Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 1239

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: wurpublikatie/titelbeschrijving/classificatie/trefwoord/cab/engels==biobased economy
Check title to add to marked list
Groene chemicaliën
Haveren, J. van - \ 2019
biobased economy - paints - coatings - solvents - biomass
Tot de laatste vezel
Trindade, L.M. - \ 2019
biobased economy - biomass - agricultural wastes
Fermentations great promise
Smid, Eddy - \ 2019
biobased economy - microorganisms - bacteria - chemicals - food - fatty acids - kerosene - fermentation
Logistiek in een Circulaire Economie
Akkerman, Renzo ; Beames, A.G. ; Faber, Coen ; Heideveld, Antoine ; Have, Carien van der; Dijkstra, Aranka - \ 2019
Het Groene Brein - 60
biobased economy - logistics - netherlands - supply chain management
‘Vergroening chemische industrie vereist radicale keuzes’: hernieuwbare grondstoffen, maar ook nieuwe processen
Sanders, Johan - \ 2019
biobased economy - chemical industry - netherlands - innovation adoption - renewable energy - biomass
Tomatenplant wordt spijkerbroek
Trindade, Luisa - \ 2019
biobased economy - crop residues - hemp - miscanthus - clothing
Filters and membranes
Berg, C. van den - \ 2019
biorefinery - filtration - particles - biobased economy
Biorefineries use a range of techniques to separate solid particles from liquid ones. Besides using gravity or centrifugal forces we can also separate solid particles from the liquid or gas phase on the basis of their size. A common technique to perform this separation is called filtration.
This lesson is part of the WageningenX MOOC called ‘Biorefinery: From Biomass to Building Blocks of Biobased Products'
A different way to approach the biorefinery process | WURcast
Nikiforidis, K. - \ 2019
Wageningen :
biomass - biorefinery - biobased economy - biofuels - plant residues
How can we make the best use of biomass while having only a small to zero impact on our environment? Can we utilize all functional fractions available in the biomass via biorefinery? This video answers these questions and more about the biorefinery process.
Dossier Circulaire & Biobased Economy
Wubben, E.F.M. - \ 2019
Groen Kennisnet
biobased economy - bioenergy - biomass - renewable energy - biobased materials - biobased chemistry - clothing - bioplastics - fibres
The dossier Circular & Biobased Economy provides a great view on sustainable innovations that have WUR Inside. The chosen topics are as diverse as bioplastics for restoring ecosystems till promoting circular fashion. You can run these six knowledge clips in both English and Dutch, as so is the leading information. Finally, all related WUR-publications are only one click away.
Waterzuivering & biomassaproductie : Complementaire waterzuivering met planten en dieren - Fase 1
Schuijt, L.M. ; Bergen, Tamara van; Verdonschot, P.F.M. ; Smolders, F. ; Lamers, Leon P.M. - \ 2018
Wageningen University & Research - 65 p.
biobased economy - water treatment - biomass production - waste water - sewage treatment
Toine Timmermans – Spilling food is a waste; but wasting the waste is worse! I WURcast
Timmermans, Toine - \ 2018
organic wastes - biobased economy - waste management - waste treatment
Meer restproducten verwerken in kippenvoer
Vries, Sonja de - \ 2018
animal nutrition - residual streams - biomass - cycling - agricultural wastes - biobased economy
Sonja de Vries vertelt over het onderzoek naar kippenvoer dat ze doet met de Veni-beurs. De kip beschikt over een uniek mechanisme om efficiënt met laagwaardige grondstoffen om te gaan: reflux. Als we dit optimaal benutten, kunnen we meer restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie in kippenvoer verwerken.
Afbraak paks vergt heel veel geduld
Harmsen, Joop ; Rietra, Rene - \ 2018
biobased economy - sludges - biomass - water treatment
Breaking down PAHS requires a lot of patience
Rietra, Rene - \ 2018
biobased economy - biobased chemistry - aerobic digestion - sludges
Tomatenvezel verrijkt papier
Keijsers, E.R.P. ; Dantuma, Anouk - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
biobased economy - fibres - biobased materials - paper - tomatoes - biomass
Bioplastics voor herstel ecosystemen
Molenveld, K. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
biobased economy - bioplastics - biobased materials - biopolymers - ecosystems - biomass - residual streams - organic wastes
‘Biobased is al lang volwassen’ : Jacco van Haveren
Haveren, Jacco van - \ 2018
biobased economy - industry - biobased materials - innovations - research - biomass - bioplastics - fibres

De biobased economie klein? Daar klopt niks van, als je het Jacco van Haveren vraagt. Hij is Programmamanager Biobased Chemicaliën en Brandstoffen bij Wageningen UR Food & Biobased Research. 'Kijk maar eens om je heen; qua volume zijn er nu al veel meer biobased materialen, dan materialen gebaseerd op aardolie.'

Groene revolutie helpt honger de wereld uit
Rabbinge, R. - \ 2018
Milieu (2018)6. - ISSN 0920-2234 - p. 12 - 14.
biobased economy - biomass - food - sustainability - biobased materials
De wereld produceert voldoende voedsel om alle
monden te voeden en toch wordt er nog heel veel honger
geleden. Hoe kan dat en wat hebben we in de 20e eeuw
wel en niet tot stand gebracht? Welke grote trends
op het gebied van landbouw en voedselvoorziening
hebben zich voorgedaan en welke grote verande-
ringen hebben daarbij in het karakter van landbouw
plaatsgevonden
De keerzijde van houtstook in open haarden en kachels
Hein, L.G. - \ 2018
Milieu (2018)9. - ISSN 0920-2234 - p. 41 - 45.
biomass - biobased economy - wood - stoves - heat - bioenergy - biofuels
Het toenemende gebruik van conventionele open haarden en houtkachels levert geen bijdrage aan de
vermindering van de opwarming van de aarde. Voor het klimaat is het beter het huis te ver warmen
met de cv-ketel. Daarentegen leveren pelletkachels wel klimaatwinst ten opzichte van de cv-ketel.
Verder worden voor alle vormen van houtstook de gezondheidseffecten van fi jnstof uit deze bronnen,
zeker ook voor de stoker zelf, sterk onderschat. Een eerste, voorlopige inschatting is dat het stoken
van hout jaarlijks leidt tot 900 à 2700 voortijdige sterfgevallen in Nederland. Tenslotte lijken de emis-
sies van houtstook in de Nederlandse emissieregistratie sterk onderschat te worden. Aanvullende
maatregelen voor het tegengaan van het stoken van hout zijn wenselijk vanuit zowel gezondheids- als
klimaatperspectief.
Camelina Crambe And Insects
Wubben, E.F.M. ; Blaauw, R. ; Loo, E.N. van; Togtema, K.A. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research
biobased economy - innovations - crops - biomass - residual streams - insects - oils - camelina - crambe - agricultural wastes
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.