Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 141

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Programme on Integrated Seed Sector Development in Ethiopia : 2015 Annual report
  Walsh, Stephen ; Thijssen, M.H. - \ 2016
  Centre for Development Innovation (Report CDI-16-012 ) - 45
  seeds - seed production - agroindustrial sector - entrepreneurship - businesses - development - ethiopia - zaden - zaadproductie - agro-industriële sector - ondernemerschap - bedrijven - ontwikkeling - ethiopië
  The programme on Integrated Seed Sector Development in Ethiopia aims to strengthen the development of a vibrant, market-oriented and pluralistic seed sector in the country, where quality seed of superior varieties is available and affordable for a larger number of farmers, thereby contributing to food security and economic development in Ethiopia. The programme is a joint effort of Bahir Dar University, Haramaya University, Hawassa University, Mekelle University, Oromia Seed Enterprise, the Ethiopian Seed Association and Centre for Development Innovation of Wageningen UR. Partners include governmental organizations at federal, regional and local level, non-governmental organizations, development organizations, and seed businesses operating at different scales. The programme is funded by the Directorate General for International Cooperation through the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Addis Ababa.
  Uitstel of afstel : Hoogwaardige toepassingen voor plantinhoudsstoffen
  Poot, Eric - \ 2016
  phytochemicals - biobased chemicals - biobased chemistry - agroindustrial sector - biobased economy

  Van oudsher wordt de waarde en enorme biodiversiteit van plantinhoudsstoffen onderkend. Toch verloopt het traject van het verwerken van nieuwe inhoudsstoffen voor hoogwaardige commerciële toepassingen in de farmaceutische, voedingsmiddelen- en cosmetische industrie vooralsnog moeizaam. Waar liggen de obstakels en hoe zijn deze te overwinnen? Interview met o.a. Eric Poot van Wageningen UR Glastuinbouw

  Inter-organizational collaboration in bio-based business : sustainability-oriented networks inagro-industrial parks
  Nuhoff-Isakhanyan, Gohar - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577695 - 194
  biobased economy - sustainability - agribusiness - cooperation - agroindustrial sector - business parks - network analysis - netherlands - sustainable development - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - landbouwindustrie - samenwerking - agro-industriële sector - bedrijventerreinen - netwerkanalyse - nederland - duurzame ontwikkeling

  Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business can also bring sustainability challenges. Urged to exploit innovative solutions and further enhance their sustainability performance, organizations engaged in bio-based activities extensively search for collaboration possibilities with new partners. Inter-organizational collaboration is considered as mechanism to enhance sustainability. This thesis explores the ways inter-organizational collaboration in bio-based business in general and in agro-industrial parks in particular can enhance sustainability.

  Ruimte voor exploratie : agrarische ondernemers op zoek naar klantbehoefte : eindrapportage project Marktgericht Ondernemen 2012-2015
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-040) - ISBN 9789462577923 - 19
  tuinbouw - agro-industriële sector - landbouwindustrie - markten - marktconcurrentie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - horticulture - agroindustrial sector - agribusiness - markets - market competition - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  Het project Marktgericht Ondernemen (2012-2015) heeft als doel om de positie van telers en ketenpartners in de tuinbouw te versterken. Via verschillende sporen is er gewerkt aan het creëren van (nieuwe) waarde omdat een lage kostprijs alleen niet meer voldoende is om het verschil te maken. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van onderscheidende producten, productconcepten en duurzame verdienmodellen, het vertalen van markt- en consumententrends naar marktkansen, het versterken van ondernemerschap en het aanjagen van een cultuurverandering. Het project heeft een aantal inzichten opgeleverd. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor tuinbouwondernemers, maar feitelijk voor iedereen binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die zich betrokken voelt bij het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’.1 Dit document is een verslag van vier jaar innoveren en exploreren met ondernemers. Een gezamenlijke ontdekkingstocht die niet stopt na het afsluiten van dit project.
  Nieuwe waardeproposities ontdekken : hoe agrarische ondernemers kunnen co-creëren en experimenteren
  Valk, O.M.C. van der; Splinter, G.M. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 22
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - ondernemerschap - innovaties - creativiteit - nederland - agroindustrial sector - agribusiness - entrepreneurship - innovations - creativity - netherlands
  De LEI Business Innovation Approach (LEI-BIA) ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij het ontwikkelen én implementeren van innovatieve en duurzame bedrijfsmodellen. Mooi voorbeeld is het vierjarig project “Marktgericht Ondernemen” binnen de sector tuinbouw. De rapportage ‘Ruimte voor exploratie; agrarische ondernemers op zoek naar waardecreatie’ geeft een overzicht van opgedane ervaringen, toegepaste methodiek en behaalde resultaten.
  Gedragscode eerlijke handelspraktijken : quick-scanevaluatie
  Heide, C.M. van der; Wagenberg, C.P.A. van; Judge, L.O. - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2016-022) - ISBN 9789462577299 - 27
  agro-industriële sector - landbouwindustrie - voedsel - mode - textiel - schoeisel - fair trade - gedragscode - agroindustrial sector - agribusiness - food - fashion - textiles - footwear - fair trade - code of practice
  The agrofood sector, and the fashion, textiles and footwear sector have been working towards the drafting and implementation of a code of conduct with possibilities for dispute resolution in order to promote fair trade practices. Steering groups from within each of these two sectors started a pilot in order to achieve this. For the 2 years that these pilots were running, the two steering groups did not receive any complaints about unfair trade practices. Both steering groups emphasised that they determined that a code of conduct does have an edifying effect. The general perception is that the code of conduct made businesses more aware of fair trade and unfair trade practices. The steering group from the agrofood sector, although not unanimously, is sympathetic towards a continuation of the pilot which is in contrast with the steering group from the fashion, textile and footwear sector. This steering group supports putting the current pilot on hold and to make it available on demand if the branch organisations advise its usage. Both steering groups do not support extra legislation in this area.
  Agrimatie : alle feiten en cijfers Nederlandse land- en tuinbouw (LEI Wageningen UR )
  Fernhout, C.Y. - \ 2015
  LEI Wageningen UR
  agro-industriële sector - landbouw - informatieverspreiding - informatie - informatiediensten - marktinformatie - kennisoverdracht - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijven - lesmaterialen - agroindustrial sector - agriculture - diffusion of information - information - information services - market intelligence - knowledge transfer - management - farm management - businesses - teaching materials
  Heel Nederland heeft te maken met de agrosector: of het nu gaat om werk, voedsel of vrije tijd. Op Agrimatie.nl staan gegevens verzameld van allerlei projecten, databases en 1500 agrarische ondernemers (helemaal anoniem natuurlijk).
  Programa Nacional de Agrologística : Informe 5: Análisis territorial preliminar
  Langelaan, H.C. ; Ravensbergen, P. - \ 2015
  Wageningen Food & Biobased Research - 80
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - geographical information systems - physical planning - data collection - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - geografische informatiesystemen - ruimtelijke ordening - gegevens verzamelen - mexico
  National Agrologistics Program : report 5: Preliminary territorial analysis
  Langelaan, H.C. ; Ravensbergen, P. - \ 2015
  Wageningen Food & Biobased Research - 80
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - geographical information systems - physical planning - structural policy - data collection - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - geografische informatiesystemen - ruimtelijke ordening - structuurbeleid - gegevens verzamelen - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 1: Resumen ejecutivo
  Langelaan, H.C. ; Ravensbergen, P. - \ 2015
  Wageningen Food & Biobased Research - 87
  logistics - agroindustrial sector - agricultural products - food products - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - landbouwproducten - voedselproducten - ketenmanagement - mexico
  National Agrologistics Program : report 3: Strategy
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 82
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - management science - performance - guidelines - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - bedrijfswetenschap - prestatieniveau - richtlijnen (guidelines) - mexico
  National Agrologistics Program : report 1: Executive summary
  Langelaan, H.C. ; Ravensbergen, P. - \ 2015
  Wageningen Food & Biobased Research - 87
  logistics - agroindustrial sector - agricultural products - food products - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - landbouwproducten - voedselproducten - ketenmanagement - mexico
  The goal of the National Agrologistics Program is to define public policy measures that contribute to accomplish the potential of exporting agro-products, which will result in a transforming legacy for the sector. The horizon of this Program is the year 2030.
  National Agrologistics Program : report 2: Diagnosis
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 2: Diagnóstico
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - infrastructure - transport - cold storage - supply chain management - mexico - logistiek - agro-industriële sector - infrastructuur - transport - koudeopslag - ketenmanagement - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 3: Estrategia
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 64
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - management science - performance - guidelines - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - bedrijfswetenschap - prestatieniveau - richtlijnen (guidelines) - mexico
  Programa Nacional de Agrologística : informe 4: Hoja de Ruta 2018
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - planning - doelstellingen - mexico
  National Agrologistics Program : report 4: 2018 Roadmap
  Ravensbergen, P. ; Langelaan, H.C. - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - 102
  logistics - agroindustrial sector - supply chain management - development policy - planning - objectives - mexico - logistiek - agro-industriële sector - ketenmanagement - ontwikkelingsbeleid - planning - doelstellingen - mexico
  Agrofood-trein naar China
  Guiking, K. ; Zhang XiaoYong, Xiaoyong - \ 2015
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)6. - ISSN 1874-3625 - p. 4 - 4.
  china - voedingsmiddelen - bloemen - transport - railtransport - agro-industriële sector - nederland - china - foods - flowers - transport - rail transport - agroindustrial sector - netherlands
  Transport van voedingsmiddelen en bloemen van Nederland naar China kan goed via het spoor, zegt LEI-onderzoeker Xiaoyong Zhang. Ze presenteerde haar bevindingen op 28 oktober aan een handelsdelegatie in China, met toehoorders als de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en koning Willem-Alexander.
  Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
  Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
  Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
  publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
  Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
  Primary Food Processing : Cornerstone of plant-based food production and the bio-economy in Europe
  Logatcheva, K. ; Galen, M.A. van - \ 2015
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-121) - 41
  primaire sector - agro-industriële ketens - landbouwindustrie - agro-industriële sector - voedselverwerking - industriële grondstoffen - biobased economy - primary sector - agro-industrial chains - agribusiness - agroindustrial sector - food processing - feedstocks - biobased economy
  This report describes the supply chains and special characteristics of plant-based primary food processors; producers of (wheat) flour, starches, vegetable oils and fats, sugar, and cocoa. The production value, direct employment in the industry, and indirect employment in farming were calculated. The significance of the plant-based primary food processing industry in terms of production value and share in the total food processing industry in the EU was estimated, and threats and opportunities were identified on the basis of desk research and interviews with PFP member organisations and companies.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.