Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Jaarrondteelt op water van slatypen in een cabrio tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Vermeulen, T. ; Weel, P.A. van - \ 2016
  Wageningen UR - 1
  tuinbouw - tunnels - jaarrondproductie - slasoorten - teelt onder bescherming - hydrocultuur - teeltsystemen - led lampen - kasproeven - gewaskwaliteit - horticulture - tunnels - all-year-round production - lettuces - protected cultivation - hydroponics - cropping systems - led lamps - greenhouse experiments - crop quality
  Doelstelling van dit project is het verbeteren van teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond en het verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
  Lekkere en gezondere aardbeien met extra blad- of vruchtbelichting : 12% meerproductie in het najaar
  Janse, Jan ; Hanenberg, Maike - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - agricultural research - illumination - led lamps - crop production - strawberries - all-year-round production - vitamins - varieties - taste - keeping quality

  Bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk kijken onderzoekers in het Informatie Demonstratie Centrum (IDC) Smaak hoe ze met blad- en vruchtbelichting jaarrond kasaardbeien lekkerder en gezonder kunnen maken in combinatie met een goede houdbaarheid en hogere productie.

  Jaarrondteelt op water van ijsbergsla in een open tunnelkas met led-belichting
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Vermeulen, T. - \ 2015
  gewasbescherming - tuinbouw - glastuinbouw - hydrocultuur - teeltsystemen - jaarrondproductie - opbrengst - slasoorten - gewaskwaliteit - conferenties - biologische bestrijding - led lampen - plant protection - horticulture - greenhouse horticulture - hydroponics - cropping systems - all-year-round production - outturn - lettuces - crop quality - conferences - biological control - led lamps
  Doelstelling: Verbeteren teeltzekerheid en opbrengst van met name ijsbergsla, het hele jaar rond. Verbeteren wortelkwaliteit en plantweerbaarheid bij teelt op water. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Improving the shallot and hot pepper cultivation system in the coastal plain of Northern Java
  Putter, H. de; Witono, A. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 1) - 18
  sjalotten - peper - teelt - groenteteelt - indonesië - handel - boerenmarkten - marketing - rentabiliteit - inkomen - jaarrondproductie - aanbod - shallots - pepper - cultivation - vegetable growing - indonesia - trade - farmers' markets - marketing - profitability - income - all-year-round production - supply
  This report aims to improve cultivation and to enhance farmers' income in the Brebes region of Northern Java. First, a brief description of vegetable cultivation in the Brebes region is given. Also profits of vegetable cultivation are discussed and bottlenecks in the current cultivation system. In shallot and hot pepper cultivation a main constraint is the alternating change in land use. With rice cultivation the land is levelled and flooded and with vegetable cultivation raised beds are made. As a result problems are present with soil fertility, hence high fertilizer rates are applied and poor crop growth is present. Another constraint is the small field size per farm, where only at a few days a year harvest takes place. As a result individual farmers are not able to supply year round large quantities and therefore are unable to make arrangements with traders. In case farmers can organize themselves as a group they can produce year round a good quantity making it interesting for traders to make arrangements with this farmers’ group. Based on the conclusions it is proposed to start up activities to address the following topics: - Permanent vegetable crop cultivation system. - Year round supply of product and direct linking to a market.
  Venlow Energy kas: meer dan 50% energiebesparing bij minstens gelijke productie
  Kempkes, F.L.K. ; Janse, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
  kassen - glastuinbouw - energiebesparing - cultuurmethoden - gecontroleerde omgeving - klimaatregeling - jaarrondproductie - tomaten - gewasproductie - greenhouses - greenhouse horticulture - energy saving - cultural methods - controlled atmospheres - air conditioning - all-year-round production - tomatoes - crop production
  Dit kasconcept gaat uit van een maximale isolatie van de kasomhulling door toepassing van hoog isolerend glas. Het energiezuinig ontvochtigen van de kaslucht met buitenlucht met warmteterugwinning en het toepassen van een energiezuinig teeltconcept gebaseerd op de ervaring en bij het nieuwe telen zullen de energiebesparing verder vergroten.
  Venlow Energy Kas
  Kempkes, Frank - \ 2012
  greenhouses - tomatoes - energy saving - cultural methods - environmental control - air conditioning - controlled atmospheres - dehumidification - light regime - all-year-round production
  Met belichting meer bloei bij nerine in de winter
  Leeuwen, P.J. van - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)1. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  nerine - sierteelt - jaarrondproductie - teeltsystemen - belichting - bloei - glastuinbouw - nerine - ornamental horticulture - all-year-round production - cropping systems - illumination - flowering - greenhouse horticulture
  Nerine bowdenii kan jaarrond bloemen produceren. Van februari tot april kan dat echter erg tegenvallen. Uit onderzoek blijkt dat assimilatiebelichting het bloeipercentage verhoogt. Door te belichten verandert ook het kasklimaat, wat waarschijnlijk ook de bloei verbetert.
  Teeltversnelling gaat ten koste van kwaliteit: Lisianthus kan rem niet meer vinden (interview met Frank van der Helm)
  Kamminga, H. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)20. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
  snijbloemen - eustoma - jaarrondproductie - teeltsystemen - bloeidatum - vroegheid - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - cut flowers - eustoma - all-year-round production - cropping systems - flowering date - earliness - cultural methods - crop quality
  Enkele jaarrondtelers van lisianthus hebben te maken met vroegbloei in de zomer. Stuuropties moeten noodgedwongen onbenut worden gelaten; dat kost veel geld. Daarbij komt dat telers zo snel mogelijk moeten blijven telen om de renderen. WUR Glastuinbouw begint binnenkort een onderzoek naar de oorzaken van een te vroege bloei-inductie.
  Gotenteelt moet aster over winterdip tillen (interview met o.a. Caroline Labrie)
  Sleegers, J. ; Labrie, C.W. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)8. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
  goten - bloementeelt - aster - winterafsterving - snijbloemen - cultuur zonder grond - jaarrondproductie - ducts - floriculture - aster - winter kill - cut flowers - soilless culture - all-year-round production
  Asters kunnen zich na de oogst, als ze tot de wortel zijn afgesneden, moeilijk herstellen. Daardoor zijn ze vatbaar voor allerlei ziekten. Om jaarrond te kunnen telen is telen op substraat een mogelijke oplossing. Onderzoek hiernaar toont al enkele voordelen aan.
  Aster op substraat: Proef met teelt op goten met eb/vloed en met druppelaars
  Labrie, C.W. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1053) - 62
  aster - teeltsystemen - jaarrondproductie - substraten - glastuinbouw - bemesting - irrigatie - klimaatregeling - groeimedia - kokos - aster - cropping systems - all-year-round production - substrates - greenhouse horticulture - fertilizer application - irrigation - air conditioning - growing media - copra
  Referaat Door asters op substraat te telen is ruimtewinst te genereren waardoor een jaarrondteelt eerder rendabel kan worden. Er is een jaarrond kasproef uitgevoerd met vier Astercultivars op drie verschillende teeltsystemen met twee typen kokos. Er zijn vijf teeltrondes uitgevoerd door hetzelfde plantmateriaal te laten hergroeien. In aantal kilogram was op alle systemen jaarrond een goede groei te realiseren en er waren nauwelijks verschillen tussen de teeltsystemen en de kokos. Wel waren er grote verschillen tussen de cultivars in aantal goede takken. Voor een vegetatieve hergroei en ter voorkoming van uitval is een goede beheersing van vochtgehalte en EC bij start van de teelt belangrijk. Ook kan de pH aan het einde van de vegetatieve periode te hoog oplopen. Het bemestingsschema dient hierop aangepast te worden met meer NH4 en minder K in de vegetatieve fase dan in de generatieve fase. Er is een teeltplan opgesteld voor klimaat en nutriënten per teeltstadium. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw, Greenport Campus en Kwekerij Zijdezicht.
  Invloed van ras, mulch en bemesting op de productie en het saldo van sopropo en kouseband : verslag van een proef te Saramacca, Suriname
  Putter, H. de; Wongsonadi, H. - \ 2010
  Lelystad : Praktijk Plant & Omgeving. Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 34
  suriname - groenteteelt - momordica charantia - vigna unguiculata subsp. sesquipedalis - import - importeren - beschikbaarheid - jaarrondproductie - suriname - vegetable growing - momordica charantia - vigna unguiculata subsp. sesquipedalis - imports - importation - availability - all-year-round production
  In 2010 werd een proef met sopropo (Momordica charanti) en een proef met kouseband (Vigna unguiculata sesquipedalis) uitgevoerd bij een teler in Suriname in de regio Saramacca. Doel was om het effect van variëteit, toepassing van mulch en bemestingstrategie op de productie en op het gewassaldo vast te stellen
  Jaarrondproductie van bijzondere bladgroenten met minimale energie input
  Janse, Jan - \ 2010
  all-year-round production - leafy vegetables - specialized farming - asia - energy saving
  Teelt van Aster op substraat
  Labrie, Caroline - \ 2010
  floriculture - asteraceae - aster - cropping systems - all-year-round production - crop yield - crop quality - trials - on-farm research
  Jaarrondteelt van lelies in goten (In oude kokos in semi-gesloten kas)
  Kok, B.J. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 37
  jaarrondproductie - lilium - lelies - teeltsystemen - bloembollen - all-year-round production - lilium - lilies - cropping systems - ornamental bulbs
  Lelies uit de groep van de Oriëntals worden in kassen gebroeid in potgrond, of in kokos in kisten die op de volle grond of op mobiele tafels worden geplaatst. Na iedere trek lelies wordt het substraat gestoomd en opnieuw gebruikt voor de volgende trek lelies. Bij de teelt in kisten worden de lelies in de kisten op eindafstand geplant. Hierdoor is de plantdichtheid in de kas de eerste weken laag terwijl de kosten voor verwarming en belichting relatief hoog zijn. De laatste jaren heeft PPO in onderzoek laten zien dat een teeltsysteem van lelies in ‘mobiele’ goten vele voordelen biedt. Bij een teeltsysteem in goten kan met de plantdichtheid worden gevarieerd waardoor de kasbenutting per vierkante meter aanzienlijk hoger wordt bij gelijke kosten voor verwarming en belichting. Dit biedt een aanzienlijke energiebesparing. Tijdens het voortrekken in de cel is er minder ruimte nodig vanwege de hoge plantdichtheid in de kisten en het kleinere volume substraat. De combinatie van een hogere plantdichtheid in de kas door een gefaseerde teelt en een hogere ruimtebenutting in de kas omdat er geen paden meer nodig zijn maken dit teeltsysteem interessant voor leliebroeiers. Mocht er in de toekomst een oogstrobot voor lelie worden ontwikkeld dan zal dit alleen maar kunnen werken in een mobiele teelt. Ondanks deze voordelen is er nog geen een leliebroeier die anno 2007 de stap heeft gewaagd naar een teeltsysteem in mobiele goten. Een belangrijke voorwaarde voor een rendabele teelt in goten is volgens kwekers dat de kokos is te hergebruiken. Het was niet bekend of het hoge aandeel bollen per volume-eenheid kokos problemen geeft bij het stomen en hergebruik in goten. Omdat lelies in de toekomst energieneutraal geteeld zullen moeten worden werd door telers de vraag gesteld of het mogelijk is om lelies op goten in semi-gesloten kassen te telen. Eind 2007 werd bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk een proef gestart met het jaarrond telen van lelies in goten in hergebruikte kokos. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een semi-gesloten kas.
  Lelie op kokos in goten rendeert alleen bij hergebruik medium
  Knaap, I. ; PPO Bomen-bollen, ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2009
  Vakblad voor de Bloemisterij 64 (2009)35. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - lelies - kokos - groeimedia - teeltsystemen - goten - jaarrondproductie - recycling - glastuinbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - lilies - copra - growing media - cropping systems - ducts - all-year-round production - recycling - greenhouse horticulture
  Uit onderzoek van PPO is gebleken dat jaarrondbroei van lelies op kokos in goten bijna 30% meer productie geeft. Om het rendabel te maken moet de kokos drie keer gebruikt worden. Het gotensysteem kost naar schatting € 130 per m²
  Verslag continuteelt kouseband 2006 : project Surituin, onderdeel Volgroen
  Wijk, C.A.P. van; Berg, W. van den; Prado, G. del - \ 2007
  [S.l.] : [s.n.] (Rapport / PPO-AGV ) - 48
  groenten - groenteteelt - exportbevordering - suriname - cultuurmethoden - jaarrondproductie - kwaliteit na de oogst - vegetables - vegetable growing - export promotion - suriname - cultural methods - all-year-round production - postharvest quality
  Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het Surituinproject. Doel van het project is de bevordering van export van Surinaamse groenten. In Nederland is een vraag naar groenten aanwezig die specifiek uit Suriname komen. Een van de factoren die een scuucesvol ondernemen in de productie en afzet van tropische groenten in Suriname in de weg staat is het niet kunnen voldoen aan een regelmatig aanbod van kwalitatief exportwaardig product. Om hierin verbetering te brengen is onderzoek gestart binnen het project Surituin, deelproject Volgroen. Het onderzoek richt zich op het oplossen van de ongelijkheid in het jaarrond productie-aanbod met het pilotgewas kouseband door het toetsen van een aantal teeltmaatregelen
  Report on visit to Vietnam from 22 - 30 April, 2007
  Putter, H. de; Cao Hong Luyen, ; Pham Thi Thu Huong, Huong - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR / Fresh Studios/ / HAU (Report / Applied Plant Research 1) - 39
  groenten - projecten - vietnam - landbouwkundig onderzoek - jaarrondproductie - vegetables - projects - vietnam - agricultural research - all-year-round production
  From April 23 till April 30 2007 a visit was brought to Vietnam to assist with the PermVeg project and with the Year Round Round supply of vegetables project. The PermVeg project is a cooperative project between Wageningen University and Research Centre (WUR) and Hanoi Agriculture University (HAU) carried out by Pham Thi Thu Huong in order to obtain a PhD. The second goal of the visit was to find a suitable location to implement an experiment for the Year Round Supply project. This project is sponsored by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. The project Year Round Supply is carried out together with Cao Hong Luyen from Fresh Studios Hanoi
  Onderzoek naar een gelijkmatiger exportaanbod van Surinaamse groenten
  Prado, G. Del; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  [S.l.] : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij [etc.] - 5
  groenten - groenteteelt - jaarrondproductie - productiemogelijkheden - suriname - landbouwkundig onderzoek - teeltsystemen - cultuurmethoden - vegetables - vegetable growing - all-year-round production - production possibilities - suriname - agricultural research - cropping systems - cultural methods
  Onderzoek naar de mogelijkheden om jaarrond te kunnen produceren in Suriname . Het klimaat kent een aantal kritieke perioden voor de teelt. De productie en continue aanvoer kunnen wellicht zo veel mogelijk veilig gesteld worden door irragatie in droge perioden en afdekken van de teeltstrook in natte perioden
  Verslag continuteelt kouseband 2005 : project Surituin, onderdeel Surigroen
  Prado, G. del; Wijk, C.A.P. van - \ 2006
  [S.l.] : Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij [etc.] - 56
  groenten - groenteteelt - exportbevordering - suriname - cultuurmethoden - jaarrondproductie - kwaliteit na de oogst - vegetables - vegetable growing - export promotion - suriname - cultural methods - all-year-round production - postharvest quality
  Een van de factoren die een succesvol ondernemen in de productie en afzet van tropische groenten in Suriname in de weg staat is het niet kunnen voldoen aan een regelmatig aanbod van kwalitatief exportwaardig product. Om hierin verbetering te brengen is onderzoek gestart binnen het project Surituin, deelproject Volgroen. Het onderzoek richt zich op het oplossen van de ongelijkheid in het jaarrond productie-aanbod met het pilotgewas kouseband door het toetsen van een aantal teeltmaatregelen
  Ontwikkeling continuteelt komkommer
  Janse, J. ; Weel, P.A. van; Kaarsemaker, R.C. - \ 2005
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 12
  cucumis sativus - komkommers - jaarrondproductie - glastuinbouw - vruchtgroenten - cucumis sativus - cucumbers - all-year-round production - greenhouse horticulture - fruit vegetables
  In een oriënterende proef die plaatsvond in een randrij van een belichtingsproef met komkommers, is een continuteelt met wortelbesproeiing uitgevoerd. De teelt duurde ruim 30 weken en liep van eind oktober tot eind mei. Bij de start zijn de steenwolpotten in het systeem gehangen en werden de potten en het onderste gedeelte van de stengels continu besproeid. Nadat de kale stengels in het systeem werden gehangen, vormden zich al na twee à drie dagen worteltjes in met name de bladoksels. Na zeven à acht teeltweken zijn de potten met daarin de wortels van de stengel afgesneden. Dit was niet duidelijk aan de kop van de plant te zien. Wekelijks werden de stengels met rond de 6 bladoksels doorgetrokken. Daarbij werd gestreefd naar een stengellengte van rond de 2,5 meter onder de goot. Tijdens de teeltwisseling van de komkommers van de belichtingsproef medio februari, zijn de planten in de randrij blijven staan. Uit oogpunt van klimaat was dit niet ideaal. De groei viel toen wat tegen en er werden vrij veel puntige vruchten geoogst. Hoewel nauwelijks of geen planten slap gingen direct na het doortrekken, leek er in sommige perioden door het doortrekken wel wat extra abortie op te treden. Ondermeer half februari waren nogal wat wortels bruin verkleurd. Na toepassing van Previcur werd de wortelvorming duidelijk verbeterd. Dit middel is daarna regelmatig toegepast. Rot op de stengels is nauwelijks opgetreden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.