared
Approaches aiming at sustainable production
Verhagen, Jan ; Blom, Greet ; Beek, Christy van; Verzandvoort, Simone - \ 2017
Wageningen : Wageningen Plant Research (Report / WPR 677) - 27
sustainable agriculture - organic farming - agroecology - sustainability - duurzame landbouw - biologische landbouw - agro-ecologie - duurzaamheid (sustainability)
This study has two objectives: 1) Look at several approaches that aim to increase or promote sustainable agriculture, and to identify similarities and differences, while deriving implications for policy makers. 2) Provide insight in how the approaches to sustainable agriculture contribute to these priorities.
Maatregelen Natuurinclusieve landbouw
Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van; Doorn, Anne van; Geertsema, Willemien ; Polman, Nico - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2821) - 49
landbouw - natuur - agrarische bedrijfsvoering - maatregelen - biologische landbouw - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - dierlijke productie - melkvee - agriculture - nature - farm management - measures - organic farming - animal welfare - animal housing - animal production - dairy cattle
In deze notitie wordt een overzicht gegeven van maatregelen voor natuurinclusieve landbouw. Dit is een vorm van duurzame landbouw die optimaal gebruik maakt van de natuurlijke processen en deze integreert in de bedrijfsvoering. Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en heeft positieve effecten op de biodiversiteit en het klimaat.
Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?
Neijenhuis, Francesca ; Verwer, Cynthia ; Verkaik, Jan - \ 2017
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 1029) - 65
leverbot - fascioliasis - melkvee - melkveehouderij - parasitosen - infectieziekten - dierlijke productie - dierenwelzijn - diergezondheid - biologische landbouw - liver flukes - dairy cattle - dairy farming - parasitoses - infectious diseases - animal production - animal welfare - animal health - organic farming
Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het leverbotinstrument en een drietal preventieve maatregelen die zijn uitgeprobeerd.
Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
Pacilly, F.C.A. - \ 2017
Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - arable farming - cultivation - organic farming
De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
Research for AGRI Committee : preserving agricultural soils in the EU - Study
Berge, H.F.M. ten; Schroder, J.J. ; Olesen, Jørgen Eivind ; Giraldez Cervera, J.V. - \ 2017
Brussels : European Parliament - ISBN 9789184609550 - 135 p.
soil management - soil quality - european union - soil organic matter - biodiversity - agriculture - organic farming - bodembeheer - bodemkwaliteit - europese unie - organisch bodemmateriaal - biodiversiteit - landbouw - biologische landbouw
This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction are ranked as highest priorities. Potential policy elements are suggested.
Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij : minder koeien om binnen milieugrenzen te komen
Wit, Jan de; Veluw, Kees van - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 26
melkveehouderij - milieueffect - agrarische bedrijfsvoering - melkveestapel - duurzame veehouderij - melkproductie - emissiereductie - biologische landbouw - dairy farming - environmental impact - farm management - dairy herds - sustainable animal husbandry - milk production - emission reduction - organic farming
De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten. Rekening houdend met redelijke efficiëntieverbeteringen wordt ingeschat dat de Nederlandse melkveestapel van 1,6 miljoen melkkoeien in 2015 terug zal moeten gaan naar ongeveer 1,4 miljoen (vanwege de ammoniak-doelstelling voor 2030). Vanwege klimaat-doelstellingen zou de melkveestapel verder terug moeten (naar ongeveer 1,1 miljoen) maar de onzekerheden, over zowel de verwachte emissie per kg melk als de doelstelling, zijn te groot om hierover stellige uitspraken te doen. Met het dalend aantal dieren zullen de externe maatschappelijke kosten dalen, met circa €300-800 miljoen per jaar. Tegelijkertijd zal het een forse verlaging geven van de Netto Toegevoegde Waarde (jaarlijkse beloning voor arbeid en kapitaal), en daarmee de inkomens op de melkveebedrijven en zuivelverwerking, van €250 miljoen. Naar grove schatting kan de reductie van het aantal dieren middels opkoop tot 2030 jaarlijks maximaal €65 miljoen kosten. Aantrekkelijker lijkt het, indien mogelijk, om een harde sanering te voorkomen en tegelijkertijd het produceren binnen strenge milieugrenzen (via het verkleinen van de veestapel of anderszins) te waarderen door: Het stimuleren van brede duurzame zuivel-concepten, zoals biologische zuivel. Het stimuleren en faciliteren van alternatieve inkomstenbronnen (verbrede landbouw). Directe ondersteuning van bedrijven die binnen de milieugrenzen produceren, gefinancierd. Door bijvoorbeeld een CO2-equivalenten-belasting op (rund-)vlees en melk (waardoor tegelijkertijd het gebruik/consumptie wordt verminderd) en/of via het toestaan van ‘offsets’ in de agrarische sector bij verwerving van broeikasgasemissie-rechten binnen het ETS.
De voordelen van integreren : Jelmer Zandbergen onderzocht voor zijn MSc studie het houden van kippen in een boomgaard
Zandbergen, Jelmer - \ 2017
Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
fruitteelt - kippen - boomgaarden - biologische landbouw - pluimveehouderij - uitloop - diergedrag - fruit growing - fowls - orchards - organic farming - poultry farming - outdoor run - animal behaviour
Als onderdeel van een MSc studie Organic Agriculture aan de WUR heeft Jelmer Zandbergen een onderzoeksproject uitgevoerd op de Fruittuin van West. De Fruittuin van West is een bedrijf van 6 hectare in Amsterdam Nieuw-West, in 2014 opgezet door Wil Sturkenboom. Er worden meer dan 20 soorten fruit geteeld en er lopen kippen in de boomgaard.
Onderzoek Raalte : gezondheid biologische biggen : een beetje verwennen die biggen, want dan doen ze het beter
Vermeer, H.M. - \ 2017
Ekoland (2017)2. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
varkenshouderij - gelten - biggen - biologische landbouw - diergezondheid - dierenwelzijn - proefbedrijven - uitloop - spenen - varkens - pig farming - gilts - piglets - organic farming - animal health - animal welfare - pilot farms - outdoor run - weaning - pigs
Biologisch opgefokte gelten zijn socialer en spenen meer en zwaardere biggen dan gangbaar opgefokte gelten. Biggen die al in de zoogperiode een stukje weide krijgen als uitloop hebben na het spenen sneller diarree, maar doen het tot 25 kg beter dan biggen zonder weidegang. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de allerlaatste proef van 50 jaar onderzoek op het varkensproefbedrijf in Raalte.
De effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen
Balen, D.J.M. van; Leeuwen-Haagsma, W.K. van - \ 2017
Ekoland 37 (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
groenbemesters - biologische landbouw - bodemkwaliteit - bodem - bodembiologie - organische stof - gereduceerde grondbewerking - green manures - organic farming - soil quality - soil - soil biology - organic matter - reduced tillage
Binnen de biologische landbouw was er altijd extra aandacht voor bodemkwaliteit. De bodem voedt de plant tenslotte. Intussen beginnen wat meer te leren over welke processen er zich in de bodem afspelen. En over de rol die planten spelen. Naast gewas- en rassenkeuze kunnen groenbemesters en mengsels van gewassen en groenbemesters een belangrijke rol spelen. Zo kan ook de plant de bodem voeden.
Zoeken naar betekenis in twee waarheden : samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd
Gils, S.H. van - \ 2017
Ekoland (2017)4. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
bodembeheer - bodemkwaliteit - voedselkwaliteit - voeding en gezondheid - voedselproductie - biologische landbouw - melkveehouderij - bemesting - soil management - soil quality - food quality - nutrition and health - food production - organic farming - dairy farming - fertilizer application
In de landbouw bestaan er twee waarheden: die van de wetenschap en die van de praktijk. Tijdens het symposium Sustainable soil management & healthy food bleken die twee waarheden vooralsnog onverenigbaar. “Niet om te beledigen, maar de praktijk loopt toch een beetje voor op de wetenschap”, vindt melkveehouder Kees van Gaalen.
Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw : voorwaarden voor een kansrijke start
Elings, Marjolein ; Vijn, Marcel ; Kruit, Jeroen - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 335) - ISBN 9789463431446 - 54
multifunctionele landbouw - zorgboerderijen - stadslandbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - biologische landbouw - multifunctional agriculture - social care farms - urban agriculture - entrepreneurship - farm management - organic farming
Het rapport ‘sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw’ is voort gekomen uit de vraag van twee sociale ondernemingen: Stichting BREM en Stichting 4PK. Beide initiatiefnemers hebben de ambitie mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te helpen re-integreren. Zij doen dat door de inzet van mensen bij het verbouwen van gewassen in stadslandbouwprojecten. De afgelopen jaren is het aantal sociale ondernemingen in de (stads)landbouw toegenomen. Sociale ondernemingen zijn zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en daarmee primair of expliciet een maatschappelijk doel nastreven (SER, 2015). De financiële doelstelling van deze ondernemingen staat ten dienste van het primaire maatschappelijke doel.
Impact biologische boodschappenmand
Battjes-Fries, Marieke ; Vijver, Lucy van de; Jong, Miek ; Koopmans, Chris ; Sijtsema, Siet ; Verain, Muriël - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nummer: 2017-015 VG) - 48
consumentengedrag - biologische voedingsmiddelen - inkopen - keuzegedrag - winkelen - dierenwelzijn - biologische landbouw - consumer behaviour - organic foods - purchasing - choice behaviour - shopping - animal welfare - organic farming
Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er zijn echter tot op heden weinig tot geen kwantitatieve onderzoeksgegevens beschikbaar over producteigenschappen zoals mate van bewerking, toevoegingen, inhoudsstoffen en andere milieu- en gezondheid-gerelateerde parameters op het niveau van de ‘biologische boodschappenmand’ van de eindgebruiker. Dit onderzoek heeft daarom tot doel om een analyse uit te voeren van een biologische en gangbare boodschappenmand aan de hand van geselecteerde producteigenschappen en te onderzoeken in welke mate die eigenschappen het aankoopgedrag van consumenten beïnvloeden. Dit om concrete aanbevelingen aan de biologische sector te kunnen doen over hoe het biologische aanbod verder ontwikkeld kan worden.
Rogier Schulte volgt Pablo Tittonell op : biologische landbouw heeft absoluut een gidsfunctie, maar er is meer...
Schulte, Rogier - \ 2017
organic farming - farming systems - sustainable agriculture - sustainability

Rogier Schulte volgt Pablo Tittonell op : biologische landbouw heeft absoluut een gidsfunctie, maar er is meer...

'Discussie over gangbaar versus bio is gedateerd'
Schulte, Rogier - \ 2017
cropping systems - sustainability - organic farming - sustainable agriculture - agricultural production - certification
'De plant voedt ook de bodem' : 'Inzicht in bodem-plantrelaties gunstig voor bodemvitaliteit en productkwaliteit'
Sukkel, W. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
bodem-plant relaties - biologische landbouw - groenbemesters - grondbewerking - bodemvruchtbaarheid - soil plant relationships - organic farming - green manures - tillage - soil fertility
Een belangrijk uitgangspunt van biologische landbouw is dat de bodem de plant voedt. Maar het omgekeerde is ook waar. Aandacht voor variatie in gewassen en groenbemesters kan de bodem helpen verbeteren. Het is een van de zaken waar WUR-onderzoekers tijdens de BioBeurs op inzoomen in een serie workshops over de bodem.
Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
Gangbaar versus eco
Zanten, Hannah van; Giller, Ken ; Bianchi, Felix ; Boer, Imke de - \ 2016
intensive farming - organic farming - animal production - food production - agroecology

Er gaapt een diepe kloof tussen aanhangers van gangbare, intensieve landbouw en aanhangers van ecologische landbouw. Theoretisch is die te overbruggen, maar het ‘ecologische’ kamp heeft politieke redenen om juist afstand te bewaren.

Inspelen op veranderingen in de zorg : genoegzaam achterover leunen zou verkeerd zijn
Hassink, J. ; Bruin, Simone R. de; Verbeek, H. - \ 2016
Ekoland (2016)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 10.
social care farms - multifunctional agriculture - organic farming - care - entrepreneurship - farm management - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - biologische landbouw - zorg - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering
De veranderingen in de zorg kunnen het voor zorgboeren ingewikkelder maken dan voorheen en creëren ook wel onzekerheden. Toch moeten zorgboeren zich vooral richten op de kansen die er liggen. De zorg en ondersteuning die zij leveren sluit goed aan bij de nieuwe beleidsdoelstellingen, zoals het bevorderen van zelfredzaamheid, het activeren van mensen en hen laten deelnemen aan de maatschappij. Treed daarmee naar buiten, laat zien wat je te bieden hebt, bepleiten Jan Hassink, Simone de Bruin en Hilde Verbeek.
Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie : 'climatecafe' evalueert samenwerking akkerbouw- en veeteeltbedrijven
Wit, Jan de; Adelhart Toorop, R.L. de - \ 2016
Ekoland (2016)12. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
klimaatadaptatie - klimaatverandering - samenwerking - grasklaver - teelt - biologische landbouw - gewassen - gewasbescherming - akkerbouw - veehouderij - climate adaptation - climatic change - cooperation - grass-clover swards - cultivation - organic farming - crops - plant protection - arable farming - livestock farming
Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee. Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.
Met Hoofd Hart en Handen
Adelhart Toorop, R.L. de; Veluw, C. van - \ 2016
Ekoland 2016 (2016)10. - ISSN 0926-9142 - p. 24 - 25.
biologische landbouw - agrarisch onderwijs - bedrijfssystemen - modelleren - agrarische bedrijfsvoering - geitenhouderij - organic farming - agricultural education - farming systems - modeling - farm management - goat keeping
Wageningen is een van de weinige plekken in Europa waar een masterprogramma Organic Agriculture wordt aangeboden. Hoewel het binnen WUR een van de meest praktische opleidingen is, wordt het gros van de kennis binnen de collegezalen overgedragen. In het vak ‘Analyse en Ontwerp van Biologische Bedrijfssystemen’ verdiepen studenten zich in de zomer vier weken lang in de praktijk van de boeren van een biologisch bedrijf.
Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen
Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. ; Engelen, C.J.M. - \ 2016
Aardappelwereld 2016 (2016)9. - ISSN 0169-653X - p. 32 - 33.
phytophthora infestans - aardappelen - biologische landbouw - ziekteresistentie - resistentie van variëteiten - rassen (planten) - plantenveredeling - potatoes - organic farming - disease resistance - varietal resistance - varieties - plant breeding
De biologische aardappelteelt heeft het in 2016 weer zwaar te verduren gehad met de hevige uitbraak van Phytophtora infestans. Door aanhoudende regenval in juni en juli waren veel telers genoodzaakt om hun percelen met aangetaste aardappelen al vroeg in het seizoen te branden. Gecombineerd met de late pootdatum hebben velen een (te) lage opbrengst van hun vatbare rassen dit jaar. "DIt bevestigt nog maar weer eens de noodzaak van resistente rassen", zo stellen Edith Lammerts van Bueren, Ronald Hutten en Christel Engelen, van het project Bioimpuls waar de deelnemers hard aan nieuwe resistente rassen werken.
Sustainability of livestock production systems : a comparing conventional and organic livestock husbandry
Wagenberg, C.P.A. van; Haas, Y. de; Hogeveen, H. ; Krimpen, M.M. van; Meuwissen, M.P.M. ; Middelaar, C.E. van; Rodenburg, T.B. - \ 2016
Wageningen : Wageningen University & Research (Wageningen Economic Research report 2016-035) - ISBN 9789462577480 - 121
livestock - livestock farming - organic farming - europe - literature reviews - sustainable animal husbandry - farming systems - sustainability indicators - vee - veehouderij - biologische landbouw - europa - literatuuroverzichten - duurzame veehouderij - bedrijfssystemen - duurzaamheidsindicatoren
Sustainable livestock production systems are needed to feed the larger, more urban, richer and older world population in 2050. Quantitative information about the sustainability performance of existing livestock production systems can aid the debate of which actions could be developed and implemented. Strong points of conventional and organic dairy cattle, beef cattle, pig, laying hen, and broiler production systems were identified in peer-reviewed literature for a limited number of sustainability indicators within the subjects of economy, productivity, environment, animal welfare, and public health. This study aims to identify lessons learned for sustainable livestock production.
City farming alternatief voor telers op zoek naar verandering : Grote steden lopen warm voor indoor farming
Vermeulen, Tycho - \ 2016
organic farming - sustainable agriculture - urban agriculture - greenhouse horticulture - vegetable growing
Bouwen van duurzame, biologische systemen vereist lef en energie
Meijer, Rob - \ 2016
greenhouse horticulture - organic farming - sustainable agriculture - agricultural research - vegetable growing - europe - cooperation
Werken aan diversiteit in tarwe en groenten : voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord
Nuijten, Edwin ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2016-030 LbP) - 20
kwekers - biologische landbouw - rassen (planten) - tarwe - zaden - plantenveredeling - groenten - genetische diversiteit - diversiteit - biologische plantenveredeling - growers - organic farming - varieties - wheat - seeds - plant breeding - vegetables - genetic diversity - diversity - organic plant breeding
Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. Divers en Dichtbij Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Dit onderzoek is samen met Estafette Odin BV en de biologische dynamische telers GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg uitgevoerd. Het doel van dit project Divers en Dichtbij was de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Daarmee bedoelen we niet alleen meer verschillende rassen, maar vooral andere type rassen of populaties die zelf meer genetische variatie bezitten. Dat kan door te kiezen voor zaadvaste rassen bij groentegewassen en populaties bij granen. Tot nu toe is populatieveredeling alleen toegepast bij granen en nog niet of nauwelijks bij groentegewassen (zie voor definities Box 1 op pagina 7). Dit betekent ook een keuze voor andere manieren van veredelen en selecteren. Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. En toch heeft ons brede speurwerk in dit project wel degelijk een aantal interessante zaadvaste rassen opgeleverd! Want gelukkig zijn er in Europa en Amerika diverse biologische veredelaars actief in het veredelen van zaadvaste rassen en populaties. De informatie in deze brochure is bedoeld voor telers en andere ketenpartijen om meer te leren over de mogelijkheden van zaadvaste rassen bij groenten en populaties bij tarwe.
Project Duurzaam bodembeheer in de Hoekse Waard
Brussaard, L. - \ 2016
Wageningen University & Research
soil management - organic farming - sustainable agriculture - zuid-holland - arable farming - bodembeheer - biologische landbouw - duurzame landbouw - akkerbouw
Bezoek aan 3 akkerbouwers die vertellen wat voor hen duurzaam bodembeheer betekent.
Aardappelwereld (Journal)
Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
Aardappelwereld (2016). - ISSN 0169-653X
potatoes - growers - plant breeding - arable farming - varieties - cooperation - organic farming
Kweekspecial 2016 - Deze productie is een uitgave van BioImpuls i.s.m. met Aardappelwereld BV.
Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik : fosfaatbemesting via regenleiding vaak overbodig
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - fertilizer application - phosphates - sampling - organic farming - agricultural research - cultural methods - pot plants
Biologisch onderwijs moet inhaalslag nog maken : ‘het ligt niet aan de jeugd, die is nieuwsgierig genoeg’
Lammerts van Bueren, Edith ; Tittonell, Pablo - \ 2016
organic farming - agricultural education - educational reform - educational innovation
Stalboekje melkvee 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2016
Wageningen : RIKILT (RIKILT 2016.704) - 228 p.
melkvee - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - rundveeteelt - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - melkveehouderij - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - dairy cattle - medicinal plants - herbal drugs - cattle farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - dairy farming - animal production - organic farming - handbooks
In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Toekomstperspectief agrosector Flevoland
Vogelzang, T.A. ; Smit, A.B. ; Jager, J.H. ; Prins, H. ; Verhoog, A.D. ; Poppe, K.J. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-008) - ISBN 9789462577541 - 79 p.
landbouwsector - economische situatie - primaire sector - platteland - flevoland - nederland - biologische landbouw - agricultural sector - economic situation - primary sector - rural areas - netherlands - organic farming
The socio-economic future of the Dutch province of Flevoland is partly linked to the perspectives of the agrocluster, the combination of agri- and horticultural firms, fishery, food and luxury industry and the firms that supply these sectors. In this report, the importance of this cluster for Flevoland is described, with a focus on the primary sectors, the agri- and horticultural firms. The current situation of these firms is presented, including the developments in the recent decade and the perspectives for the next decade. Attention is also paid to the quality of life in the countryside and the influence of the agro sector on this aspect.
Monitoring integraal duurzame stallen : peildatum 1 januari 2016
Peet, G.F.V. van der; Meer, R.W. van der; Docters van Leeuwen, H. ; Wageningen-Lucardi, S.R.M. van - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 953) - 23 p.
animal welfare - animal production - animal housing - poultry - cattle - pigs - dairy cattle - sustainability - stalls - sustainable animal husbandry - organic farming - dierenwelzijn - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pluimvee - rundvee - varkens - melkvee - duurzaamheid (sustainability) - stallen - duurzame veehouderij - biologische landbouw
Potato breeding in the Netherlands: successful collaboration between farmers and commercial breeders
Almekinders, C.J.M. ; Mertens, L. ; Loon, Jan van; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2016
Farming Matters 32 (2016)Special Issue April. - ISSN 2210-6499 - p. 34 - 37.
potatoes - table potatoes - plant breeding - netherlands - cooperation - farmers - genetic diversity - firms - agricultural law - new variety - organic farming - aardappelen - consumptieaardappelen - plantenveredeling - nederland - samenwerking - boeren - genetische diversiteit - firma's - agrarisch recht - nieuwe variëteit - biologische landbouw
The Dutch potato breeding model, which involves a partnership between farmers and commercial breeding companies in a modern, Western context, is unique. While there are other examples of collaborative relationships between farmers and breeders in Europe, the Dutch potato breeding model stands out in terms of its long track record, the involvement of the private sector, and the institutional integration of the relationship which up to today facilitates access to genetic materials and financial benefit sharing.
Natuurinclusief ondernemen: Van koplopers naar mainstreaming?
Smits, M.J.W. ; Heide, C.M. van der; Dagevos, H. ; Selnes, T. ; Goossen, C.M. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 63) - 78 p.
Rijksnatuurvisie, natuurinclusief ondernemen, natuurvriendelijke bedrijven, marketingtheorie, - ondernemerschap - natuurbeheer - natuurbeleid - marketing - natuur - participatie - biologische landbouw - entrepreneurship - nature management - nature conservation policy - nature - participation - organic farming
In de Rijksnatuurvisie is een belangrijke rol weggelegd voor particulier initiatief in het natuurbeleid, met name voor bedrijven. Hiervoor wordt de term ‘natuurinclusief ondernemen’ geïntroduceerd. In de praktijk zien we daadwerkelijk steeds meer ondernemers die natuur meenemen in hun businesscase. Anderzijds zijn er ook talrijke ondernemers die deze stap (nog) niet hebben gemaakt. Om de ambitie zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie waar te maken, is het nodig dat er een breed gedragen visie ontstaat bij bedrijven dat natuurvriendelijk ondernemerschap de toekomst heeft. Dit noemen we mainstreaming. Maar hoe realistisch is de verwachting dat een groot deel van de bedrijven deze omslag naar natuurvriendelijk ondernemen maakt de komende periode? Dit rapport geeft een reflectie op de ambities zoals beschreven in de Rijksnatuurvisie voor een transitie naar een natuurinclusieve economie, en met name de verwachtingen voor natuurinclusief handelen door ondernemers. Daarbij focussen we op enkele sectoren met veel grond, te
weten de (biologische) landbouw, de recreatiesector en het particulier landgoedbezit.
Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij
Eekeren, N.J.M. van; Deru, Joachim ; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 32 p.
biologische landbouw - bodemkwaliteit - veengronden - graslandgronden - melkveehouderij - organic farming - soil quality - peat soils - grassland soils - dairy farming
Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.
‘Nu oogsten van kennisbundeling bedekte biologische teelten’ : afronding internationaal project Biogreenhouse
Meijer, Rob - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - knowledge transfer - organic farming - cropping systems - conferences - agricultural research - international cooperation - legislation - turkey

In april 2016 komen onderzoekers, studenten, adviseurs, toeleveranciers en tuinbouwondernemers bijeen voor het internationale symposium over bedekte biologische teelten in Izmir. Na vier jaar stopt dan officieel het netwerk Biogreenhouse. “Voor de tijd daarna is het van belang dat mensen elkaar hebben leren kennen en elkaar makkelijker kunnen vinden”, concludeert Rob Meijer

Use compost to increase resistance to plant diseases : robust cultivation system removes the need for disinfection
Wurff, Andre van der - \ 2016
horticulture - agricultural research - organic farming - composting - plant disease control - pest resistance - soil structure - soil conditioners - antagonists
Houtachtig compost perspectiefvol tegen aaltjes in de biotuinbouw
Wurff, Andre van der - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - organic farming - meloidogyne - plant pests - pest control - composts - plant-microbe interactions - soil suppressiveness - agricultural research

In de biologische glastuinbouw vormen wortelknobbelaaltjes een stevige uitdaging. Compost verbetert in het algemeen de bodemweerbaarheid, maar werkt soms ook averechts. Bovendien zijn er interacties met toegevoegde micro-organismen en additieven. Wageningen UR Glastuinbouw heeft een deel van de legpuzzel van de bodemweerbaarheid ingevuld.

Ziekteweerbaarheid verhogen tegen wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.)
Kolk, J.P. van der; Voogt, W. ; Streminska, M.A. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2016
- 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - meloidogyne - glastuinbouw - biologische bestrijding - compost - bodemvruchtbaarheid - tomaten - conferenties - biologische landbouw - plaagbestrijding met predatoren - vruchtgroenten - meloidogyne incognita - meloidogyne javanica - aaltjesdodende eigenschappen - plantenparasitaire nematoden - bodemweerbaarheid - horticulture - plant protection - pest control - greenhouse horticulture - biological control - composts - soil fertility - tomatoes - conferences - organic farming - predator augmentation - fruit vegetables - nematicidal properties - plant parasitic nematodes - soil suppressiveness
In de biologische glastuinbouw zijn bodem gebonden ziektes een groot knelpunt. Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne incognita en M. javanica) zijn belangrijke pathogenen die in de vruchtgroententeelt voor problemen zorgen.
Soil fertility management in organic greenhouses in Europe
Tittatelli, Fabio ; Bath, Brigitta ; Ceglie, Francesco Giovanni ; Garcia, M.C. ; Moller, K. ; Reents, H.J. ; Vedie, Helene ; Voogt, W. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575363 - 46 p.
greenhouse horticulture - soil fertility - organic farming - europe - rotation - fertilizer application - nutrient management - cropping systems - glastuinbouw - bodemvruchtbaarheid - biologische landbouw - europa - rotatie - bemesting - nutrientenbeheer - teeltsystemen
The management of soil fertility in organic greenhouse systems differs quite widely across Europe. The challenge is to identify and implement strategies which comply with the organic principles set out in (EC) Reg. 834/2007 and (EC) Reg. 889/2008 as well as supporting environmentally, socially and economically sustainable cropping systems. In this paper, written by a group of scientists of different geographical origin and with different background, the state of the art of the sector and the main characteristics of the European organic greenhouse cropping systems are described. The main bottlenecks and constraints are discussed with a particular reference to the regulatory framework in force. The most relevant issues that may influence the enforcement and future development of the sector have been identified as specific knowledge gaps. For each of them, the appropriate research needs were elaborated in a multidisciplinary perspective as forthcoming challenges for the whole sector. Although not exhaustive, given the wide heterogeneity of the implemented systems, this paper is able, for the first time, to give a structured outlook on soil fertility management in protected organic conditions on a European scale.
Sustainability assessment tools for organic greenhouse horticulture
Foresi, Lucia ; Schmutz, U. ; Anton, Assumpcio ; Vieweger, Anja ; Bavec, Martina ; Meier, Matthias ; Shadid, Muhammad ; Pena, Nancy ; Petrasek, Richard ; Stajnko, Denis ; Vukamaniĉ, T. ; Landert, Jan ; Weißhaidinger, Rainier ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575370 - 50 p.
greenhouse horticulture - organic farming - tools - life cycle assessment - sustainability - ecological assessment - glastuinbouw - biologische landbouw - gereedschappen - levenscyclusanalyse - duurzaamheid (sustainability) - ecologische beoordeling
This booklet describes different tools currently employed for sustainability evaluation, according to the field of expertise and experience of the authors. Each method serves a different purpose and covers different aspects of sustainability (environmental, economic, social or all together). This body of work will attempt to show the complexity of assessing sustainability in a comprehensive way, by giving a short background and describing the main features of each tool, and supplying the reader with a practical example of application whenever possible.
Impact of water quality and irrigation management on organic greenhouse horticulture
Dorais, M. ; Alsanius, B.W. ; Voogt, W. ; Pepin, S. ; Tuzel, Hakki ; Tuzel, Yuksel ; Möller, Kurt - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575387 - 97 p.
greenhouse horticulture - water management - biological techniques - organic farming - water supply - contaminants - glastuinbouw - waterbeheer - biologische technieken - biologische landbouw - watervoorziening - besmetters
Water quality and water supply are essential for organic greenhouse grown crops to prevent soil contamination by undesirable chemicals and microorganisms, while providing the correct amount of water required for plant growth. The absence of natural precipitation combined with higher evapotranspiration due to higher temperature and longer cropping period requires an adequate supply of water. Water quality is commonly defined by its chemical, physical, and biological attributes. It is closely linked to the soil/rock native components, surrounding environment and land use. The runoff from urban, industrial, farming, mining, and forestry activities also significantly affects the quality of water available for greenhouse horticulture. High water quality is particularly important to prevent soil salinization and ensure optimal soil biological activity. Indeed, unbalanced organic fertilizer inputs may contribute to soil salinity, while soil microbial activities responsible for nutrient mineralization, soil suppressiveness and plant health, are affected by soil pH, ions, and contaminants. Poor water quality can also result in drip and micro irrigation clogging, plant toxicity, and product contamination by human pathogens or illicit compounds.
Sensible use of primary energy in organic greenhouse production
Stanghellini, C. ; Baptista, F. ; Eriksson, Evert ; Gilli, Celine ; Giuffrida, F. ; Kempkes, F.L.K. ; Munoz, P. ; Stepowska, Agnieszka ; Montero, J.I. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575356 - 54 p.
greenhouse horticulture - organic farming - energy consumption - greenhouse technology - heating systems - sustainable energy - fossil energy - air conditioning - glastuinbouw - biologische landbouw - energiegebruik - kastechniek - verwarmingssystemen - duurzame energie - fossiele energie - klimaatregeling
Review of the major sources for energy consumption in organic greenhouse horticulture and analyse of the options available to reduce energy consumption or, at least, increase the energy use efficiency of organic production in greenhouses. At the moment, the best way to match demand and availability of electricity (solar and wind power) is through the grid, also in view of existing subsidies for electricity sale to the grid. There is some scope for local application of solar thermal energy for heating and/or humidity management, although this requires a large investment in thermal buffering. In combined organic farms there is scope for biomass burning and/or biogas production. Technology developments ensure that currently there are commercial greenhouse operations that benefit from the use of biomass and, in some cases, biogas. Such alternative energy sources are progressively replacing traditional (and more pollutant) fuels.
Guidelines for experimental practice in organic greenhouse horticulture
Koller, Martin ; Rayns, Francis ; Cubison, Stella ; Schmutz, U. ; Messelink, G.J. ; Voogt, W. - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575349 - 154
greenhouse horticulture - organic farming - guidelines - protected cultivation - greenhouse crops - cultural methods - greenhouse vegetables - trials - glastuinbouw - biologische landbouw - richtlijnen (guidelines) - teelt onder bescherming - kasgewassen - cultuurmethoden - glasgroenten - proeven
The aim of this handbook of experimental guidelines is to help conduct experiments for organic horticulture in greenhouses throughout Europe. It considers vegetables, fruit and ornamental production. Using standardised research procedures for experiments will aid a comparison of results and dissemination of knowledge. The editors have tried to incorporate as many climatic zones, countries and crops as possible in order to represent a wide area of Europe although some smaller crops or certain specific climates could not be included.
Handbook for composting and compost use in organic horticulture
Wurff, A.W.G. van der; Fuchs, J.G. ; Raviv, Michael ; Termorshuizen, Aad - \ 2016
[Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462577497 - 106 p.
organic farming - composting - composts - horticulture - greenhouse horticulture - soil microbiology - digestate - biologische landbouw - compostering - compost - tuinbouw - glastuinbouw - bodemmicrobiologie - digestaat
Compost, as a product of recycling processes, can be a very appropriate input material for organic farming, provided the composting process is well-managed, the input materials are free of contaminants, and the resulting product is applied according to the system’s ecological needs. Compost is a very important input material for organic greenhouse production. Organic greenhouse production may vary in the level of intensity, but it is generally a system with high turnover rates of organic matter, high inputs of both nutrients and energy, and high production levels. Compost is used as an important source of organic matter and nutrients in greenhouse horticulture, and is an important component of growing media for nurseries. Compost plays an important role in building a resilient farming system, by providing both the energy sources and the nutrients to sustain soil biodiversity.
Adapting greenhouse climate for enhanced biocontrol and better performance of plant protection products
Vänninen, I. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse 12) - 2 p.
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - natural enemies - pesticides - environmental temperature - humidity - lighting - carbon dioxide - plant health - organic farming - tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - natuurlijke vijanden - pesticiden - omgevingstemperatuur - vochtigheid - verlichting - kooldioxide - plantgezondheid - biologische landbouw
In greenhouse crop production, climatic parameters are often manipulated to optimize plant growth. Greenhouse climate has profound influences also on pests and their natural enemies used for biocontrol. The responses of arthropod pests, plant disease agents and natural enemies to constant temperatures and humidity are relatively well known, but many pertinent questions remain unsolved for pest and natural enemy biology and behaviour in conditions created by the newest greenhouse climate technologies and approaches. Greenhouse climate can be optimized also to benefit natural enemies and to work against pests and plant diseases, but we know less how to make this happen than we know how to manipulate plant growth through temperature, humidity, CO2 and light conditions.
Conservation of predaceous Coccinellidae species in greenhouse ecosystems
Papanikolaou, N.E. ; Milonas, P.G. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse 7) - 2 p.
organic farming - horticulture - greenhouse horticulture - plant health - natural enemies - habitats - coccinellidae - agroecosystems - biological control - pesticides - biologische landbouw - tuinbouw - glastuinbouw - plantgezondheid - natuurlijke vijanden - agro-ecosystemen - biologische bestrijding - pesticiden
Conservation of natural enemies is an important component of pest management, which can improve their efficacy against target pests. Conserving predaceous Coccinelidae species in agricultural ecosystems is used to enhance their biocontrol contribution. Favourable conditions in these habitats can contribute to a more efficient population regulation of several pests. Conservation efforts focus on discouraging emigration from a crop system and enhance retention time of coccinelids in periods with low prey availability. Thus, the management of agroecosystems should focus on providing resources in such temporal and spatial scale that may prevent their emigration or attract them in habitats. In addition, in a greenhouse ecosystem, another conservation action is to reduce mortality and sublethal effects caused by insecticides.
Potential food hazards from organic greenhouse horticulture
Alsanius, B.W. ; Dorais, M. ; Doyle, O. ; Oancea, F. ; Spadaro, D. ; Meijer, R.J.M. - \ 2016
BioGreenhouse (Fact sheet BioGreenhouse ) - 3 p.
organic farming - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - plant diseases - food safety - agricultural research - biologische landbouw - tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - plantenziekten - voedselveiligheid - landbouwkundig onderzoek
This factsheet describes the critical hazards in organic greenhouse horticulture (OGH) crop production and identifies the crucial knowledge gaps.
Groene Veredeling : nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt : projectenoverzicht 2015 - 2019
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
- 2 p.
plantenveredeling - biologische plantenveredeling - biologische landbouw - resistentieveredeling - rassen (planten) - akkerbouw - tuinbouw - plant breeding - organic plant breeding - organic farming - resistance breeding - varieties - arable farming - horticulture

Biologische telers hebben grote behoefte aan meer robuuste rassen. Dat kunnen rassen zijn met een brede weerstand tegen ziekten en plagen, rassen die met minder bemesting toch voldoende opbrengst geven, en rassen die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden. De ontwikkeling van dergelijke robuuste rassen is voor de hele agrarische sector van belang. Robuuste rassen dragen namelijk bij aan verdere verduurzaming van zowel gangbare als biologische teelt. In het onderzoeksprogramma Groene Veredeling dragen Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en andere kennisinstellingen sinds 2010 bij aan de ontwikkeling van deze robuuste rassen. Drie gewassen staan centraal: aardappel, prei, en spinazie. Daarnaast is ook onderzoek gedaan in tomaat, lupine, kool, tarwe, ui en paprika. Eind 2014 is de eerste fase van het programma afgerond, en is een nieuwe ronde van projecten van start gegaan voor 2015-2019. Het onderzoek in aardappel (phytophthoraresistentie) en prei (tripsresistentie) loopt door, en nieuwe projecten in spinazie, appel en paprika zijn opgestart. Deze folder biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoekslijnen.
Veredelaars moeten meer 'ondergronds' gaan : Edith Lammers van Bueren geïnterviewd door twee collega's van het LBI
Lammerts van Bueren, Edith - \ 2015
organic farming - breeding programmes - breeding methods - varieties - university research - plant breeding - organic plant breeding

Edith Lammerts van Bueren is onderzoekster veredeling op het Louis Bolk Instituut en daarnaast al tien jaar buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University. Ze vervult een brugfunctie tussen de biologische sector en de Wageningse wetenschappelijke wereld. Ze wordt veel gevraagd in publieke debatten over gentechnologie versus biologische veredeling. Onlangs is haar hoogleraarschap voor een derde termijn goedgekeurd. Tijd om de resultaten van de eerste tien jaar en de plannen voor de toekomst te belichten.

'Natuurlijk is niet altijd duurzaam'
Ende, Ernst van den - \ 2015
ornamental bulbs - sustainability - sustainability criteria - agricultural research - organic farming - genetic engineering - returns - public opinion

Duurzaam produceren wordt voor de bollensector steeds belangrijker. In deze nieuwe serie benaderen we dit thema vanuit verschillende invalshoeken. Te beginnen met: wat is ‘duurzaam’? Er zijn nogal wat definities in omloop. Een neutraal antwoord met een wetenschappelijke basis van Ernst van den Ende, directeur Plant Sciences Group van de Wageningen Universiteit.

Verslag voorjaarsbijeenkomst. Debatmiddag ‘The Missing Link – de groene schakel tussen onderzoek en praktijk’
Goud, J.C. - \ 2015
Gewasbescherming 46 (2015)3. - ISSN 0166-6495 - p. 92 - 94.
conferenties - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - universiteiten - publiek-private samenwerking - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - biologische landbouw - innovaties - kennisoverdracht - marktconcurrentie - conferences - agricultural education - scientific research - crop enterprises - universities - public-private cooperation - sustainability - integrated control - organic farming - innovations - knowledge transfer - market competition
De debatmiddag werd bezocht door ongeveer tachtig personen. Grofweg een derde deel van de aanwezigen was student. Vooral van de CAH Vilentum in Dronten was er een grote groep. Een derde deel was werkzaam in het onderzoek en de overige deelnemers waren afkomstig uit de praktijk, het onderwijs of werkzaam bij de overheid. In drie rondes gingen de aanwezigen in op respectievelijk de huidige situatie, de uitdagingen voor de nabije toekomst (de komende vijf jaar) en de visie voor de lange termijn (vijfentwintig jaar).
PAS: meer milieutechniek bij stal naast natuurgebied : Stikstofdepositie sleutel bij combinatie van natuur, landbouw en stallenbouw
Dekking, A.J.G. - \ 2015
Ekoland 2015 (2015)11. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 25.
veehouderij - emissiereductie - stikstof - ammoniakemissie - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - milieubescherming - biologische landbouw - vergunningen - natuurbeschermingsrecht - wetgeving - livestock farming - emission reduction - nitrogen - ammonia emission - agriculture and environment - agri-environment schemes - environmental protection - organic farming - permits - nature conservation law - legislation
Boeren beheren steeds meer natuurgebieden door natuurbeheer te combineren met landbouw, recreatie of zorg. Tot voor kort zette dreigende ammoniakvervuiling elk plan van deze boeren voor bedrijfsontwikkeling op slot. De overheid bedacht een oplossing: een veehouder mag groeien, mits hij milieuwinst behaalt. Voor stikstofdepositie is dat geregeld via de ‘PAS’. Hoe werkt dat?
Kansen en belemmeringen voor omschakeling naar de biologische sector
Meeusen, M.J.G. - \ 2015
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-148)
agrarische bedrijfsvoering - landbouw bedrijven - biologische landbouw - landbouwsector - besluitvorming - investeringsbeslissingen - boeren - nederland - farm management - farming - organic farming - agricultural sector - decision making - investment decisions - farmers - netherlands
De vraag naar biologische producten groeit harder dan het aanbod van de Nederlandse biologische sector. De vraag die het ministerie van Economische Zaken stelt is welke factoren de omschakeling van de gangbare naar de biologische sector belemmeren en hoe deze omschakeling gestimuleerd kan worden. Daartoe heeft ze het LEI Wageningen UR gevraagd om interviews met marktpartijen te houden en een enquête uit te zetten om de overwegingen bij biologische boeren te peilen. Belangrijke uitkomst is dat de sector vooral zelf de regie wil houden op het omschakelproces en voor de overheid een faciliterende rol ziet.
Biophysical soil quality of tillage systems in conventional and organic farming
Crittenden, S. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Lijbert Brussaard, co-promotor(en): Mirjam Pulleman; Marius Heinen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575981 - 135
bodemkwaliteit - bodemfysica - grondbewerking - biologische landbouw - bedrijfssystemen - bodembiologie - bodemecologie - soil quality - soil physics - tillage - organic farming - farming systems - soil biology - soil ecology
Informatiedocument leefoppervlakte : relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving
Ellen, H.H. ; Buisonje, F.E. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 849) - 27
dierenwelzijn - dierlijke productie - rundvee - schapen - geiten - varkens - pluimvee - nerts - konijnen - huisvesting, dieren - milieu - wetgeving - biologische landbouw - milieuwetgeving - emissie - bodemoppervlak - animal welfare - animal production - cattle - sheep - goats - pigs - poultry - mink - rabbits - animal housing - environment - legislation - organic farming - environmental legislation - emission - floor area
Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven. In de stalbeschrijvingen van de Rav worden ook eisen gesteld aan de oppervlakte per dier. In dit rapport worden voor de diverse diercategorieën de eisen voor leefoppervlakte vanuit de welzijnsregelgeving vergeleken met die in de stalbeschrijvingen. Een belangrijk aspect is daarbij de definitie van het begrip leefoppervlakte.
Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2015
Groenestein, C.M. ; Wit, J. ; Bruggen, C. van; Oenema, O. - \ 2015
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 45) - 48
dierlijke meststoffen - koeien - varkens - pluimvee - dierhouderij - biologische landbouw - excretie - animal manures - cows - pigs - poultry - animal husbandry - organic farming - excretion
Om de hoeveelheden stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen die op een bedrijf worden geproduceerd, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze excretieforfaits geven weer hoeveel stikstof en fosfaat in mest per dier en per diercategorie op jaarbasis wordt geproduceerd. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een voorstel gemaakt voor herziening van de diercategorieën en de excretieforfaits van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Dit rapport beschrijft het voorstel voor de herziening van de excretieforfaits voor de eerder aangepaste lijst van diercategorieën. Bij de excretieforfaits wordt onderscheid gemaakt tussen gangbare en biologische dierhouderijsystemen. De bruto stikstof- en fosfaatexcreties voor dieren in gangbare dierhouderijsystemen zijn gebaseerd op de resultaten van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM) voor de jaren 2011, 2012 en 2013. De WUM berekent per jaar de gemiddelde excreties per diercategorie op basis van statistieken over veevoergebruik en dierlijke productie. De bruto stikstof- en fosfaatexcreties voor dieren in biologische dierhouderijsystemen zijn gebaseerd op die van gangbare dierhouderijsystemen en een diercategorie-specifieke correctiefactor. De bruto stikstofexcreties zijn vervolgens gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen op basis van gegevens van de werkgroep National Emission Model for Agriculture (NEMA).
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
Aardappel in een Biodivers teeltsysteem: resultaten 2010-2014
Wijk, C.A.P. van; Sukkel, W. ; Gruppen, R. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV - 39
aardappelen - solanum tuberosum - teeltsystemen - biodiversiteit - biologische landbouw - bodemweerbaarheid - gewasopbrengst - rotatie - phytophthora infestans - groenbemesters - ruiterpaden - minimale grondbewerking - rijpadensysteem - potatoes - cropping systems - biodiversity - organic farming - soil suppressiveness - crop yield - rotation - green manures - bridle paths - minimum tillage - controlled traffic farming
Om de effecten van hogere biodiversiteit onder veldomstandigheden te toetsen is onderzoek gestart met een biologische teeltsysteem met veel biodiversiteitmaatregelen in een vaste rotatie van diverse gewassen. Belangrijke biodiversiteitsmaatrelen daarin zijn teelt op kleinere percelen (smalle stroken) en niet kerende grondbewerking, maar ook toepassing van rasmengsels. Dit systeem (aangeduid met systeem Biodivers) wordt vergeleken met een standaard biologisch teeltsysteem op grote percelen (aangeduid met systeem Bio-standaard). De rotatiegewassen in beide systemen zijn aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, peen en mixteelt van veldboon en zomertarwe. De nadere omschrijving van beide systemen staat in hoofdstuk 2. Daar worden de toegepaste biodiversiteitsmaatregelen per gewas toegelicht en de opzet van onderzoek en pilots nader beschreven.
Beheersing emissie grondgebonden kasteelten
Voogt, W. ; Balendonck, J. ; Janse, J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Winkel, A. van - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1363) - 38
teelt onder bescherming - snijbloemen - emissie - beslissingsondersteunende systemen - biologische landbouw - irrigatie - lysimeters - sensors - water - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - optimalisatie - protected cultivation - cut flowers - emission - decision support systems - organic farming - irrigation - nutrient balance - nutrients - optimization
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic greenhouse growers are able to control irrigation in a way that emission is reduced to a minimum. The results obtained at (conventional) flower growers show sometimes high emission of nitrogen. This is due at one hand to high irrigation surpluses but also to high fertilisation of nitrogen. Better tuning of the water- and nitrogen supply to the crop demand is necessary. For these stapes growers need better soil-moisture sensors.
Van het erf naar de stad : Samen met collega's een boerenwinkel in de stad openen, hoe pak je dat aan?
Schoutsen, M.A. ; Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2015
Ekoland (2015)5. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
biologische landbouw - boerderijwinkels - neveninkomsten - relaties tussen stad en platteland - houding van consumenten - klantrelaties - economische samenwerking - bedrijfsvoering - voedselproductie - marketing - multifunctionele landbouw - organic farming - on-farm sales - supplementary income - rural urban relations - consumer attitudes - customer relations - economic cooperation - management - food production - multifunctional agriculture
De boerderijwinkel is een bekend verschijnsel. Maar komt de consument wel naar je toe? Een mogelijkheid is het starten van een boerenwinkel in de stad. Waarbij je als boeren zelf de winkel runt, en zo de marge goed houdt. Samenwerkende ondernemers van de Groene Marke en de Vechtdalmarke lukt dat met winkels in Zwolle, Dalfsen en Ommen.
"De revolutie hangt niet van een persoon af" : Tittonell levert belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van agro-ecologie
Tittonell, P.A. ; Veluw, C. van - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 11 - 11.
agro-ecologie - landbouw - voedselproductie - ecologie - kennisoverdracht - universitair onderzoek - biologische landbouw - agroecology - agriculture - food production - ecology - knowledge transfer - university research - organic farming
Argentijnse ‘bioprof’ Pablo Tittonell verlaat Wageningen Universiteit. Hij inspireerde drie jaar lang studenten, medewerkers en boeren.
Aanpak van suzuki : hygiëne voor beperken oogstschade door de suzuki-fruitvlieg
Helsen, H.H.M. ; Brouwer, G. - \ 2015
Ekoland (2015)7/8. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 14.
drosophila suzukii - invasieve exoten - fruitteelt - kleinfruit - plagenbestrijding - plantenplagen - bedrijfshygiëne - gewasbescherming - insectenbestrijding - waardplanten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - biologische landbouw - invasive alien species - fruit growing - small fruits - pest control - plant pests - industrial hygiene - plant protection - insect control - host plants - cultural control - organic farming
Enkele jaren geleden dook in ons land de suzuki-fruitvlieg op. Deze invasieve soort veroorzaakte in 2014 aanzienlijke schade in de teelt van zachtfruit. Doordat op biologische fruitteeltbedrijven vaak veel opeenvolgende gewassen worden geteeld, zijn de risico’s daar extra groot. In het Praktijknetwerk ‘Probleemplagen divers aanpakken’ is aandacht besteed aan de vraag wat de biologische fruitteler kan doen om de aantasting te beperken.
Gelijkspel
Bestman, M.W.P. ; Verwer, C.M. ; Leenstra, F.R. ; Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2015
De Pluimveehouderij 43 (2015)11. - ISSN 0166-8250 - p. 29 - 29.
pluimveehouderij - snavelkappen - verenkleed - hennen - uitloop - biologische landbouw - dierenwelzijn - verenpikken - pluimvee - dierlijke productie - diergedrag - diergezondheid - poultry farming - debeaking - plumage - hens - outdoor run - organic farming - animal welfare - feather pecking - poultry - animal production - animal behaviour - animal health
Onderzoek weerspreekt dat kippen met onbehandelde snavels eerder kaal en kaler worden dan behandelde hennen, zoals vaak wordt gesteld. Er is weinig verschil in verenkleed tussen bio- en vrije-uitloophennen.
Teelt van biologische zomertarwe in NKG
Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
PPO AGV
zomertarwe - akkerbouw - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - spring wheat - arable farming - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor zomertarwe.
Teelt van biologische aardappel in NKG
Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
PPO AGV
akkerbouw - aardappelen - consumptieaardappelen - teeltsystemen - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - arable farming - potatoes - table potatoes - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor de aardappel.
Teelt van biologische peen in NKG
Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2015
PPO AGV
akkerbouw - teeltsystemen - daucus - biologische landbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - onkruidbestrijding - arable farming - cropping systems - organic farming - ploughing - no-tillage - weed control
In een teeltsysteem met vaste rijpaden wordt de standaard grondbewerking ploegen vergeleken met niet kerende grondbewerking (NKG) met woelen na oogst en zonder woelen na oogst. De 6-jarige vruchtwisseling van het biologische teeltsysteem is als volgt: aardappel, grasklaver, kool, zomertarwe, winterpeen, zomertarwe / veldboon. De publicatie geeft de resultaten weer voor peen.
Effecten van grondbewerking op bodembiologie en ziektewerendheid van de bodem
Postma, J. ; Schilder, M.T. ; Bloem, J. ; Scholten, O. ; Balen, D.J.M. van - \ 2015
akkerbouw - ploegen als grondbewerking - cultuurmethoden zonder grondbewerking - groenbemesters - veldproeven - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - gewasbescherming - arable farming - ploughing - no-tillage - green manures - field tests - organic farming - reduced tillage - soil quality - plant protection
Op de Broekemahoeve in Lelystad loopt vanaf 2009 een meerjarig veldexperiment om de effecten van niet-kerende grondbewerking in een gangbare en biologische akkerbouwrotatie op klei te onderzoeken. Het grond-bewerkingssysteem met ploegen wordt vergeleken met niet-kerende grondbewerking waarbij ook groenbemesters worden toegepast om de bodem in de winter bedekt te houden.
Climate Smart Agriculture: Synthesis of case studies in Ghana, Kenya and Zimbabwe
Hengsdijk, H. ; Conijn, J.G. ; Verhagen, A. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (Report / Plant Research International 624) - 26
stadslandbouw - biologische landbouw - duurzame landbouw - metriek stelsel - ghana - kenya - zimbabwe - engelssprekend afrika - agrarische productiesystemen - klimaatadaptatie - voedselveiligheid - urban agriculture - organic farming - sustainable agriculture - metric system - anglophone africa - agricultural production systems - climate adaptation - food safety
This study contributes to the current debate on climate smart agriculture and development in Africa, specifically in relation to farm size, food security and intensification in rain fed farming areas. Although the different analyses are rough, because of a combination of incomplete knowledge and limited data sets, the results places the prevailing development discussions in the context of CSA: Provides intensification a way out of poverty and contributes intensification to food security under climate change? How affects climate change crop yields and household income? Conflicts intensification with climate mitigation goals? These are some of the questions addressed for diverging case study areas in this study.
Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop
Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. ; Mosquera, J. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 868)
varkens - varkenshouderij - slachtdieren - uitloop - ammoniakemissie - luchtkwaliteit - varkensstallen - stalinrichting - dierenwelzijn - biologische landbouw - pigs - pig farming - meat animals - outdoor run - ammonia emission - air quality - pig housing - animal housing design - animal welfare - organic farming
Within this project the ammonia emission from houses for growing-finishing pigs with a paved outside yard was determined on two organic farms and in the Star+ house at VIC Sterksel. The ammonia emission was estimated by using a computer model that calculates these emissions with measured local parameters, i.e. fouled area of floor and manure pit, temperature, ammonium content and pH of the emitting surface, and the air velocity above the emitting surface. Within Star+ also measurements at housing level were done. From this study it is concluded that the ammonia emission level from houses with a paved outside yard can be similar to houses without outside yard. This can be realized by a good pen design that enables a reduced area of the manure pit and reduced floor fouling. Furthermore, it is concluded that the determination of ammonia emission by model calculation based on local measured input parameters has good prospects. Further validation of this method, however, is advised.
Verschillen in variatie in ruimte en tijd tussen de gangbare en biologische systemen in Bodemkwaliteit op zand / Waarde organische stof
Haan, Janjo de - \ 2015
arable farming - soil quality - sandy soils - outturn - nitrate leaching - organic fertilizers - vegetable growing - field crops - organic farming
Fulfilling 100% organic poultry diets: concentrates : ICOPP Technical Note 1
Crawley, K. ; Krimpen, M.M. van - \ 2015
ICOPP Consortium
pluimveehouderij - pluimveevoeding - biologische landbouw - eiwitbronnen - aminozuren - voedergewassen - poultry farming - poultry feeding - organic farming - protein sources - amino acids - fodder crops
This guide analyses the potential of locally produced and novel protein sources as viable, alternative feed sources for the organic poultry industry.
Stalboekje pluimvee 2015 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Puls-van der Kamp, I. ; Asseldonk, T. van - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 112
pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
Effecten reducerende technieken op emissies bij biologisch gehouden pluimvee : deskstudie
Ellen, H.H. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 811)
pluimveehouderij - biologische landbouw - emissiereductie - ammoniakemissie - fijn stof - stankemissie - methaan - mestverwerking - dierenwelzijn - pluimvee - dierlijke productie - huisvesting, dieren - diergezondheid - poultry farming - organic farming - emission reduction - ammonia emission - particulate matter - odour emission - methane - manure treatment - animal welfare - poultry - animal production - animal housing - animal health
De eisen die worden gesteld aan de biologische houderij van pluimvee hebben mogelijk een effect op de emissies van ammoniak (NH3), geur, fijnstof (PM10), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Op basis van beschikbare kennis is een inschatting gemaakt van dit effect. Daarna is aangegeven of emissie reducerende systemen zoals toegepast in de reguliere houderij, een vergelijkbaar effect hebben in de biologische houderij. Bij de systemen is ook aangegeven of ze, eventueel met een kleine aanpassing in de beschrijving, toegepast kunnen worden bij biologisch gehouden pluimvee.
Onderzoek Schapkwaliteit Biologische Aardappelen
Wijk, C.A.P. van; Spits, H.G. ; Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. ; Gottschall, J. ; Bastiaanssen, J. - \ 2015
Biokennis (PPO rapport 640) - 43
aardappelen - voedselgewassen - consumptieaardappelen - houdbaarheid (kwaliteit) - biologische productie - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - potatoes - food crops - table potatoes - keeping quality - biological production - postharvest quality - postharvest treatment - organic farming - organic foods
Samenvattend verslag van: Onderzoek naar de kwaliteit van biologische aardappelen in het winkelschap, Effect van kiemremmingsproducten op het schapleven, en Effect van licht op vergroening in de retail.
Naar een betere benutting van bodemfosfor : onderzoek in 2012-2013
Wijk, C.A.P. van; Rietberg, P.I. ; Timmermans, B. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO Rapporten 635)
akkerbouw - biologische landbouw - bemesting - fosformeststoffen - fosfor - mineralenopname - duurzame landbouw - arable farming - organic farming - fertilizer application - phosphorus fertilizers - phosphorus - mineral uptake - sustainable agriculture
Vanwege de eindigheid van de wereldvoorraad makkelijk winbaar fossiel fosfor (P) en om fosforemissies uit (overbemeste) landbouwgronden naar grond- en oppervlaktewater te verminderen, is het Nederlandse landbouwbeleid gericht op het verlagen van fosforbemesting. Het doel van dit beleid is om de fosfortoestand in bodems met een hoge fosfortoestand te laten dalen, en bodems met een relatief lage toestand niet meer dan landbouwkundig noodzakelijk te verhogen. Op termijn speelt de vraag hoe je bij lage fosforbemesting toch nog goed gewassen kunt telen. Het wordt steeds belangrijker om het fosfor dat in de bodem aanwezig is, te benutten. Dit project heeft als doel te onderzoeken hoe dit kan en hoe dit gekwantificeerd kan worden.
Resistente biologische aardappelrassen in de etalage
Sikkema, A. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 10 - 10.
aardappelen - rassen (planten) - biologische landbouw - akkerbouw - phytophthora - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - biologische plantenveredeling - gewasbescherming - potatoes - varieties - organic farming - arable farming - resistance breeding - varietal resistance - pest resistance - organic plant breeding - plant protection
Er zijn zes nieuwe biologische aardappelrassen gepresenteerd die resistent zijn tegen phytophthora.
Various ways for successful Cultivar introduction in the market
Nuijten, H.A.C.P. ; Zeelenberg, A. ; Janmaat, L. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - marketingkanalen - appels - gevalsanalyse - cultivars - ziekteresistentie - fruitteelt - agro-industriële ketens - verbetering - biologische productie - biologische landbouw - marketing channels - apples - case studies - disease resistance - fruit growing - agro-industrial chains - improvement - biological production - organic farming
In this brochure key obstacles and opportunities for market introduction of disease-resistant cultivars of apple and potato are described. Various solution pathways have been compared. The comparison focuses strongly on apple because many experiences have been gained with the introduction of scab resistant cultivars. Four solution pathways are described with four case studies.
Get a taste of new talented Robust potato cultivars
Lammerts Van Bueren, E. ; Janmaat, L. - \ 2015
Louis Bolk Instituut
marketing - aardappelen - consumptieaardappelen - verbetering - ziekteresistentie - biologische landbouw - phytophthora - cultivars - akkerbouw - potatoes - table potatoes - improvement - disease resistance - organic farming - arable farming
In the potato breeding programme Bioimpuls, the Louis Bolk Institute and Wageningen UR are working together with breeding companies and farmer-breeders to develop robust cultivars that are resistant to Phytophthora. Thanks to these new cultivars, organic growers now have more chance of yield security. The next step is to collaborate with organic wholesalers and retailers to make sure that the new cultivars reach the shop shelves and consumers’ plates. In the Netherlands, the organic market has already accepted new cultivars such as Bionica, Sarpo Mira and Carolus, but other cultivars are still relatively unknown, and additional promising cultivars will become available for the European market in the near future. Together, these cultivars will offer a complete assortment of boiling, baking and multi-purpose potatoes in various colours and shapes. The new talents are presented in this brochure.
Natuur en biodiversiteit in de biologische markt. Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden
Meeusen, M.J.G. ; Koopmans, C. ; Stortelder, A.H.F. ; Zaalmink, W. ; Prins, H. ; Onwezen, M.C. ; Ham, A. van den; Wagenaar, J.P. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-011) - ISBN 9789086157044 - 35
melkveehouderij - biologische landbouw - marktanalyse - burgers - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - organic farming - market analysis - citizens - biodiversity - feasibility studies - consumer surveys - consumer attitudes - biodynamic farming
In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit en de haalbaarheid voor de biologische melkveehouders. De burger verwacht van boeren en tuinders dat ze niet alleen voedsel produceren, maar ook bijdragen aan natuur en biodiversiteit en aan een aantrekkelijk landschap. Daarbij groeit het besef dat dit alleen mogelijk is als boerenondernemers hiervoor een reële vergoeding ontvangen. Het project waarvan we hier verslag doen, heeft tot doel de mogelijkheden voor het vermarkten van bovenwettelijke prestaties op het gebied van natuur en biodiversiteit te verkennen en uit te werken in een certificeringsprogramma.
Nieuwsbrief Basis juli 2014
Balen, D.J.M. van; Haagsma, W.K. - \ 2014
PPO AGV
akkerbouw - bodemfactoren - proeven op proefstations - grondbewerking - biologische landbouw - organische stof - opbrengsten - arable farming - edaphic factors - station tests - tillage - organic farming - organic matter - yields
Nieuwsbrief in het kader van de bodemprojecten op PPO-proefbedrijf Lelystad.
Niet-ploegen vergt anders denken
Meijering, Luuk ; Balen, D.J.M. van - \ 2014
Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)26. - ISSN 0169-0116 - p. 4 - 7.
akkerbouw - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proeven op proefstations - veldproeven - teeltsystemen - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemdichtheid - fysische bodemeigenschappen - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodembiodiversiteit - groenbemesters - arable farming - no-tillage - station tests - field tests - cropping systems - conservation tillage - soil density - soil physical properties - organic farming - reduced tillage - soil biodiversity - green manures
Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden alternatieve grondbewerkingssystemen getest en verbeterd, en landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen van deze systemen beoordeeld.
Grass silage in diets for organic growing-finishing pigs
Bikker, P. ; Binnendijk, G.P. ; Vermeer, H.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2014
In: Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference ‘Building Organic Bridges’, at the Organic World Congress. - - p. 815 - 818.
graskuilvoer - varkens - varkenshouderij - ruwvoer (roughage) - groei - prestatieniveau - biologische landbouw - varkensvoeding - grass silage - pigs - pig farming - roughage - growth - performance - organic farming - pig feeding
In this study, organically raised pigs received an increasing proportion of grass silage up to 10 and 20% dry matter in the daily ration in the grower and finisher period, respectively, to determine the effects of grass silage on feed intake and growth performance. The pigs receiving a mixture of grass silage and compound feed ingested 0.3 kg DM/d (13% of their daily ration) as grass silage and realised a similar daily net energy intake as pigs fed compound feed only. However, the silage fed pigs realised a lower daily gain (37 g/d) and a lower calculated net energy utilisation (1.6 MJ/kg) for gain and a lower dressing percentage (1.1%) of the carcass. The optimal feeding system and the nutritive value of grass silage for growing pigs requires further investigation to improve the silage intake and clarify and minimise the loss in animal performance.
Mengteelten graan met erwten of veldbonen
Beeckman, A. ; Govaerts, W. - \ 2014
Biokennis bericht Dierlijke sectoren (2014)1. - 4 p.
gemengde teelt - graansoorten - erwten - tuinbonen - voedergewassen - eiwitleverende planten - peulvruchten - biologische landbouw - rassenkeuze (gewassen) - mixed cropping - cereals - peas - faba beans - fodder crops - protein plants - grain legumes - organic farming - choice of varieties
Door de stijgende krachtvoederprijzen – voornamelijk bij de eiwitrijke componenten – stijgt de interesse in eiwitteelten van eigen bodem. De teelt van peulvruchten zoals lupinen, erwten en veldbonen in monocultuur blijft echter een risicovolle onderneming. De voorbije jaren werd zowel in Vlaanderen als in Nederland ruime ervaring opgedaan met mengteelten. Hieronder een aantal praktische wenken gebaseerd op de ervaring en proefresultaten van voorbije jaren.
Wat is goede compost?
Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)6. - 4 p.
compost - compostering - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - vollegrondsteelt - akkerbouw - kwaliteit - composts - composting - soil fertility - soil quality - organic matter - organic farming - outdoor cropping - arable farming - quality
Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt voor een groot deel welke prijs er voor wordt betaald. Maar hoe kan de kwaliteit en daarmee de waarde van compost worden vastgesteld? Om dit te beoordelen is kennis van het eindproduct en vooral ook het composteringsproces nodig. In dit BioKennisbericht geven we richtlijnen voor het vaststellen van compostkwaliteit gerelateerd aan de toepassing.
Compost levert complete bemesting
Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)5. - 4 p.
compost - bemesting - bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - ph - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - composts - fertilizer application - soil fertility - soil biology - soil quality - organic matter - organic farming
Compost is een zeer goed bemestingsproduct. Het kan kort voor het zaaien worden aangebracht, belemmert de wortelgroei niet en levert een kant-en-klaar ecosysteem als aanvulling en versterking van de bodembiologie. Ook de pH van de bodem en de lucht- en waterhuishouding varen wel bij de toepassing van rijpe compost.
Praktijknetwerk: natuurgrond, graan en onkruid : eindrapportage 2012-2014
Nuijten, H.A.C.P. ; Prins, U. - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 25
akkerbouw - graanproducten - streekgebonden producten - biologische landbouw - extensieve landbouw - bedrijfssystemen - rassenkeuze (gewassen) - teeltsystemen - opbrengst - bakkwaliteit - arable farming - cereal products - regional specialty products - organic farming - extensive farming - farming systems - choice of varieties - cropping systems - outturn - baking quality
Uit verschillende media en projecten blijkt dat er een groeiende belangstelling is vanuit zowel consument als verwerker voor regionale producten gemaakt van biologisch graan. In Gelderland werken natuurorganisaties samen voor het lokaal beheren van natuurgronden, om op die manier biodiversiteit te verhogen. Die gronden zijn van belang om graangewassen te kunnen telen, o.a. voor stro en veevoer. Op deze natuurakkers kan graan geteeld worden voor de verkoop als regionaal product, o.a. in de vorm van brood en meel.
Stalboekje vleeskalveren : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Asseldonk, T. van - \ 2014
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 128
vleeskalveren - diergezondheid - dierziektepreventie - rundveehouderij - geneeskrachtige kruiden - medicinale planten - biologische landbouw - dierenwelzijn - veal calves - animal health - animal disease prevention - cattle husbandry - herbal drugs - medicinal plants - organic farming - animal welfare
In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Werken aan bodemweerbaarheid Voortgang 2013
Hospers-Brands, M. ; Cuijpers, W.J.M. ; Lamers, J.G. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2014
Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
akkerbouw - tuinbouw - bedrijfssystemen - gewasbescherming - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - arable farming - horticulture - farming systems - plant protection - organic farming - sustainability - sustainable land use - soil suppressiveness
De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.