Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 100

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Duurzaamheid als leidraad voor roos : vervolg onderzoek Perfecte Roos: energiezuinig geteeld
  Gelder, Arie de; Warmenhoven, Mary ; Knaap, Edwin van der; Burg, Rick van der - \ 2016
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1412) - 50
  rozen - teelt onder bescherming - kasgewassen - glastuinbouw - duurzame landbouw - energiebesparing - elektriciteit - assimilatie - kunstlicht - kunstmatige verlichting - verlichting - koelen - meeldauw - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - roses - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - energy saving - electricity - assimilation - artificial light - artificial lighting - lighting - cooling - mildews - integrated control - integrated pest management
  The project Sustainable rose cultivation aimed to achieve a sustainable and energy efficient rose cultivation by a controlled use of assimilation lighting, an optimum use of the cooling and an integrated control strategy for mildew. The production came to 320 stems.m-2 average weight 54 grams. The branch length and bud size varied through the season. There was no saving on electricity. There was a significant saving on heat. The improvement of the energy efficiency was totally determined by the reduction of the heat consumption. The light utilization efficiency was 2:44 g.mol-¹ and increased compared to the previous year. Cooling and forced ventilation had a positive effect on the stem elongation in the autumn. The installation with forced ventilation from above combined with the screen had a favourable effect on the climate, especially in the humidity control under a largely (95-98%) closed screen. The payback period of the investment in airconditioning is within 3 years.
  Understanding photosynthesis important for CO2-dosing and lighting : CAM-plants difficult to deal with
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)1. - ISSN 2215-0633 - p. 14 - 15.
  horticulture - greenhouse horticulture - carbon dioxide - dosage - cam pathway - illumination - photosynthesis - assimilation - kalanchoe - ornamental bromeliads - phalaenopsis - tuinbouw - glastuinbouw - kooldioxide - dosering - cam cyclus - belichting - fotosynthese - assimilatie - kalanchoe - bromelia's als sierplanten - phalaenopsis
  It used to be rare to come across plants that bind CO2 mainly at night: CAMplants. But it’s no longer an exception in the horticultural sector. Nowadays the best-selling pot plant in the Netherlands – phalaenopsis – belongs to this group. This then raises questions such as: When do CAM-plants behave according to the book and when don’t they? And when does it make sense to dose with CO2 and provide lighting?
  Minder blad in winter bij veel meer groente- én sierteeltgewassen mogelijk : Leo Oprel pleit voor denken vanuit de winter
  Kromwijk, Arca ; Gelder, Arie de - \ 2015
  horticulture - greenhouse horticulture - vegetable growing - ornamental horticulture - tomatoes - anthurium - leaf area - biomass - greenhouse experiments - assimilation - winter - energy saving

  Onderzoek met een relatief ‘kale’ tomatenplant gaf vorige winter verrassende resultaten: iets meer productie, iets minder gasverbruik. Dit jaar is een nieuwe proef ingezet. Maar waarom zo’n systeem alleen toepassen bij tomaat? Leo Oprel (Kas als Energiebron) ziet nog veel meer mogelijkheden, ook bij siergewassen. Hij gaat in discussie met de onderzoekers Arca Kromwijk en Arie de Gelder.

  Sturen op balans source en sink ingewikkelde zaak : temperatuur aanpassen aan de beschikbare straling
  Elings, A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2015
  Onder Glas 2015 (2015)4. - p. 36 - 37.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - teelt onder bescherming - lichtregiem - assimilatie - temperatuur - groenten - snijbloemen - plantenontwikkeling - energiebesparing - greenhouse horticulture - cultural methods - protected cultivation - light regime - assimilation - temperature - vegetables - cut flowers - plant development - energy saving
  ‘Met het licht meetelen’ is een bekend principe binnen Het Nieuwe Telen. Het betekent dat je de temperatuur aanpast aan het beschikbare licht. De insteek daarbij is vaak energiebesparing, maar ook vanuit plantkundig oogpunt is dat verstandig. Zo breng je source en sink meer in balans.
  Belichtingsapplicatie : rapportage tot Go/No Go moment
  Gelder, A. de - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1331) - 26
  tuinbouw - kastechniek - glastuinbouw - rozen - belichting - assimilatie - fotosynthese - energiebesparing - internet - computer hardware - horticulture - greenhouse technology - greenhouse horticulture - roses - illumination - assimilation - photosynthesis - energy saving - internet - computer hardware
  In dit project wordt een belichtingsapplicatie ontwikkeld voor op internet waarmee tuinders op belichting kunnen besparen. Het model geeft op basis van de behoefte van de plant, bedrijfsspecifieke informatie en de weersverwachting een dagelijks advies over het gewenste aantal uren belichting.
  Belichting, CO2 en stuurlicht in de lelieteelt: een strategie voor energiebesparing
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Slootweg, G. ; Aanholt, J.T.M. van; Pot, C.S. ; Kok, B.J. - \ 2014
  Bunnik : Plant Lighting - 42
  glastuinbouw - lilium - cultuurmethoden - kooldioxide - dosering - belichting - assimilatie - plantenontwikkeling - groeistadia - lichtsterkte - effecten - greenhouse horticulture - lilium - cultural methods - carbon dioxide - dosage - illumination - assimilation - plant development - growth stages - light intensity - effects
  In de lelieteelt wordt langdurig belicht met een aanzienlijke intensiteit SON-T licht (6000-8000 lux ofwel ~78-104 μmol/m2s). Dit heeft een fors energieverbruik tot gevolg. Het doel van de belichting is (1) zwaardere takken, (2) remming van takstrekking (voorkomen slapheid), (3) verkorting van de teeltduur en (4) voorkomen van knopval en knopverdroging. CO2 dosering wordt niet toegepast in de lelieteelt. Eerder onderzoek van PPO heeft namelijk aangetoond dat CO2-dosering geen effect heeft op het takgewicht van Oriëntal-lelies en slechts een klein effect bij Longiflorums, Aziaten en LA-hybriden. Recent onderzoek door Plant Lighting en Plant Dynamics heeft echter aangetoond dat de fotosynthese van Oriëntals flink toeneemt bij aanvullend CO2. Dit is een schijnbare tegenstelling: Wel meer fotosynthese, maar niet meer takgewicht. Echter, mogelijk heeft lelie slechts een beperkte hoeveelheid assimilaten nodig voor een maximaal takgewicht en gaan extra aangemaakte assimilaten naar de bol. Als dat zo is, dan heeft CO2 dosering inderdaad geen zin bij voldoende belichting, maar wél bij lagere lichtniveaus. Daarom ligt aan dit onderzoek de volgende hoofdhypothese ten grondslag: Bij een suboptimale intensiteit belichting kan met CO2 dosering eenzelfde takgewicht gerealiseerd worden als bij een optimale lichtintensiteit zonder CO2 dosering.
  Optimal leaf area leads to higher production and higher income : Don't prune too many tomato leaves
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 3 (2014)2. - ISSN 2215-0633 - p. 52 - 53.
  glastuinbouw - solanum lycopersicum - plantenontwikkeling - bladoppervlakte - ontbladering - assimilatie - netto-assimilatiesnelheid - groenten - greenhouse horticulture - solanum lycopersicum - plant development - leaf area - defoliation - assimilation - net assimilation rate - vegetables
  Good light interception is the first step to good production. For that you need sufficient leaf area in the greenhouse. But it’s difficult for a grower to determine how much leaf surface area is present. Research is shedding new insight into this aspect.
  Belichtingsapplicatie; een tussenstand
  Gelder, A. de - \ 2014
  glastuinbouw - kasgewassen - belichting - assimilatie - zonne-instraling - lichtregiem - bedrijfsapplicaties - software-ontwikkeling - behoeftenbepaling - greenhouse horticulture - greenhouse crops - illumination - assimilation - insolation - light regime - business software - software engineering - needs assessment
  Assimilatiebelichting op basis van stralingsverwachting en behoefte van het gewas maakt de teler meer bewust van de belichtingsstrategie. Het doel van dit project is de bouw van een applicatie voor advies over belichtingsduur afgestemd op de assimilatenvraag van een gewas en besparing op energie vraag van 10 % voor belichting bij gebruik van de applicatie.
  Respiration is necessary for growth and maintenance : growth rate is ten times higher in summer than in winter
  Heuvelink, E. - \ 2013
  In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)1. - ISSN 2215-0633 - p. 40 - 41.
  glastuinbouw - snijbloemen - sierteelt - plantenontwikkeling - assimilatie - plantenfysiologie - gesloten systemen - seizoengroei - greenhouse horticulture - cut flowers - ornamental horticulture - plant development - assimilation - plant physiology - closed systems - seasonal growth
  Does respiration divert energy away from production or does it lead to more production? The answer is both. Steering plant growth based on respiration is very complicated. However, in a closed greenhouse is should be possible to better control the maintenance respiration.
  Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie
  Ieperen, W. van; Hogewoning, S.W. ; Dam, E. ten - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Tuinbouwketens - 23
  tuinbouw - glastuinbouw - chrysanthemum - led lampen - klimaatkamerproeven - fotoperiode - bloei-inductie - assimilatie - potplanten - snijbloemen - teeltsystemen - lichtregiem - horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - led lamps - growth chamber experiments - photoperiod - flower induction - assimilation - pot plants - cut flowers - cropping systems - light regime
  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD), door de laatste paar uur van de lichtperiode alleen blauw LED-licht te geven. De rest van de lichtperiode werd een combinatie van rood en blauw LED-licht gegeven. Omdat blauw licht fotosynthetisch actief is leverde dit aanzienlijke extra groei op. Echter, wanneer overdag natuurlijk zonlicht of kunstlicht met een zonlichtspectrum werd gegeven, bleek het doorbelichten met blauw LED-licht niet te resulteren in bloei. Langdurig blauw LED-licht kan dus niet zondermeer worden toegepast in de commerciële teelt van pot- en snijchrysant in kassen. Voor toekomstige meerlagen- en andere teeltsystemen zonder natuurlijk licht is het wel een optie. Deze experimenten laten voor het eerst zien dat ook de spectrale samenstelling van het licht overdag invloed heeft op de bloei-inductie bij chrysant.
  Lichtmeetprotocol : lichtmetingen in onderzoekskassen meet LED en SON-T belichting
  Dueck, T.A. ; Pot, S. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw/Plant Dynamics and Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw nr. 302) - 14
  lichtgevende dioden - glastuinbouw - assimilatie - belichting - protocollen - meting - led lampen - light emitting diodes - greenhouse horticulture - assimilation - illumination - protocols - measurement - led lamps
  Gedurende de laatste jaren is er in lichtonderzoek projecten een nieuw fenomeen ontstaan, t.w. de introductie van LEDs als assimilatie belichting in de glastuinbouw. Naar aanleiding daarvan heeft LNV en Productschap Tuinbouw in het kader van Kas als Energiebron opdracht gegeven aan WUR Glastuinbouw om een protocol te schrijven voor het meten van licht in SON-T en LED belichtingsystemen in onderzoekskassen. WUR Glastuinbouw heeft dit meetprotocol opgesteld in samenwerking met Plant Dynamics en WU Tuinbouwproductieketens. Dit protocol is vervolgens besproken en vastgesteld in een platform met Philips, Lemnis Lighting, Hortilux, KEMA en TNO.
  40 kg Paprika
  Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Driever, S.M. ; Zwinkels, J. ; Vaate, J. Bij de; Kaarsemaker, R.C. - \ 2010
  Bleiswijk/Wageningen/Delfgauw : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant/Groen Agro Control - 87
  capsicum - gewasproductie - productiegroei - glasgroenten - tuinbouw - assimilatie - groeimodellen - teeltsystemen - brix - diffuus glas - snoeien - teelt in rijen - capsicum - crop production - production growth - greenhouse vegetables - horticulture - assimilation - growth models - cropping systems - brix - diffused glass - pruning - alley cropping
  Rapport beBestaand uit de volgende onderdelen: 1. Een kasproef, waarin het doel was de productie te verhogen door een combinatie van maatregelen; diffuus glas, verneveling en gewashandelingen 2. Praktijktoepassing en ontwikkeling van een plantmodel dat zetting voorspelt 3. Toetsing van een nieuwe methode om beschikbaarheid van assimilaten voor zetting te meten
  Gewasgroei-analyse zet aan tot andere manier van denken : analytisch denken leidt tot beter inzicht in gewas
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)10. - p. 44 - 45.
  tuinbouw - kassen - assimilatie - analyse - plantdichtheid - vruchtgroenten - vergelijkingen - glastuinbouw - gewasgroeimodellen - groenten - horticulture - greenhouses - assimilation - analysis - plant density - fruit vegetables - comparisons - greenhouse horticulture - crop growth models - vegetables
  Door de groei van het gewas te analyseren kan de teler veel opsteken voor de toekomst. Om cirkelredeneringen te voorkomen is het nodig steeds factoren uit te splitsen. Voorwaarde is dat deze factoren gezamenlijk de verklaring opleveren en elkaar niet overlappen. Zo is een eerlijke vergelijking met de prestaties van voorgaande jaren of met die van collega's mogelijk. In het verhaal zijn voorbeelden uitgewerkt van de manier van denken
  Hogere CO2 - concentratie basis voor meerproductie
  Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)16. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
  tuinbouwbedrijven - kassen - tomaten - kooldioxide - assimilatie - fotosynthese - gewasproductie - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - tomatoes - carbon dioxide - assimilation - photosynthesis - crop production - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - conditioned cultivation
  Op alle bedrijven waar (semi)gesloten wordt geteeld, hebben telers nog vragen over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert daarom een onderzoek uit naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de fysiologische processen in de plant. Enkele tomatentelers en een adviseur begeleiden dit onderzoek
  Gewasbelichting met hoogfrequent pulserende LEDs: deel 2: pulserend licht met gelijke lichtsom
  Ruijter, J.A.F. de; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (59762189-TOS/TCM 08-7006 KEMA ) - 44
  glastuinbouw - lichtsterkte - lichtregiem - belichting - klimaatregeling - teeltsystemen - led lampen - assimilatie - greenhouse horticulture - light intensity - light regime - illumination - air conditioning - cropping systems - led lamps - assimilation
  Assimilatiebelichting neemt een steeds belangrijkere plaats in de Nederlandse glastuinbouw. Dit productiemiddel is echter een grootverbruiker van energie en de lichtuitstoot die met belichting gepaard kan gaan, is een belangrijk thema bij de maatschappelijke acceptatie van deze vorm van glastuinbouw. Uit het oogpunt van zowel energieverbruik, energiekosten als reductie van de lichthinder is het gewenst in de komende jaren assimilatiebelichting verder te verbeteren en beter af te stemmen op de plant, de energievoorziening van de kas en de omgeving. Omdat ten aanzien van de momenteel gangbare hogedruknatriumlampen in de toekomst nog slechts marginale verbeteringen worden verwacht, dient te worden gezocht naar lichttechnologie met doorbraakpotentieel. LED’s (light emitting diodes) lijken dit potentieel te hebben.
  Schimmels veroorzaken merendeel van de plantenziekten : voortdurende wapenwedloop tussen plant en schimmel
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)3. - p. 4 - 5.
  schimmel - plantenziekteverwekkende schimmels - koolhydraten - assimilatie - ziekteresistentie - antagonisten - ondersteunende maatregelen - gewasbescherming - glastuinbouw - moulds - plant pathogenic fungi - carbohydrates - assimilation - disease resistance - antagonists - support measures - plant protection - greenhouse horticulture
  Schimmels kunnen niet zelf assimileren en maken daarom gebruik van dat vermogen van planten. Cruciaal is dat ze planten moeten binnendringen om bij de koolhydraten te kunnen komen. Daartoe hebben ze tal van manieren ontwikkeld, mechanisch en chemisch. De plant op zijn beurt zet blokkades en chemie in om de schimmels te weren. Een goed groeiende, gezonde plant is in het algemeen weerbaar genoeg. Inzicht in de 'wapenwedloop' tussen schimmel en plant wijst een teler de weg naar ondersteunende maatregelen
  Huidmondjes: de poorten van de bladeren : voortdurend balanceren tussen assimilatie en vochtverlies
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 20 - 21.
  kassen - teelt onder bescherming - planten - bladeren - beweging van huidmondjes - huidmondjes - zuurstof - water - klimaatfactoren - lichtsterkte - assimilatie - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - plants - leaves - stomatal movement - stomata - oxygen - water - climatic factors - light intensity - assimilation - greenhouse horticulture
  Huidmondjes moeten zo ver mogelijk openstaan om CO2 binnen te laten en zoveel mogelijk dicht blijven om vochtverlies te beperken. De plat is voortdurend bezig tussen deze eisen te schipperen. Dag-nachtritme, lichtintensiteit en -kleur, CO2-concentratie en vochttoestand van de plant hebben allemaal hun invloed. Het is voor een teler daarom vrijwel niet mogelijk specifiek op de opening van de huidmondjes te sturen
  Afbakening en testen van het lichtspectrum voor optimale assimilatiebelichting in kassen: kasproef
  Rijssel, E. van; Marissen, A. ; Dueck, T.A. ; Pot, S. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 38
  glastuinbouw - belichting - kunstmatige verlichting - kasproeven - tuinbouw - assimilatie - lampen - vruchtgroenten - potplanten - snijbloemen - greenhouse horticulture - illumination - artificial lighting - greenhouse experiments - horticulture - assimilation - lamps - fruit vegetables - pot plants - cut flowers
  De doelstelling van het experiment is kennis te verzamelen over de effecten op de groei en ontwikkeling van glastuinbouwgewassen van een lamp waarin het spectrum verder sterk is verschoven naar een hoge rood/verrood verhouding en met een verrijking in het blauw gedeelte. Deze kennis wordt gebruikt als basis voor het ontwikkelen van nieuwe typen assimilatielampen.
  Belichting met LED's maakt nieuwe manier van telen mogelijk: LED's bieden op termijn veel perspectief
  Kierkels, T. ; Ieperen, W. van - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)5. - p. 43 - 45.
  teelt onder bescherming - belichting - lampen - kunstlicht - optische eigenschappen - plantenontwikkeling - assimilatie - landbouwkundig onderzoek - innovaties - glastuinbouw - protected cultivation - illumination - lamps - artificial light - optical properties - plant development - assimilation - agricultural research - innovations - greenhouse horticulture
  Assimilatiebelichting met LED's kan op termijn wellicht een belangrijk deel van de hogedruk natriumlampen vervangen. Voor het zover is, moet er echter nog veel onderzocht worden. Het gaat niet alleen maar om het vervangen van het ene groeilicht door het andere. De nieuwe techniek maakt een totaal andere teelt mogelijk, met hogere producties in het verschiet. Belangrijk is om het gebruik van LED's in een totaal teelt- en kasconcept in te passen
  Ademhaling van plant is nodig voor groei en onderhoud : groeisnelheid in zomer tien keer hoger dan in winter
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2007
  Onder Glas 4 (2007)11. - p. 14 - 15.
  bloementeelt - sierplanten - gewassen, groeifasen - plantenontwikkeling - assimilatie - ademhaling - seizoengroei - plantenfysiologie - gesloten systemen - glastuinbouw - snijbloemen - potplanten - floriculture - ornamental plants - crop growth stage - plant development - assimilation - respiration - seasonal growth - plant physiology - closed systems - greenhouse horticulture - cut flowers - pot plants
  Kost ademhaling van de plant productie of levert het productie op? Het antwoord is: allebei. Sturen op ademhaling is een ingewikkelde zaak. Bij een gesloten kas is de onderhoudsademhaling iets om meer rekening mee te houden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.