Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 713

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==vegetables
Check title to add to marked list
Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek
Groot, S.P.C. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)8. - p. 30 - 31.
tuinbouw - groenten - landbouwkundig onderzoek - groeistoornis - plantenontwikkeling - verlichting - tomaten - capsicum - brassica - gypsophila - stresstolerantie - temperatuur - horticulture - vegetables - agricultural research - failure to thrive - plant development - lighting - tomatoes - capsicum - brassica - gypsophila - stress tolerance - temperature

Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken drastisch ingeperkt.
Fruit & Veggie Challenge
Lambalgen, Jorien van; Willemsen-Regelink, M.H. ; Top, R. van den - \ 2016
nutrition - fruit - vegetables - children
6 leerzame challenges over fruit & groente met 10 quizvragen, 1 stelling en 1 uitdaging
Typering van consumenten geeft de groenteketen een houvast : betrokken consumenten proeven beter
Labrie, Caroline - \ 2016
consumer surveys - consumption - fruit - vegetables - consumer preferences - supply chain management
Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
Streminska, Marta - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
Werken aan diversiteit in tarwe en groenten : voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord
Nuijten, Edwin ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2016-030 LbP) - 20
kwekers - biologische landbouw - rassen (planten) - tarwe - zaden - plantenveredeling - groenten - genetische diversiteit - diversiteit - biologische plantenveredeling - growers - organic farming - varieties - wheat - seeds - plant breeding - vegetables - genetic diversity - diversity - organic plant breeding
Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. Divers en Dichtbij Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Dit onderzoek is samen met Estafette Odin BV en de biologische dynamische telers GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg uitgevoerd. Het doel van dit project Divers en Dichtbij was de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Daarmee bedoelen we niet alleen meer verschillende rassen, maar vooral andere type rassen of populaties die zelf meer genetische variatie bezitten. Dat kan door te kiezen voor zaadvaste rassen bij groentegewassen en populaties bij granen. Tot nu toe is populatieveredeling alleen toegepast bij granen en nog niet of nauwelijks bij groentegewassen (zie voor definities Box 1 op pagina 7). Dit betekent ook een keuze voor andere manieren van veredelen en selecteren. Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. En toch heeft ons brede speurwerk in dit project wel degelijk een aantal interessante zaadvaste rassen opgeleverd! Want gelukkig zijn er in Europa en Amerika diverse biologische veredelaars actief in het veredelen van zaadvaste rassen en populaties. De informatie in deze brochure is bedoeld voor telers en andere ketenpartijen om meer te leren over de mogelijkheden van zaadvaste rassen bij groenten en populaties bij tarwe.
Kansen voor meer groenten en fruit in zorginstellingen
Meeusen-van Onna, Marieke ; Bouwman, Emily ; Immink, Victor ; Sijtsema, Siet - \ 2016
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2016-089) - ISBN 9789462577688 - 53
voedselconsumptie - fruit - groenten - gezondheidszorginstellingen - eetpatronen - streekgebonden producten - biologische voedingsmiddelen - voeding en gezondheid - food consumption - vegetables - health maintenance organizations - eating patterns - regional specialty products - organic foods - nutrition and health
Dit rapport verkent de mogelijkheden om de inname van groenten en fruit in zorginstellingen te
verhogen. Met aanvullend de vraag of (i) de biologische variant en/of (ii) de regionale herkomst
meerwaarde biedt. Er zijn mogelijkheden om de consumptie van groenten en fruit te vergroten, vooral
wanneer er meerdere eetmomenten ontwikkeld worden. Producten uit de streek bieden meerwaarde
vanwege de (verse) smaak en leiden ertoe dat de zorginstellingen goed ingebed raken in de regionale
economie.
Environmental governance of pesticides in Ethiopian vegetable and cut flower production
Mengistie, Belay - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Peter Oosterveer. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579491 - 254
pesticides - policy - ethiopia - private sector - supply chain management - agriculture - vegetables - cut flowers - environmental protection - pesticiden - beleid - ethiopië - particuliere sector - ketenmanagement - landbouw - groenten - snijbloemen - milieubescherming

Pesticides are intensively used in agriculture across the globe to prevent or control pests, diseases, and weeds. In this process, improper pesticide registration, distribution and use has become more serious, which has resulted in heavy environmental and human health risks in many parts of the world. This holds especially true for developing countries, including Ethiopia where good agricultural practices are often poorly implemented. To safeguard human health and the environment, a strict regulatory policy is essential. In line with this, Ethiopia has developed pesticide registration and control procedures, which are regulations and directives in which the country also included different international agreements related to agropesticides. Therefore, the overall policy with respect to pesticide plays a key role in improving the environment, the health of growers and the surrounding community and stimulates the economic performance of the Ethiopian agricultural sector. However, there was no clear answer to the question whether the policy on pesticide registration, distribution and use was implemented in an effective and sustainable way. Arguably, governance failures are the origin of many environmental and human health problems regarding pesticides in developing countries. This paper argues that the influence of state and non-state actors and the relative importance of their interactions are the major structural characteristics of pesticide governance. However, it is still important to ask what governing mechanisms and actors are available and what can be developed further to promote sustainable pesticide governance. Therefore, the aim of this thesis is to investigate the pesticide policy-and-practice nexus, which includes the roles of governmental actors, private actors(traders) and farmers, and to review the actual and potential contribution from various governance actors in changing the existing (unsafe) pesticide practices in vegetables and cut flowers sector in which pesticides are used intensively.I have to conclude that both state and private actors hardly contribute to significant improvements in achieving sound pesticide management in Ethiopia. The state regulatory system has revealed an inability in controlling proper registration, distribution and safe use. Pesticide registration systems are not well established. A major challenge in pesticide registration is the double/ triple registration of pesticides with the same active ingredient (ai) but under different commercial names. Importing unregistered pesticides (only with import permits) by most flower growers allowed them to use extremely harmful/chemicals toxic to the environment and workers for higher risks. The government’s political commitment in this regard has never been observed in the floriculture industries, where there is no supervision or monitoring at all. In addition, commercial pesticide traders prove unable/unwilling to comply with regulations prescribed by the government proclamation. Among other problems, importation of pesticides with the wrong labels, conflicts of interest between importers (registrants) and double/triple registration of pesticides with the same (ai) under different commercial names cause confusion for retailers and farmers. Moreover, importation without obtaining a prior import permit and requests to import unregistered pesticides have grown over time. At the same time, the responsibility for controlling the pesticide market (inspection) failed in terms of quality control in distribution and use. The retailing of pesticides has been handled by unqualified and unlicensed retailers in shops and open markets with other commodities. Finally, this challenge is particularly critical at farm (local) level. There is substantial overuse, misuse and abuse of pesticides by end users, especially by smallholder farmers, due to lack of knowledge, technical support and training on hazards and risks associated with pesticides. Challenges to pesticide governance throughout the pesticide supply chain has resulted in negative policy outcomes for the environment and human health, particularly with the failure of state authorities to actively engage non-state actors in the complex pesticide registration, distribution and use system. Following the findings in this thesis, these situations call for the reshaping of the pesticide governance system throughout the country. To effectively address the human health and environmental impacts of pesticides requires a pesticide governance system that facilitates agricultural and environmental sustainability.

GreenCHAINge mikt op verduurzaming im- en exportstromen
Boerrigter, Henry - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - ornamental horticulture - logistics - knowledge transfer - sustainability - container transport - crop quality - keeping quality
Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland
Haan, J.J. de; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, P.L. de - \ 2016
Wageningen : Stichting DLO (PPO/PRI-rapport 3750302800 ) - 26
akkerbouw - groenteteelt - groenten - kleine landbouwbedrijven - limburg - ondernemerschap - innovaties - kennisoverdracht - kennissystemen - kennis van boeren - kennis - subsidies - arable farming - vegetable growing - vegetables - small farms - limburg - entrepreneurship - innovations - knowledge transfer - knowledge systems - farmers' knowledge - knowledge - subsidies
The Dutch province of Limburg has asked Wageningen UR to develop an initial knowledge- and innovation agenda for the outdoor vegetable production sector, including three concrete project ideas for the POP3 framework. Besides this, Wageningen UR was asked to evaluate three innovation projects with farmers and SMEs to make recommendations to optimise the POP3 framework. Recommendations for POP3 Based on experiences in three different subsidy projects, recommendations are formulated for POP3. The main conclusion is that subsidy schemes do not match with the situation of agricultural businesses and small SMEs, although the schemes aim to support such companies with innovation. It is recommended to leave the ownership of the innovation with the companies, but without the full project management responsibility. Moreover, it is important to make the conditions more suitable for small enterprises, e.g. the minimum subsidy sum and the required contribution in cash. Second problem is the inflexibility of subsidy schemes, limiting the dynamics of innovation projects or forcing them to start procedures for acceptance of changes in the plan and budgeting. It is recommended to make schemes more flexible, e.g. asking less detailed plans and creating more room for changes in partners, activities and budgets. Third problem is the limitation for consortium partners to get their full costs paid, affecting research and advisory partners. This is often solved through very complicated constructions (outsourcing, secondary partnership), causing inequalities in the project (some partners are fully paid, others are not). Recommendation: allow projects to involve the right partners for the project, with the possibility to pay real costs and without complicated constructions. Last common problem is the artificial distinction between knowledge development and knowledge use/uptake, causing problems within projects when necessary research activities are not accepted by the subsidy scheme. Recommendation: allow projects to do all activities they believe are necessary for the innovation process.
Philosophising about The New Crop : 'Open crop can bring forward production and save energy'
Gelder, Arie de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant development - crop production - energy saving - yields - leaf area - agricultural research

Research into the extreme removal of leaves from tomato plants has yielded surprising results. Not only does it seem possible to bring forward production by removing extra leaves but it also saves energy. The challenge now will be to see if the results achieved in research units at Wageningen UR Greenhouse Horticulture can be reproduced in practice

Parthenocarp ras kan oplossing zijn bij vruchtzettingsproblemen
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)5. - p. 12 - 13.
tuinbouw - glastuinbouw - groenten - tomaten - paprika's - komkommers - fotosynthese - vruchtzetting - groeiregulatoren - parthenocarpie - cytokininen - gibberellinen - auxinen - horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - sweet peppers - cucumbers - photosynthesis - fructification - growth regulators - parthenocarpy - cytokinins - gibberellins - auxins
Samen met een goede fotosynthese staat voldoende vruchtzetting op de gedeelde eerste plaats bij het welslagen van de teelt van vruchtgroenten. Het zou echter veel gemakkelijker zijn als die bevruchting helemaal niet nodig was. Bij verscheidene gewassen is parthenocarpie inmiddels gewoon, maar bij een belangrijk deel blijft het zaak de juiste omstandigheden voor vruchtzetting te creëren.
Perspectieven voor kastuinbouw als duurzaamheidssprong in tropen : Low-tech kas in Rwanda leerproject voor bedrijfsleven
Elings, Anne - \ 2016
horticulture - protected cultivation - tropics - rwanda - research projects - vegetables - tomatoes - food supply - agricultural education

Het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstellingen zijn betrokken bij het kastuinbouwproject Smart Horticulture Rwanda. Anne Elings van Wageningen UR Glastuinbouw hoopt op kansen voor de tuinbouwtoeleveranciers.

Alleen systematische aanpak kan overmatige wortelgroei beperken : Bacterie valt pas aan als er een leger is gevormd
Streminska, Marta ; Stijger, Ineke - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - plant diseases - bacterial diseases - rhizobium rhizogenes - disease prevention - microorganisms - agricultural research

Marta Streminska en Ineke Stijger van Wageningen UR Glastuinbouw: "We zijn niet op zoek naar een antibioticum tegen overmatige wortelgroei, maar we bestuderen het hele systeem."

Alleen spuiten waar een plant staat, bespaart veel middel : mogelijk met een sensor die bladgroen ‘ziet’
Os, Erik van; Zande, Jan van de - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - vegetables - pot plants - cyclamen - tomatoes - spraying equipment - sensors - chlorophyll - sustainability - botrytis - pesticides

Bij de gang naar een duurzamere tuinbouw ligt de nadruk vaak op vervangen van chemie door biologie. Maar ook bij het spuiten zelf valt nog veel te verbeteren. Als je weet te voorkomen dat grond, tafels of gevels worden meegepakt, bespaar je veel middel en beperk je de emissie. Een stap verder is alleen spuiten op aangetaste delen.

Understanding and changing children’s sensory acceptance for vegetables
Poelman, A.A.M. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Kees de Graaf, co-promotor(en): C.M. Delahunty. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577831 - 164
sensory sciences - vegetables - food acceptability - preschool children - organoleptic traits - australia - sensorische wetenschappen - groenten - voedselacceptatie - peuters en kleuters - organoleptische kenmerken - australië

Vegetable intake of children is well below recommendations in Australia and in most other western countries. Vegetables are the food category least liked by children. As acceptance is a key driver of intake, strategies are needed to increase children’s acceptance of vegetables. The present thesis was directed at understanding and changing children’s acceptance for vegetables, focusing on strategies that could be employed by parents in the home environment. The research was conducted with 4-6 year old Australian children.

To gain understanding of vegetable sensory properties, these were compared to sensory properties of other core food groups representative of the diet of Australian children, through the use of trained sensory panel. To increase vegetable acceptance and intake, two types of strategies were investigated. Preparation was investigated as a strategy to create vegetable sensory properties that were more accepted by children. Two experimental taste tests with children and a survey amongst parents together explored a range of vegetables (both across and within vegetable categories) and preparation (including cooking methods such as boiling, steaming, baking, use in mixed dishes, the use of an atypical colour, and cooking time), and sensory evaluation was used to measure the vegetable sensory properties. A behavioural sensory learning intervention strategy was investigated as a strategy to increase children’s acceptance of vegetable sensory properties per se, in which repeated exposure to a single and to multiple target vegetables were compared in their effectiveness to increase acceptance and intake.

Compared to other core foods, vegetables were more bitter in taste, amongst the hardest foods, and were low in sweet, salty and sour taste as well as fatty mouthfeel. Unlike the other core food groups, vegetables had no known drivers of liking as well as a known driver of dislike. The preparation studies showed several results generic across the vegetables tested. An atypical colour (e.g. green cauliflower) increased willingness to try vegetables. Despite a more intense flavour profile, boiling and steaming were equally accepted by children. Use in mixed dishes was also well accepted by children. Other effects of preparation method were mostly vegetable specific, and a non-linear combination of flavour and texture properties were driving acceptance. The behavioural intervention study showed that repeated exposure to both single and multiple target vegetables increased acceptance. Exposure to multiple target vegetables increased usual daily vegetable intake from 0.6 to 1.2 serves per day, whereas exposure to a single vegetable did not.

This study showed that vegetable sensory properties predispose to low acceptance based on innate likes and dislikes, and food preferences acquired within the first few months of life. Preparation strategies and sensory learning strategies are both effective to increase vegetable acceptance amongst children in their peak of food neophobia. The results of this research can be used by health professionals to support parents with strategies and advice to increase children’s enjoyment and intake of vegetables.

Omgevings- en gewasconditie essentieel bij bestrijding meeldauw : Telers wachten met smart op effectieve beheerstrategieën
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants - vegetables - gerbera - tomatoes - kalanchoe - fungal diseases - mildews - environmental factors - defence mechanisms

Jantineke Hofland bij de jonge gerberaplanten in een klimaatkast: "In de startblokken voor een nieuwe proef met meeldauw"

Niet-chemische aanpak mineermot in tomaat en trips in chrysant en paprika
Qiu, Yutong - \ 2016
greenhouse horticulture - vegetables - plant pests - tuta absoluta - thrips - cut flowers - controlled atmospheres - temperature - atmosphere - methodology - quarantine organisms - agricultural research
Tijd voor meer rationaliteit in de keten: Continuïteit en serviceverlening geven leverancier goede positie
Kooten, Olaf van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - farm management - vegetables - tomatoes - market analysis - price formation - gaming simulation
Substraatloos telen bemoeilijkt door gebrek aan kennis microbiologie : heeft de praktijk voldoende geduld?
Streminska, Marta ; Vermeulen, Tycho - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cropping systems - agricultural research - soilless culture - water - substrates - microbiology - water temperature - chrysanthemum - lettuces - ornamental herbaceous plants - summer flowers - vegetables - cut flowers - plant protection

De laatste jaren groeien de inzichten in het bodemleven, zowel bij de teelt in de grond als op substraat. Maar die kennis blijkt niet één op één bruikbaar bij een switch naar teelt op water. Telers van chrysant, sla, kruiden en zomerbloemen op water kampen met hardnekkige onbegrepen problemen. “Misschien heb je bij waterteelt wel heel andere nuttige micro-organismen nodig dan nu op de markt zijn.”

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.