Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 212

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  TEEB & i-Tree models : Input for Aeres minor Growing Green Cities
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 40 p.
  urban areas - trees - ecology - biodiversity - air quality - water storage - ecosystems - health - urban planning
  In de stad waait het wat harder
  Droste, A.M. - \ 2018
  towns - wind - air quality
  Cities are windier
  Droste, A.M. - \ 2018
  towns - wind - climate - air quality

  Towns and cities are sometimes windier than the surrounding countryside, found researcher Arjan Droste. He calls this surprising phenomenon the wind island effect.

  Groen in de stad : Waterhuishouding
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
  Groen in de stad: soortentabel
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 2 p.
  greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
  Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity - management of urban green areas - public green areas - towns - urban areas - climate adaptation
  Groen in de stad : Luchtkwaliteit
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - plantations - air quality - water harvesting - health - environment - climate
  Meer groen als wapen tegen de volgende hittegolf
  Spijker, J.H. ; Lenzholzer, S. - \ 2018
  urban heat - green infrastructure
  Plant power
  Hermans, C.M.L. - \ 2018
  plantations - air quality - health - well-being - labour - offices - care - climate

  Een plant op je bureau is gezond, zeggen ze. Het groen zou wonderen doen voor het binnenklimaat en de werklust. Bewijzen zijn er echter nog nauwelijks. Een proef op kantoren en in zorginstellingen moet nu uitsluitsel geven.

  Ontwerprichtlijnen klimaatbestendig groen in de stad
  Klemm, W. ; Lenzholzer, S. ; Brink, A. van den - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 1 p.
  air quality - climate - urban areas - plantations - water harvesting - heat stress - shade
  Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
  Hiemstra, J.A. - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
  Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
  Metropolitan solutions: Droge voeten in een groene stad
  Hattum, T. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  klimaat - hittetolerantie - stedelijke gebieden - luchtkwaliteit - regenwateropvang - temperatuur - climate - heat tolerance - urban areas - air quality - water harvesting - temperature
  Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval en periodes van extreme hitte en droogte. Veel steden zijn hier niet tegen opgewassen en moeten anders ingericht gaan worden. Groene oplossingen kunnen wateroverlast beperken, de temperatuur verlagen en de luchtkwaliteit verbeteren. Tim van Hattum van Wageningen University & Research vertelt er alles over.
  Air purification by house plants : a literature survey
  Visser, Pieter de - \ 2017
  Bleiswijk : Wageningen Plant Research (Report / WPR 695) - 19
  air quality - plants - research - root systems - leaf area - luchtkwaliteit - planten - onderzoek - wortelsystemen - bladoppervlakte
  Within the project ‘Plant champion air purification’, a public-private cooperation, a literate survey was carried out to explore recent findings on the possibilities of plants to purify indoor contaminated air. Literature was searched in academic journals, on the internet and within reports recently carried out for the horticultural sector. Here this knowledge is shortly described. Plants generally have the capacity to assimilate hydrophilic Volatile Organic Compounds (VOCs) like formaldehyde without harm. Lipophilic VOCs are less well assimilated and follow different uptake pathways. Differences between plant species can sometimes be related to amount of leaves, wax layer composition, stomatal conductance or hairs. Apart from the green plant parts, the roots, the micro-organisms and rooting medium have a role in air purification. The research in plant chambers mainly generated knowledge on short term uptake of volatiles, but the uptake mechanisms and the long-term performances of plants are only partly understood. The research on upscaling of lab results to air purification in rooms within buildings is still in its infancy. A few good studies have been done and show promising results, but most research was statistically poor. More research is needed to extrapolate the findings from lab research to practice.
  Spațiile verzi și Munca : Pe scurt, valoarea adaugată a spațiilor verzi pentru bunăstarea la locul de muncă
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen University & Research - 7
  work - work stress - offices - well-being - plantations - gardens - climate - health - air quality - labour - werk - werk stress - kantoren - welzijn - beplantingen - tuinen - klimaat - gezondheid - luchtkwaliteit - arbeid (werk)
  Amenajările verzi din clădirile de birouri și din exteriorul acestora sunt benefice atât pentru climatul interior, cât și exterior al clădirilor de birouri, având un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării generale a angajaților și a vizitatorilor. Contribuie la îmbunătățirea capacității de concentrare, la reducerea stresului și la o mai mare productivitate din partea angajaților. Acest document oferă o mai bună înțelegere a avantajelor spațiilor verzi în relația cu munca și bunăstarea, inclusiv trimiteri către documentări științifice. La finalul documentului, regăsiți sfaturi privind amenajarea cu succes a spațiilor verzi.
  Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 6
  welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - stress - social welfare - participation - plantations - reconditioning
  Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
  Groen en leren : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 7
  beplantingen - onderwijs - leren - schoolterrein - leerprestaties - openbaar groen - klimaat - temperatuur - gezondheid - sociaal welzijn - luchtkwaliteit - lichamelijke activiteit - lichamelijke fitheid - stressfactoren - kinderen - plantations - education - learning - school site - educational performance - public green areas - climate - temperature - health - social welfare - air quality - physical activity - physical fitness - stress factors - children
  de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de leeromgeving samengevat
  Samenvatting van het project ‘Kijkrichtingen natuur en gezondheid’ : Definitieve versie april 2016
  Kruize, Hanneke ; Hermans, C.M.L. - \ 2016
  Bilthoven : RIVM - 18 p.
  nature - health - towns - plantations - leisure services - well-being - air quality
  De afgelopen jaren is er bij beleid, onderzoek en praktijk veel aandacht voor
  de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Steeds meer gemeenten
  profileren zich met groenprojecten. Zij veronderstellen dat de aanwezigheid van
  een groen in de leefomgeving – dat wil zeggen, de aanwezigheid van parken,
  tuinen, bossen, bomen, groenstroken – mensen stimuleert om (meer) te gaan
  bewegen. Verder zijn er aanwijzingen dat een groene leefomgeving sociale
  contacten stimuleert. Ook wordt verondersteld dat mensen met groen in de
  leefomgeving minder stress hebben en dat het als buffer tegen luchtverontreiniging
  en geluidoverlast kan dienen. Kortom, het idee is dat mensen
  door hun contact met een groene leefomgeving een betere gezondheid en
  kwaliteit van leven hebben. Er ontbreekt echter nog veel kennis over de relatie
  tussen groen en gezondheid. Daarnaast wordt de groene leefomgeving nog
  maar weinig benut door gezondheidsprofessionals.
  Belangrijke vragen zijn dan ook: wat kan een groene leefomgeving betekenen
  voor de gezondheid van mensen? En wat hebben gezondheidsprofessionals
  nodig zodat de groene leefomgeving beter wordt benut?
  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Alterra hebben
  daarom drie onderzoeken uitgevoerd. Als eerste zijn gegevens over de
  gezondheid van inwoners uit Doetinchem die al lange tijd worden gevolgd
  – de zogeheten Doetinchem Cohort-studie – gecombineerd met gegevens
  over de groene leefomgeving voor verkennende analyses naar de relatie groen
  en gezondheid. Ten tweede is gezondheidsprofessionals gevraagd wat zij
  nodig hebben om de groene leefomgeving in te zetten voor de gezondheid
  van hun patiënten. Ten slotte is de situatie voorafgaand aan een gemeentelijke
  interventie op het gebied van groen en gezondheid in kaart gebracht (nulmeting).
  In deze samenvatting worden de termen natuur, groene leefomgeving en groen
  afwisselend gebruikt. In essentie wordt steeds het zelfde bedoeld: de effecten
  van natuur, de groene leefomgeving op gezondheid.
  Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
  tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
  Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
  Groene daken in Tilburg : ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden
  Hendriks, Kees ; Hommes, Saskia - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2767) - 49
  groene daken - groene gevels - beplantingen - warmtestress - stedelijke gebieden - welzijn - luchtkwaliteit - temperatuur - regenwateropvang - milieufactoren - openbaar groen - green roofs - green walls - plantations - heat stress - urban areas - well-being - air quality - temperature - water harvesting - environmental factors - public green areas
  Green roofs can contribute to climate adaptation and a sustainable urban environment. Whether
  municipalities for these or other reasons should encourage green roofs, depends on the goals that are
  aimed at. For the municipality of Tilburg opportunities were investigated for usage of green roofs as
  measure for climate adaptation and for scaling up green roof in Tilburg and other municipalities. In
  three projects in Tilburg the opportunities for the application of green roofs and the attitude of actors
  involved were investigated. Also, the experiences of six other municipalities, which are promoting
  green roofs, were examined. The type of project, purpose, and insight in costs and benefits affect the
  attitude of actors and hence the opportunities for application and scaling. In the examined
  municipalities green roofs in general are stimulated with subsidy, communication and pilot projects.
  The experience with green roofs in other municipalities are predominantly positive.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.