Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Learn how to set up a breeding programme | WURcast
  Komen, J. - \ 2019
  Wageningen : WURcast
  animal breeding - animal breeding methods - breeding programmes
  Farewell symposium Kor Oldenbroek
  Windig, Jack - \ 2017
  animal welfare - pets - dogs - animal breeding methods - genetics - animal health
  Breeding healthy dogs with genomics / Presentation
  Fokkerij nieuwe strategie zonder quotum
  Veerkamp, Roel - \ 2015
  animal breeding - cattle - breeding aims - animal breeding methods - selection - mating - animal genetics
  Leerboek fokkerij en genetica voor het HBO
  Oldenbroek, Kor - \ 2015
  teaching materials - animal breeding - animal genetics - animal breeding methods - livestock farming - professional education - animal welfare - animal health - animal production - pets - dogs - cats - dairy cattle - pigs - poultry - horses
  Blaarkopfokplan voor de toekomst : ras van het jaar
  Oldenbroek, J.K. ; Faber, J.H. ; Wieringa, R. - \ 2014
  Zeldzaam huisdier 39 (2014)4. - ISSN 0929-905X - p. 8 - 9.
  rundvee - rundveeteelt - rundveerassen - groninger blaarkop - dierveredeling - fokkerijmethoden - veredelingsprogramma - cattle - cattle farming - cattle breeds - groningen white headed - animal breeding - animal breeding methods - breeding programmes
  Eind 2013 heeft de SZH met de blaarkopbestuurders een strategiedag gehouden. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er behoefte is aan een goed en doelgericht fokplan. Onlangs is de Landelijke (Fok)-Commissie begonnen het fokplan uit te werken.
  Inteelt en verwantschapsbeheer mogelijkheden nieuwe software
  Windig, Jack - \ 2014
  inbreeding - genetic disorders - dogs - kinship - animal welfare - animal breeding methods - computer software - domestic animals - pets
  Advies voor genetisch beheer van de Bonte Bentheimen populatie in Nederland
  Windig, J.J. ; Hoving, A.H. - \ 2013
  Wageningen : Centre for genetic resources (CGN) (CGN rapport 28) - 16
  varkens - beren (varkens) - kunstmatige inseminatie - fokkerijmethoden - dierveredeling - populatiegenetica - genetische bronnen van diersoorten - varkensrassen - zeldzame rassen - pigs - boars - artificial insemination - animal breeding methods - animal breeding - population genetics - animal genetic resources - pig breeds - rare breeds
  De Bonte Bentheimer heeft in Nederland een kleine populatieomvang. In kleine rassen kan inteelt voor grote problemen zorgen en dus is een goed fokbeleid nodig om een te sterke inteelttoename te voorkomen.
  Fokken op welzijn
  Hoving-Bolink, Rita - \ 2013
  animal breeding - animal welfare - animal health - animal production - breeding aims - animal breeding methods - sheep farming - poultry farming
  Genomics in de fokkerij: in tien jaar van topwetenschap naar big business
  Arendonk, J.A.M. van; Groenen, M. - \ 2013
  Kennis Online 10 (2013)mei. - p. 7 - 8.
  dierveredeling - genomica - fokkerijmethoden - moleculaire technieken - single nucleotide polymorphism - selectiemethoden - melkvee - varkens - genomen - animal breeding - genomics - animal breeding methods - molecular techniques - single nucleotide polymorphism - selection methods - dairy cattle - pigs - genomes
  Genomics was tien jaar geleden topwetenschap die alleen bedreven werd in dure laboratoria van universiteiten en onderzoeksinstituten. Nu gebruiken fokbedrijven DNA-chips om al op jonge leeftijd te kunnen voorspellen welke stier het beste sperma levert, en om te zien of berengeur bij varkens door een slim fokprogramma kan worden voorkomen.
  Berigheid is een spel van factoren
  Ginneken, R. van; Soede, N.M. ; Hoving, L.L. ; Wientjes, J.G.M. ; Hazeleger, W. - \ 2012
  Varkensbedrijf: onafhankelijk maandblad voor de Varkenshouderij 10 (2012)Nov 2012. - ISSN 0777-5091 - p. 14 - 17.
  varkenshouderij - zeugen - bronststimulatie - vrouwelijke vruchtbaarheid - fokkerijmethoden - dierveredeling - pig farming - sows - teasing - female fertility - animal breeding methods - animal breeding
  In het streven naar een beperking van het aantal verliesdagen is het interval spenen-dekken een belangrijk ijkpunt. De bronst van een zeug lijkt prima gestimuleerd te kunnen worden, zo hebben meerdere onderzoeken bewezen. Dat betekent echter niet altijd dat het inseminatieresultaat steeds beter is. De kwaliteit van de eicel is immers afhankelijk van het management in de kraamstal.
  Het fokken van rashonden : omgaan met verwantschap en inteelt
  Oldenbroek, J.K. ; Windig, J.J. - \ 2012
  Amsterdam : Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland - ISBN 9789071101007 - 144
  honden - hondenrassen - gezelschapsdieren - huisdieren - dierenwelzijn - diergezondheid - dierveredeling - fokkerijmethoden - dogs - dog breeds - pets - domestic animals - animal welfare - animal health - animal breeding - animal breeding methods
  Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren en in het bijzonder die over het fokken met rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen. Het boek is vooral geschreven voor bestuursleden van rasverenigingen en voor leden van foktechnische commissies. Hiermee kunnen zij binnen hun vereniging samen met de fokkers maatregelen treffen die nodig zijn om tot gezonde rashondenpups te komen.
  Animal breeding for food security : opportunities in the genome sequencing era
  Veerkamp, R.F. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789461733245 - 23
  dierveredeling - genomica - genoomanalyse - dna-sequencing - fokkerijmethoden - animal breeding - genomics - genome analysis - dna sequencing - animal breeding methods
  Inaugural lecture upon taking up the position of Special Professor of Numerical Genetics and Genomics at Wageningen University.
  Angst voor berengeur bijna verleden tijd : dier & welzijn
  Backus, G.B.C. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  varkenshouderij - castratie - beren (varkens) - berengeur - dierenwelzijn - fokkerijmethoden - pig farming - castration - boars - boar taint - animal welfare - animal breeding methods
  Europa wil af van het castreren van beerbiggen per 2018. Voor Nederland is dit al grotendeels een feit: ruim 80 procent van het verkochte berenvlees komt van niet-gecastreerde dieren. Buitenlandse afzetpartijen durven het echter nog niet aan om nu al berenvlees in het schap te leggen vanwege de kans op berengeur. Volgens Gé Backus van LEI Wageningen UR is het in de nabije toekomst mogelijk om te stoppen met castratie zonder angst voor berengeur. In het afgelopen jaar zijn daartoe grote stappen gezet.
  Hoornloos fokken : praktische aspecten bij het opbouwen van een hoornloze veestapel
  Smolders, G. - \ 2011
  BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)23. - 4
  hoornloosheid - dierveredeling - melkveehouderij - koeien - fokkerijmethoden - dierenwelzijn - biologische landbouw - polled condition - animal breeding - dairy farming - cows - animal breeding methods - animal welfare - organic farming
  De biologische melkveehouderij streeft naar een hoog dierenwelzijn en wil de integriteit van de dieren zo min mogelijk aantasten. Maar omdat veel stallen nog niet zijn aangepast aan het houden van dieren met hoorns, moeten de meeste biologische boeren toch onthoornen. Het fokken van hoornloze dieren kan een goede oplossing zijn. Er hoeft dan niet meer onthoornd te worden en aanpassingen aan de stallen zijn ook niet nodig. In dit BioKennisbericht een aantal praktische aspecten van hoornloos fokken op een rij.
  Waarom een varken steeds meer op spinazie lijkt
  Visser, R.G.F. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)mei 2011. - p. 3 - 5.
  plantenveredeling - dierveredeling - fokkerijmethoden - economische ontwikkeling - nederland - overheidsbeleid - plantenveredelingsmethoden - plant breeding - animal breeding - animal breeding methods - economic development - netherlands - government policy - plant breeding methods
  De sterke positie van de Nederlandse veredelaars in de wereld is niet uit de lucht komen vallen. In Nederland bestond er al vroeg een scheiding tussen overheid en veredelingsbedrijven. De bedrijven ontwikkelden nieuwe rassen, de overheid ondersteunde dat door onderzoek te financieren. Terwijl in andere landen veredeling van nieuwe rassen lang bij overheidsinstellingen lag.
  Efficiënte koe stoot minder methaan uit : fokken op voerefficiëntie in mogelijk
  Haas, Y. de; Haan, M.H.A. de - \ 2011
  V-focus 8 (2011)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - rundveevoeding - efficiëntie - dierveredeling - genomen - selectie - fokkerijmethoden - dairy farming - cattle feeding - efficiency - animal breeding - genomes - selection - animal breeding methods
  Fokken op een hoge voerefficiëntie zal de voerkosten drukken en het milieu sparen. Dat er nog geen fokprogramma is om op voerefficiëntie van melkkoeien te fokken, komt doordat de dataverzameling van voeropname erg lastig en kostbaar is. Met genomic selection lijken er nieuwe mogelijkheden te komen.
  The role of reproductive technologies in breeding schemes for livestock populations in developing countries
  Arendonk, J.A.M. van - \ 2011
  Livestock Science 136 (2011)1. - ISSN 1871-1413 - p. 29 - 37.
  fokkerijmethoden - dierveredeling - ontwikkelingslanden - vee - genetische bronnen van diersoorten - genetische diversiteit - veredelingsprogramma's - kunstmatige inseminatie - inteelt - genetische verbetering - animal breeding methods - animal breeding - developing countries - livestock - animal genetic resources - genetic diversity - breeding programmes - artificial insemination - inbreeding - genetic improvement - dairy-cattle - genetic-variation - embryo transfer - predefined rate - selection - programs - impact - rates - prediction - sheep
  The world is faced with the challenge to meet the increasing demand for livestock products while conserving animal genetic resource diversity and maintaining environmental integrity. Genetic improvement of local breeds can help to improve the livelihood of the livestock keepers, to increase the production of animal products and to conserve genetic diversity. Implementing breeding schemes in developing countries has proven to be very difficult. The objective of this paper is to discuss the role of reproductive technologies for the creation and dissemination of genetic improvement in livestock populations in developing countries. In the paper opportunities are discussed for implementing breeding schemes which minimize the need for extensive pedigree and performance recording. It is shown that genetic progress can be generated in a small population. Community-based breeding schemes offer a good starting point for involving farmers in improving local breeds. Artificial insemination to exchange genetic material between communities offers an opportunity to increase the rate of genetic improvement while restricting the rate of inbreeding. Furthermore, artificial insemination is a promising technique for dissemination of genetic gain to producers at a relatively low cost. Opportunities to use semen sexing in a crossbreeding scheme are presented. It is concluded that tailor-made solutions and long-term commitment are needed in order to meet the needs of farmers to increase their livelihoods and to meet the needs of the growing population of consumers.
  Fundamentfokkerij Fries Hollands vee
  Mill, R. van; Nauta, W.J. - \ 2010
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 35 p.
  rundveerassen - dierveredeling - fokkerijmethoden - genetische diversiteit - inteelt - melkveehouderij - dubbel-doel rassen - cattle breeds - animal breeding - animal breeding methods - genetic diversity - inbreeding - dairy farming - dual purpose breeds
  Dit onderzoeksverslag is tot stand gekomen vanuit het netwerk Fundamentfokekrij Fries Hollands Vee, een praktijknetwerk veehouderij dat wordt gefinancierd door Dienst Regelingen (LNV) met geld voor plattelandsontwikkeling in Europa. Vanuit dit netwerk is fokkerij data verzameld van de fundamentfokbedrijven van de FH vereniging. Met deze data is de fokkerijpraktijk van deze bedrijven in beeld gebracht voor de vereniging zelf en ook om deze fokkerij te kunnen gebruiken als voorbeeld voor andere veehouders die ook met eigen stieren fokken of dat willen gaan doen.
  Het seksen van sperma - Wel of niet gewenst in de biologische melkveehouderij?
  Nauta, W.J. ; Woelders, H. - \ 2010
  Louis Bolk (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. LV79) - 16
  biologische landbouw - melkveehouderij - sperma - sorteren - geslachtsbeïnvloeding - fokkerijmethoden - kunstmatige inseminatie - organic farming - dairy farming - semen - sorting - sex control - animal breeding methods - artificial insemination
  Het seksen van stierensperma beleeft in de melkveehouderij een snelle opkomst. Het is echter de vraag of in de biologische sector deze techniek wel toelaatbaar is. Ten behoeve van het creëren van duidelijkheid omtrent het gebruik van deze techniek wordt in deze notitie eerst de techniek van het seksen van sperma beschreven zoals die nu wordt uitgevoerd. Daarna wordt kort uiteengezet wat de voor- en nadelen van deze techniek kunnen zijn en wat op basis hiervan de voor en tegens van het wel of niet gebruiken van het seksen van sperma in de biologische landbouw zijn.
  Hoornloos fokken nog in de kinderschoenen
  Poelsma, B. - \ 2009
  Boerderij 94 (2009)23. - ISSN 0006-5617 - p. 37 - 37.
  rundveehouderij - rundveerassen - stieren - onthoornen - fokkerijmethoden - cattle husbandry - cattle breeds - steers - dehorning - animal breeding methods
  De vraag naar hoornloos gefokte stieren groeit gestaag. CRV startte in 2009 een fokprogramma. Animal Sciences Group (ASG) deed onderzoek
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.