Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 804

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  How does circular agriculture contribute to biodiversity?
  Jones-Walters, L.M. - \ 2020
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biodiversity - circular agriculture
  Lawrence Jones-Walters, Programme manager Nature Inclusive Transitions: Biodiversity is essential to us. But several factors threaten this. Agriculture is one of them. How can we include more biodiversity in circular agriculture?
  De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering
  Doorn, A.M. van; Melman, T.C.P. ; Erisman, Jan Willem ; Eekeren, Nick van - \ 2020
  Vakblad Natuur Bos Landschap 17 (2020)164. - ISSN 1572-7610 - p. 34 - 36.
  circular agriculture - biodiversity - biodiversity assessment - dairy farming
  Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een centrale rol speelt in het Deltaplan biodiversiteitsherstel. De biodiversiteitsmonitor maakt de prestaties van boeren voor biodiversiteit inzichtelijk aan de hand van zeven kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De indicatoren sturen integraal naar biodiversiteitsverbetering en kunnen mogelijk gebruikt worden om boeren te belonen voor hun prestaties. Maar bij welke waarden van de KPI’s is sprake van herstel van biodiversiteit? En bij welke waarden kunnen we spreken over een ecologisch optimum? Het Wereld Natuurfonds en Rabobank vroegen Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk Instituut om drempel- en streefwaarden te bepalen voor de KPI’s.
  Biodiversiteit & Kringlooplandbouw
  Doorn, Anne van; Vet, Louise ; Sukkel, Wijnand ; Melman, Dick ; Migchels, Gerard ; Lotz, Bert ; Vogelzang, Theo ; Westerink, Judith ; Haas, Wim de - \ 2019
  biodiversity - circular agriculture
  Biodiversiteit op de akker door gewasdiversiteit
  Sukkel, W. ; Cuperus, Fogelina ; Apeldoorn, D.F. van - \ 2019
  De Levende Natuur 120 (2019)4. - ISSN 0024-1520 - p. 132 - 135.
  biodiversity - circular agriculture
  Opstaan voor de biodiversiteit: ‘Kleine stapjes zijn niet genoeg, er is systeemverandering nodig
  Turnhout, E. - \ 2019
  biodiversity - extinction - species richness - nature management - sustainability
  Kringlooplandbouw: Hoe kunnen we de natuur benutten in onze landbouw?
  Doorn, A.M. van - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research
  circular agriculture - biodiversity - agri-environment schemes
  Het gaat niet goed met de biodiversiteit maar natuurinclusieve landbouw kan helpen om daar verandering in te brengen. Anne van Doorn, projectleider Natuurinclusieve landbouw aan Wageningen University & Research vertelt over de mogelijkheden. https://www.wur.nl/kringlooplandbouw
  Dossier Nature Based Solutions
  Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Groen Kennisnet
  urban planning - ecosystem services - urban areas - greening - health - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - population education - mobility - well-being - gardens - air pollution
  Het leefbaar houden van steden en dorpen is een belangrijke uitdaging van deze tijd. Daarnaast zorgt klimaatverandering voor een toenemende vraag naar slimme oplossingen om in te spelen op extremere weersomstandigheden. Het vergroenen van steden en dorpen biedt niet alleen een oplossing voor klimaatgerelateerde problemen, maar bevordert ook het woonplezier en de gezondheid van bewoners. Dit dossier laat zien hoe slimme groene oplossingen kunnen helpen bij de inrichting en het beheer van woongebieden ter bevordering van de leefbaarheid en klimaatadaptatie. Thema's zoals biodiversiteit, adaptatie en mitigatie komen aan bod.
  Nature Based Solutions
  Spijker, J.H. - \ 2019
  urban planning - urban areas - ecosystem services - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education - mobility
  Voor de uitdagingen van de stad 21e eeuw: 25 jaar VBG, Wageningen 22 maart 2019
  Greenery: more than beauty and health : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
  health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
  Greenery in our living environment benefits more than just our health and well-being. It also facilitates water management and promotes biodiversity in built-up areas, and can help reduce the effects of noise pollution. Greenery also helps to raise the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, and complements the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
  Ontstening van tuinen
  Spijker, J.H. - \ 2018
  greening - urban planning - urban areas - water holding capacity - water harvesting - heat stability - biodiversity - gardens - greenhouse gases - public green areas
  Dit gastcollege gaat over het belang van groene tuinen in het licht van de uitdagingen van de stad
  Uitdagingen van de stad 21e eeuw
  Spijker, J.H. - \ 2018
  urban planning - urban areas - mobility - greening - health - water - heat resistance - trees - climatic change - water holding capacity - biodiversity - stress - population education
  Lesmateriaal over “Duurzame melkveehouderij” voor MBO
  Plomp, M. ; Doornewaard, G.J. ; Zijlstra, J. - \ 2018
  Wageningen : Wageningen Livestock Research - 19 p.
  animal welfare - teaching materials - animal production - intermediate vocational training - sustainability - greenhouse gases - ammonia - biodiversity - minerals - cycling
  Deze bundel is gemaakt binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling.
  TEEB & i-Tree models : Input for Aeres minor Growing Green Cities
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van - \ 2018
  Wageningen : Wageningen University & Research - 40 p.
  urban areas - trees - ecology - biodiversity - air quality - water storage - ecosystems - health - urban planning
  Groen in de stad : Waterhuishouding
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  greening - water harvesting - biodiversity - climate - plantations - air quality - drought - health - well-being
  Groen in de stad: soortentabel
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 2 p.
  greening - urban areas - climate - air quality - water harvesting - projects - biodiversity - trees - plantations
  Groen in de stad : Klimaat en temperatuur
  Hiemstra, J.A. - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  climate - plantations - greening - trees - temperature - air quality - environment - water harvesting - biodiversity
  Groen in de stad : Biodiversiteit
  Hiemstra, J.A. ; Kuik, A.J. van; Coolen, Silvia - \ 2018
  Wageningen University & Research - 6 p.
  biodiversity - plantations - greening - health - well-being - urban areas
  Are we damaging natural areas by visiting them or are we creating opportunities? | WURcast
  Duim, V.R. van der - \ 2017
  Wageningen : WURcast
  sustainable development - nature tourism - biodiversity
  Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
  Hiemstra, J.A. - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
  Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
  Community ecology of Neotropical ticks, hosts, and associated pathogens
  Esser, Helen J. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): H.H.T. Prins; F.J.J.M. Bongers, co-promotor(en): P.A. Jansen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436908 - 200
  metastigmata - host specificity - host parasite relationships - biodiversity - species diversity - pathogens - size - community ecology - tickborne diseases - panama - tropics - hosts - metastigmata - gastheerspecificiteit - gastheer parasiet relaties - biodiversiteit - soortendiversiteit - pathogenen - grootte - gemeenschapsecologie - ziekten overgebracht door teken - panama - tropen - gastheren (dieren, mensen, planten)

  The ongoing loss of global biodiversity is unprecedented in both magnitude and pace, raising urgent questions as to how this loss will affect ecosystem functioning and human well-being. Control of infectious diseases has been proposed as an important ecosystem service that is likely to be affected by biodiversity loss. A negative relationship between biodiversity and disease risk could offer a win-win situation for nature conservation and human health. However, the generality of this relationship remains the subject of contentious debate. The aim of this thesis was to contribute to a better understanding of the interactions between ticks and their vertebrate hosts in a biodiversity hotspot, and how loss of biodiversity affects these interactions and ultimately, tick-borne disease risk. My study was unique in that I simultaneously considered and directly assessed broader communities of Neotropical wildlife, ticks, and tick-borne pathogens across an anthropogenic disturbance gradient.

  Determining whether and how biodiversity loss affects tick-borne disease risk in tropical forests requires a thorough understanding of tick-host associations, which are a function of tick-host specificity as well as host biological and ecological traits. In chapter 2, I therefore quantified the degree to which adult ticks are host-specific in my study region: Panama. Using quantitative network analyses and phylogenetic tools with null model comparisons, I found that the adult life stages of most tick species were specific to a limited number of host species that were phylogenetically closely related. In Chapter 4 I showed that species assemblages of adult ticks became increasingly diverse on larger-bodied host species, indicating that adult ticks in Panama tend to select for large reproduction hosts.

  In contrast to adult ticks, understanding the ecological interactions between immature ticks and their hosts in the tropics has long been hampered by a lack of morphological identification keys. Therefore, in Chapter 3, I describe the development of a DNA barcode reference library for the molecular identification of larvae and nymphs. This reference library was highly effective in species-level identification of immature ticks collected from birds (Chapter 3) and small mammals (Chapter 4 and 6). Several avian ecological traits were positively associated with tick parasitism, but the potential role of wild birds in tick-borne disease transmission seems to be limited in Panama. Immature ticks did not show any specificity to particular bird species or avian ecological traits (Chapter 3), and species assemblages of immatures ticks were equally diverse across a large number of host taxa (Chapter 4). This suggests that larvae and nymphs may feed more opportunistically than their adult counterparts.

  High host specificity in adult ticks implies high susceptibility to tick-host coextinction, even if immature ticks feed opportunistically. In chapter 5, I tested this hypothesis by surveying tick and vertebrate host communities across a forest fragmentation gradient. Forest fragments consisted of previously connected islands and peninsulas in the Panama Canal and ranged 1000-fold in size. Abundance and species richness of ticks was positively related to that of wildlife, which in turn was related to the size of the forest fragment. Specialist tick species were only present in fragments where their specific reproduction hosts were captured by camera traps. Further, less diverse tick communities were dominated by a generalist tick species. These results indicate that loss of wildlife had cascading effects on tick communities through local host-parasite coextinction.

  In Chapter 6, I studied how communities of wildlife, ticks, and tick-borne microbes changed along a more ‘typical’ disturbance gradient, in which forest fragments were embedded in an agricultural and sub-urban landscape, rather than surrounded by water. I found that wildlife community disassembly either diluted, amplified, or had no effect on infection prevalence in ticks, depending on the pathogen and degree of disturbance. However, hyperabundance of medium- to large-sized frugivores and herbivores (important reproduction hosts for adult ticks) in sites that lacked apex predators was related to exponential increases in tick density, negating any effect of reduced pathogen prevalence. Moreover, high tick species richness in these sites was related to high microbial and pathogen richness. High parasite diversity is thus a source of infectious diseases. When medium- to large-sized frugivores and herbivores also disappeared, densities of infected ticks declined, suggesting a non-linear relationship between biodiversity loss and tick-borne disease risk, in which initial loss of apex predators increases disease risk, but further loss of species decreases disease risk again.

  In this thesis, I have quantified host-feeding relationships of adult and immature Neotropical ticks, many of which (in the case of larvae and nymphs) were largely unknown. I have shown that adult ticks tend to be highly host-specific, particularly to larger-bodied vertebrates, whereas immature ticks appear to have broader host-use patterns. I found that ticks are susceptible to local host-tick coextirpation, and that the relationship between biodiversity loss and tick-borne disease risk is non-linear. My results emphasize the importance of directly assessing host community composition and suggest that the presence of specific (reproduction) hosts are a more important factor than species richness per se for tick population and tick-borne disease dynamics.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.